ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Επιστολή παρέμβαση στον υπουργό Παιδείας της Κ. Λεμπέση, Αιρετού ΠΥΣΠΕ Β Αθήνας

Δημοσίευση: 22/06/2014
Λοβέρδος
Alt Text: 
Λοβέρδος
Title Text: 
Λοβέρδος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

κ.  Yπουργέ,
Ζητάμε ΣΗΜΕΡΑ, την άμεση παρέμβασή σας για να σταματήσει η ΄΄παρωδία΄΄ της δήθεν επιμόρφωσης των Δ/ντών σχολικών μονάδων, η οποία συντελείται από ομάδα του ΙΕΠ, χωρίς τη συμμετοχή του Υ.ΠΑΙ.Θ..
•    Πώς νομιμοποιείται το ΙΕΠ με ένα Πρακτικό (38/13-06-14) να καλεί στις 16-06-14 και στη συνέχεια σε εξ΄ αποστάσεως επιμόρφωση τους Δ/ντές των σχ. μονάδων (με διαβίβαση του Πρακτικού μέσω των Περιφερειακών Δ/ντών!) να κάνει αυτές τις παράνομες ενέργειες;
•    Ποιο Υπουργείο επιτρέπει σε ένα συμβουλευτικό οργανισμό, όπως το ΙΕΠ – που μέχρι σήμερα υλοποιεί προγράμματα του ΕΣΠΑ – να δίνει εντολές προς τη Διοίκηση και τα στελέχη της εκπαίδευσης  και να υποκαθιστά το Υ.ΠΑΙ.Θ. σε μια, υποτίθεται, κορυφαία πολιτική επιλογή, όπως είναι η Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών;
•    Ποιο Υπουργείο μπορεί να επιτρέπει τέτοιες πρόχειρες διαδικασίες και εξ’  αποστάσεως ΄΄επιμόρφωση΄΄, στην οποία δεν υπάρχει το πραγματικό υλικό της αξιολόγησης:
α) Ούτε κλείδες παρατήρησης
β) Ούτε οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν
γ) Ούτε ο τρόπος αποτίμησης (μοριοδότησης) των κριτηρίων
δ) Ούτε ο τρόπος εφαρμογής των ΄΄ποσοστώσεων΄΄
κ. Υπουργέ,
Το διάστημα (Μάρτιος –Απρίλιος 2014) ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια στο Υ.ΠΑΙ.Θ.  των στελεχών εκπ/σης (Σχ. Συμβούλων, Δ/ντών Εκπ/σης), στα οποία ενώ είχαν τεθεί μια σειρά θέματα & προβλήματα, που αφορούσαν την εφαρμογή του Π.Δ. 152/2013, απαντήσεις δεν δόθηκαν. Δεν έχουν δοθεί ακόμη απαντήσεις:
•    Για τη σύνδεση του Π.Δ. 152/2013 με το Ν. 4024/2011 (αριθμητική αποτίμηση και ποσοστώσεις).
•    Για τη φιλοσοφία και το περιεχόμενο (υποκειμενικό χαρακτήρα του αξιολογητή, ανάπτυξη ΄΄πελατειακών΄΄ σχέσεων, γραφειοκρατικές & χρονοβόρες διαδικασίες).
•    Για τα σεμινάρια θεωρητικού τύπου με μελέτες περίπτωσης, χωρίς το ουσιαστικό υλικό της αξιολόγησης.
•    Για τη μετατροπή των στελεχών σε εξωτερικούς αξιολογητές με απόλυτη εξουσία στην όλη διαδικασία, αφού όπως αναλύουμε παρακάτω, ο ατομικός φάκελος και το έργο του εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα «δεν δεσμεύει τον αξιολογητή στην αξιολογική του κρίση»!.Αυτό δεν αλλάζει το συμβουλευτικό & παιδαγωγικό ρόλο των στελεχών; δεν ανατρέπει το κλίμα και τις σχέσεις σε επίπεδο σχολικής μονάδας; (ήδη τα φαινόμενα αυτά έχουν οδηγήσει στη ΄΄διάλυση΄΄ χιλιάδες σχολεία φέτος, χωρίς καν την εφαρμογή).
•    Για την έμφαση στην αριθμητική αποτίμηση και την απουσία ενός συστήματος συνεχούς επιμόρφωσης, ενδοσχολικής στήριξης και επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών; Αλήθεια γιατί το ΙΕΠ δεν προτείνει στο Υ.ΠΑΙ.Θ., σύστημα συνεχιζόμενης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών; Πώς θα υλοποιηθούν όλα όσα αναφέρονται στο ΄΄υλικό και τα μαθήματα΄΄ προς τους Δ/ντές των σχολείων για «…το ρόλο των εκπαιδευτικών, την επαγγελματική τους ανάπτυξη, τη σχολική μονάδα ως ΄΄μανθάνουσα κοινότητα΄΄…». Αλήθεια, τι λέει η σχετική βιβλιογραφία για τα θέματα αυτά;
κ. Υπουργέ,
Με την Επιστολή μας αυτή επιθυμούμε να σας θέσουμε θέματα και προβληματισμούς που αφορούν την εφαρμογή της αξιολόγησης στην εκπαίδευση καθώς και προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε όλα τα σχολεία της Χώρας, προβλήματα που έχουν ευθέως αντίκτυπο στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.
Η Δ.Ο.Ε. διαχρονικά, ήταν πάντα υπέρ της αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Μιας αξιολόγησης η οποία θα προωθούσε τη βελτίωση της  ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στις εκπαιδευτικές δομές και στα σχολεία της χώρας. Ειδικότερα έχουμε ταχθεί και προτείνει η αξιολόγηση να συμβάλλει:
1.    Στη διαπίστωση της ποιότητας, των λειτουργιών και των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού έργου στις δομές και τις σχολικές μονάδες και του έργου των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης,
2.    Στην επίλυση δυσλειτουργιών, αδυναμιών και προβλημάτων που παρατηρούνται σε επίπεδο  δομών, διαδικασιών και ανθρώπινου δυναμικού,
3.    Στη διάχυση των καλών πρακτικών στα σχολεία όλης της χώρας,
4.    Στην υποστήριξη της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.
κ.  Yπουργέ,
Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι παρά τις προσπάθειές μας να συμμετέχουμε, ως Δ.Ο.Ε. στις διεργασίες για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση, αυτό δεν κατέστη δυνατόν, για διάφορους λόγους, που πιθανόν η πολιτική ηγεσία γνωρίζει καλύτερα από εμάς.
Το θεσμικό πλαίσιο (Π.Δ. 152/2013), διαμορφώθηκε και παρουσιάστηκε στην εκπαιδευτική κοινότητα, προκειμένου η πολιτική ηγεσία να είναι να είναι εντός των χρονοδιαγραμμάτων που είχε θέσει το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης (προβλεπόμενες ημερομηνίες του Ν. 4024/2011, με τις σχετικές παρατάσεις).
Στο σημείο αυτό θέλουμε να κάνουμε τις εξής επισημάνσεις: 
1.    Το Π.Δ. 152/2013 κινείται πέρα από τις δεσμεύσεις και διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί στην Ομάδα Εργασίας, από τον Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο.
Παραθέτουμε το απόσπασμα της Ομάδας Εργασίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. (19-10-2012) «για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου: δομών, εκπαιδευτικού υλικού, διαδικασιών και ανθρώπινου δυναμικού».
 Στο πόρισμα, σημ. 18,α σελ. 40, αναφέρονται τα εξής: «Έχοντας ως δεδομένα: α) τη δέσμευση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. να διαμορφώσει ένα εφαρμόσιμο σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της απεξάρτησης από το Ν. 4024/2011, β) την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα…» και συνεχίζει, σελ.41,3:
«…Ειδικά, η διαφοροποίηση από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4024/2011 κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, διότι συνδέεται άμεσα με την φιλοσοφία, τον χαρακτήρα και την αξιοπιστία της πρότασης και του συστήματος αξιολόγησης, καθώς και – κυρίως – με τη δήλωση των προθέσεων και την επανάκτηση  της εμπιστοσύνης της Πολιτείας από την πλευρά των εκπαιδευτικών».
•    Τι, αλήθεια, μεσολάβησε και το ΙΕΠ, κινήθηκε σε άλλη κατεύθυνση και διαμόρφωσε το Π.Δ. 152/2013, που συνδέεται απόλυτα με το Ν. 4024/2010, χωρίς διάλογο με τη ΔΟΕ και τον εκπαιδευτικό κόσμο;
2.     Το Π.Δ.  δίνει έμφαση στην εξωτερική και την ιεραρχική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των στελεχών και υποβαθμίζει/απομειώνει τη σημασία της «αυτοαξιολόγησης»,  (την οποία ΄΄σκόπιμα΄΄ έχει εντάξει στο Άρθρο 14, κριτήριο 4. ,για να την ακυρώσει)  τόσο στο επίπεδο του έργου των εκπαιδευτικών όσο και του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα.
Συγκεκριμένα στο Άρθρο 17, παρ. 4, αναφέρει ότι: «Η έκθεση αυτοαξιολόγησης και ο ατομικός φάκελος αποσκοπούν στην πληρέστερη ενημέρωση του αξιολογητή και δεν τον δεσμεύουν στην αξιολογική του κρίση».
3.    Η βαθμολόγηση (και η διαβάθμιση μεταξύ και εντός των κατηγοριών) θα επηρεάζονται δραστικά από την υποκειμενική κρίση των αξιολογητών (Δ/ντών σχ. μονάδων, Δ/ντών Εκπ/σης, Σχ. Συμβούλων). Το ίδιο πράγμα (διδασκαλία, σχέσεις, δραστηριότητες, συνεργασίες), θα αποτιμάται με διαφορά εκατοστιαίας μονάδας από διαφορετικούς αξιολογητές σε διαφορετικούς αξιολογούμενους σε διαφορετικές (πραγματικές) συνθήκες εργασίας.  Η μη δέσμευση των αξιολογητών για το παραγόμενο έργο των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες  (εκπαιδευτικών τεκμηρίων - ατομικός φάκελος), το οποίο δε λαμβάνεται υπόψη, συνδέεται άμεσα με την αλλαγή του ρόλου τους ως «εξωτερικούς» αποκλειστικά αξιολογητές.
4.    Το Π.Δ. 152/2013, Άρθρο 16, παρ. 5 συνδέεται ευθέως με το Νόμο 4024/2011 για μισθολόγιο-βαθμολόγιο και το σύστημα προαγωγών, το οποίο συνδέεται με τις ποσοστώσεις, οι οποίες αλήθεια πώς μπορούν να εφαρμοστούν στην εκπαίδευση; Η σύνδεση της αξιολόγησης με τις ποσοστώσεις ενισχύει την υπάρχουσα στην εκπαιδευτική κοινότητα καχυποψία για επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών και εντείνει τις αντιστάσεις ενάντια σε κάθε μορφής αξιολόγηση.
κ.  Yπουργέ,
Πάγια θέση του Συνδικαλιστικού μας κινήματος είναι πως: «η αξιολόγηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει ΄΄τιμωρητικό΄΄ χαρακτήρα, αλλά να συμβάλλει στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης στον εκπαιδευτικό χώρο μεταξύ της Πολιτείας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, στη θεμελίωση της ευθύνης των δύο πλευρών και στη διαμόρφωση της κουλτούρας αξιολόγησης στα σχολεία, η οποία θα στηρίζεται στη συμμετοχή και τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών». Αυτό άλλωστε έδειξε και η αξιολόγηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που πρόσφατα ολοκληρώθηκε και έβαλε τις βάσεις για την καλυτέρευση και βελτίωση της λειτουργίας τους.
Γνωρίζετε επίσης, ότι λόγω των ανωτέρω επισημάνσεων που θέσαμε υπόψη σας, έχει δημιουργηθεί ένα αρνητικό κλίμα στην εκπαίδευση και στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας  Εκπ/σης όλης της Χώρας που κάθε άλλο παρά ενισχύει τη συνεργασία και προωθεί το απαραίτητο για την υλοποίηση κορυφαίων μεταρρυθμίσεων κλίμα στην εκπαίδευση, όπως είναι η αξιολόγηση.
Έχουμε επίσης την πεποίθηση ότι ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα, σύμφωνα με τις έρευνες που υπάρχουν, είναι σύμφωνη με την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, που θα έχει διαπιστωτικό, διαμορφωτικό, παιδαγωγικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα, θα διασφαλίζει τη δικαιοσύνη και τις ίσες ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς και δεν θα αποσκοπεί, μέσω των όποιων ποσοστώσεων στην πιθανή  εργασιακή στασιμότητα ή σε άλλες συνέπειες που μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και την απόλυση.
κ.  Yπουργέ,
•    Η πολιτική ηγεσία και Υ.ΠΑΙ.Θ. κι εσείς προσωπικά θα πρέπει να εξετάσετε διορθωτικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση ενός Συνδυαστικού συστήματος αξιολόγησης  του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού (εσωτερικής και εξωτερικής) με βασικό στοιχείο την «αυτοαξιολόγηση» και με έμφαση στο παραγόμενο έργο της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών.
•    Η αξιολόγηση αυτή θα δίνει έμφαση στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Δεν θα επιδιώκει τη βαθμολόγηση της απόδοσης των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων, αλλά την αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου ως μιας συνεχούς διαδικασίας ενίσχυσης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου προς όφελος των μαθητών και της κοινωνίας. Οι σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί δεν μπορεί να αποτιμώνται σε αριθμούς και δεν κατατάσσονται σε κλίμακες αριθμητικής αποτίμησης.
κ.  Yπουργέ,
Το Σύστημα αυτό της αξιολόγησης θα πρέπει να στηρίζεται στις προτάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. και όχι του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αφού η εκπαιδευτική αξιολόγηση έχει σαφώς διακριτά χαρακτηριστικά. Το Π.Δ. 152/2013, θα πρέπει να απεξαρτηθεί από το Άρθρο 7 του Ν. 4024/2011, που συνδέει τις προαγωγές με τις ποσοστώσεις.
Ειδικά, η διαφοροποίηση από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4024/2011 κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, διότι συνδέεται άμεσα με την φιλοσοφία, τον χαρακτήρα και την αξιοπιστία της πρότασης και του συστήματος αξιολόγησης, καθώς και – κυρίως – με τη δήλωση των προθέσεων και την επανάκτηση  της εμπιστοσύνης της Πολιτείας από την πλευρά των εκπαιδευτικών.
Προτείνουμε άμεσα να κινηθείτε στην κατεύθυνση αυτή προς το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τονίζοντας ότι:
1.    Το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο στα σχολεία όλων των βαθμίδων δεν σχετίζεται καθόλου με το έργο των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων.
2.    Οι εκπαιδευτικοί ασκούν το ίδιο έργο, δηλαδή διδάσκουν και παιδαγωγούν, από την αρχή ως το τέλος της επαγγελματικής τους ζωής, ενώ τα στελέχη της εκπαίδευσης, που εκτελούν μερικώς διαφορετικό έργο από τους εκπαιδευτικούς της τάξης, αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό (περίπου το 5%) και επιλέγονται μέσα από επιπρόσθετες διαδικασίες κρίσης αυξημένου ανταγωνισμού.
3.    Οι εκπαιδευτικοί ασκούν ομοειδές έργο (επιστημονικό και παιδαγωγικό), ανεξαρτήτως ετών υπηρεσίας (αναπληρωτής, πρωτοδιορισμένος, με 30ετή υπηρεσία) δηλ. εφαρμογή προγράμματος σπουδών, διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, χρήση σχολικών εγχειριδίων και μέσων, ανάπτυξη παιδαγωγικών σχέσεων, αξιολόγηση μαθητών κ.α.
4.    Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν ένα εξαιρετικά ομοιογενές σώμα επαγγελματιών, αφού όλοι διαθέτουν ίδιο επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης (ομοειδή τυπικά προσόντα), διορίστηκαν στο δημόσιο με ομοιόμορφες διαδικασίες (επετηρίδα, εξετάσεις ΑΣΕΠ).
5.    Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί, λαμβάνουν πρόσθετη εισαγωγική επιμόρφωση προκειμένου να αποκτήσουν τις κοινά αποδεκτές ικανότητες και δεξιότητες ώστε να ασκήσουν το έργο τους.
6.    Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν ανθρώπινο δυναμικό αυξημένων προσόντων που συμμετέχει ενεργά σε διαδικασίες συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης (παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, εκπαιδευτικών ημερίδων και συνεδρίων, μεταπτυχιακές σπουδές κ.λπ.).
Οποιαδήποτε προσπάθεια ή επιχείρηση τεχνικής και εκ των υστέρων «ομογενοποίησής» τους με τους άλλους δημοσίους υπαλλήλους, θα δημιουργήσει εξαιρετικά και σύνθετα προβλήματα που θα τους επηρεάσουν αρνητικά στο εκπαιδευτικό τους έργο.  
κ.  Yπουργέ,
Θέσαμε σε εσάς, σύντομα,  τους προβληματισμούς και τις αγωνίες του εκπαιδευτικού κόσμου.
Οφείλουμε να σας επισημάνουμε επίσης ότι τα σχολεία μας βιώνουν συνεχείς αλλαγές που δύσκολα τις «αφομοιώνουν» και έχουν τεράστιο φόρτο εργασίας. Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να διαφυλαχθεί με κάθε τρόπο, από μια περαιτέρω επιδείνωση, προκειμένου να διεξάγεται απρόσκοπτα η διδασκαλία και να επιτυγχάνεται η μάθηση.
Ζητάμε από τον Υπουργό της Παιδείας σήμερα, να αναλάβει την πρωτοβουλία με στόχο την εξεύρεση κοινού τόπου στο θέμα της αξιολόγησης.
Να αποφορτίσει το κλίμα της έντασης και να δώσει απαντήσεις σε μια σειρά θεμάτων που θέσαμε και αφορούν τη διαδικασία της αξιολόγησης στην εκπαίδευση.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ