Placeholder

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Δημοσίευση: 27/05/2010

Αξιότιμη Καθηγήτρια κα Πριόβολου, Πρόεδρο του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και Πρόεδρος Σ.Ε.Π.Ι,

Αξιότιμε Δήμαρχε Βύρωνα κε Χαρδαλιά,

Αξιότιμε Γενικέ Διευθυντή για την προώθηση των Πολιτισμικών Σχέσεων και Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρώμης, κε Francesco Maria Greco,

Αξιότιμε Πρόεδρε του Ελληνοϊταλικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κε Belisario Capocci,

Αξιότιμε κε Ανδρεάδη Συγγελάκη, Δημοσιογράφο και συντονιστή της συζήτησης

Αξιότιμη κα Χριστίνα Κράτση, συντονίστρια της συζήτησης

 

 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

Με το παρόν υπόμνημα προσβλέπουμε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κάθε αρμόδιας αρχής αναφορικά με τη διδασκαλία της Ιταλικής ως β’ ξένη γλώσσα στις σχολικές μονάδες όλης της ελληνικής επικράτειας, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, καθώς και σε όλα τα Τμήματα Πανεπιστημιακών Σχολών που περιλαμβάνουν στο πρόγραμμα σπουδών τους τη διδασκαλία ξένων γλωσσών.

Η πολιτισμική προσέγγιση καθώς και το μέλλον του Ευρωπαϊκού Νότου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται και από την διδασκαλία των γλωσσών των κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Νότου (Πορτογαλίας, Ισπανίας, Ιταλίας και Ελλάδας) στα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ιταλική γλώσσα προσφέρεται πλέον ως μάθημα επιλογής σε όλες τις σχολικές μονάδες της Ελληνικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια, Επαγγελματικά Τεχνικά Λύκεια) από το σχολικό έτος 2007-2008, όχι όμως και στις σχολικές μονάδες της Ελληνικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά).

Η Ιταλική γλώσσα (μόλις στον δεύτερο χρόνο εφαρμογής της διδασκαλίας της ως επιλεγόμενο μάθημα β’ ξένης γλώσσας - σχολικό έτος 2009-2010) στην Ελληνική Δημόσια Εκπαίδευση κατέκτησε το 15,3% του μαθητικού δυναμικού της Α’ Γυμνασίου, γεγονός αξιοσημείωτο για μια νέα ξένη γλώσσα επιλογής που δε χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια παράδοση στο ελληνικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως η Γαλλική και η Γερμανική, που αφ’ ενός διδάσκονται εδώ και χρόνια στα ελληνικά σχολεία και αφ’ ετέρου πλέον είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα σπουδών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διδάσκονται από την E’ Δημοτικού. Ο διαχωρισμός αυτός και ο παρεπόμενος αποκλεισμός της Ιταλικής γλώσσας από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι αβάσιμος και μεροληπτικός και κοινή επιθυμία όλων μας είναι η εισαγωγή της διδασκαλίας της ως β’ ξένη γλώσσα επιλογής, ισότιμα με τις άλλες ξένες γλώσσες, από τη E’ Δημοτικού.

Η Ιταλική γλώσσα παραμένει με μεγάλη διαφορά η πρώτη ξένη γλώσσα επιλογής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Αυτό αποδεικνύει την μεγάλη ζήτησή της, καταδεικνύει δε, τη χρονίζουσα παράλειψη της Πολιτείας να έχει εισάγει την Ιταλική γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα επιλογής στη Δημόσια Εκπαίδευση. Η Γερμανική γλώσσα εισήχθη ως δεύτερη ξένη γλώσσα επιλογής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το σχολικό έτος 1993.

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ Κ.Ε.Ε.

http://www.inital.gr/Άρθρα/25-Μας-Αφορούν/1181-ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ-ΤΜΗΜΑΤΑ-ΑΝΑ-Κ-Ε-Ε-ΤΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ-ΠΑΛΙ-ΠΡΩΤΗ-ΞΕΝΗ-ΓΛΩΣΣΑ-ΣΤΑ-Κ-Ε-Ε

Το τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., λειτουργεί ως τμήμα Α.Ε.Ι. από το 1961, ιδρύθηκε δε την ίδια σχετικά χρονική περίοδο με τα αντίστοιχα τμήματα Αγγλικής (1951), Γαλλικής (1954) και Γερμανικής (1960), ενώ έκτοτε έχουν αποφοιτήσει πάνω από 3.000 πτυχιούχοι καθηγητές της Ιταλικής γλώσσας. Από το 1999, υπάρχει τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και στη Φιλοσοφική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.

Το πρόβλημα των πτυχιούχων-καθηγητών της Ιταλικής γλώσσας είναι ότι μέχρι τώρα δεν απολάμβαναν και δυστυχώς ούτε ακόμη απολαμβάνουν των ίδιων δικαιωμάτων και ίσων ευκαιριών στην Ελληνική Δημόσια Εκπαίδευση διδάσκοντας το αντικείμενο των σπουδών τους, όπως πράττουν εδώ και δεκαετίες οι συνάδελφοί τους πτυχιούχοι-καθηγητές της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας. Όταν μια γλώσσα δεν διδάσκεται στη Δημόσια Εκπαίδευση υποβαθμίζεται ως γλώσσα και στην Ιδιωτική Εκπαίδευση (Ιδιωτικά Σχολεία και Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών). Οι Έλληνες μαθητές και οι γονείς τους, μην έχοντας πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις επιλογές τους αλλά και από τη δύναμη της αδράνειας, στρέφονται στις παραδοσιακά «βασικές» β’ ξένες γλώσσες επιλογής, δηλ. τη Γαλλική και τη Γερμανική γλώσσα, οι οποίες διδάσκονται εδώ και δεκαετίες στο ελληνικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι δύο αυτές «ταχύτητες» βάσει των οποίων λειτουργεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ο διαχωρισμός των ξένων γλωσσών σε βασικές (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική) και περιφερειακές (Ιταλική, Ισπανική), αποτελεί σαφή και άνισο διαχωρισμό συντελώντας μια κατάφορη αδικία, που αποβαίνει εις βάρος των καθηγητών της Ιταλικής Γλώσσας.

Επιθυμία μας είναι τόσο η θεωρητική όσο και η πρακτική εφαρμογή της κατεύθυνσης της Ε.Ε. για την Πολυγλωσσία.

Αρκετοί βουλευτές από όλα τα κόμματα αφουγκράστηκαν τις ανησυχίες μας και κατέθεσαν επερωτήσεις στο Κοινοβούλιο*, χωρίς όμως ακόμα να έχει προβεί η νέα ηγεσία του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στην αλλαγή του τοπίου στη Δημόσια Ξενόγλωσση Εκπαίδευση. Η εισαγωγή των νέων ξένων γλωσσών επιλογής (Ιταλική, Ισπανική) στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα επιτάσσει την αλλαγή του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου, το οποίο ενισχύει την διδασκαλία της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας. Η Πολυγλωσσία δεν είναι δυνατό να στηρίζεται στη διάκριση μεταξύ βασικών και μη βασικών ευρωπαϊκών γλωσσών.

*Ενδεικτικά παραθέτουμε τα ονόματά τους και τις επερωτήσεις τους. Να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τον αριθμό των κομμάτων που έκαναν ερωτήσεις τα 4/5 των κομμάτων με 283 βουλευτές συνολικά τάσσονται με το μέρος μας.

1/4/2009 κος N. Αλευράς http://www.alevras.gr/news/view/161

10/4/2009 κος Σαχινίδης http://www.sachinidis.gr/?p=213, http://www.doe.gr/index.php?categoryid=103&p2_articleid=3694

28/4/2009 κος Οικονόμου http://www.oikonomoub.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1005%3A2009-02-25-11-48-34&catid=37%3A2009-01-20-10-07-12&Itemid=134

15/5/2009 κος Σκουλάς http://www.jskoulas.gr/index.php?jsk=03&idas=2112

11/8/2009 κος Στρατάκης http://www.mstratakis.gr/str/AdView.asp?ad_id=4976&ad_category_id=13&search

3/9/2009 κα Μερεντίτη http://www.merentiti.gr/web/index.php?option=com_content&task=view&id=4155&Itemid=1

κος Κεγκέρογλου http://www.kegeroglou.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3924&Itemid=51

κα Ροδούλα Ζήση. Δε δημοσιοποιούμε την ερώτηση της επειδή φέρει ονόματα εκπαιδευτικών. Θέμα της ερώτησης η εισαγωγή των νέων ξένων γλωσσών επιλογής (Ιταλική, Ισπανική) στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

κοι Πλεύρης και Γεωργιάδης, ΛΑ.Ο.Σ

http://www.thanos-plevris.gr/boyli/i-ispaniki-kai-italiki-glossa-os-deyteres-ksenes-glosses-stin-ekpaideysi.html

κος Κουβέλης, ΣΥΡ.ΙΖ.Α

http://www.syriza.gr/ekloges-kai-boyli/koinoboyleytiki-istoria-1/dieksagog-pilotikoy-programmatos-gia-italik-kai-ispanik-glssa-stin-protobathmia-ekpaideysi

κα Βόζεμπεργκ, Υπεύθυνη του Τομέα Παιδείας της Ν.Δ.

http://www.inital.gr/Άρθρα/29-Τα-Ιταλικά-στην-Εκπαίδευση/578-ΔΥΟ-ΝΕΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟ-ΤΟΝ-ΤΟΜΕΑ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΤΗΣ-Ν-Δ-ΓΙΑ-ΤΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ-ΚΑΙ-ΤΑ-ΙΣΠΑΝΙΚΑ

http://www.inital.gr/Άρθρα/29-Τα-Ιταλικά-στην-Εκπαίδευση/409-ΝΕΑ-ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΠΟ-ΤΟΝ-ΤΟΜΕΑ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΤΗΣ-Ν-Δ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΙΤΑΛΙΚΗ-ΚΑΙ-ΙΣΠΑΝΙΚΗ-ΓΛΩΣΣΑ-ΣΤΗΝ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Υφυπουργός Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα Χριστοφιλοπούλου σε απάντηση της προς ερώτηση του βουλευτή του Κυβερνώντος κόμματος κου Καρύδη μίλησε για «αναβάθμιση των νέων γλωσσών στο εκπαιδευτικό σύστημα» και δεσμεύτηκε για λογαριασμό της Πολιτείας.

http://www.inital.gr/Άρθρα/29-Τα-Ιταλικά-στην-Εκπαίδευση/730-ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΤΟΥ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΣΤΗΝ-ΕΡΩΤΗΣΗ-ΤΟΥ-ΒΟΥΛΕΥΤΗ-ΔΗΜ-ΚΑΡΥΔΗ-(14-03-10)-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΙΤΑΛΙΚΗΣ-ΓΛΩΣΣΑΣ

 

Ως Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας αντιλαμβανόμαστε την εν λόγω αναβάθμιση ως:

  • Ισότιμη μεταχείριση όλων των ξενόγλωσσων καθηγητικών ειδικοτήτων. Προκήρυξη μόνιμων θέσεων για το νεοσύστατο καθηγητικό κλάδο πε 34 της ιταλικής γλώσσας.
  • Εκπαιδευτική προσφορά της ιταλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
  • Σύσταση μόνιμης θέσης σύμβουλου ή παρέδρου ιταλικής γλώσσας στο κύριο σώμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
  • Σύσταση θέσεων σχολικών συμβούλων ιταλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  • Εκπαιδευτική προσφορά της ιταλικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας επιλογής στα προγράμματα σπουδών όλων ανεξαιρέτως των τμημάτων πανεπιστημιακών σχολών.
  • Δημιουργία εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της διδακτικής της ιταλικής ως ξένης γλώσσας στο τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Eλληνικού Aνοικτού Πανεπιστημίου.
  • Ένταξη του γνωστικού αντικειμένου της ιταλικής γλώσσας στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μετάφρασης Ξένων Γλωσσών και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
  • Εκπαιδευτική προσφορά της ιταλικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας επιλογής σε όλα τα προγράμματα σπουδών των Ι.Ε.Κ.

Εδώ είναι χρήσιμη μια παραπομπή στις θέσεις του πρώην Προέδρου του Συμβουλίου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Καθηγητή Κου Μπαμπινιώτη.

http://www.inital.gr/Άρθρα/25-Μας-Αφορούν/1241-ΟΙ-ΑΠΟΨΕΙΣ-ΤΟΥ-Γ-ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΤΩΝ-ΞΕΝΩΝ-ΓΛΩΣΣΩΝ-ΣΤΑ-ΣΧΟΛΕΙΑ

«Τα χρήματα υπάρχουν…

αλλά οι πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 παραμένουν ανεκμετάλλευτοι.» Αυτό αποδεικνύεται και από την απάντηση σε σχετικό ερώτημα για την εφαρμογή της Πολυγλωσσίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, εκ μέρους της Επιτρόπου για την Πολυγλωσσία και την Παιδεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της κας Ανδρούλλας Βασιλείου.

Απόσπασμα της συνέντευξης

Κα Ανδρούλλα Βασιλείου:

«Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να υπενθυμίσω ότι στον τομέα της εκπαίδευσης τα κράτη-μέλη είναι πλήρως υπεύθυνα για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και για την οργάνωση των εκπαιδευτικών τους συστημάτων. Δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κατευθύνει την ελληνική κυβέρνηση για θέματα που αφορούν πιθανές αλλαγές στο εκπαιδευτικό της σύστημα. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να τονίσω ότι η προώθηση της εκμάθησης γλωσσών (κι όχι μόνο των «ισχυρών» γλωσσών) είναι αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη του ευρωπαϊκού οράματος και σθεναρά ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να εκπληρώσουν αυτόν τον στόχο. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι η 2008 Ευρωπαϊκή Ανακοίνωση «Πολυγλωσσία: ένα πλεονέκτημα για την Ευρώπη και μια κοινή δέσμευση» αναγνωρίζει ότι πολύ περιορισμένη γλωσσική παροχή, αν αυτή τελικά υπάρχει, προσφέρεται στην επαγγελματική εκπαίδευση κι αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Σημαντικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμα για την προώθηση γλωσσικών σχεδίων και άλλων δραστηριοτήτων στον τομέα αυτόν, κυρίως μέσω του προγράμματος για την Δια Βίου εκπαίδευση και κατάρτιση»

Όλη η συνέντευξη στο link που ακολουθεί:

http://www.inital.gr/component/content/article/3-newsflash/1183-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΤΗΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΚΑΙ-ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ-Κας-ΑΝΔΡΟΥΛΛΑΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μερικές σκέψεις….

Κύριοι,

Η γρήγορη άνοδος και η κατάκτηση του 15,3% του μαθητικού δυναμικού της Α’ Γυμνασίου δείχνει μια τάση για τη μελλοντική εδραίωση της Ιταλικής γλώσσας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Πεποίθησή μας είναι ότι η Ιταλική γλώσσα θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία τόσο με το να δημιουργεί συνεχώς νέα τμήματα στην Α’ Γυμνασίου, όσο και με το να εδραιώνεται ολοένα και περισσότερο στο Λύκειο ενώ προσβλέπουμε και στην πολυπόθητη εισαγωγή της Ιταλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Θα θέλαμε να σας δηλώσουμε ότι οι καθηγητές της Ιταλικής γλώσσας απασχολούνται μόνο στις σχολικές τάξεις. Κανένας καθηγητής της Ιταλικής γλώσσας δεν είναι υπεράριθμος, κανένας καθηγητής της Ιταλικής γλώσσας δεν είναι αποσπασμένος στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και σε διοικητικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Όλα τα κενά είναι πραγματικά κενά.

Καθότι υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αρμόδιες αρχές μεροληπτούν εις βάρος τους δικαιώματος των μαθητών να επιλέξουν την Ιταλική και την Ισπανική Γλώσσα 178 καθηγητές της Ιταλικής και της Ισπανικής γλώσσας ζήτησαν την προστασία του Συνηγόρου του Πολίτη και του Παιδιού. Η Συνήγορος που ανέλαβε το θέμα μας συζήτησε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και την ευχαριστούμε γι’ αυτό. Αναμένουμε το πόρισμα.

http://www.inital.gr/Άρθρα/29-Τα-Ιταλικά-στην-Εκπαίδευση/42-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ-ΑΡΧΩΝ.

Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να έχετε στην διάθεσή σας τον φάκελο που κατατέθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη.

 

Μερικές ευχές μας…

Ο Δημοσιογράφος κος Ανδρεάδης Συγγελάκης να δημοσιοποιήσει τα θέματα μας σε Ελλάδα και Ιταλία με σχετικά άρθρα του και στην τηλεόραση.

Ο Υφυπουργός κος Σηφουνάκης να προωθήσει το Υπόμνημα μας στην Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα Διαμαντοπούλου, καθώς και στην αρμόδια για την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα Χριστοφιλοπούλου.

Η Υπουργός και η Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να μας εκφράσουν τις σκέψεις τους σχετικά με τα θέματα που έχουν προκύψει με την είσοδο των νέων ξένων γλωσσών επιλογής (Ιταλική, Ισπανική) και την εφαρμογή της Πολυγλωσσίας (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική) στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι βουλευτές όλων των κομμάτων να συνεχίσουν να μας υποστηρίζουν με την κατάθεση ερωτήσεων στο Κοινοβούλιο, είναι πρωτίστης σημασίας η άσκηση ελέγχου που διενεργούν στα εκπαιδευτικά τεκταινόμενα.

Η Μορφωτική ακόλουθος και ο Πρέσβης της Ιταλίας να σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια μας.

Η Καθηγήτρια μας και Πρόεδρος του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α κα Στέλλα Πριόβολου να θέσει στις επαφές της με την Υπουργό και την Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τα θέματα που αφορούν την Ιταλική Γλώσσα στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ο Δήμαρχος του Βύρωνα εν όψει της επικείμενης εφαρμογής του Σχεδίου Καλλικράτης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να μεριμνήσει για την πλήρη εφαρμογή των εγκυκλίων από τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων.

Με τιμή,

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 

Πρόεδρος Δ.Σ.                       Γεν.Γραμματέας

 

Γιώργος Ποπετσίδης                  Βαγγέλης Κατσιφός

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ