Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διαδικασίες στελέχωσης και καθήκοντα των εκπαιδευτικών στα ΚΠΕ και των Υπευθύνων ΠΕ

Δημοσίευση: 24/05/2009


esos_1Α. ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο 1: Αριθμός αποσπώμενων εκπαιδευτικών, διάρκεια της απόσπασης.

1. Σε κάθε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) που ιδρύεται από το ΥΠΕΠΘ,

αποσπώνται για τη στελέχωσή του, κατά την πρώτη τετραετία της λειτουργίας του, όταν οι

υποδομές είναι έτοιμες προς χρήση, πέντε (5) συνολικά εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά τη δεύτερη τετραετία της λειτουργίας του μπορούν να

αποσπασθούν επτά (7) εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, εφόσον το παραχθέν

έργο της πρώτης τετραετίας στοιχειοθετεί τέτοια ανάγκη. Από την τρίτη τετραετία και έπειτα

ο αριθμός των εκπαιδευτικών μπορεί να αυξηθεί μέχρι και τους εννέα (9), εφόσον τα

2

απολογιστικά στοιχεία των δράσεων του ΚΠΕ και η δυναμική της ανάπτυξης των

συνεργασιών του στοιχειοθετούν τέτοια ανάγκη. Από τους αποσπώμενους σε κάθε ΚΠΕ

εκπαιδευτικούς ένας ορίζεται ως Υπεύθυνος του ΚΠΕ και ένας ως Αναπληρωτής του. Το

σύνολο των εκπαιδευτικών που αποσπώνται σε ένα ΚΠΕ αποτελούν την Παιδαγωγική

Ομάδα (Π.Ο.) του ΚΠΕ.

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της σύνθεσης της

Παιδαγωγικής Ομάδας, ώστε να ανταποκρίνεται στις βασικές αρχές λειτουργίας της

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ορίζονται

ως απαραίτητες ειδικότητες οι εξής: ΠΕ4, ΠΕ2,

ΠΕ14 και μια εκ των ΠΕ60 ή ΠΕ70. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν ένα ΚΠΕ

μπορούν να ανήκουν και σε άλλες ειδικότητες. Επίσης στην περίπτωση που το ΚΠΕ

πρόκειται να στελεχωθεί με πέντε (5) ή επτά (7) ή εννέα (9) συνολικά εκπαιδευτικούς, τότε οι

τρεις (3) εκ των πέντε (5), οι τέσσερις (4) εκ των επτά (7) και οι πέντε (5) εκ των εννέα (9),

αντιστοίχως, πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπ/σης. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί

θα προέρχονται από την Α/θμια Εκπ/ση.

3. Η επιλογή και τοποθέτηση όλων των παραπάνω στις κενές θέσεις γίνεται για τετραετή θητεία

και στις κενούμενες θέσεις για το υπόλοιπο της θητείας αυτής, εκτός αν περιορίζεται χρονικά

κατά την προκήρυξη των θέσεων, ή παρατείνεται με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής

Παιδείας.

Άρθρο 2: Προσόντα υποψηφίων.

1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Υπευθύνων ΚΠΕ και Αναπληρωτών Υπευθύνων ΚΠΕ μπορούν να

είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης, όλων των ειδικοτήτων, με

συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία έξι (6) ετών και από αυτά, κατά τα τρία (3) τουλάχιστον

έτη να έχουν ασκήσει διδακτική υπηρεσία σε σχολεία της οικείας βαθμίδας.

2. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις μελών της Π.Ο. των ΚΠΕ μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί

Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης, όλων των κλάδων ΠΕ κατηγορίας, με συνολική

εκπαιδευτική υπηρεσία τριών (3) ετών, στα δύο (2) από τα οποία, να έχουν ασκήσει

διδακτική υπηρεσία σε σχολεία της οικείας βαθμίδας.

3. Τα έτη υπηρεσίας σε ΚΠΕ θεωρούνται ως έτη διδακτικής υπηρεσίας.

Άρθρο 3: Κριτήρια επιλογής υποψηφίων.

1. Τα γενικά κριτήρια επιλογής Υπευθύνων ΚΠΕ, Αναπληρωτών Υπευθύνων ΚΠΕ και μελών

της Π.Ο. των ΚΠΕ διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες κριτηρίων :

Ι. Επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης και συγκρότησης (που προκύπτουν από τα

συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία)

II. Υπηρεσιακής κατάστασης, επιμορφωτικού έργου - άσκησης διοικητικών καθηκόντων

(που προκύπτουν από τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία)

IΙΙ. Προσωπικότητας - γενικής συγκρότησης (που προκύπτουν από το συνυποβαλλόμενο

βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από αποδεικτικά στοιχεία και από συνέντευξη).

2. Κριτήρια επιλογής Υπεύθυνων ΚΠΕ, Αναπληρωτών Υπευθύνων ΚΠΕ και μελών της Π. Ο.

των ΚΠΕ:

3

I. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση

α1. Διδακτορικό δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την

Οικολογία ή τη Διαχείριση Περιβάλλοντος

Μόρια 6

α2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα ίδια με τα παραπάνω

αντικείμενα

Μόρια 4

β1. Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλα αντικείμενα Μόρια 3

β2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε άλλα αντικείμενα Μόρια 2

γ. Δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημίου (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ή πτυχίο Ε.Σ.Δ.Δ. Μόρια 2

δ. Μετεκπαίδευση δυο ετών Μόρια 1,5

ε. Ετήσια επιμόρφωση (ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛΔΕ, ΠΑΤΕΣ, Ε.Σ.Δ.Υ., ΕΑΠ) Μόριo 1

στ. Επιμόρφωση σε ΠΕΚ (ή αντίστοιχη επιμόρφωση) Μέχρι 0,5 μόρια

ζ1. Άριστη ή πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών Μόρια 2

ζ2. Καλή γνώση ξένων γλωσσών Μόριo 1

η. Πιστοποιημένη γνώση πληροφορικής και Η/Υ Μόρια 1,5

θ. Η συγγραφή βιβλίων (με αναγνωρισμένο ISBN) σχετικών με την

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Οικολογία και τις Περιβαλλοντικές

Επιστήμες, ή σχολικών βιβλίων (εγκεκριμένων από τον ΟΕΔΒ) ατομικά

ή με συμμετοχή σε συγγραφική ομάδα

Μέχρι 3,5 μόρια

ι. Οι δημοσιεύσεις άρθρων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές

ή οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, για θέματα Περιβ/κής

Εκπαίδευσης, Οικολογίας και Περιβαλλοντικών Επιστημών

Μέχρι 1,5 μόρια

- Όλοι οι τίτλοι, εφόσον προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι

από το ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ.

- Από τα κριτήρια α1. & α2. μοριοδοτείται το ανώτερο αν ανήκουν στο ίδιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Μοριοδοτούνται και τα δύο αν το διδακτορικό ανήκει σε διαφορετικό κλάδο από το

μεταπτυχιακό και δεν αποτελεί συνέχειά του.

- Για τη μοριοδότηση των κριτήριων β1. & β2. ισχύουν τα ίδια που ισχύουν για τα α1.& α2..

- Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου ε. θα πρέπει η αντίστοιχη ετήσια επιμόρφωση να μην αποτελεί

προϋπόθεση για το διορισμό ως εκπαιδευτικού.

- Από τα κριτήρια ζ1. & ζ2. μοριοδοτείται μόνο το ένα εκ των δύο για κάθε ξένη γλώσσα. Οι τρόποι

απόδειξης των γνώσεων ξένης γλώσσας ορίζονται στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2/1Γ/2004, παρ/μα Α (ΦΕΚ

556/τ.ΑΣΕΠ/23-10-03). Ανώτατο όριο μορίων για τη γνώση ξένων γλωσσών ορίζονται τα τέσσερα μόρια.

- Για το κριτήριο θ. απαιτείται πιστοποίηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας

ή από άλλο φορέα αναγνωρισμένο από το κράτος.

Μέγιστος αριθμός μορίων της κατηγορίας αυτής (Ι) ορίζονται τα είκοσι πέντε (25) μόρια.

ΙΙ. Υπηρεσιακή κατάσταση και επιμορφωτικό έργο - άσκηση διοικητικών καθηκόντων

α. Υπηρεσία σε ΚΠΕ ή σε θέση Υπευθύνου ΠΕ τοπικής

Δ/νσης Εκπ/σης

Μόριο 1 για κάθε έτος και μέχρι

του αριθμού 4

β. Επιμορφωτικό έργο στην ΠΕ Μέχρι του αριθμού 2

γ. Υλοποίηση εγκεκριμένων σχολικών προγραμμάτων ΠΕ Μόρια 0,5 για κάθε πρόγραμμα

και μέχρι του αριθμού 2

δ. Άσκηση καθηκόντων σε θέσεις Διοίκησης αυξημένης

ευθύνης (Υπευθύνου ΚΠΕ, Διευθυντή σχολικής μονάδας,

Μόρια 0,5 για κάθε έτος και μέχρι

του αριθμού 2

4

Προϊσταμένου Γραφείου ή Δ/νσης Εκπ/σης, Προϊσταμένου

Δ/νσης, Τμήματος κλπ)

ε. Άσκηση καθηκόντων σε θέσεις Διοίκησης (Αναπληρωτή

Υπευθύνου ΚΠΕ, Υποδιευθυντή, υπηρεσία στο Τμήμα

Α.Υ. & Περιβαλλοντικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ)

Μόρια 0,5 για κάθε έτος και μέχρι

του αριθμού 2

Μέγιστος αριθμός μορίων της κατηγορίας αυτής (ΙΙ) ορίζονται τα δέκα (10) μόρια.

ΙΙΙ. Προσωπικότητα - γενική συγκρότηση

Τα κριτήρια της κατηγορίας αυτής συνεκτιμώνται από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής με βάση:

α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου που συνοδεύεται από τα απαραίτητα

αποδεικτικά στοιχεία και τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου.

β) προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου επί των θεμάτων που αναφέρονται παραπάνω.

Συνεκτιμώνται οι εκπαιδευτικές, επιστημονικές και διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προάγει τα

θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο χώρο του ΚΠΕ και στην τοπική κοινωνία, όπως προκύπτουν απόσυμμετοχές του σε

: σεμινάρια, συνέδρια, δίκτυα, προγράμματα, ΠΕ κλπ., εξωσχολικά προγράμματα

προστασίας περιβάλλοντος, ομάδες εργασίας και επιτροπές σχεδιασμού του ΥΠΕΠΘ για την ανάπτυξη τουθεσμού των ΚΠΕ

, επιστημονικές και εκπαιδευτικές οργανώσεις, οργανωτικές ή επιστημονικές επιτροπές

συνεδρίων ΠΕ κλπ.

Επιπρόσθετα, κατά τη διαδικασία της συνέντευξης, αποτιμάται η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, καθώς

και η ικανότητα του υποψηφίου να επιλύει προβλήματα (διοικητικά, διδακτικά, οργανωτικά, λειτουργικάκλπ

), να δημιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον, να προάγει την ομαλή λειτουργία της μονάδας

σε συνεργασία με τους συναδέλφους και να μετασχηματίζει το διδακτικό αντικείμενο με βάση τα επίπεδα των

μαθητών.

Μέγιστος αριθμός μορίων της κατηγορίας αυτής (IΙΙ) ορίζονται τα δεκαπέντε (15) μόρια.

Συνολικός μέγιστος αριθμός μορίων όλων των κατηγοριών ορίζονται τα πενήντα (50) μόρια Άρθρο 4: Όργανα και διαδικασία επιλογής.

1. Για τη στελέχωση των ΚΠΕ εκδίδεται προκήρυξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται σε δυο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, με την οποία

καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν συμμετοχή στη

διαδικασία κατάρτισης πινάκων επιλογής Υπευθύνων ΚΠΕ, Αναπληρωτών Υπευθύνων

ΚΠΕ και μελών της Π. Ο. των ΚΠΕ να υποβάλουν αίτηση στην αντίστοιχη Περιφερειακή

Δ/νση Εκπαίδευσης.

2. Η προκήρυξη του ΥΠΕΠΘ ορίζει τις σχετικές προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων και

κατάρτισης των τελικών αξιολογικών πινάκων. Αιτήσεις για στελέχωση των ΚΠΕ έχουν

δικαίωμα να υποβάλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης όλης της

χώρας.

3. Εντός των προθεσμιών της παραπάνω προκήρυξης, οι Δ/ντες των Περιφερειακών Δ/νσεων

Εκπαίδευσης όλης της χώρας ενημερώνουν τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

της περιοχής τους. Η προκήρυξη αναρτάται αυθημερόν στις Δ/νσεις και στα Γραφεία

Εκπαίδευσης και αντίγραφό της κοινοποιείται σε όλες τις σχολικές μονάδες των Δ/νσεων

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

5

4. Η αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, πρέπει να κατατεθεί, εντός των

προκαθορισμένων ημερομηνιών, στη Δ/νση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει ο

εκπαιδευτικός και να απευθύνεται προς την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης στην οποία

ανήκει/ανήκουν το/τα ΚΠΕ όπου επιθυμεί να αποσπαστεί. Στην αίτηση θα πρέπει να

δηλώνεται η σειρά προτίμησης των ΚΠΕ, καθώς και το είδος της θέσης (Υπευθύνου,

Αναπληρωτή Υπευθύνου ή μέλους της Π.Ο. ΚΠΕ) την οποία επιθυμεί. Με το πέρας της

προθεσμίας υποβολής, οι αιτήσεις (με τα δικαιολογητικά) διαβιβάζονται από τις Δ/νσεις

Εκπ/σης προς τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης στις οποίες απευθύνονται.

5. Τα ΑΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΠΕ της Περιφερειακής Δ/νσης που ανήκει το ΚΠΕ, βάσει των

προαναφερθέντων κριτηρίων, καταρτίζουν τους πίνακες των μετρήσιμων μορίων, που

γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους και ορίζουν τις ημερομηνίες πρόσκλησης των

υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη. Επίσης ορίζει σε αυτούς πενθήμερη προθεσμία για

την υποβολή τυχόν γραπτών αντιρρήσεων, τις οποίες το συμβούλιο εξετάζει και

επιβεβαιώνει ή αναπροσδιορίζει τις αξιολογικές μονάδες. Μετά το πέρας της συνέντευξης

του υποψηφίου, κάθε μέλος του συμβουλίου καταγράφει αιτιολογημένα τις αξιολογικές

μονάδες, όπως προκύπτουν από τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές

μονάδες είναι ο μέσος όρος των μονάδων όλων των παρόντων μελών του συμβουλίου. Μετά

το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων των υποψηφίων το συμβούλιο καταρτίζει τον

αξιολογικό πίνακα, βάσει των συνολικών αξιολογικών μονάδων του κάθε υποψηφίου. Το

σύνολο των αξιολογικών μονάδων προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων των

επιμέρους κατηγοριών. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν υποψήφιοι για τις θέσεις του

Υπευθύνου ΚΠΕ, ή του Αναπληρωτή Υπευθύνου ΚΠΕ, οι οποίοι προέρχονται και από τις

δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, τότε η επιλογή του/τους γίνεται από τον Περιφερειακό Δ/ντή

Εκπ/σης. Η επιλογή αυτή γίνεται με βάση τους πίνακες επιλογής των ΑΠΥΣΔΕ και

ΑΠΥΣΠΕ, αλλά και τα προσόντα των υποψηφίων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται, κατά το

δυνατόν, η αντικειμενικότητα της συγκριτικής αξιολόγησής τους, αλλά και η εύρυθμη

λειτουργία των ΚΠΕ. Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής που θα προκύψουν από την

ανωτέρω διαδικασία, μετά την επικύρωσή τους από τον Περιφερειακό Δ/ντή, αναρτώνται

στα Γραφεία των Δ/νσεων Εκπαίδευσης και ισχύουν για το χρονικό διάστημα της θητείας.

Άρθρο 5: Όργανα και διαδικασία απόσπασης

1. Τοποθετήσεις.

Οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες αξιολόγησης τοποθετούνται στις κενές θέσεις

Υπευθύνων ΚΠΕ, Αναπληρωτών Υπευθύνων ΚΠΕ και μελών της Π. Ο. των ΚΠΕ με

απόφαση του οικείου Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης. Σε περίπτωση που ελλείπει ο

Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης και δεν έχει ορισθεί Αναπληρωτής του, η επικύρωση των

πινάκων επιλογής και οι τοποθετήσεις γίνονται με απόφαση των οικείων Δ/ντών Α/θμιας και

Β/θμιας Εκπ/σης.

2. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι περιλαμβάνονται σε περισσότερους από έναν αξιολογικούς πίνακες

επιλογής πρέπει, εντός πέντε (5) ημερών, να γνωστοποιήσουν εγγράφως στις αρμόδιες

Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης σε ποιο ΚΠΕ επιθυμούν να αποσπαστούν, προκειμένου να

οριστικοποιηθούν οι Παιδαγωγικές Ομάδες όλων των ΚΠΕ.

3. Οι μη αναλαμβάνοντες υπηρεσία, εντός πέντε (5) ημερών, στις θέσεις που τοποθετούνται,

διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής.

6

4. Εάν δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις για την κάλυψη των θέσεων των Υπευθύνων ΚΠΕ και

Αναπληρωτών Υπευθύνων ΚΠΕ, τότε ορίζονται ως Υπεύθυνοι ή Αναπληρωτές Υπεύθυνοι,

μετά από Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης, εκπαιδευτικοί που έχουν επιλεγεί για

τη στελέχωση του ΚΠΕ.

5. Εάν δεν έχει υποβληθεί ικανός αριθμός αιτήσεων από εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων

(σύμφωνα με το Κεφ. Α, Άρθρο 1, παρ. 2 της παρούσας) είναι δυνατόν να συμπληρωθούν οι

κενές θέσεις από πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς της άλλης βαθμίδας. Σε κάθε περίπτωση όμως

θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) εκπαιδευτικοί από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.

6. Εάν μετά από τις παραπάνω διαδικασίες παραμένουν κενές θέσεις Υπευθύνων ΚΠΕ,

Αναπληρωτών Υπευθύνων ΚΠΕ και μελών της Π.Ο. των ΚΠΕ, τότε τοποθετούνται, με

απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης, εκπαιδευτικοί που έχουν συμπεριληφθεί στους

αξιολογικούς πίνακες στελέχωσης των ΚΠΕ των άλλων Περιφερειών και επιθυμούν να

τοποθετηθούν στο εν λόγω ΚΠΕ. Στην περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν κενές

θέσεις, ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση των οικείων ΑΠΥΣΠΕ

και ΑΠΥΣΔΕ, τοποθετεί εκπαιδευτικούς στο ΚΠΕ, χωρίς αίτησή τους, μέχρι τη λήξη του

τρέχοντος σχολικού έτους. Σε αυτή την περίπτωση οι εκπαιδευτικοί αποσπώνται για τις

ανάγκες της υπηρεσίας και λαμβάνουν τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης, είτε της οργανικής

τους θέσης, είτε της πλησιέστερης προς το ΚΠΕ σχολικής μονάδας κατ’ επιλογή των ιδίων.

7. Εάν προκύψουν στο μέλλον κενές θέσεις Υπευθύνων ΚΠΕ, Αναπληρωτών Υπευθύνων ΚΠΕ

και μελών της Π. Ο. των ΚΠΕ, τότε καλύπτονται από τους ισχύοντες αξιολογικούς πίνακες,

με βάση τη σειρά των υποψηφίων στον αντίστοιχο πίνακα. Εάν ο αντίστοιχος αξιολογικός

πίνακας έχει εξαντληθεί, τότε τοποθετούνται εκπαιδευτικοί σύμφωνα με την προηγούμενη

παράγραφο.

8. Η ανάληψη υπηρεσίας των νεοτοποθετούμενων εκπαιδευτικών είναι άμεση και δεν

προϋποθέτει την αναπλήρωση της προηγούμενης θέσης τους.

9. Οι αποσπώμενοι σε θέσεις Υπευθύνων ΚΠΕ, Αναπληρωτών Υπευθύνων ΚΠΕ και μελών της

Π.Ο. των ΚΠΕ μπορούν, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, να υποβάλλουν

αιτήσεις για μετάθεση ή βελτίωση, αλλά αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα θέση, η οποία

προέκυψε μετά τη μετάθεση ή βελτίωση, με τη λήξη της τετραετούς θητείας τους στα ΚΠΕ.

Ο χρόνος θητείας στις ανωτέρω θέσεις λαμβάνεται υπόψη για θεμελίωση δικαιώματος

μετάθεσης, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική θέση και η υπηρεσία

προσμετράται ως διδακτική. Επίσης, λαμβάνουν τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης της

πλησιέστερης σχολικής μονάδας προς το ΚΠΕ στο οποίο αποσπώνται.

10. Οι υπηρετούντες με θητεία Υπεύθυνοι ΚΠΕ, οι Αναπληρωτές Υπευθύνων ΚΠΕ και οι

εκπαιδευτικοί ΚΠΕ μετά τη λήξη της θητείας τους επανέρχονται στις οργανικές τους και σε

περίπτωση που αυτές δεν υπάρχουν πια, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σε

σχολικές μονάδες της επιλογής τους.

Άρθρο 6: Λόγοι και διαδικασία ανάκλησης της απόσπασης

1. Ανακαλούνται οι αποσπάσεις των κατεχόντων θέσεις Υπεύθυνων ΚΠΕ, Αναπληρωτών

Υπευθύνων ΚΠΕ και μελών της Π.Ο. των ΚΠΕ, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής

7

Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Δ/ντή

Εκπ/σης.

α. Με αίτησή τους, για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας,

προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου ΑΠΥΣΠΕ ή

ΑΠΥΣΔΕ ή εφόσον επιλεγούν ως στελέχη της εκπαίδευσης ή εφόσον επιλεγούν σε άλλη

θέση του ίδιου ΚΠΕ.

β. Για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους.

Στην περίπτωση 1β. το οικείο ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ γνωμοδοτεί για την απαλλαγή, ύστερα

από ερώτημα του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου

Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης και αφού τηρηθεί η διαδικασία ακρόασης του

απαλλασσομένου ενώπιον του οικείου ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ.

2. Έναρξη εκπαιδευτικής άδειας για μεταπτυχιακές σπουδές ή την απόκτηση διδακτορικού

διπλώματος δεν είναι επιτρεπτή πριν από την απαλλαγή του εκπαιδευτικού από τα

καθήκοντά του.

Άρθρο 7: Λειτουργία των ΚΠΕ - Καθήκοντα των απασχολουμένων σε αυτά

1. Τα ΚΠΕ είναι αποκεντρωμένες περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ και υπάγονται

διοικητικά στις οικείες Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης.

2. Σε κάθε ΚΠΕ συγκροτείται Παιδαγωγική Ομάδα (Π.Ο.), η οποία αποτελείται από τον

Υπεύθυνο του ΚΠΕ, τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο και τα μέλη.

3. Τα ΚΠΕ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τη 10η Ιουλίου εκάστου σχολικού

έτους, εξαιρουμένων των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα, των εθνικών εορτών και των

σχολικών αργιών. Αντικείμενο εργασίας της Παιδαγωγικής Ομάδας είναι η εκπαίδευση

μαθητών, η επιμόρφωση εκπαιδευτικών, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, η ανάπτυξη

θεματικών δικτύων, τοπικών και διεθνών συνεργασιών καθώς και η έρευνα σε θέματα

περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Προκειμένου να υλοποιηθούν τα

παραπάνω, όλοι οι εκπαιδευτικοί εργάζονται με ωράριο 8.00 - 15.00 καθημερινά κατά τη

χρονικό διάστημα που λειτουργεί το ΚΠΕ. Κάθε εκπαιδευτικός συμπληρώνει ωράριο 16

ωρών μέσης εβδομαδιαίας διδασκαλίας μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα και

εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα. Ο υπολογισμός των διδακτικών ωρών γίνεται

βάσει της προϋπόθεσης για ταυτόχρονη απασχόληση δύο εκπαιδευτικών, ανά τμήμα και

μέχρι του αριθμού των τριάντα (30) μαθητών, προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα

εργασίας σε ομάδες με χρησιμοποίηση του αναγκαίου και διαθέσιμου οπτικοακουστικού,

ηλεκτρονικού, εργαστηριακού και λοιπού εκπαιδευτικού εξοπλισμού. Η απασχόληση τρίτου

εκπαιδευτικού ανά τμήμα και μέχρι του αριθμού των τριάντα (30) μαθητών, μπορεί να

θεωρηθεί ως αναγκαία μόνο στην περίπτωση εργασίας πεδίου, η οποία είναι και

αναπόσπαστο τμήμα των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ως ελάχιστος

χρόνος εκπαίδευσης μαθητών ή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ανά ημέρα εργασίας ορίζονται

οι επτά (7) διδακτικές ώρες, οι οποίες μπορούν, ανάλογα με την περίπτωση, να φθάσουν και

τις δέκα (10). Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ συμπληρώνει οκτώ (8) αντίστοιχες ώρες μέσης

εβδομαδιαίας διδασκαλίας μαθητών και εκπαιδευτικών και ο Αναπληρωτής Υπευθύνου

δώδεκα (12) ώρες. Οι δύο αυτοί εκπαιδευτικοί είναι επιφορτισμένοι και με το διοικητικό

έργο του ΚΠΕ, την οργάνωση λειτουργίας του Κέντρου, τη φροντίδα για τη συντήρηση των

εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του, τη διεκπεραίωση των οικονομικής φύσεως θεμάτων,

8

την επικοινωνία και τις συνεργασίες με υπηρεσιακούς και άλλους κυβερνητικούς ή μη

κυβερνητικούς φορείς. Τις υπόλοιπες ώρες της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους, όλοι οι

εκπαιδευτικοί εργάζονται για το σχεδιασμό, την προετοιμασία και αξιολόγηση των

εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων καθώς και το σχεδιασμό, την

προετοιμασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των άλλων δράσεων που

προαναφέρθηκαν. Επειδή πολλές από τις παραπάνω δράσεις και προγράμματα υλοποιούνται

σε απογευματινές ώρες και Σαββατοκύριακα, οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να προσφέρουν

επιπρόσθετο έργο.

4. Κατά το μήνα Σεπτέμβριο γίνεται η προετοιμασία και ο προγραμματισμός των δράσεων του

ΚΠΕ. Κατά το μήνα Ιούνιο (μετά τη 10η Ιουνίου) γίνεται ο απολογισμός των δράσεων και η

ολοκλήρωση των τοπικών και διεθνών συνεργασιών, ενώ κατά το πρώτο 10ήμερο του

Ιουλίου πραγματοποιείται η ετήσια συνάντηση απολογισμού, συντονισμού και επιμόρφωσης

των εκπαιδευτικών όλων των ΚΠΕ. Η συνάντηση αυτή μπορεί να μετατεθεί και για τους

επόμενους έξι (6) μήνες, εάν συντρέχουν λόγοι. Ο ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων

κάθε ΚΠΕ, καθώς και ο ετήσιος απολογισμός των δράσεών του, συνυπογράφονται από τον

Υπεύθυνο του ΚΠΕ και τον Αναπληρωτή του και υποβάλλονται στην Περιφερειακή Δ/νση

Εκπ/σης, στην αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΠΘ και στο Συντονιστικό όργανο των ΚΠΕ, όπως

αυτό συγκροτείται με αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση. Η υποβολή του προγραμματισμού

γίνεται μέχρι τις 20 Οκτωβρίου και η υποβολή του απολογισμού μέχρι τις 10 Ιουλίου κάθε

σχολικού έτους.

5. Σε κάθε ΚΠΕ τηρούνται φάκελοι, ανά κατηγορία δραστηριοτήτων, στους οποίους

συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία που αφορούν στο σχεδιασμό, την προετοιμασία, το

αντικείμενο, το περιεχόμενο, το πρόγραμμα, καθώς και σε αυτούς που εργάσθηκαν, στους

χρήστες των υπηρεσιών, στις συνεργασίες, στην αξιολόγηση κλπ. Τα στοιχεία αυτά είναι

διαθέσιμα για έλεγχο από τον εκάστοτε Διευθυντή Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης, το

Συντονιστικό όργανο των ΚΠΕ και την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΠΘ. Η υλοποίηση των

υποχρεώσεων των εκπαιδευτικών κάθε ΚΠΕ, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του,

βεβαιώνεται και συνυπογράφεται από τον Υπεύθυνο του ΚΠΕ και τον Αναπληρωτή του, στο

πλαίσιο του απολογισμού της παραγράφου 2. Αυτά τα απολογιστικά στοιχεία

διασταυρώνονται και με τους δείκτες πορείας του φυσικού αντικειμένου των ετήσιων

δελτίων, τα οποία υποβάλει το ΚΠΕ στη Διαχειριστική Αρχή του 2ου ΕΠΕΑΕΚ, εφόσον

χρηματοδοτείται από αυτό. Με τον τρόπο αυτό, η διοίκηση διαμορφώνει εικόνα για τη

λειτουργία του ΚΠΕ καθώς και για το έργο που έχει παραχθεί.

6. Κάθε ΚΠΕ είναι υποχρεωμένο να προσφέρει, κατ’ ελάχιστο όριο το 70%, του χρόνου

εργασίας του και παροχής υπηρεσιών του σε σχολεία και εκπαιδευτικούς της περιοχής

εμβέλειάς του, αρχίζοντας οπωσδήποτε από τα σχολεία της πόλης του και του Νομού του,

προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της σύνδεσης με την τοπική κοινωνία για την προστασία

του περιβάλλοντος. Εξ άλλου, κάθε ΚΠΕ οφείλει να διαθέτει το 65% του χρόνου λειτουργίας

του στο σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών του

προγραμμάτων, των θεματικών του δικτύων

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean