ΜΑΘΗΤΕΣ

Βγάζουν σουγιά, κοπιδάκια ή µαχαίρι όταν οι μαθητές τσακώνονται στο σχολείο;

Δημοσίευση: 02/01/2009

Όταν οι μαθητές τσακώνονται,

- Βγάζουν σουγιά, κοπιδάκια ή µαχαίρι

- Έχουν σιδηρογροθιές

- Προσπαθούν να ληστέψουν κάποιο µαθητή ή µαθήτρια (να του πάρουν µπουφάν,

παπούτσια, κινητό τηλέφωνο) - Απλώς βρίζονται

- Γελοιοποιούν, ταπεινώνουν

- Κακοποιούν σεξουαλικά

- Χρησιµοποιούν πέτρες

- Βγάζουν σουγιά, κοπιδάκια ή µαχαίρι

- Έχουν σιδηρογροθιές

- Προσπαθούν να ληστέψουν κάποιο µαθητή ή µαθήτρια (να του πάρουν µπουφάν,

παπούτσια, κινητό τηλέφωνο)

 

 Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις  που περιλαμβάνει έρευνα του  ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ και του Ίδρ. Μαραγκοπούλου για τη βία στα σχολεία,  η οποία ξεκίνησε πέρσι και η διοίκηση της ΟΛΜΕ απευθύνει και φέτος έκκληση προς τους καθηγητές να απαντήσουν
TO EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ
ΝΟΜΟΣ ....................................................................
ΠΟΛΗ / ΚΩΜΟΠΟΛΗ/ ΧΩΡΙΟ......................................................
I∆ΙΟΤΗΤΑ (σηµειώστε µε Χ ό,τι σας αφορά)
Καθηγητής □ Καθηγήτρια □
Άλλο πρόσωπο (σηµειώστε) ………………………………………………………………….
3
1. Εξιστορήστε µας, εφόσον έχει υποπέσει στην αντίληψή σας, ένα σοβαρό περιστατικό
που έγινε το τρέχον σχολικό έτος και το οποίο θα θεωρούσατε ότι έγινε από κοινού από
δυο-τρεις µαθητές ή µαθήτριες σε βάρος άλλου παιδιού του σχολείου.
(Σηµειώστε, λ.χ.: Τι ακριβώς συνέβη; Για ποιο λόγο; Πώς αντέδρασε το σχολείο; Πώς
αντέδρασαν οι γονείς του θύµατος; Πώς αντέδρασαν οι γονείς των δραστών ; Ήταν όλοι οι
εµπλεκόµενοι µαθητές ή µαθήτριες; Ήταν και παιδιά µεταναστευτικής καταγωγής; Ποιας
εθνικότητας;
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2. Έχουν επισηµανθεί σε αυτό το σχολείο περιπτώσεις επιθετικότητας παιδιών προς
αδύνατους, «δυσπροσάρµοστους», καινούριους, διαφορετικούς, µεταναστευτικής
καταγωγής - επιθετικότητα λεκτική, σωµατική, σεξουαλική, καταστροφή περιουσίας;
(αναφερθείτε στο τρέχον σχολικό έτος)
- Πολλές □
- Λίγες □
- Καµία □
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
2.1. Αν υπάρχουν, από ποιους;
- Έλληνες □
- Μεταναστευτικής καταγωγής □
- Και τους δυο □
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
.........................
3. Συµβαίνουν ή όχι συχνά έντονοι διαπληκτισµοί, τσακωµοί στο σχολείο σας µεταξύ των
παιδιών;
- Ναι □
- Όχι □
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
4
3.1. Αν ΝΑΙ, τι ακριβώς συµβαίνει;
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…..
3.2. Για ποιους λόγους, κατά τη γνώµη σας, διαπληκτίζονται / τσακώνονται συχνά τα
παιδιά;
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
.......
3.3. Όταν τσακώνονται, τι ακριβώς κάνουν;
- Απλώς βρίζονται □
- Γελοιοποιούν, ταπεινώνουν □
- Κακοποιούν σεξουαλικά □
- Χρησιµοποιούν πέτρες □
- Βγάζουν σουγιά, κοπιδάκια ή µαχαίρι □
- Έχουν σιδηρογροθιές □
- Προσπαθούν να ληστέψουν κάποιο µαθητή ή µαθήτρια (να του πάρουν µπουφάν,
παπούτσια, κινητό τηλέφωνο) □
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
- Τι άλλο κάνουν; Περιγράψτε τι άλλο
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Λειτουργεί σύλλογος γονέων/κηδεµόνων ;
- Ναι □
- Όχι □
- Άλλο (τι;) …………………………………………………………..
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
5
5. Συµµετέχουν γονείς/κηδεµόνες µετανάστες στο ∆Σ του συλλόγου γονέων/κηδεµόνων,
εφόσον υπάρχουν στο σχολείο παιδιά µεταναστευτικής καταγωγής;
Ναι □
Όχι □
∆εν υπάρχουν παιδιά µεταναστών στο σχολείο □
∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
6...Ποιοι γονείς/κηδεµόνες έρχονται συχνότερα να συζητήσουν για την πρόοδο/
διαγωγή/συµπεριφορά του παιδιού;
- οι Έλληνες □
- οι µεταναστευτικής καταγωγής □
- αυτοί που το παιδί τους έχει πρόβληµα □
- αυτοί που µένουν κοντά στο σχολείο □
- δεν υπάρχει διάκριση □
- άλλοι (ποιοι;) □
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
7. Έχετε καλέσει, κατά την προηγούµενη σχολική χρονιά, γονείς/κηδεµόνες των παιδιών
για να συζητήσετε σχετικά µε τη διαγωγή/συµπεριφορά του παιδιού τους;
Ναι □
Όχι □
∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
8. Πόσοι από τους γονείς/κηδεµόνες έχουν απευθυνθεί σ’ εσάς, προσωπικά, για να
συζητήσουν πρόβληµα του παιδιού τους το προηγούµενο σχολικό έτος;
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
9. Υπάρχουν παιδιά στο σχολείο σας που απευθύνονται σε εσάς για προσωπικά τους
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στο χώρο του σχολείου;
- πολλά □
- λίγα □
- κανένα □
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
13. «Οµαδοποιούνται», χωρίζονται ή όχι σε οµάδες τα παιδιά στην τάξη ή στο διάλειµµα,
στο σχολείο;
- Ναι □
- Όχι □
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
6
13.1. Αν ΝΑΙ, κατά τη γνώµη σας για πιο λόγο ή για ποιους λόγους «οµαδοποιούνται» τα
παιδιά ;
- για να µελετούν µαζί □
- για να παίζουν ποδόσφαιρο ή άλλα παιγνίδια □
- για να κάνουν σκανταλιές □
- για να βασανίζουν, να εξευτελίζουν κάποιο αδύναµο ή διαφορετικό µαθητή ή
µαθήτρια που δεν χωνεύουν □
- για να πάρουν από κάποιο παιδί λεφτά, µπουφάν, κινητό κλπ. □
- για άλλους λόγους (περιγράψτε ποιους)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
13.2. Έχουν αυτές οι οµάδες αρχηγό;
- Ναι □
- Όχι □
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
13.3. Αν ΝΑΙ, τι χαρακτηριστικά έχει συνήθως ο αρχηγός αυτός (π.χ. φύλο, επίδοση κ.λπ.);
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………
13.4. Θύµατα κλοπής ή οµάδων που εξευτελίζουν ή βασανίζουν είναι πάντα τα ίδια παιδιά;
- τα ίδια □
- όχι πάντα τα ίδια □
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
13.5. Ποια είναι, συνήθως, τα χαρακτηριστικά των µαθητών ή µαθητριών που γίνονται
θύµατα (π.χ. φύλο, επίδοση κ.λπ.);
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
.................
7
13.6. Ποια είναι, συνήθως, τα χαρακτηριστικά των δραστών (π.χ. φύλο, επίδοση κ.λπ.);
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
..............
13.7. Γνωρίζετε, ενδεχοµένως, ποιος αποφασίζει, κάθε φορά, ποιος µαθητής ή ποια
µαθήτρια θα είναι το θύµα και ποιοι οι θύτες ή δράστες;
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
14. Οι εµπλεκόµενοι µαθητές στις οµάδες αυτές είναι :
- έλληνες □
- µεταναστευτικής καταγωγήςί; □ από ποιο κράτος; □
- και τα δυο □
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
16. Πώς αντιδρά η διεύθυνση και ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου στις
«οµαδοποιήσεις» που γίνονται µε αρνητικό στόχο, δηλαδή, όχι µε καλό σκοπό;
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
17. Πώς αντιδρά συνήθως η οικογένεια του θύµατος;
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
..........
18. Πώς αντιδρά συνήθως η οικογένεια του δράστη ή των δραστών;
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
..............
8
20. Εποπτεύονται τα παιδιά κατά το διάλειµµα;
- Ναι □
- Όχι □
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
20.1. Αν ΝΑΙ, ποιος εποπτεύει;
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
....
21. Υπάρχει φύλακας ή επιστάτης;
- Ναι □
- ‘Οχι □
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
22. Υπάρχει πρόσβαση του σχολείου σε αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες ψυχολογικής και/ή
κοινωνικής υποστήριξης;
- Ναι □
- Όχι □
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
22.1. Αν ΝΑΙ, έχετε χρησιµοποιήσει εσείς τις υπηρεσίες ψυχολόγου ή κοινωνικού
λειτουργού για κάποιο παιδί το προηγούµενο σχολικό έτος;
- Ναι □
- Όχι □
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
22.2. Αν ΟΧΙ, δηλαδή δεν υπάρχει πρόσβαση σε ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό, έτυχε
να χρειαστείτε υπηρεσίες ψυχολόγου για κάποιο παιδί το προηγούµενο σχολικό έτος;
- Ναι □
- Όχι □
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
9
23. Το σχολείο σας συνεργάζεται (αν χρειαστεί), σε περίπτωση µαθητών που
αντιµετωπίζουν προβλήµατα, µε κάποια ανώτερη αρχή ή δηµόσιο φορέα, λ.χ. το
Υπουργείο Παιδείας, την Υπηρεσία Επιµελητών Ανηλίκων, το Συνήγορο του Πολίτη (Κύκλο
∆ικαιωµάτων του Παιδιού), το ∆ικαστήριο Ανηλίκων, για να πάρουν σχετικές συµβουλές ή
βοήθεια όταν αντιµετωπίζουν προβλήµατα συµπεριφοράς και ιδίως επιθετικότητας;
- Ναι □
- Όχι □
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
23.1. Αν ΝΑΙ, µε ποιο φορέα ή µε ποιους φορείςσυνεργαστήκατε;
- την προϊστάµενη αρχή (διευθυντή, γυµνασιάρχη κλπ) □
- το Υπουργείο Παιδείας □
- την Υπηρεσία Επιµελητών Ανηλίκων □
- το Συνήγορο του Πολίτη (Κύκλο ∆ικαιωµάτων του Παιδιού) □
- την Εισαγγελία □
- άλλο (ποιον;) …………………………………………………………………………
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
23.2. Για τι συµβάν ζητήσατε συνεργασία ή βοήθεια;
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
23.3. Αν ΟΧΙ, δηλαδή αν δεν ζητήσατε βοήθεια ή συνεργασία, γιατί δεν ζητήσατε;
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
……………….
24. Πώς, κατά τη γνώµη σας, θα βελτιώνονταν οι σχέσεις µεταξύ των µαθητών στα
σχολεία της χώρας µας;
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
……..
10
24.1. Εσείς τι µέτρα παίρνετε για τη βελτίωση των σχέσεων των µαθητών;
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
- ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ □
………….
Συµπληρώστε ό,τι άλλο νοµίζετε ότι θα ήταν χρήσιµο σε αυτή µας την προσπάθεια.
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.