ΔΟΑΤΑΠ: Το πρόγραμμα εξετάσεων Ιατρικής και Οδοντιατρικής-Δηλώσεις συμμετοχής

11/03/2014

Άκουσε το άρθρο

Ανακοινώθηκε από τον ΔΟΑΤΑΠ το πρόγραμμα εξετάσεων Ιατρικής και Οδοντιατρικής, καθώς και οι προθεσμίες δηλώσεων συμμετοχής. Ειδικότερα:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014 - Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι εξετάσεις Ιατρικής 1ης εξεταστικής περιόδου 2014 θα διεξαχθούν μόνο στην Αθήνα στις παρακάτω ημερομηνίες:
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
ΔΕΥΤΕΡΑ 05/05/2014 – ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΤΡΙΤΗ 06/05/2014 – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 07/05/2014 – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 07/05/2014 – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 08/05/2014 – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 08/05/2014 – ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/05/2014 – ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Στις εξετάσεις μπορεί να συμμετάσχει όποιος:
(α) Έχει καταθέσει την σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 28/02/2014 και μόνον εφόσον δεν υπάρχει εκκρεμότητα στο φάκελό του (επιβεβαίωση γνησιότητας τίτλου, ελλιπή δικαιολογητικά, κ.λ.π.).
(β) Έχει υποβάλλει το ειδικό έντυπο ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ από 12/03/2014 μέχρι 17/04/2013, με ταυτόχρονη κατάθεση του παραβόλου για τα μαθήματα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί.
Δηλώσεις συμμετοχής που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παράβολα δεν θα γίνονται δεκτές (Τα παράβολα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι και την τελευταία ημερομηνία κατάθεσης δηλώσεων συμμετοχής).
Δηλώσεις συμμετοχής, μαζί με τα παράβολα (ανά εξεταζόμενο μάθημα) θα υποβάλλονται στις παραπάνω ημερομηνίες στον 1ο όροφο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγίου Κωνσταντίνου 54, 10437 Αθήνα) καθημερινά εκτός Παρασκευής και ώρες 09:00-13:00, ή ταχυδρομικώς στην ως άνω διεύθυνση, ή μέσω FAX στο 210 5239525.
Σημειώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλέξουν να στείλουν τα παράβολα μέσω FAX , θα πρέπει να φέρουν τα πρωτότυπα μαζί τους τις ημέρες των εξετάσεων.
Διευκρινίζεται ότι:
Το παράβολο είναι 148,48 ευρώ (145 ευρώ + 3,48 ευρώ 2% χαρτ. + 20% ΟΓΑ χαρτ.) ανά μάθημα και καταβάλλεται στον Λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με αριθμό 26072595.
Στο κάθε παράβολο πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου και το μάθημα στο οποίο προτίθεται να εξεταστεί. (Πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου ανά εξεταζόμενο μάθημα.).
Στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, κάποιος υποψήφιος δεν προσέλθει στις εξετάσεις , το παράβολο δεν θα επιστρέφεται και θα πρέπει να καταβληθεί νέο παράβολο για τη συμμετοχή του στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Επίσης, παράβολο που θα κατατεθεί σε οποιονδήποτε άλλο Τραπεζικό λογαριασμό πλην του ανωτέρου, ΔΕΝ θα παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.
Για την διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται ο κατάλογος καταστημάτων της Τράπεζας της Ελλάδος στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και προκειμένου να αποφευχθεί ο αποκλεισμός από την παρούσα εξεταστική περίοδο υποψηφίων, των οποίων μοναδική εκκρεμότητα αποτελεί η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσης της γνησιότητας του τίτλου σπουδών, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα δηλώσουν για πρώτη φορά συμμετοχή στις εξετάσεις, να καταθέτουν παράλληλα με τη δήλωση συμμετοχής και Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν. 1599/1986) με την οποία θα δηλώνουν τα παρακάτω:
« Όλα τα έγγραφα και τα κατατεθέντα στοιχεία του φακέλου μου είναι γνήσια και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι εάν αυτό δεν αποδειχθεί, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης των αποτελεσμάτων μου στις εξετάσεις και μη έκδοσης σχετικής πράξης αναγνώρισης του τίτλου σπουδών μου.»
Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να κατατίθεται υπογεγραμμένη και σε πρωτότυπη μορφή μαζί με τη δήλωση συμμετοχής και τα αντίστοιχα παράβολα των προς εξέταση μαθημάτων στο χρονικό διάστημα που ορίζεται παραπάνω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν να αποστείλουν την υπεύθυνη δήλωση ή το παράβολο μέσω fax ή έχουν καταθέσει φωτοτυπία του παραβόλου θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα πρωτότυπα της Υπεύθυνης Δήλωσης και των παραβόλων την ημέρα των εξετάσεων. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή η συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης αστυνομική ή στρατιωτική ταυτότητα ή διαβατήριο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αλλαγής του ονόματος τους, οι υποψήφιοι της αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν μαζί τους μία βεβαίωση ταυτοπροσωπίας.
Για την πορεία του φακέλου τους, εκκρεμότητες, κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ΜΟΝΟΝ από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ στον 1ο όροφο του κτιρίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π καθώς και μέσω της ON-LINE πορείας αίτησης του φακέλου.
Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με την Iατρική και τις σχετικές εξετάσεις του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και η κωδικοποίηση ενεργειών των εξετάσεων, ευρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ
Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει από τη λίστα των εξεταζομένων τους υποψήφιους για τους οποίους θα προκύψουν νέα στοιχεία σχετικά με τη γνησιότητα των τίτλων τους ή τη διάρκεια των σπουδών τους ή αναληθή στοιχεία.
Το εξεταστικό κέντρο στην Αθήνα, οι αίθουσες και ώρες πραγματοποίησης των εξετάσεων καθώς και η λίστα με τα ονόματα των συμμετεχόντων θα ανακοινωθούν εκ νέου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Μ. Αλεξάνδρου & Ζαρίφη Τ.Κ. 681 00
ΒΟΛΟΣ
Αργοναυτών 52 Τ.Κ. 382 21
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
25ης Αυγούστου 25 Τ.Κ. 712 02
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τσιμισκή 4 Τ.Κ. 546 25
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 2 Τ.Κ. 451 10
ΚΑΒΑΛΑ
Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Τ.Κ. 653 02
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Αριστομένους 27 Τ.Κ. 241 00
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Αγ. Γεωργίου 1 Τ.Κ. 691 00
ΛΑΜΙΑ
Πλατεία Διάκου Τ.Κ. 351 00
ΛΑΡΙΣΑ
Κύπρου 88 Τ.Κ. 412 22
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Π. Κουντουριώτη 9 Τ.Κ. 811 00
ΠΑΤΡΑ
Αγ. Ανδρέου 49-51 Τ.Κ. 262 21
ΡΟΔΟΣ
7ης Μαρτίου Τ.Κ. 851 00
ΣΑΜΟΣ
Θεμιστοκλή Σοφούλη 77 Τ.Κ. 831 00
ΣΕΡΡΕΣ
Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 621 22
ΤΡΙΠΟΛΗ
28ης Οκτωβρίου 11 Τ.Κ. 221 00
ΧΑΝΙΑ
Ανδρέα Παπανδρέου 2 Τ.Κ. 731 34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, Εθν. Αντιστάσεως και Δήμητρος, Τ.Κ. 192 00 Ελευσίνα
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου, Επιμενίδου 20, Τ.Κ. 721 00 Αγ. Νικόλαος
ΑΙΓΙΟ
Δ.Ο.Υ. Αιγίου, Κανελλοπούλου 36, Τ.Κ. 251 00 Αίγιο
ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Δ.Ο.Υ. Αμαλιάδας, Καρακαδά 3, Τ.Κ. 272 00 Αμαλιάδα
ΑΜΦΙΣΣΑ
Δ.Ο.Υ. ΄Αμφισσας, Αθανασίου Διάκου & Ανδρούτσου, Τ.Κ. 331 00 ΄Αμφισσα
ΑΡΤΑ
Δ.Ο.Υ. ΄Αρτας, Περιφερειακή οδός ¶ρτας 56, Τ.Κ. 471 00 ΄Αρτα
ΒΕΡΟΙΑ
Δ.Ο.Υ. Βέροιας, Θεσσαλονίκης 131, Τ.Κ. 590 33 Μακροχώρι Ημαθίας
ΓΡΕΒΕΝΑ
Δ.Ο.Υ. Γρεβενών, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 72, Τ.Κ. 511 00 Γρεβενά
ΕΔΕΣΣΑ
Δ.Ο.Υ. ΄Εδεσσας, Διοικητήριο, Τ.Κ. 582 00 ΄Εδεσσα
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου, Κωνσταντίνου Λομβάρδου 18, Τ.Κ. 291 00 Ζάκυνθος
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας, Ελευθερίας 6, Τ.Κ. 461 00 Ηγουμενίτσα
ΘΗΒΑ
Δ.Ο.Υ. Θήβας, Επαμεινώνδα 11, Τ.Κ. 322 00 Θήβα
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Τ.Κ. 431 00 Καρδίτσα
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου, Κυριαζή & Κονδύλη γωνία, Τ.Κ. 361 00 Καρπενήσι
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Δ.Ο.Υ. Καστοριάς, Λεωφόρος Κύκνων 2, Τ.Κ. 52 100 Καστοριά
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α΄ Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Τ.Κ. 601 00 Κατερίνη
ΚΙΛΚΙΣ
Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, 21ης Ιουνίου 50, Τ.Κ. 611 00 Κιλκίς
ΚΟΖΑΝΗ
Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, Αριστοτέλους και Γκέρτσιου 22, Τ.Κ. 501 00 Κοζάνη
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, Πατρών 83, Τ.Κ. 201 00 Κόρινθος
Κως Α΄ Δ.Ο.Υ. Κω, Τ.Κ. 853 00 Κως
ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Δ.Ο.Υ. Λειβαδιάς, Σοφοκλέους 17, Τ.Κ. 321 00 Λειβαδιά
ΛΕΥΚΑΔΑ
Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, ΄Αγγελου Σικελιανού 1, Τ.Κ. 311 00 Λευκάδα
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, Λιμάνι Μεσολογγίου, Τ.Κ. 302 00 Μεσολόγγι
ΝΑΞΟΣ
Δ.Ο.Υ. Νάξου, Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 843 00 Νάξος
ΝΑΥΠΛΙΟ
Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου, Ηρακλέους 4, Τ.Κ. 211 00 Ναύπλιο
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας, Ιπποκράτους 30, Τ.Κ. 682 00 Ορεστιάδα
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου, Χαριλάου Τρικούπη 33, Τ.Κ. 631 00 Πολύγυρος
ΠΡΕΒΕΖΑ
Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, Πολυτεχνείου 15, Τ.Κ. 481 00 Πρέβεζα
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Δ.Ο.Υ. Πτολεμαϊδας, Φιλίππου 4, Τ.Κ. 502 00 Πτολεμαίδα
ΣΥΡΟΣ
Δ.Ο.Υ. Σύρου, Νικηφόρου Μανδηλαρά 31, Τ.Κ. 841 00 Σύρος
ΤΡΙΚΑΛΑ
Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, Κολοκοτρώνη και Πτολεμαίου, Τ.Κ. 421 00 Τρίκαλα
ΧΑΛΚΙΔΑ
Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Δημάρχου Σκούρα (Δύο Δέντρα), Τ.Κ. 341 00 Χαλκίδα
ΧΙΟΣ
Δ.Ο.Υ. Χίου, Μιχαήλ Λιβανού 66, Τ.Κ. 821 00 Χίος

1H ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2014 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι εξετάσεις Οδοντιατρικής 2014 της 1ης Εξεταστικής περιόδου θα διεξαχθούν μόνο στην Αθήνα στις παρακάτω ημερομηνίες :
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/05/2014 – ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/05/2014 – ΕΞΑΚΤΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ 13/05/2014 – ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ 13/05/2014 – ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/05/2014 – ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/05/2014 – ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 15/05/2014 – ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15/05/2014 - ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διόρθωση των γραπτών όλων των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/05/2014 και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την ίδια ημέρα.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Στις εξετάσεις μπορεί να συμμετάσχει όποιος:
(α) Έχει καταθέσει την σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 28/02/2014 και μόνον εφόσον δεν υπάρχει εκκρεμότητα στο φάκελό του (επιβεβαίωση γνησιότητας τίτλου, ελλιπή δικαιολογητικά, κ.λ.π.).
(β) Έχει υποβάλλει το ειδικό έντυπο ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ από 12/03/2014 μέχρι 17/04/2014, με ταυτόχρονη κατάθεση του παραβόλου για τα μαθήματα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί.
Δηλώσεις συμμετοχής που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παράβολα δεν θα γίνονται δεκτές (Τα παράβολα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι και την τελευταία ημερομηνία κατάθεσης δηλώσεων συμμετοχής).
Δηλώσεις συμμετοχής, μαζί με τα παράβολα (ανά εξεταζόμενο μάθημα) θα υποβάλλονται στις παραπάνω ημερομηνίες στον 1ο όροφο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγίου Κωνσταντίνου 54, 10437 Αθήνα) καθημερινά εκτός Παρασκευής και ώρες 09:00-13:00 , ή ταχυδρομικώς στην ως άνω διεύθυνση ή μέσω FAX στο 210 5239525.
Σημειώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλέξουν να στείλουν τα παράβολα μέσω FAX , θα πρέπει να φέρουν τα πρωτότυπα μαζί τους τις ημέρες των εξετάσεων.
Διευκρινίζεται ότι:
Το παράβολο είναι 148,48 ευρώ (145 ευρώ + 3,48 ευρώ 2% χαρτ. + 20% ΟΓΑ χαρτ.) ανά μάθημα και καταβάλλεται στον Λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με αριθμό 26072595.
Προσοχή: Παράβολο της Τράπεζας της Ελλάδος και ΟΧΙ του Ελληνικού Δημοσίου.
Στο κάθε παράβολο πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου και το μάθημα στο οποίο προτίθεται να εξεταστεί. (Πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου ανά εξεταζόμενο μάθημα.).
Στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, κάποιος υποψήφιος δεν προσέλθει στις εξετάσεις , το παράβολο δεν θα επιστρέφεται και θα πρέπει να καταβληθεί νέο παράβολο για τη συμμετοχή του στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Επίσης, παράβολο που θα κατατεθεί σε οποιονδήποτε άλλο Τραπεζικό λογαριασμό πλην του ανωτέρου, ΔΕΝ θα παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.
Για την διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται ο κατάλογος καταστημάτων της Τράπεζας της Ελλάδος στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και προκειμένου να αποφευχθεί ο αποκλεισμός από την παρούσα εξεταστική περίοδο υποψηφίων, των οποίων μοναδική εκκρεμότητα αποτελεί η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσης της γνησιότητας του τίτλου σπουδών, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα δηλώσουν για πρώτη φορά συμμετοχή στις εξετάσεις, να καταθέτουν παράλληλα με τη δήλωση συμμετοχής και Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν. 1599/1986) με την οποία θα δηλώνουν τα παρακάτω:
« Όλα τα έγγραφα και τα κατατεθέντα στοιχεία του φακέλου μου είναι γνήσια και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι εάν αυτό δεν αποδειχθεί, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης των αποτελεσμάτων μου στις εξετάσεις και μη έκδοσης σχετικής πράξης αναγνώρισης του τίτλου σπουδών μου.»
Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να κατατίθεται υπογεγραμμένη και σε πρωτότυπη μορφή μαζί με τη δήλωση συμμετοχής και τα αντίστοιχα παράβολα των προς εξέταση μαθημάτων στο χρονικό διάστημα που ορίζεται παραπάνω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν να αποστείλουν την υπεύθυνη δήλωση ή το παράβολο μέσω fax ή έχουν καταθέσει φωτοτυπία του παραβόλου θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα πρωτότυπα της Υπεύθυνης Δήλωσης και των παραβόλων την ημέρα των εξετάσεων. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή η συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης αστυνομική ή στρατιωτική ταυτότητα ή διαβατήριο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αλλαγής του ονόματος τους, οι υποψήφιοι της αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν μαζί τους μία βεβαίωση ταυτοπροσωπίας.
Για την πορεία του φακέλου τους, εκκρεμότητες, κλπ., οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ΜΟΝΟΝ από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ στον 1ο όροφο του κτιρίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π καθώς και μέσω της ON-LINE πορείας αίτησης του φακέλου.
Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με την Οδοντιατρική και τις σχετικές εξετάσεις του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και η κωδικοποίηση ενεργειών των εξετάσεων, ευρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ
Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει από τη λίστα των εξεταζομένων τους υποψήφιους για τους οποίους θα προκύψουν νέα στοιχεία σχετικά με τη γνησιότητα των τίτλων τους ή τη διάρκεια των σπουδών τους ή αναληθή στοιχεία.
Το εξεταστικό κέντρο στην Αθήνα, οι αίθουσες και ώρες πραγματοποίησης των εξετάσεων καθώς και η λίστα με τα ονόματα των συμμετεχόντων θα ανακοινωθούν εκ νέου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Μ. Αλεξάνδρου & Ζαρίφη Τ.Κ. 681 00
ΒΟΛΟΣ
Αργοναυτών 52 Τ.Κ. 382 21
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
25ης Αυγούστου 25 Τ.Κ. 712 02
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τσιμισκή 4 Τ.Κ. 546 25
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 2 Τ.Κ. 451 10
ΚΑΒΑΛΑ
Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Τ.Κ. 653 02
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Αριστομένους 27 Τ.Κ. 241 00
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Αγ. Γεωργίου 1 Τ.Κ. 691 00
ΛΑΜΙΑ
Πλατεία Διάκου Τ.Κ. 351 00
ΛΑΡΙΣΑ
Κύπρου 88 Τ.Κ. 412 22
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Π. Κουντουριώτη 9 Τ.Κ. 811 00
ΠΑΤΡΑ
Αγ. Ανδρέου 49-51 Τ.Κ. 262 21
ΡΟΔΟΣ
7ης Μαρτίου Τ.Κ. 851 00
ΣΑΜΟΣ
Θεμιστοκλή Σοφούλη 77 Τ.Κ. 831 00
ΣΕΡΡΕΣ
Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 621 22
ΤΡΙΠΟΛΗ
28ης Οκτωβρίου 11 Τ.Κ. 221 00
ΧΑΝΙΑ
Ανδρέα Παπανδρέου 2 Τ.Κ. 731 34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, Εθν. Αντιστάσεως και Δήμητρος, Τ.Κ. 192 00 Ελευσίνα
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου, Επιμενίδου 20, Τ.Κ. 721 00 Αγ. Νικόλαος
ΑΙΓΙΟ
Δ.Ο.Υ. Αιγίου, Κανελλοπούλου 36, Τ.Κ. 251 00 Αίγιο
ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Δ.Ο.Υ. Αμαλιάδας, Καρακαδά 3, Τ.Κ. 272 00 Αμαλιάδα
ΑΜΦΙΣΣΑ
Δ.Ο.Υ. ΄Αμφισσας, Αθανασίου Διάκου & Ανδρούτσου, Τ.Κ. 331 00 ΄Αμφισσα
ΑΡΤΑ
Δ.Ο.Υ. ΄Αρτας, Περιφερειακή οδός ¶ρτας 56, Τ.Κ. 471 00 ΄Αρτα
ΒΕΡΟΙΑ
Δ.Ο.Υ. Βέροιας, Θεσσαλονίκης 131, Τ.Κ. 590 33 Μακροχώρι Ημαθίας
ΓΡΕΒΕΝΑ
Δ.Ο.Υ. Γρεβενών, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 72, Τ.Κ. 511 00 Γρεβενά
ΕΔΕΣΣΑ
Δ.Ο.Υ. ΄Εδεσσας, Διοικητήριο, Τ.Κ. 582 00 ΄Εδεσσα
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου, Κωνσταντίνου Λομβάρδου 18, Τ.Κ. 291 00 Ζάκυνθος
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας, Ελευθερίας 6, Τ.Κ. 461 00 Ηγουμενίτσα
ΘΗΒΑ
Δ.Ο.Υ. Θήβας, Επαμεινώνδα 11, Τ.Κ. 322 00 Θήβα
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Τ.Κ. 431 00 Καρδίτσα
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου, Κυριαζή & Κονδύλη γωνία, Τ.Κ. 361 00 Καρπενήσι
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Δ.Ο.Υ. Καστοριάς, Λεωφόρος Κύκνων 2, Τ.Κ. 52 100 Καστοριά
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α΄ Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Τ.Κ. 601 00 Κατερίνη
ΚΙΛΚΙΣ
Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, 21ης Ιουνίου 50, Τ.Κ. 611 00 Κιλκίς
ΚΟΖΑΝΗ
Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, Αριστοτέλους και Γκέρτσιου 22, Τ.Κ. 501 00 Κοζάνη
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, Πατρών 83, Τ.Κ. 201 00 Κόρινθος
Κως Α΄ Δ.Ο.Υ. Κω, Τ.Κ. 853 00 Κως
ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Δ.Ο.Υ. Λειβαδιάς, Σοφοκλέους 17, Τ.Κ. 321 00 Λειβαδιά
ΛΕΥΚΑΔΑ
Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, ΄Αγγελου Σικελιανού 1, Τ.Κ. 311 00 Λευκάδα
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, Λιμάνι Μεσολογγίου, Τ.Κ. 302 00 Μεσολόγγι
ΝΑΞΟΣ
Δ.Ο.Υ. Νάξου, Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 843 00 Νάξος
ΝΑΥΠΛΙΟ
Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου, Ηρακλέους 4, Τ.Κ. 211 00 Ναύπλιο
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας, Ιπποκράτους 30, Τ.Κ. 682 00 Ορεστιάδα
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου, Χαριλάου Τρικούπη 33, Τ.Κ. 631 00 Πολύγυρος
ΠΡΕΒΕΖΑ
Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, Πολυτεχνείου 15, Τ.Κ. 481 00 Πρέβεζα
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Δ.Ο.Υ. Πτολεμαϊδας, Φιλίππου 4, Τ.Κ. 502 00 Πτολεμαίδα
ΣΥΡΟΣ
Δ.Ο.Υ. Σύρου, Νικηφόρου Μανδηλαρά 31, Τ.Κ. 841 00 Σύρος
ΤΡΙΚΑΛΑ
Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, Κολοκοτρώνη και Πτολεμαίου, Τ.Κ. 421 00 Τρίκαλα
ΧΑΛΚΙΔΑ
Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Δημάρχου Σκούρα (Δύο Δέντρα), Τ.Κ. 341 00 Χαλκίδα
ΧΙΟΣ
Δ.Ο.Υ. Χίου, Μιχαήλ Λιβανού 66, Τ.Κ. 821 00 Χίος

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ