Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Σωρεία δικαιολογητικών στα Λύκεια από γιατρούς και κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών

Δημοσίευση: 27/03/2014
Αρβανιτόπουλος
Alt Text: 
Αρβανιτόπουλος
Title Text: 
Αρβανιτόπουλος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αν ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος,  έχει - όπως λέει - "τσαγανό" γιατί δεν ασχολείται με τις απουσίες των μαθητών; Αυτή την εποχή, ειδικά στη Γ΄Λυκείου, αρχίζει μια φάμπρικα απουσιών και δικαιολόγησης απουσιών ώστε αρκετοί μαθητές (όχι όλοι) να "κάνουν" τις 114 ή τις 164 απουσίες, τις οποίες "δικαιούνται". Ξαφνικά όλη η μαθητιώσα Ελλάδα αρρωσταίνει και καταφθάνουν σωρεία δικαιολογητικών από κηδεμόνες και γιατρούς. Ω! της υποκρισίας! Το αποτέλεσμα είναι η διάλυση του δημόσιου σχολείου για το επόμενο διάστημα μέχρι την αρχή των διαγωνισμάτων. Γιατί δεν καταπιάνεται λοιπόν  με αυτό το θέμα, το οποίο θα προσέθετε δεκάδες ημερών στο διδακτικό έτος και θα τελείωνε ένα πραγματικό άγος για την εκπαίδευση;
Θυμίζουμε ότι  η Άννα Διαμαντοπούλου ως υπουργός Παιδείας  παρότι είχε εξαγγείλει επισήμως ότι θα βάλει τέλος σ αυτό το φαινόμενο , για λόγους που η ίδια γνωρίζει έκανε πίσω . Η κ. Διαμαντοπούλου είχε κάνει λόγο     για "βεβαιώσεις" από γιατρούς που συχνά χρησιμοποιούνται από τους ίδιους τους γονείς, προκειμένου να "δικαιολογηθούν" οι απουσίες των παιδιών τους στα σχολεία.
Μάλιστα, είχε χαρακτηρίσει  "ντροπή" το "καθεστώς" των ψεύτικων βεβαιώσεων, που προσκομίζει το παιδί στο σχολείο του, εν γνώσει των γονέων, για να δικαιολογήσει την απουσία του και να μην έχει επιπτώσεις. "Δηλαδή, ένα παιδί 18 χρόνων, αλλά και μικρότερης ηλικίας, μαθαίνει ότι μπορεί να έχει πλαστές βεβαιώσεις και μάλιστα από το δημόσιο Σύστημα Υγείας. Το «φαινόμενο», δυστυχώς, διατρέχει όλες τις βαθμίδες και τους πρωταγωνιστές της Εκπαίδευσης, από μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές έως και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εξασφαλίζουν, ή δέχονται, αυτές τις βεβαιώσεις.", είχε σημειώσει με δηλώσεις της η  Άννα Διαμαντοπούλου.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:Με εκπρόθεσμα δικαιολογητικά και χωρίς ιατρική βεβαίωση
  Σύμφωνα με  τροπολογία   που αφορά τις δικαιολογημένες απουσίες, με εμπρόθεσμα δικαιολογητικά  και χωρίς ιατρική βεβαίωση, που ψηφίστηκε  το  Γενάρη  του 2013 από τη Βουλή   στο Πολυνομοσχέδιο  του υπουργείου Παιδείας:
1. Μπορεί ο Σύλλογος των διδασκόντων του Σχολείου, αποφασίζοντας σχετικά με την δικαιολόγηση απουσιών μαθητών, να κάνει δεκτά ή να απορρίπτει εκπρόθεσμα δικαιολογητικά:
α. ιατρικές βεβαιώσεις
β. αιτήσεις - βεβαιώσεις κηδεμόνων
που προσκομίστηκαν μετά από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, εξετάζοντας κάθε περίπτωση αναλυτικά και χωριστά και έχοντας τη δυνατότητα να συγχωρήσει την εκπρόθεσμη υποβολή τους με αιτιολογημένη απόφασή του.
2. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων του Σχολείου έχει τη δυνατότητα να δικαιολογεί απουσίες μαθητών για λόγους υγείας, με ιατρική βεβαίωση ή χωρίς ιατρική βεβαίωση αν η πάθηση είναι εμφανής και μη χρήζουσα απόδειξης:
α. Για μεμονωμένες ή συνεχείς ώρες ημερήσιου προγράμματος και χωρίς την άδεια του Διευθυντή αν δεν καταχωρίστηκε σχετική παρατήρηση στο ημερήσιο δελτίο απουσιών (π.χ. γιατί από αμέλεια δεν ζητήθηκε άδεια ή από αμέλεια δεν καταχωρίστηκε σχετική παρατήρηση), εφόσον εξετάζοντας κάθε περίπτωση αναλυτικά και χωριστά ο σύλλογος κρίνει ότι αδικούνται άλλως οι μαθητές από υπαιτιότητα του Σχολείου,
β. για πρώτες ώρες, εφόσον δικαιολογείται η μη έγκαιρη προσέλευση στο Σχολείο (κινητικά προβλήματα - αναπηρία).
Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση μαθητών
1. Η φοίτηση όλων των μαθητών των Ενιαίων Λυκείων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.
2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:
(α) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.
(β) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, «σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 485/83 (ΦΕΚ184 Α΄)». Κατ` εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.
(γ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ του άρθρου 1 του Π.Δ. 294/1980.
3. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.
4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.
5. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.
6. Για τους μαθητές, που φοιτούν στα Εσπερινά και Μουσικά Λύκεια, τα αριθμητικά όρια των εκατόν δεκατεσσάρων (114) και εκατόν εξηντατεσσάρων (164) απουσιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης προσαυξάνονται κατά δεκα έξι (16).
7. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών τμήματος ή τάξεως, αφού ενημερώσει το Διευθυντή του σχολείου ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη εικοσιτέσσερις (24) απουσίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1η έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε.
Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Απόφαση του υπουργείου Παιδείας προβλέπει:
α) για τους μαθητές που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση,
β) για τους μαθητές που υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος,
γ) για τους μαθητές όλων των τύπων νεοπλασιών που υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης, δε θα υπολογίζονται απουσίες είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος.

Φωτό: Αρχείο eurokinissi

Σχόλια (1)

 
Μαθητής
21 Απρ 2015 16:02

Πολλά δεν θα πω κι ούτε φυσικά με τον ωραίο και καλογραμμένο τρόπο που οι προηγούμενοι έγραψαν. Αυτό που ξέρω (διοτι,όντας μόνο 18 χρονών δεν έχω τις κατάλληλες εμπειρίες όπως οι προλαλήσαντες) είναι πως όλοι σας περάσατε από αυτό το κομβικό για τη ζωή σας σημείο! Αυτή την εμπειρία μπορώ να πω πως όλοι μας την έχουμε κοινή! Οποία η θέση σας λοιπον; Δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς συνέβαινε όταν εσείς περνούσατε την περίοδο των πανελλήνιων εξετάσεων. .Εγώ σαν μαθητής δεν θα κρύψω πως θίχτηκα από όσα διάβασα παραπάνω. Όλοι μας ξέρουμε και σίγουρα ψεύδεται οποίος πιστεύει ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στου οποίου τα χέρια αφήνουν οι γονείς μας την διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους κάνει κάθε άλλο παρά να τα εξάγει στην κοινωνία ως "ολοκληρωμένες" προσωπικότητες, όπως το ίδιο υποστηρίζει. Στην προσπάθεια να εισαχθούν σε μια σχολή οι μαθητές χάνουν παντελώς την σημασία του "μαθαίνω" και γίνονται έτσι,απλά "σφουγγάρια" στήρας γνώσης! Καλούμαστε να βγάλουμε μια αντικειμενικά τεράστια ύλη μαθημάτων και στη συνέχεια να απαντήσουμε σε εξίσου τεράστιας δυσκολίας θέματα! Και ερωτώ. Ποιος ο σκοπός; Ποιος ο λογος να κατηγορείτε μόνο τα παιδιά και τους γονείς που προβαίνουν σε οποίες πράξεις μόνο και μόνο για να ανταπεξέλθουν στο λάθος αυτό σύστημα; Δεν ειναι λογικό να πιάνονται από μια σανίδα σωτηρίας προκειμένου να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα; Κι ας μην ξεχνάμε πως μπορεί να μην γίνεται από όλους, ωστόσο συμβαίνει από ένα κατά πολύ ανώτερου του μέσου ποσοστού των μαθητών πανελλαδικώς!Δεν αντιλέγω πως ό, τι ανέφερα ως τώρα δεν αποτελεί άγνωστη σε εσάς πληροφορία, ήλπιζα όμως ο τρόπος με τον οποίο ένας μαθητής σήμερα βιώνει τα γεγονότα να σας κάνει να καταλάβετε έστω και στο παραμικρό τους λόγους που τον ωθούν να μην σκέφτεται ότι "παρανομεί".

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.