ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Προτάσεις Σχολικών Συμβούλων για την αντιμετώπιση προβλημάτων

Δημοσίευση: 26/02/2009


 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΡΟΔΟΣ, 20 – 02 - 2009

Ταχυδρομική διεύθυνση: Κλαυδίου Πέτερ 1 – Ζέφυρος, Ρόδος & Ολυμπίου Διός 12 - Ερμούπολη

Τηλέφωνο & τηλεομοιότυπο: 22410 55814 – 6942944894, 6944789995, 6974889515, 6973317601

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pess@pess.gr

Δικτυακός τόπος: http://www.pess.gr 


Προς:

1. Περιφερειακό Δ/ντή Ν. Ν. Αιγαίου


2. Προϊσταμένους Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Ν. Αιγαίου

Κοιν.:

1. Υπουργό Παιδείας κ. Άρη Σπηλιωτόπουλο

2. Υφυπουργό κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο

3. Γεν. Γραμματέα κ. Ν. Γκοτσοπούλου

4. Ειδ. Γραμματέα κ. Γ. Γούση

5. Δ.Ο.Ε.

6. Ο.Λ.Μ.Ε.

7. Μ.Μ.Ε.

8. Σχολικούς Συμβούλους μέλη της Π.Ε.Σ.Σ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.Ε.Σ.Σ. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ


ΥΠΟΜΝΗΜΑ


Σε συνάντηση στη Ρόδο των μελών του Παραρτήματος της Π.Ε.Σ.Σ. Ν. Αιγαίου (παρόντα 4 από τα 6 μέλη) συζητήθηκαν θέματα λειτουργίας του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου στο Ν. Αιγαίο. Η συζήτηση έφερε στην επιφάνεια τα ποικίλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι στην άσκηση του επιστημονικού τους και παιδαγωγικού τους έργου στους 2 πολυνησιακούς νομούς της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ν. Αιγαίου. Τα προβλήματα σχετίζονται και αφορούν, κυρίως, υλικοτεχνική υποδομή (τραγικές ελλείψεις σε Γραφεία και εξοπλισμούς),μεγάλες συγκοινωνιακές δυσχέρειες λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της περιοχής του Ν. Αιγαίου σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών που αντιστοιχούν σε κάθε Σχ. Σύμβουλο, ελλείψεις σε γραμματειακή υποστήριξη, χρηματικές ροές, κ.λ.π.

Από τη γόνιμη συζήτηση προέκυψε πλούσιος προβληματισμός, αναδείχτηκαν τα μικρά και μεγάλα προβλήματα που συναντούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι στο έργο τους και διατυπώθηκαν σκέψεις και προτάσεις, Μερικές από αυτές σας στις στέλνουμε για ενημέρωσή σας, ζητώντας ταυτόχρονα να ενεργήσετε δεόντως.


1. ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Οι μεταρρυθμιστικές τομές και καινοτομίες που επιχειρούνται σήμερα στην Εκπαίδευση (ΔΕΠΠΣ, Α.Π.Σ., Διαθεματικότητα, Εισαγωγή των Νέων Βιβλίων), προϋποθέτουν –εκτός των άλλων-και την ενδυνάμωση και ενίσχυση της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης και εποπτείας. Για την επιτυχία των μεταρρυθμιστικών αυτών προσπαθειών απαιτείται η συνεχής, συστηματική και καλά οργανωμένη επιμόρφωση του εκπαιδευτικού αφ’ ενός και αφετέρου η συγκεκριμένη και κατά περίπτωση υποστήριξή του στην καθημερινή σχολική πράξη.

Ο Σχολικός Σύμβουλος, συνεπώς, εκτός του ότι θα πρέπει να σχεδιάζει και να υλοποιεί –στα πλαίσια μιας καλά επεξεργασμένης επιμορφωτικής στρατηγικής-επιμορφωτικές δράσεις, θα πρέπει να βρίσκεται πολύ συχνά στην αίθουσα διδασκαλίας, στη σχολική μονάδα και να «σκύβει» στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός. Χρειάζεται επίσης να λειτουργεί και ως επιμορφωτικός φορέας των γονέων και κηδεμόνων και της τοπικής κοινωνίας ,να συνεργάζεται τακτικά με τους φορείς των τοπικών κοινωνιών. Οι απαιτήσεις για μια τέτοια λειτουργία του θεσμού εδώ στο Νότιο Αιγαίο με τις τεράστιες δυσχέρειες, είναι αυξημένες και απαιτούνται γενναία μέτρα και πολιτικές, οι οποίες θα λειτουργούν και αντισταθμιστικά στις απομακρυσμένες και υποβαθμισμένες εκπαιδευτικά νησιωτικές “προβληματικές” και παραμεθόριες περιοχές.


Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ.ΚΥΚΛΑΔΕΣ


Η ικανοποιητική ανταπόκριση στις πολυσύνθετες απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου προϋποθέτει μικρή και προσβάσιμη εκπαιδευτική περιφέρεια.

Ιδιαίτερα στις «προβληματικές» Κυκλάδες με τις τεράστιες επικοινωνιακές και συγκοινωνιακές δυσχέρειες-και όχι μόνο.

Διαπιστώνουμε πως υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες, γόνιμο και δεκτικό έδαφος για αποτελεσματική και με ποιοτικά χαρακτηριστικά άσκηση του ρόλου μας. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις. Ένας από τους παράγοντες που δημιουργεί προβλήματα είναι η τεράστια σε γεωγραφική έκταση περιοχή εκπαιδευτικής ευθύνης των Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης.(4 Σχολικοί Σύμβουλοι για 24 νησιά!!)

Αναφέρουμε δυο μόνο παραδείγματα:

l Η Σχολική Σύμβουλος της 4ης Περιφέρειας με έδρα την Άνδρο, έχει στην ευθύνη της μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή (Άνδρος, Κέα, Κύθνος, Σέριφος, Σίφνος, Κίμωλος, Μήλος) με ανυπέρβλητες δυσκολίες στην άσκηση του έργου της εξ αιτίας, κυρίως, των συγκοινωνιακών δυσχερειών. Το Σύμπλεγμα των νήσων των Ν.Δ. Κυκλάδων, για παράδειγμα, δεν έχει τακτική ακτοπλοϊκή σύνδεση με την έδρα της. Για να επισκεφθεί τα σχολεία είναι αναγκασμένη να ταξιδέψει με πλοία που αναχωρούν από Ραφήνα και Πειραιά.

l Η Σχολική Σύμβουλος της 3ης Περιφέρειας με έδρα τη Νάξο έχει στην περιοχή ευθύνης της 14 νησιά- πολλά απ’ αυτά άγονης γραμμής- και σύνολο σχολείων 33 συμπεριλαμβανόμενων και του απομακρυσμένου και “άγονου” νησιωτικού συμπλέγματος των Μικρών Κυκλάδων.

Στην Προσχολική Αγωγή η μία Σχολική Σύμβουλος έχει στην περιοχή ευθύνης 24 νησιά!! 115 περίπου νηπιαγωγεία και 220 νηπιαγωγούς, με τεράστια προβλήματα που αφορούν συγκοινωνιακές δυσχέρειες,, καιρικές συνθήκες, μεγάλη εκπαιδευτική κινητικότητα κ.λ.π.


ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ


Αντίστοιχη εικόνα στην Α/θμια υπάρχει και στα Δωδεκάνησα, όπου, για ένα Νομό με 123 σχολεία και 1279 δασκάλους και 1400 μαθητές περίπου, αντιστοιχούν 6 Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης. Θεωρούμε επιβεβλημένη τη διεύρυνση του αριθμού των Σχ. Συμβούλων Γενικής Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης κατά 2 θέσεις.

Η εκπαιδευτική Περιφέρεια της Συμβούλου της Προσχολικής Αγωγής αναπτύσσεται σε 13 νησιά!! . Προτείνεται η σύσταση 2 επιπλέον θέσεων Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής. Η πρόταση αυτή συνυπολογίζει τη γεωγραφική διασπορά των νησιών της περιοχής μας, τις καιρικές συνθήκες που δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις μας, την κινητικότητα της περιοχής (περίπου 50% των εκπαιδευτικών φεύγουν κάθε χρόνο με απόσπαση ή μετάθεση και έρχονται νεοδιόριστοι) με τις παιδαγωγικές της συνέπειες στο καθοδηγητικό μας έργο και την παιδαγωγική μας ευθύνη

Στη Β/θμια, τα σχολεία που υπάρχουν στο πολυνησιακό συγκρότημα, των πλέον των 12 νησιών, είναι 86!

Για αυτά υπάρχουν 7 συνολικά σχολικοί σύμβουλοι των ειδικοτήτων: 1 Ξένης Γλώσσας: Αγγλικά,1 Καλλιτεχνικά, 1 Φυσική Αγωγή, 1 Μαθηματικός, 1 Φυσικός, 1 Πληροφορικής, 1 Φιλόλογος, ενώ για τις υπόλοιπες ειδικότητες οι ανάγκες καλύπτονται κατά περίπτωση από τον Πειραιά ή από συναδέλφους στις Κυκλάδες. Το πρώτο αίτημα –άρα- δεν μπορεί παρά να αφορά την αύξηση των θέσεων.

Ειδικότερα, ο Σχολικός Σύμβουλος των Φιλολόγων έχει την ευθύνη για την επιστημονική κατάρτιση και την παιδαγωγική καθοδήγηση 550 μονίμων εκπαιδευτικών, περίπου 50 αναπληρωτών, και άλλων τόσων ξενόγλωσσων που διδάσκουν Ιστορία και απαιτούν επιπρόσθετα ενημέρωση και βοήθεια στο έργο τους.


Συνοπτικά οι προτάσεις μας:


Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΥΚΛΑΔΕΣΠροτείνουμε τη δημιουργία δυο επιπλέον εκπαιδευτικών περιφερειών στις Κυκλάδες, με έδρες τη Σαντορίνη και τη Μήλο. Η πρότασή μας, εκτός των εκπαιδευτικών κριτηρίων που την υπαγορεύουν, λαμβάνει υπόψη και το οικονομικό όφελος που θα προκύψει για την υπηρεσία εξ αιτίας του δραστικού περιορισμού των εκτός έδρας μετακινήσεων. Η νέα κατανομή προτείνεται να είναι η ακόλουθη:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ


ΕΔΡΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

ΣΥΡΟΥ/ΠΑΡΟΥ/

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ (Δ/νσης και 6ου Γραφείου)

11

120

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

ΣΥΡΟΥ/ΤΗΝΟΥ/

ΜΥΚΟΝΟΥ (Δ/νσης και 5ου Γραφείου)

14

128

ΝΑΞΟΣ

ΝΑΞΟΥ/ ΑΜΟΡΓΟΥ / ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ/ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ/ ΔΟΝΟΥΣΑΣ/ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ (1ΟΥ Γραφείου)

33

130

ΑΝΔΡΟΥ

ΑΝΔΡΟΥ

ΚΕΑΣ

ΚΥΘΝΟΥ

(2ου Γραφείου)

11

146

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΘΗΡΑΣ /ΑΝΑΦΗΣ

ΘΗΡΑΣΙΑΣ/ΙΟΥ/

ΣΙΚΙΝΟΥ/

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

(3ου Γραφείου)

15

98

ΜΗΛΟΣ

ΜΗΛΟΥ

ΣΙΦΝΟΥ

ΣΕΡΙΦΟΥ

ΚΙΜΩΛΟΥ

(4ου Γραφείου)

6

43


Α2- ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Θεωρούμε απαραίτητο να συσταθούν τουλάχιστον 2 ακόμη θέσεις στις Κυκλάδες ως εξής:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

Δ/νση και 5ο /6ο Γραφείο

ΝΑΞΟΣ

1ο /3ο Γραφείο

ΑΝΔΡΟΣ

2ο και 4ο Γραφείο


ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ


Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Είναι εμφανής η αδυναμία ποιοτικής λειτουργίας της εκπαίδευσης στο Νομό Δωδεκανήσου με τις υπάρχουσες συνθήκες. Είναι αναγκαία η σύσταση 2 ακόμη θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης που με τον απαραίτητο επανασχεδιασμό των εκπαιδευτικών περιφερειών θα καταστεί δυνατή η αναγκαία μείωση της αναλογίας Σχολικού Σύμβουλου και εκπαιδευτικών.( Συγκεκριμένη πρόταση βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας).

Για τη Β/θμια, απαιτείται τουλάχιστον μια επιπλέον θέση Φιλολόγου με έδρα την Κω ή την Κάλυμνο.

Α2. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


Υπάρχει μια έδρα Σχολικού Συμβούλου για τα Δωδεκάνησα με γεωγραφική περιοχή ευθύνης 13 νησιά (131 νηπιαγωγεία, εκ των οποίων 54 μονοθέσια,69 διθέσια και 51 ολοήμερα, στα οποία υπηρετούν 242 νηπιαγωγοί) και μια έδρα Σχολικού Συμβούλου για τις Κυκλάδες με περιοχή ευθύνης 24 νησιά για 115 περίπου νηπιαγωγεία και 220 νηπιαγωγούς, με πολλά προβλήματα στην πρόσβαση αυτών των νησιών και 2 θέσεις στα Δωδεκάνησα ως εξής:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ


ΕΔΡΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ


1η + 2η


ΡΟΔΟΣ


Σχολεία Πόλης Ρόδου, Χάλκη, Τήλο, Σύμη, Μεγίστη, Κάσο, ΚάρπαθοΚΑΛΥΜΝΟΣ


Κάλυμνο, Κως, Νίσυρος, Πάτμος, Λέρος, Αστυπάλαια, Λειψοί.

Α3. ΔΕΥΤΕΡΟΒΆΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για τη Β/θμια, απαιτείται τουλάχιστον μια επιπλέον θέση Φιλολόγου με έδρα την Κω ή την Κάλυμνο

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


Υπάρχει θέση Σχολικής Συμβούλου Ειδικής Αγωγής με έδρα την Ερμούπολη της Σύρου, η οποία καλύπτει και τις Σχολικές Μονάδες Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση του Νομού Δωδεκανήσου.

Η Σχολική Σύμβουλος προσπαθεί να ανταποκριθεί - όσο αυτό είναι εφικτό- στις απαιτήσεις μιας ιδιαίτερα δύσκολης από κάθε άποψη Περιφέρειας. Με δεδομένες όμως τις ιδιαιτερότητες και των δύο νησιωτικών νομών της Περιφέρειάς μας, αλλά και το μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων που πρέπει να καλύψει, είναι πολύ δύσκολο να ασκεί το έργο της όπου και όποτε υπάρχει ανάγκη. Η λειτουργία των θεσμών της Ειδικής Αγωγής στο Νομό (Τ.Ε, Ειδικά Σχολεία κ.λ.π.) καθιστά απαραίτητη τη σύσταση θέσης και τοποθέτησης Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής Ν. Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο. Η ύπαρξη Συμβούλου Ειδικής Αγωγής στα Δωδεκάνησα κρίνεται απαραίτητη, αν ληφθεί υπόψη τόσο ο αριθμός των Σχολικών Μονάδων Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπ/σης του νομού, όσο και οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής (γεωγραφική διασπορά των νησιών, καιρικές συνθήκες, ύπαρξη ελάχιστων εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, αλλά και η δυσκολίες στη λειτουργία των υποστηρικτικών υπηρεσιών, π.χ. 1 Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. για όλα τα Δωδεκάνησα…).

Συμπερασματικά, οι προτάσεις μας ως προς το παραπάνω θέμα:


Δε στηρίχτηκαν σε ποσοτικά μόνο δεδομένα, διότι στο Νότιο Αιγαίο οι αριθμοί δεν μπορούν να δώσουν την πραγματική εικόνα των δυσκολιών.

Εξασφαλίζουν αποδοτικότητα και ποιότητα στην άσκηση του έργου μας.

Συμβάλλουν στο δραστικό περιορισμό των εκτός έδρας μετακινήσεων με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων για τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας. Η παράμετρος αυτή θα έχει και ευεργετική επίδραση στις συνθήκες εργασίας των Σχολικών Συμβούλων που με την υπάρχουσα κατάσταση είναι εξοντωτικές.


2. Εκπαιδευτικά θέματα


l Ενεργοποίηση των σχετικών διατάξεων του νέου νόμου για την Ειδική Αγωγή για την ίδρυση και λειτουργία των 2 προβλεπόμενων από το νόμο για το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. με έδρα την Κω και την Κάλυμνο για τα Δωδεκάνησα και 1 στη Νάξο για τις Κυκλάδες. Η ύπαρξη περιπτώσεων μαθητών που παρουσιάζουν συγκεκριμένου τύπου μαθησιακές δυσκολίες, καθιστά επίσης αναγκαία την ουσιαστικότερη παροχή στήριξης του θεσμού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., όπως προβλέπει άλλωστε ο νέος νόμος, καθώς η λειτουργία του περιορίζεται μέχρι σήμερα, κατά κύριο λόγο, στη διάγνωση διαταραχών και λιγότερο στην υποστήριξη με την παροχή μεθόδων εκπαιδευτικής παρέμβασης και βοήθειας στους εκπαιδευτικούς για την εκπόνηση κατάλληλων εξατομικευμένων προγραμμάτων.

l Υποστηρικτικοί θεσμοί για την ενίσχυση της παιδαγωγικής αποτελεσματικότητας του σχολείου μέσω του διορισμού Σχολικού Ψυχολόγου και Κοινωνικών Λειτουργών και άσκηση του επιστημονικού τους έργου στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής ομάδας. Τουλάχιστον, κατά αρχή, πρόβλεψη 1 θέσης Ψυχολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού ανά Γραφείο Εκπαίδευσης.

l Πλήρης στελέχωση σε εκπαιδευτικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό(γραμματειακή υποστήριξη) του Κ.Π.Ε. Πεταλούδων για να μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στο θεσμικό του ρόλο.

l Ίδρυση Π.Ε.Κ. με έδρα τη Ρόδο για τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της Περιφερειακής Δ/νσης Ν. Αιγαίου. Ο ρόλος του Π.Ε.Κ. να μην περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην Εισαγωγική Επιμόρφωση αλλά να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα όλο το σχολικό έτος.


3. Θέματα αποτελεσματικής λειτουργίας του θεσμού

l Σοβαρό πρόβλημα στέγασης, γραμματειακής υποστήριξης και εξοπλισμού αντιμετωπίζουν οι 16 Σχολικοί Σύμβουλοι της Β/θμιας Εκπαίδευσης που έχουν την έδρα τους στην Ερμούπολη και στη Ρόδο, ενάμιση χρόνο μετά την επιλογή και τοποθέτησή τους!! Στη Ρόδο οι 8 Σχολικοί σύμβουλοι δεν έχουν στη διάθεσή τους έναν οργανωμένο και επαρκή για όλους χώρο, όπως θα ήταν αναμενόμενο αλλά και απαιτούμενο από τις ανάγκες. Ένα μικρό δωμάτιο με 3 γραφεία καλείται να χρησιμοποιηθεί από όλους τους Σχολικούς Συμβούλους και τη γραμματειακή υποστήριξη. Επιπλέον, δεν υπάρχει η απαιτούμενη υποδομή όπως Η/Υ, fax, φωτοτυπικό. Στην Ερμούπολη της Σύρου, μετά από ενέργειες της Προϊσταμένης του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης εξασφαλίσθηκε (!) ένα μικρό Γραφείο, έξω από την πόλη, στο κτιριακό συγκρότημα των Λυκείων, στο Μάννα. Το πρόβλημα έχει τεθεί επανειλημμένα στους αρμοδίους, τόσο από τους εκπροσώπους του Παραρτήματος της Π.Ε.Σ.Σ., από τους ίδιους τους συναδέλφους (τελευταία, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη Ρόδο, με το γραμματέα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου), αλλά και από το αντίστοιχο Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης. Αυτό που έχει εξασφαλισθεί, μέχρι τώρα, είναι μόνο υποσχέσεις...

Η ίδια η κατάσταση αυτή αποτελεί μια εικόνα απαξιωτική για το ρόλο και το έργο των Σχολικών Συμβούλων και ακυρώνει κάθε προσπάθεια να αποτελέσει η δουλειά μας έναν δημιουργικό μοχλό για την εκπαίδευση.


l Αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης των εκτός έδρας μετακινήσεων των Σχολικών Συμβούλων στο ύψος των Μηχανικών του Δημοσίου.

l Σοβαρά προβλήματα παρουσιάζονται με τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τις διαδικασίες εξόφλησης των εκτός έδρας μετακινήσεών. Οι καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των παραστατικών οικονομικών στοιχείων είναι απαράδεκτα χρονοβόρες. Με αυτό τον τρόπο, δε στερείται, μόνο,

o δικαιούχος των καταβληθέντων χρηματικών ποσών, ο οποίος χρηματοδοτεί την υπηρεσία επιπλέον του 1 έτους (!) σε πολλές περιπτώσεις- αλλά απαξιώνεται και ο ίδιος ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου τον οποίο με επίπονες και επίμονες προσπάθειες επιχειρούμε να τον αναβαθμίσουμε. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι οφείλουμε να επισκεπτόμαστε τα νησιά, με τα γνωστά συγκοινωνιακά προβλήματα που, μαζί και με απρόβλεπτες καιρικές αλλαγές, προκαλούν καθυστερήσεις, αναβολές κ.λ.π. που αυξάνουν ακόμα περισσότερο τον όγκο των εξόδων μας. Χρειάζεται άμεσα λύση στο πρόβλημα, κάτι που θα μας απαλλάξει από το άγχος μιας οικονομικής επιβάρυνσης που αποτελεί εμπόδιο στο να σχεδιάσουμε όπως οφείλουμε και όπως θα θέλαμε το έργο μας.

Για την αντιμετώπιση του σοβαρού και πιεστικού αυτού προβλήματος, προτείνεται η κάλυψη των εκτός έδρας μετακινήσεων να γίνεται με Χ.Ε.Π.

l Αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης των εκτός έδρας μετακινήσεων των Σχολικών Συμβούλων στο ύψος των Μηχανικών του Δημοσίου.

Γενικότερα..

l Για την καλύτερη λειτουργία του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου, είναι απαραίτητος ο εξοπλισμός των γραφείων με τον αναγκαίο αριθμό Η/Υ και τον υπόλοιπο ηλεκτρονικό εξοπλισμό (FAX, Βιντεοπροτζέκτορας κλπ). Στα Δωδεκάνησα, στην Α/θμια, οι Η/Υ αγοράστηκαν με χρήματα από Σχολικές Επιτροπές κάποιων σχολείων...

l Πρόβλεψη χρηματοδότησης τόσο των λειτουργικών εξόδων των γραφείων Σχολικών Συμβούλων με δεσμευμένους ΚΑΕ, όσο και του κόστους οργάνωσης και υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων. Προτείνεται να θεσπιστεί ειδικό κονδύλι 5000 ευρώ ανά Σχολικό Σύμβουλο για τις αυξημένες επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, στους πολυνησιακούς νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.


Τέλος, για την ανάδειξη, προβολή του έργου του Σχολικού Συμβούλου και την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για το ρόλο και τις αρμοδιότητές του αποφασίστηκε να καταβληθούν προσπάθειες για αξιοποίηση του έντυπου και ηλεκτρονικού τοπικού τύπου. (Στη Ρόδο, ήδη, δυο μέλη του Παραρτήματος συμμετείχαν σε ενημερωτική εκπομπή τοπικού καναλιού). Επίσης, συζητήθηκε και η προοπτική για την πραγματοποίηση στη Ρόδο και στην Ερμούπολη τους ανοιξιάτικους μήνες 2 συνεδρίων-ημερίδων με θεματολογία κοινού ενδιαφέροντος και για τις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης (π.χ. Η μετάβαση από βαθμίδα σε βαθμίδα).


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Π.Ε.Σ.Σ.)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ