Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Τροποποιητική απόφαση για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ΑΕΙ

Δημοσίευση: 31/05/2014
Κεδίκογλου
Alt Text: 
Κεδίκογλου
Title Text: 
Κεδίκογλου
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391 Β΄/30−3−06) Υπουργικής Απόφασης ≪Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση≫, υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας Σ. Κεδίκογλου η οποία ορίζει τα εξής:
Α. Στο Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) − ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ,
 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ) του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
προστίθεται η κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και έτσι γίνεται ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) − ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ).
Β. Στο εδάφιο IV ≪ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ≫ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, της ανωτέρω απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο ΜΟΝΟ της με αριθμ. Φ.253.1/84496/Β6 (ΦΕΚ 1580 Β΄/21−6−2013) ομοίας, τα Τμήματα της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) αντικαθίσταται ως εξής:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ − ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ − ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
Γ.  Στα Τμήματα των ΤΕΙ προστίθεται το Τμήμα ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ με έδρα το Αργοστόλι
Δ. Η παράγραφος 2β του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β της ανωτέρω απόφασης όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου ΜΟΝΟ της με αριθμ. .253/11152/Β6/09 (ΦΕΚ 210 Β/9−2−2009) ομοίας, αντικαθίσταται ως εξής: ≪β. 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασης τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ημερήσιων Λυκείων, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την  πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός ενός (1) έτους αυτού που έπεται της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ημερήσιων Λυκείων, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Ειδικά για το ακαδ. έτος 2014−15 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2012. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται στους υποψηφίους του έτους 2012 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του έτους 2013 σε ποσοστό 60%≫
Ε.. Μετά την πρώτη παράγραφο του άρθρου 12 ≪Γενικές διατάξεις≫ της ανωτέρω απόφασης προστίθεται εδάφιο ως εξής: ≪Καταργείται κάθε διάταξη της παρούσας απόφασης η οποία αναφέρεται στις ειδικές περιπτώσεις αα' πολυτέκνων, ββ΄ τριτέκνων και γγ΄ κοινωνικών κριτηρίων όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄/118) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄/85)≫

Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391 Β΄/30−3−06) Υπουργικής Απόφασης ≪Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση≫.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 127/2013 (ΦΕΚ 190 A΄/16−9−2013) σχετικά με την ίδρυση επιπλέον κατεύθυνσης προχωρημένου εξαμήνου στην εισαγωγική κατεύθυνση ≪Διοίκηση Επιχειρήσεων≫ του Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
3. Τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 29 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 A΄/17−9−2013) σχετικά με την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4264(ΦΕΚ 118 Α΄−15/5/2014) σχετικά με τη μετονομασία του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
5. Τις διατάξεις της παρ. 33 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 A΄/17−9−2013) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του Ν. 4264(ΦΕΚ 118 Α΄−15/5/2014).
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 51 του Ν. 4264 (ΦΕΚ 118 Α΄−15/5/2014) σχετικά με την κατάργηση της υποπερ. ii της περ. γ' της παρ. 2 του αρ 2 του Ν. 2525/1997(Α΄188).
7. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄/24−3−2014) σχετικά με τις εξετάσεις σχ. έτους 2013−14 εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας.
8. Τις διατάξεις της με αριθμό Φ 253/28934/Β6 (ΦΕΚ391 Β΄/30−3−06) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την με αριθμό 90595/ΣΤ5/2013 (ΦΕΚ 1667 Β΄/ 05−07−2013) απόφαση περί καθορισμού αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Συμεών Κεδίκογλου.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμό Φ. 253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391 Β΄/30−3−06) Υπουργική Απόφαση ≪Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση≫, ως ακολούθως:
 Άρθρο
ΜΟΝΟ
1. Στο εδάφιο V ≪ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΕΙ≫ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο ΜΟΝΟ της με αριθμ. Φ.253.1/84496/Β6 (ΦΕΚ 1580 Β΄/21−6−2013) ομοίας, στο Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) − ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ,
 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ) του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ προστίθεται η κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και έτσι γίνεται
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) − ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ).
2. Στο εδάφιο IV ≪ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ≫ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, της ανωτέρω απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο ΜΟΝΟ της με αριθμ. Φ.253.1/84496/Β6 (ΦΕΚ 1580 Β΄/21−6−2013) ομοίας, τα Τμήματα της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) αντικαθίσταται ως εξής:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ − ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ − ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
3. Στα εδάφια Ι ≪ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ≫ και V ≪ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ≫ τηςπαραγράφου 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο ΜΟΝΟ της με αριθμ. Φ.253.1/84496/Β6 (ΦΕΚ 1580 Β΄/ 21−6−2013) ομοίας, στα Τμήματα των ΤΕΙ προστίθεται το Τμήμα ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.
του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ με έδρα το Αργοστόλι 4. Η παράγραφος 2β του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β της ανωτέρω απόφασης όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου ΜΟΝΟ της με αριθμ. Φ.253/11152/Β6/09 (ΦΕΚ 210 Β/9−2−2009) ομοίας, αντικαθίσταται ως εξής: ≪β. 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασης τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ημερήσιων Λυκείων, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την  πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός ενός (1) έτους αυτού που έπεται της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα
μαθήματα των ημερήσιων Λυκείων, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Ειδικά για το ακαδ. έτος 2014−15 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το
έτος 2012. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται στους υποψηφίους του έτους 2012 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του έτους 2013 σε ποσοστό 60%≫
5. Μετά την πρώτη παράγραφο του άρθρου 12 ≪Γενικές διατάξεις≫ της ανωτέρω απόφασης προστίθεται εδάφιο ως εξής: ≪Καταργείται κάθε διάταξη της παρούσας απόφασης η οποία αναφέρεται στις ειδικές περιπτώσεις αα' πολυτέκνων, ββ΄ τριτέκνων και γγ΄ κοινωνικών κριτηρίων όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄/118) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄/85)≫
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.