Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Συχνές ερωτήσεις

Δημοσίευση: 01/01/2009

H  Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του υπ. Παιδείας εξέδωσε τον ακόλουθο κείμενο με τη μορφή  ερωτήσεων απαντήσεων:

1. Μπορούν να παραγγελθούν CD που να συνοδεύουν τα ξενόγλωσσα βιβλία;

Η εγκύκλιος αναφέρεται μόνο στο βιβλίο εργασιών και στο βιβλίο μαθητή.

2. Θα δοθεί βαθμολογία για τη 2η ξένη γλώσσα;

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.52/159/12370/Γ1/1-2-2007 με θέμα "Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου στη β΄ ξένη γλώσσα (γαλλική, γερμανική) κατά το σχολικό έτος 2006-2007" "δε θα υπάρξει αξιολόγηση της επίδοσής τους, είτε αριθμητικά, είτε με λεκτικούς χαρακτηρισμούς".

3. Μπορεί το βιβλίο που διδάχτηκε στην Ε΄ Δημοτικού να συνεχιστεί και στην ΣΤ΄ τάξη εφόσον η ύλη δεν έχει ολοκληρωθεί;

Δεν ορίζεται κάτι τέτοιο βάση εγκυκλίου αλλά είναι στην κρίση του καθηγητή σε συνεννόηση με τους μαθητές. Η οικονομική πρόβλεψη ωστόσο για παραγγελία βιβλίων συμπεριλαμβάνει τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης.

4. Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη λειτουργία τμήματος παράλληλης διδασκαλίας 2ης ξένης γλώσσας;

Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό τμήματος παράλληλης διδασκαλίας είναι 8 μαθητές. Σε απομονωμένα Δημοτικά Σχολεία της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας ο αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί στους 5 μαθητές. Σε περίπτωση η συμπλήρωσης του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού, οι μαθητές ακολουθούν υποχρεωτικά την επιλογή με τις περισσότερες προτιμήσεις.

5. Ποιες είναι οι επίσημες διακοπές και αργίες που προβλέπονται για τα Σχολεία;

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν λειτουργούν:

   - Τα Σάββατα και τις Κυριακές

   - Την 28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή)

   - Την 17η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γίνονται εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση σε όλα τα σχολεία μέσα στο πρωινό ωράριο εργασίας, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Όταν η 17η Νοεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη Παρασκευή.

   - Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων)

   - Την 30ή Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή γίνεται εκκλησιασμός και πραγματοποιούνται σχετικές εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Σε περίπτωση που η 30ή Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή τις δύο πρώτες ώρες και το θέμα του εκκλησιασμού ρυθμίζεται μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του ιερού ναού.

   - Την Καθαρή Δευτέρα

   - Την 25 Μαρτίου (εθνική εορτή)

   - Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα)

   - Την 1η Μαΐου

   - Την εορτή του Αγίου Πνεύματος

   - Από 22 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές)

   - Την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και της τοπικής εθνικής εορτής
 
Τα παραπάνω προβλέπονται από τα Προεδρικά Διατάγματα 200/1998 άρθρο 4 (για το νηπιαγωγείο) και 201/1998 άρθρο 4 (για το δημοτικό σχολείο) που δημοσιεύτηκαν στο Φ.Ε.Κ. 161/13-7-1998, τ.Α.

6. Πώς κατανέμεται χρονικά το σχολικό έτος;

 - Το σχολικό έτος των σχολείων Πρωτοβάθμιας Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους.

- Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 21 Ιουνίου του επόμενου έτους.

- Στο δημοτικό η διδασκαλία των μαθημάτων αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους. Την ίδια ημερομηνία αποστέλλονται οι τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης για την εγγραφή τους στα γυμνάσια και χορηγούνται οι τίτλοι προόδου.
  Αντίστοιχα στο Νηπιαγωγείο οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αρχίζουν στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους, ημέρα κατά την οποία χορηγούνται αναμνηστικά στα νήπια.

- Όταν η 15η Ιουνίου είναι Σάββατο ή Κυριακή τα μαθήματα λήγουν την προηγούμενη Παρασκευή. Στα Δημοτικά την ημέρα αυτή χορηγούνται και οι τίτλοι σπουδών.

- Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε τρία τρίμηνα:
α΄ τρίμηνο: από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 10 Δεκεμβρίου
β΄ τρίμηνο: από 11 Δεκεμβρίου μέχρι 10 Μαρτίου
γ΄ τρίμηνο: από 11 Μαρτίου μέχρι 15 Ιουνίου

Τα παραπάνω προβλέπονται από τα Προεδρικά Διατάγματα 200/1998 άρθρο 3 (για το νηπιαγωγείο) και 201/1998 άρθρο 3 (για το δημοτικό σχολείο) που δημοσιεύτηκαν στο Φ.Ε.Κ. 161/13-7-1998, τ. Α΄.

7. Ποια είναι η διαδικασία ένταξης των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα;

Η διαδικασία ένταξης των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημαορίζεται στην εγκύκλιο "Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2007-08" ως εξής:
α. Τάξεις υποδοχής: Με τη λειτουργία των  Τ.Υ παρέχεται πρόσθετη διδακτική στήριξη στα σχολεία όπου φοιτούν παλιννοστούντες ή και αλλοδαποί μαθητές.  Προτείνονται με εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. Ο Σχολικός Σύμβουλος μετά από συνεργασία με το Διευθυντή Π.Ε κάνει γραπτό αίτημα για λειτουργία Τ.Υ όταν  τεκμηριωμένα κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη. Οι Τ.Υ. συστήνονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε και Δ.Ε.
β. Φροντιστηριακά τμήματα: Παρέχεται πρόσθετη διδακτική βοήθεια σε μαθητές παλιννοστούντες ή αλλοδαπούς που αντιμετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες κατά  την ένταξή τους στην "κανονική" τάξη και λειτουργούν μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Την παιδαγωγική εποπτεία και ευθύνη έχει ο Σχολικός Σύμβουλος, ενώ την ευθύνη για την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας έχει ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας.
γ. Σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: Για παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα σε 13 δημοτικά σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που λειτουργούν σε διάφορες περιοχές της Χώρας.

8. Ποια είναι η ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο;

Τα παιδιά τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των 4 ετών έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Νηπιαγωγείο.

9. Ποια είναι η ηλικία εγγραφής στο Δημοτικό Σχολείο;

Τα παιδιά τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των 6 ετών εγγράφονται στην Α΄ Δημοτικού. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

10. Είναι υποχρεωτική η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο;

Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική μόνο για τα παιδιά τα οποία την 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των 5 ετών.

11. Ποια είναι τα δικαιολογητικά εγγραφής;

  • Πιστοποιητικό γεννήσεως
  • Επίδειξη του βιβλιαρίου του παιδιού για έλεγχο εμβολίων
  • Οδοντολογική εξέταση
  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (κατά την κρίση του Διευθυντή)

12. Ποιοι μαθητές ορίζονται σημαιοφόροι;

Στο Δημοτικό Σχολείο σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, οι οποίοι κατά το προηγούμενο σχολικό έτος είχαν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο γενικό μέσο όρο βαθμολογίας, υπολογιζόμενου και του κλασματικού του μέρους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνεται κλήρωση.

13. Δικαιούνται οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δωρεάν μεταφορά;

Οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δικαιούνται δωρεάν μεταφορά εφόσον ο τόπος διαμονής τους απέχει περισσότερα από 1.200 μέτρα από το σχολείο όπου φοιτούν και δε λειτουργεί Σχολείο στον τόπο διαμονής τους.

14. Είναι δυνατή η καθυστέρηση εγγραφής στο Δημοτικό Σχολείο;

Καθυστέρηση εγγραφής στο Δημοτικό Σχολείο μπορεί να γίνει για σοβαρούς λόγους με βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή κρατικού θεραπευτηρίου και εφόσον οι γονείς το επιθυμούν, ο μαθητής επαναλαμβάνει τη φοίτησή του στο Νηπιαγωγείο. Κατά ένα έτος μπορεί να καθυστερήσει η εγγραφή του μαθητή στην Α΄ τάξη ή και να επαναλάβει τη φοίτησή του στο Νηπιαγωγείο, όταν διαπιστωθεί από τη σύμβουλο Π.Α. ότι παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της Α΄ τάξης και υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη των γονέων.

15. Πώς γίνεται η εγγραφή στα Πειραματικά Σχολεία;

Οι γονείς που επιθυμούν τα παιδιά τους να φοιτήσουν στα Πειραματικά Σχολεία υποβάλλουν αίτηση και πιστοποιητικό γεννήσεως του Δήμου στο Συντονιστή Διευθυντή των Πειραματικών Σχολείων από 20 έως 31 Μαΐου του προηγούμενου σχολικού έτους, ανεξάρτητα από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας. Οι μαθητές επιλέγονται με κλήρωση που γίνεται μέσα στο χώρο του Σχολείου στο διάστημα από 1 έως 5 Ιουνίου.

16. Από πότε ισχύει η Πρωινή - Προαιρετική ζώνη στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου με Πρωινή - Προαιρετική ζώνη;

 Από το Σχολ. Έτος 2007-2008 δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας Πρωινής - Προαιρετικής Ζώνης 07.00 - 08.00 στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία (Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 1420/8-8-2007 τ.Β΄) και το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
Προσέλευση νηπίων:  7:00 - 8:00 (Πρωινή - Προαιρετική Ζώνη)
Αποχώρηση νηπίων:  15:45 - 16:00

17. Ποιο είναι το  ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου χωρίς Πρωινή - Προαιρετική ζώνη;

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ορίζεται  με την αριθ. Φ. 32/190/81670/Γ1/20-7-2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1420/ 8.8.2007  τ.Β΄) ως εξής:
Προσέλευση νηπίων:  8:00 - 8:15
Αποχώρηση νηπίων:  15:45 - 16:00

18. Ποιας ηλικίας νήπια έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Πρωινή - Προαιρετική Ζώνη και ποιος είναι ο απαραίτητος αριθμός συμμετοχών, ώστε να λειτουργήσει Πρωινή - Προαιρετική ζώνη;

Για τη λειτουργία της Πρωινής - Προαιρετικής ζώνης στο  Ολοήμερο Νηπιαγωγείο απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 5 νηπίων πρώτης νηπιακής ηλικίας.

19. Επιτρέπεται η αποχώρηση των νηπίων νωρίτερα από την ώρα λήξης  του Ολοήμερου Προγράμματος που  ορίζεται;

Τα νήπια παρακολουθούν το  πρόγραμμα στο σύνολό του και αποχωρούν με τη λήξη του κάθε προγράμματος και σε καμιά περίπτωση νωρίτερα.

20. Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός  συμμετοχών, ώστε να λειτουργήσει Πρωινή Προαιρετική ζώνη στο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο;

Ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος στην Πρωινή - Προαιρετική  ζώνη του Ολοήμερου Σχολείου είναι 5 μαθητές.

21. Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός  συμμετοχών, ώστε να λειτουργήσει Απογευματινή - Προαιρετική ζώνη στο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο;

Ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος στην Προαιρετική Ζώνη του Ολοήμερου Σχολείου είναι 10 μαθητές.

22. Ποιος είναι υπεύθυνος στην ώρα σίτισης στο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο;

"Η ώρα του φαγητού - ξεκούρασης - χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία" όπως ορίζει η εγκύκλιος Φ.50/208/97293/Γ1, 7-9-2007.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean