Μεταπτυχιακό στις Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων

06/06/2014

Άκουσε το άρθρο

Αντικείμενο. Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις «Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων». Ο απονεμόμενος μεταπτυχιακός τίτλος είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων».
Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.
Χρονική διάρκεια – Δίδακτρα. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του  Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 2.080€ και καταβάλλονται με την έναρξη των μαθημάτων ως εξής: από 800€ για καθένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα και 480€ για το τρίτο.
Διεξαγωγή μαθημάτων. Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής κατά τις απογευματινές ώρες.
Υποψήφιοι. Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών Τμημάτων τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των μαθημάτων τους από το οικείο Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι τέλος της περιόδου εγγραφών στο Π.Μ.Σ. Οι υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν κατ’ ελάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Ο αριθμός των εισακτέων είναι κατ’ ανώτατο όριο είκοσι δύο (22). Επιπλέον του αριθμού αυτού γίνονται δεκτοί έως τρεις (3) υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχαν στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.
Διαδικασία Επιλογής. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου (25%), τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ.και στην πτυχιακή εργασία (20%), την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (10%),την τυχόν επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (10%) και την προσωπική συνέντευξη (35%).
Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους από την 5η Μαΐου έως και την 20η Ιουνίου 2014. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει:
i.    Ηλεκτρονική Αίτηση. Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., (http://msc-cnt.cs.teiath.gr) εκτυπώνεται από τον υποψήφιο και υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή μαζί με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
ii.    Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
iii.    Βιογραφικό σημείωμα.
iv.    Δύο (2) συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες.
v.    Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (και της Ελληνικής για αλλοδαπούς).
vi.    Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
vii.    Περίληψη πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας (εφ’ όσον υπάρχει).
viii.    Σύντομη έκθεση των επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων και στόχων του υποψηφίου καθώς και τεκμηρίωση του ενδιαφέροντός του για το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.  (μια σελίδα το πολύ).
ix.    Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους.
Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται στην Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας στη διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος  Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Για το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων»
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Αγ. Σπυρίδωνος, 12243, Αιγάλεω,  Αττική
Πληροφορίες. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://msc-cnt.cs.teiath.gr και στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής (email: msc-cnt@teiath.gr, Τηλ. 210 5385312, fax: 210 5910975).
Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας                 Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.
  Μιχαήλ Μπρατάκος                     Γραμματή Πάντζιου
 Καθηγητής                                           Καθηγήτρια

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ