ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία:Δύο χρόνια λειτουργίας-Ανασκόπηση-Αποτίμηση-Προοπτικές

Δημοσίευση: 22/06/2014
Σχολεία
Alt Text: 
Σχολεία
Title Text: 
Σχολεία
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Βασίλειος Μπετσάκος
2ο ΠΠΓ Θεσσαλονίκης

1.    Νομοθετικές αλλαγές
Με τον νόμο 3966/2011 θεσμοθετήθηκαν τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ: Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια). Κύρια χαρακτηριστικά του νόμου και της εφαρμογής του ήταν:
Α) Η αλλαγή στη σκοποθεσία ύπαρξης των σχολείων αυτών εν σχέσει με τα προϋπάρχοντα για δεκαετίες Πειραματικά.
Η έμφαση δόθηκε στον πρότυπο χαρακτήρα τους (το επίθετο προστέθηκε στον τίτλο τους πλάι στο πρότερο και αντιφατικό Πειραματικά). Έγινε έτσι πολύς λόγος για «σχολεία αριστείας», και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τα προέβαλε ως την αιχμή του δόρατος μιας ουσιαστικής παρέμβασης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.
Β) Η αξιολόγηση των σχολείων που λειτουργούσαν προηγουμένως ως Πειραματικά, προκειμένου να επιλεγούν ως ΠΠΣ.
Πραγματοποιήθηκε με μοριοδότηση πλειάδας κριτηρίων (βλ. καταγραφή στο http://depps.minedu.gov.gr/schoolresult.php), όπως τα ακαδημαϊκά προσόντα των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, οι δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης (προγράμματα, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας, ευρωπαϊκά κ.ά), οι εκδηλώσεις ανοίγματος στις τοπικές κοινωνίες, οι επιμορφώσεις που διοργανώθηκαν από τα σχολεία αυτά, καθώς και η σύνδεση και συνεργασία με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιλέχθηκαν ως Πρότυπα Πειραματικά 15 Νηπιαγωγεία-Δημοτικά, 15 Γυμνάσια και 15 Λύκεια (122084/Δ4/25-10-2011).
Γ) Η θεσμοθέτηση και λειτουργία της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ) και του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠΕΣ) κάθε σχολείου (ν. 3966/2011, άρθρα 39-41).
Τα δύο αυτά συλλογικά όργανα ανέλαβαν: η ΔΕΠΠΣ την κεντρική συντονιστική εποπτεία των ΠΠΣ, καθώς και τη σύνταξη και προώθηση του απαραίτητου νομοθετικού έργου, ενώ τα ΕΠΕΣ αποφασιστικό ρόλο (παραπληρωματικά προς τον Διευθυντή και τον Σύλλογο) στη λειτουργία κάθε ΠΠΣ.
Δ) Η θεσμοθέτηση και λειτουργία μαθητικών Ομίλων ως πυρήνων δημιουργικότητας ανά ΠΠΣ. (ν. 3966/2011, άρθρο 45)
Σε κάθε σχολείο λειτούργησαν άμεσα αρκετοί όμιλοι με μια ενδιαφέρουσα ποικιλία γνωστικών και δημιουργικών τομέων. Το κριτήριο της αριστείας υποβαθμίστηκε στην πράξη και υποτάχθηκε στην πολύ σπουδαιότερη (από παιδαγωγική άποψη) ανάγκη της συμμετοχής όλων των μαθητών. Η λειτουργία των Ομίλων ρυθμίστηκε από σχετικό κανονισμό (απ. ΔΕΠΠΣ 146715/Γ1/9/10/2013).
Ε) Η εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού μέσω ενός συνόλου κριτηρίων (ν. 4072/2012, άρθρο  329, εγκύκλιοι ΔΕΠΠΣ 116672/Δ1/01/10/2012,   132732/Δ1/25-10-2012 και 150085/Δ1/29/11/20112).
Κατά τη μοριοδότηση των κριτηρίων αυτών δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση εκ μέρους των εκπαιδευτικών ποικίλων δράσεων, προγραμμάτων και εκδηλώσεων άτυπης εκπαίδευσης, αλλά και στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών κατά τη διδασκαλία. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογήθηκαν υπηρεσιακά από τους Διευθυντές τους (15%) και παιδαγωγικά από τους Σχολικούς Συμβούλους που μελέτησαν τον υποβληθέντα φάκελο και παρατήρησαν διδασκαλίες τους (20%). Τα ακαδημαϊκά προσόντα (αποκλειστικό κριτήριο επιλογής εκπαιδευτικών στα Πειραματικά του παρελθόντος) ήρθαν μάλλον σε δεύτερο πλάνο (διδακτορικό 9%, μεταπτυχιακό 4%, επιστημονικό έργο μέχρι 11%). Τέλος, η συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής (Πανεπιστημιακός Καθηγητής, Σχολικός Σύμβουλος και Διευθυντής) πριμοδοτήθηκε με το βαρύνον 25%.
Ο νόμος 3966/2011, αντίθετα από τις ενάντιες προβλέψεις, εφαρμόστηκε άμεσα, καθώς εκδόθηκαν οι περισσότερες από τις πάμπολλες Υπουργικές Αποφάσεις που προέβλεπε. Το τέλμα που είχε χαρακτηρίσει τη λειτουργία των παλαιών Πειραματικών ως τέτοιων (ανεξάρτητα από την ποιότητα του κάθε σχολείου και του προσωπικού του), έδωσε απότομα τη θέση του σε μια κατάσταση που εύκολα θα χαρακτηριζόταν (στο πλαίσιο μιας ανάλογης μεταφοράς) ως τρικυμιώδης.
 Η άμεση εφαρμογή του νόμου αλλά και η παραγωγή του απαραίτητου  ρυθμιστικού υλικού προσγράφονται στα θετικά του όλου εγχειρήματος, όπως ασφαλώς και η δραστική αναμόρφωση ενός απολιθωμένου θεσμού. Πρέπει, βέβαια, να επισημανθεί ότι δεν έλειψαν οι βιαστικές αποφάσεις, η τυπική ελληνική προχειρότητα και ανακολουθία, η απουσία θεσμοποιημένης διαβούλευσης με το προσωπικό που καλούνταν να εφαρμόσει τον νόμο. Ένας σαφής και διάφανος σχεδιασμός, με ξεκαθαρισμένες παιδαγωγικές και μαθησιακές προτεραιότητες και με διακριτά βήματα, δεν κοινοποιήθηκε ποτέ στους ενδιαφερόμενους.
Σε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα η ΔΕΠΠΣ λειτούργησε εν πολλοίς αποστασιοποιημένη από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, δίνοντας συχνά την εντύπωση ότι ταυτίζεται στις προθέσεις και τις ενέργειές της με το πρόσωπο του αντιπροέδρου της, ο οποίος διατήρησε τη θέση του κατά τη διάρκεια της θητείας δύο διαδοχικών προέδρων. Στα ΠΠΣ πάμπολλα καθοριστικά ζητήματα λειτουργίας λύνονται όχι μέσω θεσμικών διαδικασιών αλλά μέσω άμεσης επικοινωνίας με τον αντιπρόεδρο ή και τη γραμματεία της ΔΕΠΠΣ.
Από το σύνολο του αξιοσημείωτου νομοθετικού έργου που παρήχθη έλειψε ένα σύνολο διατάξεων που θα οριοθετούσαν με νομική ακρίβεια τις αρμοδιότητες των Περιφεριακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των τοπικών Διευθύνσεων και της ΔΕΠΠΣ. Έτσι, τα ΠΠΣ συχνά πελαγοδρομούν σε ένα κυκεώνα παράλληλων εντολών και διατάξεων, μάλλον γραφειοκρατικού χαρακτήρα. Αντίστοιχα, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, παραμένουν συγκεχυμένες οι αρμοδιότητες του Διευθυντή, των ΕΠΕΣ και του Συλλόγου Διδασκόντων. Ο τελευταίος όχι μόνο δεν αναβαθμίστηκε θεσμικά, όπως θα ήταν αναμενόμενο για ένα σώμα αξιολογημένων εκπαιδευτικών με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, αλλά μάλλον περιθωριοποιήθηκε σε όργανο συμβουλευτικό και διεκπεραιωτικό.
Απουσιάζει, τέλος, ένας διαδικτυακός ιστότοπος στον οποίο να είναι συγκεντρωμένο και ταξινομημένο το σύνολο των νομοθετικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των ΠΠΣ.
2.    Εκπαιδευτικό προσωπικό
   Τα ΠΠΣ στελεχώθηκαν καταρχήν από το προσωπικό των πρώην Πειραματικών. Η πρώτη φάση αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αυτών πραγματοποιήθηκε χωρίς ανοικτή προκήρυξη της θέσης τους (Νοέμβριος 2012, βάσει της απόφ. της ΔΕΠΠΣ Φ.361.22/116672/Δ101/10/2012 και των τροποποιήσεων 150085/Δ129/11/2012) και οδήγησε σε ανάληψη πενταετούς θητείας, με δυνατότητα ανανέωσης ύστερα από νέα αξιολόγηση.
   Σε δεύτερη φάση (Ιούνιος 2013) προκηρύχθηκαν οι κενές θέσεις και στελεχώθηκαν από εκπαιδευτικούς που τις διεκδίκησαν. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν αξιολογήθηκαν υπηρεσιακά (από τους Διευθυντές τους) και παιδαγωγικά-διδακτικά (από Σχολικούς Συμβούλους). Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί της πρώτης φάσης αξιολόγησης παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη ενώπιον Διευθυντών που δεν είχαν προηγουμένως αξιολογηθεί ως διευθυντές ΠΠΣ, οπότε παρατηρήθηκε το φαινόμενο οι αξιολογούμενοι να έχουν σε πολλές περιπτώσεις περισσότερα ακαδημαϊκά προσόντα από τους αξιολογητές τους.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΠΠΣ βρέθηκε (εμπιστευόμενο την ελληνική Πολιτεία) σε μια πρωτόγνωρη εργασιακή συνθήκη: αξιολογήθηκε για θητεία μιας πενταετίας ως προσωπικό συγκεκριμένου σχολείου, απώλεσε το δικαίωμα της μετάθεσης αλλά και την ίδια την οργανική του θέση, εν μέσω πλέον ενός κοινωνικοπολιτικού περιβάλλοντος κρίσης, εργασιακής ανασφάλειας και αιφνιδιαστικών απολύσεων μονίμων δημοσίων υπαλλήλων.
Σε πολλούς εκπαιδευτικούς δημιουργήθηκε δικαιολογημένα το αίσθημα ότι εγκλωβίστηκαν, καθώς δεν τους δόθηκε καμία δυνατότητα κινητικότητας ανάμεσα στα ΠΠΣ, ενώ η επιστροφή τους στο σχολείο ή την περιοχή που εργάζονταν πριν, κατέστη με συγκεκριμένες διατάξεις εμμέσως απαγορευμένη (Υ.Α. 85748/Δ1/25-6-2013). Διάχυτο είναι στους διδάσκοντες στα ΠΠΣ ένα αίσθημα απογοήτευσης, καθώς -πέραν των προαναφερθέντων- απώλεσαν και το πλεονέκτημα του μειωμένου κατά πέντε ώρες εβδομαδιαίως διδακτικού ωραρίου. Αντ’ αυτού, το δεύτερο έτος λειτουργίας του θεσμού προβλέφθηκε (Υ.Α. 113434/Δ1/14/082013) μια δυνητική δίωρη μείωση ωραρίου συνδεδεμένη με συγκεκριμένες δράσεις, όπως η πρακτική άσκηση φοιτητών, το λεγόμενο mentoring, οι δειγματικές διδασκαλίες, οι δράσεις ενδοεπιμόρφωσης κ.ά. Παράλληλα, το προβλεπόμενο από τον νόμο επίδομα (ν. 3966/2011, άρθρο 48, &8) δεν προσδιορίστηκε ποτέ με την απαιτούμενη Υ.Α., και δεν καταβάλλεται. Η πρόδηλη επιλεκτικότητα στην εφαρμογή του νόμου επιβάρυνε σημαντικά το κλίμα των σχέσεων των εκπαιδευτικών με την προϊσταμένη τους αρχή.
3.    Σύστημα εισαγωγής, μαθητές και γονείς/κηδεμόνες
Με απόφαση της ΔΕΠΠΣ (Πράξη 2/2013 και εγκύκλιος -χωρίς αριθμό- της 20/2/2013)  άλλαξε το σύστημα εισαγωγής των μαθητών στα ΠΠ Γυμνάσια και Λύκεια. Παρόλο που ο νομοθέτης έδινε αρχικά το δικαίωμα στα ΠΠΣ να επιλέξουν αν οι μαθητές τους θα εισάγονται με κλήρωση, εξετάσεις ή άλλη μέθοδο, επιβλήθηκε τελικά το σύστημα των εξετάσεων. Η πλειονότητα των σχολείων, μέσω των αντίστοιχων ΕΠΕΣ, είχε ταχθεί ενάντια στις εξετάσεις.
Το σχολικό έτος 2013-2014 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το σύστημα εισαγωγής με εξετάσεις. Οι απόφοιτοι του Δημοτικού διαγωνίστηκαν στην Ελληνική Γλώσσα (κατανόηση κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου), τα Μαθηματικά και τα Φυσικά. Οι απόφοιτοι Γυμνασίου στην Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Η επιλογή των συγκεκριμένων γνωστικών τομέων δεν τεκμηριώθηκε παιδαγωγικά. Ειδικότερα ο αυθαίρετος χαρακτήρας της επιλογής των Φυσικών έδωσε λαβή σε ερμηνείες που αφορμήθηκαν από το ότι ο πρόεδρος της ΔΕΠΠΣ είναι ο υπεύθυνος για τους διαγωνισμούς Φυσικής της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και συντονιστής της ομάδας που συνέγραψε σχολικά βιβλία Φυσικής. Η ετεροβαρής (υπέρ των θετικών επιστημών) επιλογή γνωστικών αντικειμένων ίσως μειώσει τον αριθμό των μαθητών που θα επιλέγουν τη θεωρητική κατεύθυνση των ΠΠ Λυκείων.
Στις εξετάσεις προσήλθε αξιοσημείωτος αριθμός υποψηφίων μαθητών, έτσι ώστε μια θέση να διεκδικείται από 4 ή 5 υποψηφίους. Οι εξετάσεις διενεργήθηκαν σύμφωνα με το μοντέλο των Πανελλαδικών εξετάσεων εν μέσω φορτισμένου κλίματος, παιδαγωγικά αταίριαστου για τους μαθητές του Δημοτικού.
Σχεδόν όλα τα ΠΠ Γυμνάσια και Λύκεια επέλεξαν ως θέματα εξετάσεων τα προτεινόμενα από τη ΔΕΠΠΣ, ενώ ελάχιστα προτίμησαν δικά τους θέματα. Από την περίοδο 2014-2015 το δικαίωμα των σχολείων να επιλέγουν τα θέματα των εισαγωγικών εξετάσεων καταργήθηκε και η σχετική ευθύνη μετατέθηκε κεντρικά στη ΔΕΠΠΣ. Η βαθμολόγηση πραγματοποιήθηκε σε ειδικό βαθμολογικό κέντρο στην Αθήνα. Η επιλογή των βαθμολογητών (όπως και των θεματοδοτών) υπήρξε μια άτυπη αδιαφανής και αθηναιοκεντρική διαδικασία.
Όσον αφορά τους μαθητές που εισήχθησαν μέσω εξετάσεων στα Γυμνάσια και τα Λύκεια το 2013-2014, οι εντυπώσεις των καθηγητών που δίδαξαν στις τάξεις τους είναι πολύ θετικές για το γνωστικό τους επίπεδο, τη μαθησιακή τους δεκτικότητα και τις ευρύτερες δεξιότητές τους. Οπωσδήποτε, είναι πολύ νωρίς ακόμη για να αποτιμηθεί η σημασία της αλλαγής του συστήματος εισαγωγής και η λειτουργία τμημάτων με αριστούχους μαθητές (οι οποίοι αφαιρέθηκαν κυρίως από όμορα σχολεία, με το ανάλογο κόστος γι’ αυτά).
Η ελληνική κοινωνία αποδέχεται πολύ θετικά τον καινούργιο θεσμό των ΠΠΣ (αντίστοιχα και προς την προβολή που έγινε για τα σχολεία αυτά ως σχολεία αριστείας από τα συστημικά Μέσα Ενημέρωσης). Έτσι, αυξήθηκε εντυπωσιακά ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν στο σύστημα εισαγωγής.
Παράλληλα, το αυξημένο ενδιαφέρον γονεών και κηδεμόνων οδήγησε στην ανάπτυξη της σχετικής παραπαιδείας, καθώς τα φροντιστήρια Μ.Ε. προσέφεραν ειδικά «πακέτα προετοιμασίας» των υποψηφίων. Το ενδιαφέρον, βέβαια, των γονεών/κηδεμόνων, ιδίως για τους αποφοίτους του Δημοτικού, ενισχύθηκε και από τις συνέπειες της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης, συνέπειες που λειτουργούν αποτρεπτικά ή και απαγορευτικά για την επιλογή ιδιωτικών σχολείων. Συγχρόνως, το διδακτικό προσωπικό των ΠΠΣ, μετά τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα αυξημένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, γεγονός που προϊδεάζει θετικά τους γονείς υπέρ της επιλογής ενός ΠΠΣ και όχι ενός ιδιωτικού σχολείου.
Πρέπει, όμως, να επισημανθεί μία διαφαινόμενη ήδη τάση σχετικά με την εισαγωγή στα ΠΠ Λύκεια. Παρουσιάζεται κάμψη του ενδιαφέροντος των αποφοίτων Γυμνασίου, καθώς αρκετοί θεωρούν ότι αφενός μεταξύ αριστούχων συμμαθητών δεν θα επιτύχουν τόσο υψηλές βαθμολογίες στην Α’ και Β΄ Λυκείου (συνυπολογίζονται για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση), αφετέρου διότι η αυξανόμενη εξωστρέφεια (στροφή σε μορφές μη τυπικής εκπαίδευσης) που παρατηρείται στα ΠΠΛ, βρίσκεται σε προφανή αναντιστοιχία με την εξεταστική πρωτοκαθεδρία των Πανελλαδικών και την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.
4.    Γενική αποτίμηση και προοπτικές
Το τέλος της σχολικής χρονιάς 2013-2014 βρίσκει τα ΠΠΣ σε μία μεταβατική φάση. Οι εκπαιδευτικοί είναι κυριευμένοι από αμφίθυμα αισθήματα, ενώ αναπτύχθηκε έντονη σε αρκετούς η τάση της φυγής. Πολλοί κάνουν λόγο για επαγγελματική εξουθένωση (burn out), καθώς έχουν αποδυθεί σε ένα ατέρμονο αγώνα ενίσχυσης του «φακέλου» τους με σεμινάρια, διοργάνωση εκδηλώσεων, διαγωνισμών και δράσεων, επιμορφώσεις κλπ. Συγχρόνως αυξάνονται  ραγδαία οι επιβαλλόμενες γραφειοκρατικές υποχρεώσεις, η πολλαπλάσια διάρκεια παραμονής στο σχολείο (πολύ πέραν των προβλεπόμενων από τον νόμο ωρών), οι πολύωρες και συχνές συνεδριάσεις, τα γεμάτα Σαββατοκύριακα. Ένα δίκτυο αλληλοβοήθειας και σύμπηξης δυνάμεων κρίνεται σήμερα απαραίτητο για τους διδάσκοντες στα ΠΠΣ.
Σε πολλά σχολεία παρατηρήθηκε ένας πληθωρισμός συμμετοχής σε μορφές εκπαίδευσης «έξω από τη τάξη». Στα σχολεία αυτά μεγάλο μέρος της ενέργειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών δαπανήθηκε για οτιδήποτε άλλο (πιθανότατα αξιόλογο), πέρα από τη μεθοδική και σκληρή δουλειά στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος και της αυστηρής μελέτης από τη μεριά των μαθητών.
Πολλοί από τους Διευθυντές των ΠΠΣ, ενόψει της (καθυστερημένης) αξιολόγησής τους και προκειμένου (δίπλα στην πρόοδο του σχολείου τους) να ενισχύσουν την υποψηφιότητά τους, άσκησαν άμεση ή έμμεση πίεση για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών στις προαναφερθείσες δράσεις. Αυτές μπορεί μεμονωμένα να ήταν όντως πολύ δημιουργικές, ως σύνολο όμως λειτούργησαν προβληματικά για τα σχολεία.
Οι μαθητές των ΠΠΣ εκφράζονται θετικά για τη φοίτησή τους σε αυτά. Βρίσκουν ενδιαφέροντες τους Ομίλους ποικίλων γνωστικών πεδίων και δραστηριοτήτων, συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και πολυάριθμα πολιτιστικά ή περιβαλλοντικά προγράμματα, καθώς και σε εκδηλώσεις ανοίγματος προς τις τοπικές κοινωνίες. Συγχρόνως, βέβαια, αναφέρονται στο υπερφορτωμένο έως εξουθενωτικό πρόγραμμα της καθημερινότητάς τους, καθώς η φοίτησή τους στα ΠΠΣ δεν μείωσε τη συμμετοχή τους στις λεγόμενες «δραστηριότητες»  και τα φροντιστηριακά μαθήματα.
Σήμερα άμεσο ζητούμενο για τα ΠΠΣ είναι η εύρεση μιας ισορροπίας ανάμεσα αφενός στο υψηλό επίπεδο ανταπόκρισης στα ζητούμενα του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος (και την επιτυχία των μαθητών του Λυκείου στις Πανελλαδικές εξετάσεις), αφετέρου στην ανάπτυξη μιας υγιούς (ποιοτικής και όχι ποσοτικής) εξώστροφης σύνδεσης του σχολείου με την κοινωνία.
Ρυθμιστικός παράγων αυτής της ισορροπίας δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Σύλλογο Διδασκόντων (σήμερα είναι μάλλον περιθωριοποιημένος), ο οποίος θα συνθέτει πρωτοβουλίες, θα προωθεί συνεργασίες, θα αποτρέπει αυθαιρεσίες, θα περιορίζει μεγαλομανίες και φιλοδοξίες, αλλά πρωτίστως δεν θα επιτρέπει επ’ ουδενί να χάνεται από το πρώτο πλάνο ο μαθητής.
Μετά την παρέλευση διετίας από την ψήφιση και σταδιακή εφαρμογή του ν. 3966 τα ΠΠΣ μοιάζει να λειτουργούν ως μια νησίδα-βιτρίνα μέσα στις βαθιές (και μάλλον αδιάφορες για την εκάστοτε πολιτική ηγεσία) παθογένειες του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Υποταγμένα και αυτά σε ένα διαρκώς ενισχυόμενο συγκεντρωτισμό, δυσχεραίνονται να διαμορφώσουν το καθένα τη δική του ταυτότητα, αυτή που θα επέτρεπε να γραφεί και να καταγραφεί η ιστορία ενός επώνυμου και διαφοροποιημένου Σχολείου.
 Η με τυμπανοκρουσίες διακηρυγμένη πρόθεση του Υ.ΠΑΙ.Θ. να πολλαπλασιάσει τα ΠΠΣ είναι βέβαιο ότι δεν προκύπτει από μία στοιχειοθετημένη αποτίμηση της πορείας αυτών των σχολείων, καθώς μια διετία αλληλοσυμπληρούμενων και αλληλοαναιρούμενων επιλογών δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Εντάσσεται και αυτή στην επικοινωνιακή λογική της ίδρυσης «σχολείων αριστείας». Η αριστεία όμως θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο όλων των ελληνικών σχολείων και όχι μιας θολής βιτρίνας.

e-mail:bbetsakos@hotmail.com

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.