Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Πως θα γίνει η αναβαθμολόγηση των γραπτών

Δημοσίευση: 05/05/2009


Ρεπορτάζ:esos.gr

1. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων κάθε μαθήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, η επιτροπή του Β.Κ. ελέγχει τις διαφορές βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών κάθε γραπτού δοκιμίου. Αν η διαφορά βαθμολογίας είναι ίση ή μικρότερη των δώδεκα (12) μονάδων στην κλίμακα 0 - 100, τελικός γραπτός βαθμός υπολογιζόμενος στην κλίμακα (0 - 20) είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών των δύο βαθμολογητών δια του δέκα (10).

2. Αν η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών του α΄ και β΄ βαθμολογητή είναι μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μονάδες στην κλίμακα 0-100, τότε καλύπτονται από την Επιτροπή του Β.Κ. οι βαθμοί και των δύο βαθμολογητών και το γραπτό δίνεται για αναβαθμολόγηση σε τρίτο βαθμολογητή (αναβαθμολογητή). Ο τρίτος βαθμολογητής (αναβαθμολογητής), ο οποίος επιλέγεται μεταξύ των βαθμολογητών με μεγαλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία και είναι κατά προτίμηση Σχολικός Σύμβουλος ή Διευθυντής Λυκείου ή καθηγητής με βαθμό Α΄ της οικείας ειδικότητας που έχει διδάξει το μάθημα το ίδιο σχολικό έτος, διορθώνει το γραπτό δοκίμιο με μαύρο στυλό με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 του παρόντος και αναγράφει αριθμητικώς και ολογράφως στο ειδικό πλαίσιο του γραπτού δοκιμίου το βαθμό αναβαθμολόγησης.

3. Τελικός γραπτός βαθμός του γραπτού δοκιμίου στην περίπτωση αναβαθμολόγησής του είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών και των τριών βαθμολογητών δια του δέκα πέντε (15).

4. Η Επιτροπή κάθε Β.Κ. ελέγχει τον τρόπο βαθμολόγησης, την ποιότητα των αναβαθμολογήσεων και απευθύνει οδηγίες και συστάσεις στους βαθμολογητές.

Άρθρο 23

Γνωστοποίηση τελικών γραπτών βαθμών.

Μετά την οριστικοποίηση του τελικού γραπτού βαθμού, η Επιτροπή του Β.Κ. αποκόπτει το απόκομμα κάθε γραπτού δοκιμίου, αποκαλύπτει τα ατομικά στοιχεία του μαθητή που βρίσκονται στην οικεία θέση του αποκόμματος και καταχωρίζει σε ειδική αλφαβητική κατάσταση κατά μάθημα και Λύκειο τους βαθμούς του πρώτου και δεύτερου βαθμολογητή και του τυχόν αναβαθμολογητή. Στη συνέχεια, αφού υπολογίσει τον τελικό βαθμό στην εκατοντάβαθμη κλίμακα, κάνει αναγωγή του βαθμού αυτού στην κλίμακα 0-20 και καταχωρίζει το βαθμό στην οικεία στήλη της κατάστασης, την οποία αποστέλλει στο οικείο Λύκειο μαζί με τα αποκόμματα των γραπτών δοκιμίων, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης του κάθε μαθήματος. Ο υπολογισμός του τελικού βαθμού και η αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο. Για όλες αυτές τις ενέργειες η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό. Από ένα αντίγραφο των καταστάσεων αυτών κοινοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και στη Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφορικών Συστημάτων του ΥΠΕΠΘ και ένα φυλάσσεται στο αρχείο του Β.Κ. Η Λυκειακή Επιτροπή, μετά την παραλαβή των καταστάσεων και των αποκομμάτων των γραπτών δοκιμίων, παραβάλλει τα βαθμολογικά στοιχεία των καταστάσεων με αυτά των αποκομμάτων. Εάν διαπιστωθεί λάθος, επικοινωνεί με τον Πρόεδρο του Β.Κ. για τη διόρθωση του λάθους σε όλες τις καταστάσεις, εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί και από το στέλεχος του γραπτού.

2. Μετά την οριστικοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος της γραπτής βαθμολογίας για όλα τα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, η Λυκειακή Επιτροπή παραδίδει τις καταστάσεις στο Διευθυντή του Λυκείου, ο οποίος συγκαλεί το Σύλλογο Διδασκόντων για την έκδοση των αποτελεσμάτων απόλυσης των μαθητών μετά την εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος διατάγματος.

Αντίγραφο του Ατομικού Δελτίου των μαθητών με τον τελικό προφορικό και γραπτό βαθμό και την τελική βαθμολογία κατά μάθημα αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Δ.Ε.

Άρθρο 24

Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων της Α΄ και Β΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου και της Γ΄ τάξης των μαθημάτων που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας

Σε αναβαθμολόγηση υπόκεινται τα γραπτά δοκίμια των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης, και της Γ΄ τάξης στα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, με την ακόλουθη διαδικασία:

Η αναβαθμολόγηση γίνεται στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Δ.Ε., στο οποίο υπάγεται το αντίστοιχο Λύκειο.

Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Οι Διευθυντές των Λυκείων, μόλις λήξει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, διαβιβάζουν στην αρμόδια Διεύθυνση ή το Γραφείο Δ.Ε. τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά με καλυμμένα το όνομα του μαθητή και τον αρχικό βαθμό του καθηγητή.

4. Με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης ή Γραφείου Δ.Ε. συγκροτείται τριμελής επιτροπή αναβαθμολόγησης, η οποία αποτελείται από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας με το μάθημα για το οποίο ζητήθηκε αναβαθμολόγηση, οι οποίοι είναι και οι βαθμολογητές της αναβαθμολόγησης και από ένα σχολικό σύμβουλο ή καθηγητή Δ.Ε. με βαθμό Α΄ ο οποίος είναι ο αναβαθμολογητής στην περίπτωση που οι βαθμοί των δύο πρώτων διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα (12) μονάδες. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η ημέρα και η ώρα που θα διεξαχθεί η αναβαθμολόγηση. Αν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά είναι περισσότερα από διακόσια (200), στην επιτροπή μπορεί να ορίζονται δύο ακόμη καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας και να κατανέμονται τα γραπτά εξίσου μεταξύ των δύο ομάδων βαθμολογητών – αναβαθμολογητών. Την ευθύνη του συντονισμού του έργου των επιτροπών αναβαθμολόγησης έχει ο Διευθυντής της οικείας Δ/νσης ή ο προϊστάμενος του Γραφείου Δ.Ε.

5. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται-αναβαθμολογούνται από δύο (2) καθηγητές, οι οποίοι αναγράφουν το βαθμό τους στο γραπτό. Πριν από τη βαθμολόγηση του γραπτού από το δεύτερο βαθμολογητή-αναβαθμολογητή επικαλύπτεται με αδιαφανή ταινία ο βαθμός του πρώτου, κατά τρόπο ώστε να μην γνωρίζει ο δεύτερος το βαθμό που έδωσε ο πρώτος. Αν οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών-αναβαθμολογητών διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα (12) μονάδες, το γραπτό αναβαθμολογείται και από τρίτο καθηγητή – αναβαθμολογητή, αφού προηγουμένως επικαλυφθούν με αδιαφανές αυτοκόλλητο οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών-αναβαθμολογητών. Ο γραπτός βαθμός της αναβαθμολόγησης προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 22 του παρόντος διατάγματος και είναι ο τελικός γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση, είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό με τον οποίο είχε αρχικά βαθμολογηθεί το δοκίμιο από τον οικείο καθηγητή.

6. Οι μαθητές του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος διατάγματος, για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήματα που εξετάστηκαν σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο φοίτησής τους ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από το Δ/ντή και δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας για κάθε μάθημα, άλλους από αυτούς που διενήργησαν την αρχική εξέταση. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση. Ο βαθμός της επανεξέτασης προκύπτει από το Μ.Ο. των δύο εξεταστών - αναβαθμολογητών και είναι ο τελικός γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση, είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό της αρχικής εξέτασης.

7. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η αρμόδια Διεύθυνση ή το Γραφείο Δ.Ε. συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιέχεται η οριστική βαθμολογία των γραπτών, το οποίο και αποστέλλει στα Λύκεια προέλευσής τους μαζί με τα γραπτά.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ