Placeholder

Είστε εδώ

ΚΟΛΕΓΙΑ

Επείγουσες Διατάξεις για τα Κολλέγια και φροντιστήρια

Δημοσίευση: 10/01/2013

  Με πράξη νομοθετικού Περιεχομένου η Κυβέρνηση προχώρησε σε τροποποίηση του νόμου 4093/2012 , με τις ακόλουθες επείγουσες, όπως τις χαρακτηρίζει διατάξεις:
Άρθρο 12
1. Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ.17. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της ΠΝΠ 19.11.2012 (Α’ 229) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Κατ’ εξαίρεση, τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Μ.Ε) που διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ και παρέχουν προγράμματα που δεν εντάσσονται στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.7. της παρούσας παραγράφου, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου, ο πάροχος δικαιούται την παροχή, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση ή κόστος, άδειας λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο για την συνέχιση της παροχής τους. Οποιαδήποτε άλλα προγράμματα τα οποία επιθυμεί ο πάροχος να εντάξει ή να τροποποιήσει, υπόκεινται στις διατάξεις που αφορούν στα προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.»
2. Η περίπτωση 14. α.ii) και α.iii) της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 αντικαθίσταται με την περίπτωση α. ii) «Δήλωση του ν.1599/1986(Α’75) περί εξουσιοδότησης στον φορέα της έκδοσης της άδειας για την έκδοση των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης».
3. Στην υποπαράγραφο Θ.3. της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 προστίθεται περίπτωση «19. ο ίδιος πάροχος, φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει και άλλες άδειες οι οποίες προβλέπονται από την παρούσα παράγραφο, στην περίπτωση που πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την καθεμιά ξεχωριστά».
4. Η υποπερίπτωση γ) της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής : «Τα κέντρα δια βίου μάθησης είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής και διακρίνονται σε επιπέδου Ένα και επιπέδου Δύο, με βάση την κτηριολογική τους υποδομή. Οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης και τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας που
ασκούν νομίμως τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού χωρίς να θίγονται από τις ρυθμίσεις του παρόντος.»
5. Στην υποπαράγραφο Θ.16 της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 προστίθεται περίπτωση 28 ως εξής: «28. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2010, εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις των στοιχείων α΄και β΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Θ7 της παραγράφου Θ από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»
6. Το στοιχείο ζ) της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 αντικαθίσταται ως εξής : «ζ) δεν έχει απολυθεί από θέςη δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς,»
7. Η περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.17. της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 αντικαθίσταται ως εξής : «5. Στους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3 της παρούσας παραγράφου που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ο έλεγχος των κτιριολογικών προϋποθέσεων της υποπαραγράφου Θ.3. της παρούσας παραγράφου αντικαθίσταται από δήλωση του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου ή του κατά νόμο υπευθύνου ότι ισχύουν οι κτιριολογικές προϋποθέσεις του παρόντος.»
8. Στο στοιχείο γ) της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 προστίθεται στην αρχή της πρότασης η φράση «για τα νομικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ.,».
9. Στο στοιχείο ζ) της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 προστίθεται στο τέλος της πρότασης η φράση «, εξαιρουμένων των εκπροσώπων των Ν.Π.Δ.Δ.».
10. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του στοιχείου δ) της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 προστίθεται η φράση : «ή χώρους εκτόνωσης.»
11. Η περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.16. της παραγράφου Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 ως εξής: «5. Στο άρθρο 4 προστίθενται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού.»
12. Η περίπτωση 22 της υποπαραγράφου Θ.16. της παραγράφου Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 ως εξής: « 22. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 57 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Η αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως ορισμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, γίνεται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων ή μιας των λοιπών αρμόδιων προς τούτο αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος. 2. Η αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων υποβάλλεται στην υπηρεσία του άρθρου 59 του παρόντος και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Με την αίτηση υποβάλλονται και τα έγγραφα και πιστοποιητικά του παραρτήματος VII του παρόντος διατάγματος σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Η ίδια Υπηρεσία βεβαιώνει την
παραλαβή του φακέλου εντός ενός μηνός από την παραλαβή και ενημερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλείποντα έγγραφα. Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους εκατό ευρώ. Το ύψος του παραβόλου αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση τωνΥπουργών Οικονομικών και Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
13. Η περίπτωση 23 της υποπαραγράφου Θ.16. της παραγράφου Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 ως εξής: 23. Στο άρθρο 57 προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9 ως εξής: «7. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 εφαρμόζονται αποκλειστικά στις περιπτώσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ. 8. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει άπαξ ενδικοφανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων και να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εντός αποκλειστικής προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους πενήντα (50) ευρώ. Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων γνωστοποιεί στον προσφεύγοντα την απόφαση του το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες».
14. Προστίθεται υποπαράγραφος Θ.17 μετά την υποπαράγραφο Θ.16 της παραγράφου Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 ως εξής: «Θ.17. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 – 2013 σε κάθε απόφοιτο των δημοσίων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης που άρχισε την
πρακτική του άσκηση από 1.10.2008 έως και 30.6.2015 και την ολοκλήρωσε το αργότερο έως 31.12.2015, καταβάλλεται επιδότηση ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ ανά εξάμηνο».
15. Από τη δη μοσίευση του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 14,15,16,17,18 και 19 του ν.3227/2004 (Α’31).
16. Επαναριθμούνται οι υποπαράγραφοι Θ17 σε Θ18 και Θ18 σε Θ19 της παραγράφου Θ. του
πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ