Placeholder

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ

Ενδοσχολική επιμόρφωση σε σχολεία, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δημοσίευση: 04/04/2013
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του  Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ Μιχάλης Κουρουτός απέστειλε προς τους Περιφερεικούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας την ακόλουθη ενημέρωση:
Αξιότιμοι κύριοι/ες,
Όπως σας γνωστοποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. 18653/Γ2/11-2-13 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΘΠΑ  στo πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), έχει εγκριθεί προς υλοποίηση η Πράξη «Δράσεις ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών», με δικαιούχο το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του ΥΠΘΠΑ.
Η Πράξη προβλέπει, δραστηριότητες ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε σχολεία, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Περιφερειών: Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης. Με τις δραστηριότητες αυτές επιδιώκεται η αξιοποίηση της εμπειρίας των εκπαιδευτικών καθώς και η ουσιαστική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία της επαγγελματικής τους ανάπτυξης.
Τα θεματικά πεδία του προγράμματος είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ευαισθητοποίηση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν προγράμματα επιμόρφωσης στους παρακάτω Θεματικούς Κύκλους:
1.    Σχολική Διαρροή
2.    Σχολική βία και παραβατικότητα
3.    Σχολείο και απασχόληση
4.    Εκπαιδευτικοί και Δια Βίου Μάθηση.
5.    Σχολείο – Εκπαιδευτικοί – Τοπική Κοινωνία και εκπαιδευτικές ανισότητες
6.    Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή
7.    Εισαγωγή και Διαχείριση Καινοτομίας στην Εκπαιδευτική Κοινότητα
Τα προγράμματα θα είναι συνολικής διάρκειας 35 ωρών (25 ώρες δια ζώσης και 10 εξ αποστάσεως). Θα συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί ανά θεματικό κύκλο σε τμήματα των 20. Προτεραιότητα θα δοθεί σε εκπαιδευτικές μονάδες οι οποίες θα συγκεντρώσουν 20 από τους εκπαιδευτικούς τους (ενδοσχολική επιμόρφωση) και μόνο στη περίπτωση που δεν συγκεντρώνεται ο απαραίτητος αριθμός (20) σε μια σχολική μονάδα θα μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί και από άλλες όμορες μονάδες. Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν το 2013 και το 2014. Αριθμός εκπαιδευτικών που θα επιμορφωθούν ανά θεματικό κύκλο θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις (study visits), διάρκειας 5 ημερών, σε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό φορέα του εξωτερικού.
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου, σε συνεννόηση με τους συλλόγους διδασκόντων. Οι προτεινόμενες ώρες είναι Παρασκευές 3.00 – 9.00 και Σάββατα 9.00 – 16.00, μπορεί ωστόσο να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ανά μονάδα.
Με την παρούσα ανακοινώνουμε την διοργάνωση των ενδοσχολικών προγραμμάτων επιμόρφωσης και καλούμε τις εκπαιδευτικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (Γενικής και Επαγγελματικής) που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή τους σ’ αυτά να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με  τα παρακάτω:
Διαδικασία υποβολής αίτησης
- Οι σχολικές μονάδες που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στα σεμινάρια μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων θα πρέπει να αποστέλλουν:
α)συμπληρωμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
β) συνολική κατάσταση των εκπαιδευτικών που θα λάβουν μέρος
γ) ατομικές δηλώσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών αυτών.
Οι σχετικές φόρμες επισυνάπτονται και υπάρχουν αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ www.kanep-gsee.gr.  Η αίτηση θα υπογράφεται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας.
Η αίτηση αποστέλλεται στην παρακάτω διεύθυνση:
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
3ης Σεπτεμβρίου 36
Αθήνα, 104 32
Υπόψη κ. Μπακατσέλου Έλενας (τηλ. 210 5218752)
-Για την επιλογή των σχολικών μονάδων πέραν των γενικών και ειδικών κριτηρίων (βλ. παρακάτω) λαμβάνονται υπόψη και γεωγραφικά κριτήρια με στόχο να υπάρξει διασπορά σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Ομοίως θα λαμβάνεται υπόψη η βαθμίδα εκπαίδευσης και ο τύπος της εκπαιδευτικής μονάδας ανάλογα με τον θεματικό κύκλο.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από 22/3/2013 μέχρι τις 30/4/2013
Για λόγους έγκαιρου προγραμματισμού και περιορισμένου αριθμού επιμορφωτικών προγραμμάτων, καλούνται οι σχολικές μονάδες να δηλώσουν συμμετοχή το συντομότερο δυνατό. Κάθε μονάδα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή  μέχρι και σε δύο Θεματικούς Κύκλους. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός σχολείων η πρόσκληση θα επαναληφθεί.
Θα πρέπει επίσης  να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:
1. Κριτήρια επιλογής σχολικών μονάδων
Κριτήρια για την επιλογή των σχολικών μονάδων θα είναι:
•    Γενικά χαρακτηριστικά
- Επαρκής υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίηση των επιμορφώσεων
-Προηγούμενη συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε ευρωπαϊκά, εθνικά προγράμματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αλλά παράλληλα μη συμμετοχή σε πρόσφατες ενδοσχολικές επιμορφώσεις στον ίδιο θεματικό κύκλο.
•    Ειδικά χαρακτηριστικά
-Για τους θεματικούς κύκλους 1 έως και 5 θα ληφθούν υπόψη τα κοινωνικά, εκπαιδευτικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της περιοχής (πολυπολιτισμικό δυναμικό σχολικής μονάδας, εκπαιδευτικοί δείκτες, ανεργία, σχολική βία, διαρροή κλπ).
-Στον θεματικό κύκλο 3 θα δοθεί προτεραιότητα σε ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ
-Για τον θεματικό κύκλο «Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή» θα επιλέγονται κατά προτεραιότητα:
- σχολικές μονάδες στις οποίες δεν λειτουργεί Τμήμα Ένταξης που να καλύπτει τις διαγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες από ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΥ τουλάχιστον 8 μαθητών
-σχολικές μονάδες που λειτουργεί Τμήμα Ένταξης και καλύπτει τις διαγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες από ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΥ πάνω από 12 μαθητές
- Ειδικά σχολεία με ιδιαίτερες ανάγκες
2.   Επιλογή Εκπαιδευτικών
Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών της σχολικής  μονάδας υπερβαίνει τους 25, η επιλογή τους θα γίνεται με ευθύνη του Συλλόγου Διδασκόντων.
Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων που δηλώνουν ενδιαφέρον δεν επαρκούν για να δημιουργηθεί ομάδα 20-25 ατόμων οι διευθυντές των σχολείων μπορούν να  συνεργαστούν με όμορα σχολεία προκειμένου να εξασφαλίσουν τον απαιτούμενο αριθμό για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.
Η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου προγράμματος γίνεται εξ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ.
Παρακαλούμε να διακινήσετε την παρούσα στις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς σας.

Μιχάλης Κουρουτός

Διευθύνων Σύμβουλος

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.