Τοποθετήσεις νέων Σχολικών Συμβούλων

23/08/2014

Άκουσε το άρθρο

Με αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος τοποθετεί σε κενές θέσεις, κυρίως λόγω συνταξιοδοτήσεων:
ΑΤΤΙΚΗ
1)  την Κωττούλα Μαρία σε θέση Σχολικής Συμβούλου κλ.ΠΕ02-Φιλολόγων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας.
2)  την Γιαννέλου Περσεφόνη σε θέση Σχολικής Συμβούλου κλ.ΠΕ02-Φιλολόγων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας.
3)   την Μεταξάκη Φωτεινή σε θέση Σχολικής Συμβούλου κλ.ΠΕ02-Φιλολόγων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας.
4)  την Ασημακοπούλου Αλεξάνδρα σε θέση Σχολικής Συμβούλου κλ.ΠΕ02-Φιλολόγων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας.
5)   τη Στέφου Λουκία σε θέση Σχολικής Συμβούλου κλ.ΠΕ02-Φιλολόγων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Ανατ. Αττικής.
6)   τον Πυρπυρή Παναγιώτη σε θέση Σχολικού Συμβούλου κλ.ΠΕ02-Φιλολόγων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας.
7)  την Λυμπεροπούλου Μαρία σε θέση Σχολικής Συμβούλου κλ.ΠΕ02-Φιλολόγων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Δυτικής Αττικής.
8)   τον Δασκαλόπουλο Ιωάννη σε θέση Σχολικού Συμβούλου κλ.ΠΕ03-Μαθηματικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας.
9)  την Γεωργάτου Μαρία σε θέση Σχολικής Συμβούλου κλ.ΠΕ04-Φυσικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας.
10)  την Αγαλοπούλου Ευαγγελία σε θέση Σχολικής Συμβούλου κλ.ΠΕ04-Φυσικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας.
11)   τον Ρούσσο Γεώργιο σε θέση Σχολικού Συμβούλου κλ.ΠΕ04-Φυσικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής.
12)  τον Μπισκετζή Νικόλαο σε θέση Σχολικού Συμβούλου κλ.ΠΕ04-Φυσικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας.
13)   τον Μαρκαντωνάκη Στυλιανό σε θέση Σχολικού Συμβούλου κλ.ΠΕ05-Γαλλικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής.
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Α.   τoν κ. Βρακά Αντώνιο σε θέση Σχολικού Συμβούλου κλ.ΠΕ02-Φιλολόγων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα.
Β.   την κ. Πολυμέρου Καλλιόπη σε θέση Σχολικής Συμβούλου κλ.ΠΕ02-Φιλολόγων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία.
Γ.  την κα Σιγανού Άννα σε θέση Σχολικής Συμβούλου κλ.ΠΕ06-Αγγλικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα.
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
  τον κ. Νιώτη Ανδρέα σε θέση Σχολικού Συμβούλου κλ.ΠΕ04-Φυσικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με έδρα τον Πύργο.
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 Τοποθετούμε τον κ. Γκουρμπάτση Σωτήριο σε θέση Σχολικού Συμβούλου κλ.ΠΕ04-Φυσικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
1)   την Ευσταθίου Μαρία σε θέση Σχολικής Συμβούλου κλ.ΠΕ02-Φιλολόγων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
2)   τον Τσεχερίδη Σταύρο σε θέση Σχολικού Συμβούλου κλ.ΠΕ04-Φυσικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας με έδρα τη Σταυρούπολη.
3)  τον Τσιόπα Αναστάσιο σε θέση Σχολικού Συμβούλου κλ.ΠΕ04-Φυσικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας με έδρα τον Πολύγυρο.
4)  τη Χρυσάφη Βαρβάρα σε θέση Σχολικής Συμβούλου κλ.ΠΕ05-Γαλλικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
5)   την Τσίφα Βασιλική σε θέση Σχολικής Συμβούλου κλ.ΠΕ06-Αγγλικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας με έδρα τον Πολύγυρο.
6)  τον Αθανασόπουλο Ανδρέα σε θέση Σχολικού Συμβούλου κλ.ΠΕ14.04-Γεωπόνων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας με έδρα τη Σταυρούπολη.
7)  τον Τσιμπλιαράκη Ευστάθιο σε θέση Σχολικού Συμβούλου κλ.ΠΕ17-Μηχανολόγων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Α.  τον κ. Σκαλτσογιάννη Παύλο-Φώτιο σε θέση Σχολικού Συμβούλου κλ.ΠΕ02-Φιλολόγων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη.
Β.   την κα Κεκροπούλου Μαρία σε θέση Σχολικής Συμβούλου κλ.ΠΕ02-Φιλολόγων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με έδρα την Κόρινθο.
 ΑΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
  τον κ. Καρασταμάτη Ευστράτιο σε θέση Σχολικού Συμβούλου κλ.ΠΕ03-Μαθηματικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Καβάλα.
    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Μετά την υπ’ αριθμ. 1580/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ο υπουργός Παιδείας τροποποίησε  την αριθμ. Σ-3/1900/Δ2/9-1-2012 Υ.Α. τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:
Τοποθετούνται:
Α.   αναδρομικά από την 9-1-2012, την κα Σπυρέλη Χρυσώ σε θέση Σχολικής Συμβούλου κλ.ΠΕ02-Φιλολόγων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Μεσολόγγι.
Β.   αναδρομικά από την 9-1-2012, την κα Μανικάρου Μεταξούλα σε θέση Σχολικής Συμβούλου κλ.ΠΕ02-Φιλολόγων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Αμαλιάδα.
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ