ΜΑΘΗΤΕΣ

Oι κύκλοι μαθημάτων, των τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και οι αντιστοιχίες μεταξ

Δημοσίευση: 02/01/2009

:1. Στην Α΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων θα λειτουργήσουν  οι εξής κύκλοι μαθημάτων:α) Τεχνολογικόςβ) Υπηρεσιώνγ) Ναυτικός.2. Στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων θα λειτουργήσουν  οι εξής τομείς:α) Μηχανολογίαςβ) Οχημάτωνγ) Ηλεκτρολογίαςδ) Ηλεκτρονικήςε) Δομικών Έργωνστ) Εφαρμοσμένων Τεχνώνζ) Πληροφορικήςη) Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιώνθ) Υγείας και Πρόνοιαςι) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντοςια) Ναυτικού Πλοιάρχωνιβ) Ναυτικού Μηχανικών.3. Στην Γ΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων θα λειτουργήσουν  οι εξής ειδικότητες:α) Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευώνβ) Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμούγ) Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτκινήτουδ) Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεωνε) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύωνστ) Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιώνζ) Σχεδιαστών Δομικών Έργωνη) Γραφικών Τεχνώνθ) Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και ΔικτύωνΗ/Υι) Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιώνια) Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεωνιβ) Βοηθών Βρεφονηπιοκόμωνιγ) Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίωνιδ) Βοηθών Νοσηλευτώνιε) Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμωνιστ) Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντοςιζ) Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίαςιη) Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικούιθ) Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού.  Αντιστοιχία κύκλων μαθημάτων με τους τομείς 1. Οι συναφείς επαγγελματικοί τομείς του τεχνολογικού κύκλου είναι:α) Μηχανολογίαςβ) Οχημάτωνγ) Ηλεκτρολογίαςδ) Ηλεκτρονικήςε) Δομικών Έργωνστ) Εφαρμοσμένων Τεχνών.2. Οι συναφείς επαγγελματικοί τομείς του κύκλου υπηρεσιών είναι:α) Πληροφορικήςβ) Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιώνγ) Υγείας και Πρόνοιαςδ) Γεωπονίας, Τροφίμωνκαι Περιβάλλοντος.3. Οι συναφείς επαγγελματικοί τομείς του Ναυτικού Κύ−κλου είναι:α) Ναυτικού Πλοιάρχωνβ) Ναυτικού Μηχανικών. 

Αντιστοιχία τομέων με τις ειδικότητες

  1. Ο υπό στοιχείο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 τομέας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητεςα) Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευώνβ) Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού.2. Ο υπό στοιχείο β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 τομέας αντιστοιχεί προς την ειδικότηταα) Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου3. Ο υπό στοιχείο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 τομέας αντιστοιχεί προς την ειδικότηταα) Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 4. Ο υπό στοιχείο δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 τομέας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητεςα) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύωνβ) Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών.5. Ο υπό στοιχείο ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 τομέας αντιστοιχεί προς την ειδικότηταα) Σχεδιαστών Δομικών Έργων.6. Ο υπό στοιχείο στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 τομέας αντιστοιχεί προς την ειδικότηταα) Γραφικών Τεχνών7. Ο υπό στοιχείο ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 τομέας αντιστοιχεί προς την ειδικότηταα) Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ8. Ο υπό στοιχείο η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 τομέας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητεςα) Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιώνβ) Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων.9. Ο υπό στοιχείο θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 τομέας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητεςα) Βοηθών Βρεφονηπιοκόμωνβ) Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίωνγ) Βοηθών Νοσηλευτών.10. Ο υπό στοιχείο Γ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 τομέας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητεςα) Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμωνβ) Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντοςγ) Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας.α) Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού.12. Ο υπό στοιχείο ιβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 τομέας αντιστοιχεί προς την ειδικότηταα) Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. 

Διαδικασία κατάταξης των μαθητών στους κύκλους

μαθημάτων, στους τομείς και τις ειδικότητες  Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων καταθέτουν δήλωση, με την οποία επιλέγουν τον κύκλο μαθημάτων, τον οποίο επιθυμούν να παρακολουθήσουν.Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στη Β΄ τάξη επιλέγουν τον τομέα που θα παρακολουθήσουν, ανεξάρτητα απότον κύκλο μαθημάτων που παρακολούθησαν στην Α΄ τάξη, με εξαίρεση τους Τομείς Πλοιάρχων και Μηχανικών τους οποίους επιλέγουν μόνο οι μαθητές που είχαν παρακολουθήσει στην Α΄ τάξη, τα μαθήματα του Ναυτικού Κύκλου.Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στην Γ΄ τάξη επιλέγουν την ειδικότητα που θα παρακολουθήσουν και η οποίαπρέπει να αντιστοιχεί προς τον τομέα που παρακολούθησαν στη Β΄ τάξη.Η με υπ’ αριθμ. 80044/Γ2/4.8.2006 υπουργική απόφαση(ΦΕΚ 1233/τ.Β΄/6.9.2006) καταργείται.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ