Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Συνοπτικά τα Αυτονόητα...

Δημοσίευση: 31/05/2014
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

του Δρ. Σάββα Πολίτη
Πιστεύω ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι από τα χειρότερα της Ευρώπης, αλλά με βεβαιότητα δεν είναι και από τα καλύτερα.
Τα τελευταία τριάντα χρόνια όποιον και εάν ρωτήσεις θα σου πει ότι στην Ελλάδα το φροντιστήριο έχει αντικαταστήσει το σχολείο. Και αυτό γιατί οι μαθητές, τα παιδιά μας, δεν παίρνουν όσα χρειάζονται από το σχολείο, αφού δεν καλύπτεται η ύλη και δημιουργούνται μαθησιακά κενά, που οδηγούν πολλούς σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα. Διαφορετικά είτε θα υστερήσουν είτε θα διακόψουν τη φοίτησή τους.
Κατά τη γνώμη μου η κοινή παραπάνω εντύπωση μπορεί να είναι υπερβολική, αλλά απηχεί και μια πραγματικότητα.  Σε πολλά σχολεία ούτε η προβλεπόμενη διδακτέα ύλη εξαντλείται ούτε το μάθημα γίνεται με τον προσφορότερο τρόπο προσέγγισης και αφομοίωσης. Και αυτό οφείλεται σε πέντε βασικούς παράγοντες.
Πρώτον: ότι η ύλη μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή που θα μπορούσε να καλυφθεί στον χρόνο που διατίθεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Δεύτερον: ότι σε πολλά σχολεία λόγω καταλήψεων, αναίτιων  στην πλειονότητά τους,  χάνονται πολύτιμες ημέρες και ώρες διδασκαλίας.
Τρίτον: γιατί το Υπουργείο Παιδείας αργοπορεί ή αδυνατεί να έχει κάθε τάξη τον εκπαιδευτικό της από την πρώτη ημέρα του σχολείου έως την τελευταία.  
Τέταρτον: για τριάντα και πλέον χρόνια κανείς και τίποτα δεν αξιολογείται στα σχολειά μας εκτός των μαθητών. Ούτε οι υποδομές, ούτε το εκπαιδευτικό έργο, ούτε οι εκπαιδευτικοί. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποτιμηθεί και να βελτιωθεί το προσφερόμενο έργο, σε όλα τα επίπεδα.
Πέμπτον: γιατί μια μειοψηφία εκπαιδευτικών δεν εξαντλούν την ύλη με την ιδέα ότι: «ότι δεν μάθεις στο σχολείο θα το μάθεις στο φροντιστήριο ή στο ιδιαίτερο».
Τους τελευταίους 22 μήνες με συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές το Υπουργείο Παιδείας προσπάθησε να αντιμετωπίσει και να θεραπεύσει όλα τα παραπάνω κακώς κείμενα.  
Πρώτον: εξορθολόγησε την διδακτέα ύλη, περιορίζοντας την στην απολύτως αναγκαία,  χωρίς καμία έκπτωση στη βασική και απαραίτητη γνώση. Αναμόρφωσε τα ωρολόγια προγράμματα, αξιολόγησε τα υπάρχοντα σχολικά βιβλία και προχωρά σε νέα όπου χρειάζεται.
Δεύτερον: προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση για την αναπλήρωση των ωρών που χάνονται από καταλήψεις με παράταση της διδασκαλίας των μαθημάτων, με βάση την αρχή «ό,τι χάνεται, αναπληρώνεται».
Τρίτον:  οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνταν στα σχολεία, επί τριάντα και πλέον χρόνια, είτε με διορισμούς, είτε με μεταθέσεις, είτε με αποσπάσεις, χωρίς κανέναν σχεδιασμό με κύρια ευθύνη του Υπουργείου. Αποτέλεσμα αυτού να μη γνωρίζει καμιά υπηρεσία όχι μόνον ποιος υπηρετεί και πού αλλά και πόσοι είναι ακριβώς οι υπηρετούντες.  Αυτό γινόταν  είτε από αμέλεια είτε σκοπίμως για την ικανοποίηση ημετέρων αλλά και τη απόπειρα χειραγώγησης της συντεχνίας των 150 χιλιάδων και πλέον δημοσίων εκπαιδευτικών.
Η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος αποτύπωσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, η επέκταση του σχολικού έτους, η μετάταξη 4500 εκπαιδευτικών, και η αύξηση των ωρών διδασκαλίας αποτελούν μια πραγματικότητα που βελτίωσε την απόδοση του συστήματος και ελάφρυνε κατά 250.000.000 ευρώ ετησίως τον έλληνα φορολογούμενο. Απομένει ο καθορισμός εκ νέου του χρόνου υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και ο χρόνος οριστικής τοποθέτησής τους στα σχολεία, πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές και όχι τον Σεπτέμβριο, ώστε εγκαίρως να προγραμματίζονται οι εκπαιδευτικές διαδικασίες της επόμενης σχολικής χρονιάς.      
Τέταρτον : προχώρησε στη θεσμοθέτηση της αξιολόγησης, σε όλα τα επίπεδα,  της οποίας η εφαρμογή έχει ξεκινήσει ήδη.
Πέμπτον: στο πλαίσιο της θεσμοθέτησης του νέου Γενικού Λυκείου και του νέου Επαγγελματικού Λυκείου και της μείωσης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων από 6 σε 4, προχώρησε στη σύσταση και λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων και της εφαρμογής της στις ενδοσχολικές εξετάσεις της φετινής Α’ Λυκείου. Στόχος η ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης σε κάθε τάξη, σε κάθε τμήμα, σε κάθε σχολείο της χώρας, αφού ο διδάσκων καθηγητής δεν μπορεί να ξέρει από πια θεματική ενότητα της ύλης θα τύχει το θέμα που θα κληρωθεί για τους μαθητές του.  Τέλος εποχής του ΣΟΣ και του Αντί ΣΟΣ.
Ιδιαίτερα για την εφαρμογή της Τράπεζας θεμάτων είναι απαραίτητες ορισμένες αποσαφηνίσεις ώστε να αποφευχθούν παρανοήσεις, σκόπιμες ή όχι. Η Τράπεζα Θεμάτων στην πρώτη εφαρμογή περιλαμβάνει 9.000 θέματα-ερωτήσεις, διαβαθμισμένης δυσκολίας. Η διαδικασία είναι η εξής: ο διδάσκων καθηγητής στην τάξη του και στους μαθητές του, αντί να καταρτίζει ο ίδιος και τα τέσσερα προβλεπόμενα θέματα γραπτής εξέτασης κάθε μαθήματος, να καταρτίζει τα δύο, και τα άλλα δύο τα κληρώνει τυχαία από την Τράπεζα Θεμάτων. Ο διδάσκων καθηγητής, εξαιρετικά και μόνον εφέτος, λόγω της πρώτης εφαρμογής, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι κάποιο από τα κληρωθέντα θέματα δεν το έχει διδάξει επαρκώς, δικαιούται να προβεί σε δεύτερη κλήρωση. Ο διδάσκων καθηγητής είναι αυτός και μόνον αυτός που βαθμολογεί τα γραπτά των μαθητών του, όπως γινόταν έως σήμερα.
Υπενθυμίζω ότι ο βαθμός του γραπτού κάθε μαθητή προστίθεται στο Μέσο ‘Όρο των προφορικών των δύο τετραμήνων και διαιρείται δια δύο για τον βαθμό προαγωγής στο μάθημα. Άρα τα δύο θέματα της Τράπεζας Θεμάτων αποτελούν το 25% της συνολικής αποτίμησης της επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα.
Επίσης η σημασία του γενικού βαθμού προαγωγής των τριών τάξεων του Λυκείου, για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι απειροελάχιστη αλλά αναγκαία για να μην απαξιώνεται η επίδοση του μαθητή στο Λύκειο, να μην ακυρώνεται η μορφωτική σημασία των Λυκειακών σπουδών, αναγκαίων για τις βασικές δεξιότητες, χωρίς να μετατρέπεται το Λύκειο σε Εξεταστικό Κέντρο Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Συνεπώς, η Τράπεζα Θεμάτων έχει ως αποτέλεσμα έναν και μόνον βασικό σκοπό: την κατά τα άλλα αυτονόητη ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης, ώστε να μην υπάρχει περιθώριο σε κάποιον, λόγω αβλεψίας ή αδιαφορίας, να μην διδάξει κάποιες θεματικές ενότητες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μαθησιακά κενά και να οδηγείται ο μαθητής στην παραπαιδεία.
Πιστεύω ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι από τα καλύτερα της Ευρώπης, αλλά με βεβαιότητα δεν είναι από τα χειρότερα. Η βελτίωσή του επιτυγχάνεται διαμέσου ουσιαστικών αλλαγών που γίνονται με στρατηγική και σύνεση, όπως οι παραπάνω.
 

Σχόλια (4)

 
costas b
30 Μάιος 2014 20:29

Συνοπτικά τα αυτονόητα;;Δεν είμαι Δρ. αλλά εκπαιδευτικός 22 έτη σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιτρέψτε μου τον αντίλογο για την βαθμίδα αυτή.Παρ'όλο που μπαίνω στον πειρασμό, δεν θα σχολιάσω πρόταση-πρόταση, αλλά μόνο τα πιο ενδιαφέροντα.ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ1ο. "ότι η ύλη μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή που θα μπορούσε να καλυφθεί στον χρόνο που διατίθεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα."- Μπορεί; Δεν υπάρχει από όσο γνωρίζω, καμία επίσημη διαδικασία από την πολιτεία, που να έχει αξιολογήσει, κατά πόσο μπορεί να υλοποιηθεί η διδασκαλία του αναλυτικού προγράμματος ενός μαθήματος, κατά την διάρκεια ενός διδακτικού έτους. Αυθαίρετα, "κάποιοι" που μπορεί να μην έχουν διδάξει ποτέ (ή να έχουν τόσα χρόνια μακρυά από τάξεις, που να τις θυμούνται ελάχιστα), καταρτίζουν αναλυτικά προγράμματα με copy-paste για ιδανικές τάξεις, χωρίς να υπάρχει ποτέ ανάδραση από τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να τα υλοποιήσουν.[Υπάρχουν και εξαιρέσεις.]Ένα μονώρο μάθημα, θα διδαχθεί πάνω-κατω 25-28 ώρες το διδακτικό έτος. Ένα δίωρο μάθημα 50-56 κτλ. Οι τάξεις έχουν κατά μέσο όρο 24 μαθητές (στα αστικά κέντρα σαφώς περισσότερους), με μαθητές όλων των επιπέδων (ακόμα και μαθητές με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες). Σε μια διδακτική ώρα 45', πρέπει να γίνει εξέταση μαθητών (προφορική ή γραπτή), να διδαχθεί το επόμενο μάθημα, να λυθούν απορίες των μαθητών (όλων των επιπέδων), και να εξακριβωθεί κατά πόσο τελικά το αντικείμενο που διδάχθηκε εμπεδώθηκε κτλ. Με 24 μαθητές, αναλογούν λιγότερο από 2' ενασχόλησης με τον κάθε μαθητή.Σε πολλά μαθήματα, ειδικά μονόωρα-δίωρα, λόγω συνεχόμενων απωλειών ωρών διδασκαλίας (περίπατοι, εορτασμοί 28ης Οκτ, 17ης Νοεμβρ. κτλ, προφανώς χωρίς ευθύνη των διδασκόντων), η διδασκαλία μπορεί να γίνει 1 φορά-1 ώρα σε 2-4 εβδομάδες. Προφανώς στην περίπτωση αυτή απαιτείται περισσότερος χρόνος, για σύνδεση του μαθήματος με τα προηγούμενα.Και μέσα σε αυτά πρέπει να γίνονται (πολύ σωστά και απαραίτητα) ενημερώσεις των μαθητών για το περιβάλλον, το κάπνισμα, την βία, τον ρατσισμό κτλ. Όσοι εκπαιδευτικοί παλέυουν μέσα στις τάξεις, διαπιστώνουν ότι "η ύλη δεν βγαίνει".Αλήθεια, γιατί οι απόφοιτοι των Λυκείων μας, που πάνε να σπουδάσουν στο εξωτερικό, δεν έχουν πρόβλημα με τα διδακτικά αντικείμενα του 1ου έτους των ξένων ΑΕΙ, σε αντίθεση με τους συμφοιτητές τους;2ο. "ότι σε πολλά σχολεία λόγω καταλήψεων, αναίτιων στην πλειονότητά τους, χάνονται πολύτιμες ημέρες και ώρες διδασκαλίας."- Σύμφωνοι. Όμως πολυήμερες καταλήψεις, δεν γίνονται σε όλα τα σχολεία. Γιατί δεν επαρκούν οι διδακτικές ώρες και εκεί; Επίσης, χωρίς λόγο χάθηκαν ακόμα 4 ημέρες εφέτος, λόγω εκλογών. Γιατί; Και στριμώχνουμε τώρα τις ενδοσχολικές εξετάσεις.3ο. "γιατί το Υπουργείο Παιδείας αργοπορεί ή αδυνατεί να έχει κάθε τάξη τον εκπαιδευτικό της από την πρώτη ημέρα του σχολείου έως την τελευταία."- Συμφωνούμε απόλυτα. Ας τον φέρει την 2η ημέρα. Πάντως όχι τον Οκτώμβριο.4ο. "για τριάντα και πλέον χρόνια κανείς και τίποτα δεν αξιολογείται στα σχολειά μας εκτός των μαθητών. ..."- Πρώτα-πρώτα είναι σχολεία και όχι σχολειά. Πρεπει να καταλήξει η πολιτεία, με επιστημονική τεκμηρίωση, τι είναι εφικτό να διδάσκεται και να καταρτήσει τα κατάλληλα αναλυτικά προγράμματα. Κατόπιν να φτιάξει κατάλληλα βιβλία με διαχρονική χρησιμότητα. Ταυτόχρονα, να φροντίσει τις κτιριακές και λοιπές υποδομές. Τέλος, να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν τα παραπάνω. Και τότε να αξιολογήσει με αντικειμενικά κριτήρια όποιον εμπλέκεται στην εκπ/κή διαδικασία.Θυμίζω, τις αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα του νέου Γυμνασίου και νέου Λυκείου-ΕΠΑΛ, του περσινού καλοκαιριού, όπου οι ώρες και τα μαθήματα έμπαιναν και έβγαιναν, ανάλογα με την επιρροή που ασκούσαν οι εμπλεκόμενοι. Ποιές ειδικότητες εκπ/κών αναβαθμίστηκαν;5ο. "γιατί μια μειοψηφία εκπαιδευτικών δεν εξαντλούν την ύλη με την ιδέα ότι: ότι δεν μάθεις στο σχολείο θα το μάθεις στο φροντιστήριο ή στο ιδιαίτερο". ΟΛΟΙ γνωρίζουν ότι δεν πάνε φροντιστήριο ΟΛΟΙ οι μαθητές. Και βέβαια, δεν έχω ακούσει φροντιστήριο στα Θρησκευτικά, Γεωγραφία, κ.α. ΕΝΟΤΗΤΑ : ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ1ο: "εξορθολόγησε την διδακτέα ύλη, περιορίζοντας την στην απολύτως αναγκαία, χωρίς καμία έκπτωση στη βασική και απαραίτητη γνώση. Αναμόρφωσε τα ωρολόγια προγράμματα, αξιολόγησε τα υπάρχοντα σχολικά βιβλία και προχωρά σε νέα όπου χρειάζεται. "Πότε έγινε η αξιολόγηση αυτή; Ποιός την έκανε;;;; Ποιά ύλη περιορίστηκε και σε ποιά μαθήματα;; Τα νέα βιβλία, είναι αυτά που θα γραφτούν και θα τυπωθούν σε 3,5 μήνες;; Μήπως, "κάποιοι" τα έχουν ήδη έτοιμα, επειδή είχαν "προβλέψει";2ο: "προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση για την αναπλήρωση των ωρών που χάνονται από καταλήψεις με παράταση της διδασκαλίας των μαθημάτων, με βάση την αρχή «ό,τι χάνεται, αναπληρώνεται»."Η νομοθετική ρύθμιση, υπάρχει από την εποχή της Διαμαντοπούλου. Οι αυθαίρετες αναπληρώσεις, όπως η φετινή, δεν είναι ουσιαστικές και γίνονται "ομογενοποιημένα", αφού όταν γίνονται σε τυχαίες ημέρες, δεν αναπληρώνονται οι ώρες διδακτικών αντικειμένων που έχουν χαθεί από τις καταλήψεις. (πχ, μπορεί να χάθηκαν 4 ώρες Μαθηματικά και 2 Ιστορία, και στην αναπλήρωση γίνονται: 1 Μαθηματικά, 1 Ιστορία, 2 Έκθεση κ.α.) Και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, γιατί ακόμα και αν γίνει υπολογισμός τι ακριβώς πρέπει να αναπληρωθεί λογιστικά, δεν μπορεί πρακτικά να γίνει αυτό σε 1,2 ή 3 ημέρες. Όσοι έχουν βγάλει πρόγραμμα σε Λύκειο, με μαθήματα Γενικής Παιδείας, Κατεύθ., Επιλογής και Ξεν.Γλωσσών, εκπ/κούς διατιθέμενους σε άλλα σχολεία, καταλαβαίνουν. Τέλος, οι ίδιοι οι μαθητές, αξιοποιώντας το απόθεμα απουσιών τους, τις ακυρώνουν. Ας ζητήσει το Υπουργείο τα παρουσιολόγια των φετινών αναπληρώσεων των διακοπών του Πάσχα, για να καταλάβει.3ο,4ο,5ο: Έχουμε πανελλαδικές για εισαγωγή σε ΑΕΙ, λες και θα τους στείλουμε στην ΝΑΣΑ. Και τώρα θα το επεκτείνουμε σ' ολο το Λύκειο. Εφέτος, οι περισσότεροι μαθητές του Γυμνασίου-Λυκείου, θα γράψουν τουλάχιστον 2 ημέρες από 2 μαθήματα την ίδια ημέρα στις εξετάσεις τον Μαιου-Ιουνίου. Από αυτά, η Α Λυκείου θα γράψει 1 ημέρα 2 μαθήματα, με θέματα και Από Τράπεζα Θεμάτων. Αυτό είναι παιδαγωγικά σωστό; Αν ένας μαθητής, δεν γράψει καλά στο 1ο μάθημα, δεν θα επηρεάσει αυτό την επίδοσή του στο 2ο; Ακόμα και "απειροελάχιστα", θα επηρεαστεί ο βαθμός για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.Τέλος, δεν βλέπω καμία πρόταση του Υπουργείου για το θέμα των απουσιών των μαθητών. Στα Λύκεια πια, μετά τον Φεβρουάριο, οι μόνοι μαθητές της Γ' που έρχονται, είναι όσοι έχουν εξαντλήσει τις απουσίες τους από ποινές και κοπάνες. Λογικό, με 164 απουσίες (δηλαδή γύρω στις 25 μέρες απουσίας). Είναι αυτονόητα όλα αυτά;Υπάρχουν λύσεις. Ας ζητηθούν προτάσεις βελτίωσης και θα βρεθούν. Μόνο που πρέπει ο σκοπός όλων αυτών να είναι η ΒΕΛΤΙΩΣΗ της εκπαίδευσης και οχι η ΔΙΑΛΥΣΗ της.

 
Παναγιώτης Τσιωτάκης
30 Μάιος 2014 21:34

Όλα τα σχόλια στα σχετκά με την εκπαίδευση και την ΤΘΔΔ στο Διαδίκτυοδηλώνουν κε Πολίτη οτι έχει μικρή σχέση με την εκπαίδευση και το σκεπτικό του άρθρου σας (στην αρχική σελίδα του esos) είναι προφανές....

 
Παύλος
30 Μάιος 2014 22:22

Αναρωτιέμαι αν έχετε μπει ποτέ μέσα σε τάξη Δημόσιου Σχολείου να διδάξετε. Από αυτά που γράφετε φαίνεται ότι είστε πιο άσχετος και από τον ίδιο τον Υπουργό και τους συμβούλους του σε θέματα Παιδείας. Αφήστε επιτέλους εσείς και όλοι υπόλοιποι φωστήρες όλες αυτές τις θεωρητικές βλακείες που διανείμετε σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, στρωθείτε επιτέλους στη δουλειά να βγάλετε μια αντικειμενική και εμπεριστατωμένη μελέτη για αυτό που πραγματεύεστε, αγωνιστείτε για την αύξηση δαπανών για την παιδεία, τη μείωση του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη και εργαστήριο, κίνητρα για τη βελτίωση του έργου των εκπαιδευτικών, ουσιαστική επιμόρφωση και αντικειμενική αξιολόγηση χωρίς ποσοστώσεις, θηλιά στο λαιμό και αυτο-αξιολογήσεις της πλάκας. Επιτέλους συμβουλευτείτε αυτούς που βιώνουν την εκπαίδευση στο πετσί τους, τους ΜΑΘΗΤΕΣ, τους ΓΟΝΕΙΣ και τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ.

 
ΟΥΠΣ!!!
31 Μάιος 2014 12:37

Τους τελευταίους 10 μήνες και κάτι... ΕΚΤΟΝ (6) Διέλυσε τη ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ!!! (μερικώς, που σε λίγο θα γίνει ολικώς)

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ