ΜΑΘΗΤΕΣ

Δυνατότητα επανεγγραφής των διαγραφέντων επιτυχόντων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Δημοσίευση: 06/02/2013
Εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας ορίζει τα εξής:
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄/30-1-2013) όσοι μαθητές, τέκνα πολυτέκνων οικογενειών, αποφοίτησαν το σχολικό έτος 2010-2011 και μετέχοντας στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πέτυχαν σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ από τα οποία όμως  διεγράφησαν διότι σύμφωνα με το τότε ισχύον νομοθετικό καθεστώς, δεν
εντάχθηκαν στην ειδική κατηγορία των πολυτέκνων, δύνανται να επανεγγραφούν στις σχολές εισαγωγής τους εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω έχουν το δικαίωμα αίτησης επανεγγραφής στο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 μόνο οι υποψήφιοι που αποφοίτησαν το σχολικό έτος 2010-2011, συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2011, εισήχθησαν με την ειδική περίπτωση των πολυτέκνων σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ και στη συνέχεια διεγράφησαν από τις σχολές ή τα
τμήματα επιτυχίας τους, καθώς δεν πληρούσαν τα κριτήρια της εν λόγω ειδικής περίπτωσης σύμφωνα με το τότε ισχύον νομοθετικό καθεστώς.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Α) Με το από 31/1/2013 Δελτίο Τύπου έχουν κληθεί όσοι εκ των ανωτέρω υποψηφίων επιθυμούν, να προσέλθουν οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους, μέχρι και την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013, στις γραμματείες των σχολών ή των τμημάτων που εισήχθησαν αρχικά το
2011 και στη συνέχεια διεγράφησαν από αυτές, υποβάλλοντας τα εξής δικαιολογητικά:
1) Αίτηση-Δήλωση επιθυμίας επανεγγραφής (βλ. υπόδειγμα 1). Το έντυπο της Αίτησης - Δήλωσης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο (στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr), απ’ όπου μπορεί να τυπωθεί είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε από τις γραμματείες και να διανεμηθεί στους ενδιαφερόμενους.
2) Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου (σχολικού έτους 2010-2011).
3) Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από την ΑΣΠΕ.
4) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι α) δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή β) είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και θα προσκομίσει τη βεβαίωση διαγραφής από την εν λόγω σχολή προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεγγραφής, (βλ. υπόδειγμα 2) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των προς επανεγγραφή υποψηφίων από το οικείο τμήμα.
 5) Φωτοτυπία ταυτότητας.
Β) Με τη συγκέντρωση των αιτήσεων επανεγγραφής και των δικαιολογητικών, οι Γενικές Συνελεύσεις των σχολών και των τμημάτων θα προχωρήσουν στον έλεγχο και την έγκριση αυτών μέχρι και τη _ευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013.
Γ) Οι γραμματείες των σχολών και τμημάτων αμέσως αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων κατάσταση με τα ονόματα των υποψηφίων προς επανεγγραφή, καθώς και κατάσταση με τα ονόματα των υποψηφίων που υπεύθυνα έχουν δηλώσει ότι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή
τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Οι τελευταίοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση διαγραφής από την εν λόγω σχολή/τμήμα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επανεγγραφή τους.
Δ) Στη συνέχεια η κεντρική γραμματεία κάθε Ιδρύματος συγκεντρώνει τα ονόματα των επανεγγραφέντων ανά σχολή και τμήμα και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: dremetsika@minedu.gov.gr της _ιεύθυνσης Οργάνωσης και _ιεξαγωγής Εξετάσεων της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σύμφωνα με τον πίνακα επανεγγραφέντων πολυτέκνων (βλ. υπόδειγμα
3) για την ενημέρωση των σχετικών πινάκων εισαγωγής.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Η εν λόγω διαδικασία αφορά αποκλειστικά και μόνο τους υποψηφίους οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις ταυτόχρονα: α) ήταν μαθητές και αποφοίτησαν το σχολικό έτος 2010-2011, β) συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2011 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Α΄ και Β΄), γ) εισήχθησαν με την ειδική περίπτωση των πολυτέκνων και δ)
εγγράφηκαν και στη συνέχεια διαγράφηκαν από τις σχολές ή τα τμήματα επιτυχίας τους, καθώς δεν πληρούσαν τα κριτήρια της εν λόγω ειδικής περίπτωσης σύμφωνα με το τότε ισχύον νομοθετικό καθεστώς (π.χ. ηλικιακοί, οικονομικοί, γεωγραφικοί περιορισμοί) .
Είναι αυτονόητο ότι οι ως άνω υποψήφιοι συμπεριλαμβάνονται στην αρχική Απόφαση της Γεν. Συνέλευσης με την οποία διαγράφηκαν επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις της ειδικής περίπτωσης των πολυτέκνων βάσει του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄/24.5.2011).
Κανένας άλλος υποψήφιος δεν έχει δικαίωμα να επανεγγραφεί με την εν λόγω διαδικασία.
Σχετικά με το πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ διευκρινίζουμε τα εξής: α) αν ο υποψήφιος καταθέσει πιστοποιητικό που ίσχυε το Σεπτέμβριο του 2011 αυτό γίνεται δεκτό, β) αν ο υποψήφιος καταθέσει πιστοποιητικό που είναι σε ισχύ τώρα, αυτό γίνεται δεκτό εφόσον η γραμματεία ελέγξει και επιβεβαιώσει ότι η πολυτεκνική ιδιότητα ίσχυε και το Σεπτέμβριο του 2011(χωρίς
όμως να λαμβάνονται υπόψη οι ηλικιακοί, οικονομικοί και γεωγραφικοί περιορισμοί που ίσχυαν το 2011).

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ