Το σχέδιο του υπουργού Παιδείας για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

24/08/2014

Ενημερώθηκε: 24/08/2014, 12:44

Άκουσε το άρθρο

Σύμφωνα με πληροφορίες του  ESOS ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος και το επιτελείο του επεξεργάζονται σχέδιο για τους μαθητές του Δημοτικού, η εφαρμογή του οποίου θα δώσει μεγάλη «ανάσα» στους γονείς που αφιερώνουν την απογευματινή τους ξεκούραση στο διάβασμα των παιδιών τους.
 Το σχέδιο, το οποίο ο Α. Λοβέρδος θα δημοσιοποιήσει, εφόσον είναι όλα έτοιμα, ίσως μέσα στην εβδομάδα,  αναφέρουν  προβλέπει:
Α. Οι μαθητές να προετοιμάζονται στο σχολείο   στην πρωινή ζώνη των ολοήμερων σχολείων ώστε να είναι, σε μεγάλο βαθμό, έτοιμοι στα μαθήματά τους για την άλλη ημέρα.
Β. Θα αφιερωθεί μία ώρα μελέτης στην πρωινή ζώνη την οποία θα κάνουν  οι δάσκαλοι και όχι άλλες ειδικότητες
Η κάτασταση που επικρατεί ιδιαίτερα στα ολοήμερα με ΕΑΕΠ, στα οποία οι μαθητές παραμένουν επτά (7) ώρες την ημέρα (35 την εβδομάδα), χωρίς την αναγκαία προετοιμασία, η οποία μεταφέρεται στο σπίτι για ένα μαθητή ο οποίος αν καθίσει και στη μεταμεσημβρινή ζώνη, πρέπει να αρχίζει να μελετά τα μαθήματά του μετά της 5 το απόγευμα…
Να σημειώσουμε ότι αυτό είναι βασικό αίτημα τόσο των Εκπαιδευτικών όσο και των Γονέων, οι οποίοι ζητούν να ενισχυθεί η μελέτη  και η προετοιμασία στην πρωινή ζώνη των  35 ωρών αφού μετά οι μαθητές κουράζονται και δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν πέραν των 7-9 ωρών μάθημα την ημέρα.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΊΤΕ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των 35 ωρών των Δημοτικών Σχολείων με (Ε.Α.Ε.Π.)
Τα ερωτήματα που τίθενται  για το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο σχετικά με τη μελέτη και την Προετοιμασία των μαθητών, είναι:
•    Οι μαθητές στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία έχουν την βοήθεια που χρειάζεται ή όχι;
•    Υπάρχουν δάσκαλοι και πόσοι είναι αναγκαίοι στην απογευματινή ζώνη για τη μελέτη των μαθητών;
•    Εκπληρώνεται σ΄ ένα βαθμό ο στόχος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων (παιδαγωγικός και κοινωνικός) ή όχι;
Το ESOS, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει στοιχεία τα οποία μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το θέμα της μελέτης και της Προετοιμασίας των μαθητών έχει «υποβαθμιστεί». Ένας μικρός αριθμός μαθητών από τις 600.000 των ολοήμερων έχει βοήθεια για τα μαθήματά του, αφού το υπουργείο με την περσινή  οδηγία του κ. Αρβανιτόπουλου  (9-9-13) (Πατήστε εδώ για να την ανοίξετε), δεν μπόρεσε να καλύψει, παρά μόνο ένα μέρος, με Αναπληρωτές μέσω του ΕΣΠΑ, την αναγκαιότητα αυτή.
*Θέλουμε να θυμίσουμε ότι το Ολοήμερο κάλυπτε την ανάγκη αυτή σε ποσοστά 50% - 60% και προετοίμαζε τους μαθητές για την αυριανή ημέρα.
ΕΑΕΠ σε όλα τα Δημοτικά της χώρας- Το νέο αναμορφωμένο Πρόγραμμα
Οπως το ESOS  έγραψε την προηγούμενη εβδομάδα, στόχος είναι το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  (ΕΑΕΠ) στο μέλλον και με την εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών να επεκταθεί και σε άλλα ∆ημοτικά Σχολεία.
Αυτό αναφέρει Τεχνικό Δελτίο του υπουργείου Παιδείας, ενώ σημειώνεται πως  στο   πλαίσιο της αναμόρφωσης, του εκσυγχρονισμού και του επαναπροσδιορισμού του εκπαιδευτικού μοντέλου στη χώρα, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των ∆ημοτικών Σχολείων αναμορφώνεται μέσω του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ), το οποίο επικεντρώνεται στα παρακάτω σημεία:
Α.Το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα διευρύνεται μέχρι τις 14.00 μ.μ. με παράλληλη αύξηση των διδακτικών ωρών. Στο πλαίσιο της διεύρυνσης αυτής υλοποιούνται οι εξής δράσεις:
1.Εισαγωγή των Αγγλικών στις Α ́ και Β ́ τάξεις και αύξηση των ωρών διδασκαλίας στις υπόλοιπες τάξεις του δημοτικού με στόχο την τυπική και ουσιαστική εκμάθηση ξένων γλωσσών, κατά τη φοίτηση των μαθητών στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση με παράλληλη δυνατότητα πιστοποίησης του επιπέδου σπουδών.
2.Εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής σε όλες τις τάξεις υποχρεωτικού ωραρίου του δημοτικού.
3.Αυξάνονται οι διδακτικές ώρες της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή) και εισάγεται η Θεατρική Αγωγή στο υποχρεωτικό ωράριο σε όλες τις τάξεις.
4.Εισαγωγή του θεσμού της φιλαναγνωσίας στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος.
5.Οι ώρες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής αυξάνονται κατά 2 για τις Α ́, Β ́, Γ ́ και ∆ ́ τάξεις, εκ των οποίων η μια διδακτική ώρα θα διατίθεται για χορούς.
Β. Ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες από μετωπικές πρέπει να μετατραπούν σε μαθητοκεντρικές - συνεργατικές - διερευνητικές - βιωματικές - διαθεματικές, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Στόχος είναι η ενίσχυση των βιωματικών προσεγγίσεων για τις σύγχρονες τάσεις της αγωγής: Εκπαίδευση για την Αειφορία, Αγωγή Υγείας, Αγωγή Καταναλωτή, Τοπογεωγραφία, ∆ιατροφικές συνήθειες, Κυκλοφοριακή Αγωγή, Ανακύκλωση, Υγιεινή, Καθαριότητα κλπ.
Γ.Ανταποκρινόμενο στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, η εφαρμογή του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) στα ∆ημοτικά Σχολεία θέτει το μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό τη συνολική βελτίωση του επιπέδου σπουδών, καθώς και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το Σχολείο με ΕΑΕΠ αποτελεί ένα σχολείο ανοικτό στην κοινωνία, στις ιδέες, στη γνώση και στο μέλλον, ψηφιακό, καινοτόμο, για μαθητές που είναι η επένδυση του μέλλοντος.
Δ.Η Στήριξη της Λειτουργίας του Σχολείου με ΕΑΕΠ θα επιφέρει μακροπρόθεσμα βελτίωση σε κρίσιμους τομείς αποτελεσματικότητας και ποιότητας όπως είναι ο γραμματισμός και ο αριθμητισμός, η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, η μείωση της σχολικής διαρροής και η ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ε.Το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) αφορά όλα τα ∆ημοτικά Σχολεία και αποτελεί θεσμό με σημαντικό παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό ρόλο. Μέχρι σήμερα το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει εφαρμοσθεί σε σχολεία ολοήμερα, τα οποία έχουν συγκεκριμένο κοινωνικό στόχο αναφορικά με τις ανάγκες των εργαζόμενων γονέων, με στόχο την περαιτέρω βελτίωσή τους.
Ζ.Τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-2013 λειτούργησαν συνολικά περίπου 960 ∆ημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ, στα οποία φοιτά περίπου το 40% του μαθητικού πληθυσμού, ενώ για τη σχολική χρονιά 2013-2014 το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε 370 επιπλέον σχολεία. Στόχος είναι το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) στο μέλλον και με την εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών να επεκταθεί και σε άλλα ∆ημοτικά Σχολεία.
Η.Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) στα ∆ημοτικά Σχολεία είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα και οι συνέργειες των σχετικών πιλοτικών πράξεων, προκειμένου η γενίκευση του Θεσμού των ∆ημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ να είναι ολοκληρωμένη και να λάβει υπόψη της όλες τις σχετικές παραμέτρους.
Θ.Προκειμένου λοιπόν να ενισχυθεί ο θεσμός των ∆ημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κρίνεται απαραίτητο να υπάρξουν οι κάτωθι συγκεκριμένες δράσεις:
α/ Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού των ∆ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με εκπαιδευτικούς ειδίκευσης στη Θεατρική Αγωγή, στη Μουσική, στα Εικαστικά, στην Πληροφορική, στα Αγγλικά και στη Φυσική Αγωγή.
β/Υποστήριξη και Ενημέρωση των Εκπαιδευτικών και των Στελεχών ∆ιοίκησης της Εκπαίδευσης (πχ Σχολικοί Σύμβουλοι των αντίστοιχων Ειδικοτήτων) για τις δυνατότητες αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζεται με τη Θεατρική Αγωγή, τη Μουσική, τα Εικαστικά, την Πληροφορική, τα Αγγλικά, τη Φυσική Αγωγή, καθώς και τις βιωματικές δράσεις που γίνονται στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης (πχ Αγωγή Υγείας, Αγωγή Καταναλωτή, Τοπογεωγραφία, ∆ιατροφικές συνήθειες, Κυκλοφοριακή αγωγή, Περιβάλλον, Ανακύκλωση, Υγιεινή, Καθαριότητα).
Στόχος είναι να καταστούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι συντονιστές και σημεία αναφοράς των εκπαιδευτικών, ούτως ώστε τα προγράμματα αυτά να γίνουν πιο λειτουργικά και να αποκτήσουν βιωματικό και πρακτικό χαρακτήρα, αναβαθμίζοντας έτσι την παιδαγωγική σημασία της ευέλικτης ζώνης στην εκπαιδευτική κοινότητα.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ