Placeholder

ΕΚΚΛ/ΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ

Επιτροπή για το θρησκευτικό εκπαιδευτικό σύστημα της μουσουλμανικής μειονότητας

Δημοσίευση: 27/02/2013
Επιτροπή η οποία θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί στοιχεία που αφορούν στην αναβάθμιση του θρησκευτικού εκπαιδευτικού συστήματος της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και την καλύτερη δυνατή και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 53 «Ιεροδιδάσκαλοι της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και ενίσχυση της φοίτησης μουσουλμανοπαίδων στα δημόσια σχολεία της Θράκης» του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/30-1-2013), συγκρότησε ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος.
Πρόεδρο της Επιτροπής ο κ. υπουργός όρισε τον Χασάν Μπαντάουι, Επίκουρο Καθηγητή Μεσαιωνικής Ιστορίας του Αραβοϊσλαμικού Κόσμου στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Σκοποί της Επιτροπής είναι:

α) να αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση και το κόστος του συστήματος θρησκευτικής εκπαίδευσης των θρησκευτικών ιερουργών του Ισλάμ σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και του συστήματος επιμόρφωσής τους
β) να διατυπώσει προτάσεις προς την Πολιτεία για την αναβάθμιση αμφοτέρων
γ) να εκπονήσει πρόταση για νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα με ανανεωμένα περιεχόμενα σπουδών για το θρησκευτικό εκπαιδευτικό σύστημα των θρησκευτικών ιερουργών του Ισλάμ στη Θράκη
δ) να προτείνει ενδεδειγμένους τρόπους και διαδικασίες για την εκπόνηση μετάφρασης του Ιερού Κορανίου στην Ελληνική Γλώσσα ώστε να εκδοθούν σχετικά διδακτικά εγχειρίδια για τους μουσουλμάνους μαθητές της Θράκης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ε) να εκπονήσει πρόταση για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για την διδασκαλία του Ιερού Κορανίου στα σχολεία της Θράκης όπου φοιτούν μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης καθώς και τους τρόπους διασύνδεσής του με το μάθημα των Θρησκευτικών
στ) να εκπονήσει πρόταση για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του Ν.3536/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4115/2013.
Η διατύπωση των προτάσεων καθώς και τυχόν αναγκαίων νομοθετικών παρεμβάσεων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη θέματα κόστους και διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού υπό το πρίσμα των ειδικών δημοσιονομικών αναγκών της χώρας, αλλά και της θεμελιώδους υποχρέωσης της Πολιτείας να υποστηρίζει αποτελεσματικά κάθε δράση που αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, στην προαγωγή των αρχών του αλληλοσεβασμού μεταξύ θρησκειών και της γνώσης βασικών στοιχείων της επικρατούσας θρησκείας, καθώς και στην διασφάλιση της πλήρους και επιτυχημένης ένταξης της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στην ελληνική κοινωνία διατηρώντας, σε κάθε περίπτωση, τα ιδιαίτερα θρησκευτικά της χαρακτηριστικά.
Η Επιτροπή θα συντάξει και θα υποβάλλει στο Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων, Έκθεση με τα ως άνω αναφερόμενα στοιχεία και χαρακτηριστικά καθώς και όποια άλλα κριθούν αναγκαία από την ίδια, μέχρι την 1/5/2013. Τυχόν παράταση των εργασιών της μπορεί να δοθεί για συγκεκριμένο ζήτημα κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η Επιτροπή για την αναβάθμιση του θρησκευτικού εκπαιδευτικού συστήματος της μουσoυλμανικής μειονότητας της Θράκης και την εφαρμογή του άρθρου 53 «Ιεροδιδάσκαλοι της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και ενίσχυση της φοίτησης μουσουλμανοπαίδων στα δημόσια σχολεία της Θράκης» του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/30-1-2013), αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
1. Χασάν Μπαντάουι, Επίκουρος Καθηγητής Μεσαιωνικής Ιστορίας του Αραβοϊσλαμικού Κόσμου στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
2. Σαμπρί Μποσνάκ, Απόφοιτος Ισλαμικού Πανεπιστημίου Μεδίνας, Καθηγητής Ισλαμικής Θεολογίας και Διευθυντής Ιεροσπουδαστηρίου Κομοτηνής
3. Αλή Οσμάν, Διδάκτωρ Ισλαμικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Al Azhar
4. Γιασάρ Δαμάδογλου, Πτυχιούχος Ισλαμικού Πανεπιστημίου Μεδίνας με ειδίκευση στον Ιερό Ισλαμικό Νόμο, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Ισλαμικών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Al Azhar, Διδάκτωρ Ισλαμικής Θεολογίας και Ισλαμικού Ιερού Νόμου του Πανεπιστημίου Al Azhar
5. Χαλήλ Τζιχάτ, Πτυχιούχος Ισλαμικού Πανεπιστημίου Μεδίνας με ειδίκευση στον Ιερό Ισλαμικό Νόμο, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στο Ισλαμικό Ιερό Κήρυγμα και Διδάκτωρ Ισλαμικής Θεολογίας του Ισλαμικού Πανεπιστημίου της Μεδίνας.
6. Φαχρή Ραήμ, Πτυχιούχος Ισλαμικής Θεολογίας και Ισλαμικού Ιερού Νόμου του Πανεπιστημίου Al Azhar
7. Αγγελική Ζιάκα, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στο Ισλάμ
Για την αποτελεσματική υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής στον σκοπό α’ («να αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση και το κόστος του συστήματος θρησκευτικής εκπαίδευσης των θρησκευτικών ιερουργών του Ισλάμ σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και του συστήματος επιμόρφωσής τους») η Επιτροπή κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της, διευρύνεται με τη συμμετοχή της κας Βασιλικής Κεραμίδα, ΠΕ01, Επιστημονικής Συνεργάτιδος του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων.
Για την αποτελεσματική υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής στον σκοπό γ’ («να εκπονήσει πρόταση για νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα με ανανεωμένα περιεχόμενα σπουδών για το θρησκευτικό εκπαιδευτικό σύστημα των θρησκευτικών ιερουργών του Ισλάμ στη Θράκη») και στον σκοπό ε’ («να εκπονήσει πρόταση για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για την διδασκαλία του Ιερού Κορανίου στα σχολεία της Θράκης όπου φοιτούν μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης καθώς και τους τρόπους διασύνδεσής του με το μάθημα των Θρησκευτικών»), η Επιτροπή κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της, διευρύνεται με τη συμμετοχή του κ. Σταύρου Γιαγκάζογλου, Συμβούλου Α’ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Για την αποτελεσματική υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής στον σκοπό στ’ («να εκπονήσει πρόταση για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του Ν.3536/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4115/2013») η Επιτροπή κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της, διευρύνεται με τη συμμετοχή του κ.Σάββα Μελισσόπουλου, Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του κ.Αναστάσιου Μολοχίδη, Καθηγητή στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ.Χασάν Μπαντάουι. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η κα Βασιλική Κεραμίδα, με αναπληρώτρια την κα Ευτυχία Μητσοπούλου, ΠΕ13, Ειδικό Σύμβουλο της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.
Η Επιτροπή θα συνεδριάζει στο κτήριο του Ιεροσπουδαστηρίου Κομοτηνής (Χαϊριγιέ) ή όπου αλλού κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Αν ο Πρόεδρος της Επιτροπής το κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητήσει τη συμμετοχή του κ.Σ.Γιαγκάζογλου, του κ.Α.Μολοχίδη, του κ.Σ.Μελισσόπουλου και της κας Β.Κεραμίδα και σε άλλα θέματα πλην αυτών που ορίζονται ρητώς στην παρούσα Απόφαση. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν, ανεξαρτήτως του θέματος για το οποίο συγκαλείται η Επιτροπή, και τα μέλη της διευρυμένης σύνθεσής της, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου.
Ο Πρόεδρος ή/και τα μέλη της Επιτροπής για την διαμόρφωση καλύτερης άποψης για το αντικείμενο των εργασιών τους μπορούν να ζητούν κάθε στοιχείο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες καθώς και να πραγματοποιήσουν κατά τόπους επισκέψεις σε εκπαιδευτικές μονάδες. 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ