Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Oλα τα βιβλία στα σχολεία την ημέρα του αγιασμού-Διανεμήθηκαν 700 τίτλοι-Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ \'\'ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ\'\'

Δημοσίευση: 10/09/2012

στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, συνολικά 700 τίτλοι βάσει των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας.
Πιο συγκεκριμένα παρήχθησαν:
163 τίτλοι για το δημοτικό
144 τίτλοι για το Γυμνάσιο
123 τίτλοι για το Λύκειο
219 τίτλοι για τα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ
51 τίτλοι για μουσουλμάνους μαθητές της Θράκης
Ειδικότερα η ανακοίνωση του ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ, έχει ως εξής:

 

Αξιότιμοι Διευθυντές και υπηρεσιακά στελέχη Διευθύνσεων Κέντρων Διανομής και Σχολικών Μονάδων,
Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά και σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας όλη αυτή την περίοδο προγραμματισμού απαιτήσεων, παραγωγής και διανομής των σχολικών βιβλίων.
Ολοκληρώθηκε ένα αρκετά μεγάλο και απαιτητικό πρόγραμμα παραγωγής, αποθήκευσης, συσκευασίας και διανομής, για το οποίο παραθέτουμε σχετική ενημέρωση.
Για το σχολικό έτος 2012-13 παρήχθησαν και διανεμήθηκαν στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, συνολικά 700 τίτλοι βάσει των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας.
Πιο συγκεκριμένα παρήχθησαν:
163 τίτλοι για το δημοτικό
144 τίτλοι για το Γυμνάσιο
123 τίτλοι για το Λύκειο
219 τίτλοι για τα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ
51 τίτλοι για μουσουλμάνους μαθητές της Θράκης

Από τους 700 τίτλους, οι 550 αντιστοιχούν σε βιβλία μαθητών και 150 σε βιβλία δασκάλου και καθηγητή. Τα βιβλία δασκάλου και καθηγητή δεν είχαν παραχθεί και διανεμηθεί την προηγούμενη διετία. Παρά το γεγονός ότι το διαθέσιμο χρονικό διάστημα για την παραγωγή των βιβλίων ήταν πολύ μικρό, λόγω των χρονοβόρων διαγωνιστικών διαδικασιών, τα βιβλία παρήχθησαν, συσκευάσθηκαν και διανεμήθηκαν πανελλαδικά σε όλα τα δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ. Καταγράφηκε επίσης το συνολικό απόθεμα βιβλίων, που παραλάβαμε από τον προκάτοχο ΟΕΔΒ, το οποίο αξιοποιήθηκε και απεστάλη επίσης στις Σχολικές Μονάδες.
Αναφορικά με τους 400 περίπου τίτλους που αφορούν τα σχολικά βιβλία της ομογένειας, δεν απαιτήθηκε παραγωγή δεδομένου ότι, παραλάβαμε τον Απρίλιο 2012 ικανά αποθέματα από τον προκάτοχο ΟΕΔΒ. Βρισκόμαστε ήδη στο στάδιο προετοιμασίας και αναμένουμε οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας για την αποστολή τους.
Όπως γνωρίζετε η βασική διανομή των βιβλίων ολοκληρώθηκε πανελλαδικά. Η συσκευασία και διανομή των σχολικών βιβλίων φέτος, βασίσθηκε σε ένα διαφορετικό σύστημα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δυο ουσιώδεις παράμετροι του νέου συστήματος ήσαν:
1. Η καταγραφή αναγκών σε βιβλία κάθε Σχολικής Μονάδας υπολογίσθηκε από τα στοιχεία της καρτέλας σχολείου (e-Survey)
2. Τα βιβλία συσκευάσθηκαν ανά Σχολική Μονάδα
Πιστεύουμε ότι οι δυο αυτές βελτιώσεις του συστήματος είχαν θετική συνεισφορά στην οργάνωση και την συνεργασία με τις Σχολικές Μονάδες και επιτάχυναν την παράδοση των βιβλίων.
Παράλληλα όμως δημιούργησαν ένα νέο σύστημα συσκευασίας, που δοκιμάστηκε πρώτη φορά και σε συνδυασμό με κάποιες καθυστερήσεις στην παράδοση ορισμένων βιβλίων από τους αναδόχους εκτύπωσης, είναι πιθανό να έχουν δημιουργήσει κάποιες περιπτώσεις σχολείων που θα χρειαστεί να συμπληρωθούν αντίτυπα. Οι ελλείψεις αυτές υπολογίζονται ότι είναι μικρής κλίμακας και θα συμπληρωθούν εφόσον ληφθεί υπόψη και ενδεχόμενη αύξηση από νέες εγγραφές μαθητών στα σχολεία.
Για τον λόγο αυτό, με ανακοινώσεις μας προς το σύνολο των Σχολικών Μονάδων της χώρας, έχουμε παρακαλέσει τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να καταγράψουν τις όποιες ελλείψεις καθώς και τα ενδεχόμενα πλεονάσματα αντιτύπων, ώστε να αποστείλουμε άμεσα όσα αντίτυπα απαιτούνται για την πλήρη κάλυψη του μαθητικού δυναμικού της κάθε Σχολικής Μονάδας. Τώρα που τα ακριβή δεδομένα εγγεγραμμένων μαθητών κάθε σχολείου είναι πλέον γνωστά η κάθε Σχολική Μονάδα θα έχει τη δυνατότητα να καταγράψει με ακρίβεια το πλήθος αντιτύπων που υπολείπονται, καθώς και τα αντίτυπα που αποτελούν πλεόνασμα. Σημειώνουμε πως το πλεόνασμα δεν θα πρέπει να διανεμηθεί, αλλά να παραμείνει στη Σχολική Μονάδα ως απόθεμα για το επόμενο σχολικό έτος ή εναλλακτικά να αποσταλεί, κατόπιν συνεννόησης, στο Κέντρο Διανομής της Διεύθυνσης που ανήκει η Σχολική Μονάδα. Για διευκόλυνση των Σχολικών Μονάδων, αλλά και προκειμένου να μπορέσουμε να συλλέξουμε τα στοιχεία άμεσα, ώστε ταχύτατα να πραγματοποιήσουμε τις αποστολές, έχουμε δημιουργήσει ηλεκτρονική φόρμα καταγραφής ελλειμμάτων – πλεονασμάτων στον ιστότοπο http://publications.cti.gr/, που είναι διαθέσιμη στην καρτέλα του σχολείου. Η παραλαβή της συμπληρωμένης από κάθε Σχολική Μονάδα φόρμας θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 14/9/12 και αμέσως θα πραγματοποιηθούν οι συμπληρωματικές αποστολές.
Παρήχθησαν επίσης τα βιβλία ειδικών κατηγοριών (μαθητές με προβλήματα όρασης) και θα ολοκληρωθεί η συστηματική παράδοσή τους στους δικαιούχους εντός του μηνός.
Λόγω του μεγάλου πλήθους σχολικών μονάδων η επικοινωνία με αυτές βασίσθηκε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και τον ιστότοπο http://publications.cti.gr/ της Διεύθυνσης Εκδόσεων. Έχει σχεδιαστεί η αναβάθμιση και βελτίωση του ιστότοπου αυτού, ώστε να επεκτείνει τις διαθέσιμες υπηρεσίες του με στόχο να καλύψει αρτιότερα τις ανάγκες πληροφόρησης των Σχολικών Μονάδων.
Παράλληλα θεωρούμε ότι η προσπάθεια για εκσυγχρονισμό και βελτίωση του συστήματος έγκαιρης παραγωγής πρέπει να έχει συνέχεια. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες προεγκρίσεων από το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΤΥΕ –Διόφαντος έχει ήδη προκηρύξει τους δημόσιους διεθνείς διαγωνισμούς για τα σχολικά βιβλία της επόμενης χρονιάς 2013-2014, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να υλοποιηθεί ο στόχος της παράδοσης των σχολικών βιβλίων πριν το κλείσιμο των σχολείων τον Ιούνιο του 2013.
Κλείνοντας αυτή την σύντομη ενημέρωση, ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά για την πολύ καλή συνεργασία και προσδοκούμε την συνέχιση της, προκειμένου να οργανωθεί, βελτιωθεί και εκσυγχρονιστεί αρτιότερα η όλη διαδικασία διάθεσης των σχολικών βιβλίων.
Καλή σχολική χρονιά!
Από την Διεύθυνση Εκδόσεων
ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.