Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Στον «αέρα» οι Μετεγγραφές εάν ο Α. Λοβέρδος δεν παρέμβει άμεσα

Δημοσίευση: 10/07/2014
Λοβέρδος
Alt Text: 
Λοβέρδος
Title Text: 
Λοβέρδος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος θα πρέπει να παρέμβει άμεσα, ώστε να ξεκαθαρίσει εάν οι εισακτέοι στα ΑΕΙ που εμπίπτουν στις διατάξεις περί Μετεγγραφών που ψηφίστηκαν το Μάιο, δικαιούνται αυτοδίκαια τη μετεγγραφή ή είναι στην ευχέρεια της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος υποδοχής.
Ο νόμος ορίζει οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται  με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής. Το ερώτημα που τίθεται είναι μπορεί η Γενική Συνέλευση να αρνηθεί ή να περιορίσει τον αριθμό των μετεγγραφών;
Ο κ. Λοβέρδος πρέπει να ξεκαθαρίσει το ζήτημα σήμερα κιόλας, διότι οι υποψήφιοι και τα ΑΕΙ που αυτές τις ημέρες συμπληρώνουν το Μηχανογραφικό δηλώνουν τις σχολές προτίμησης, έχοντας υπόψη ότι η μετεγγραφή τους θα γίνει σίγουρα, διότι εμπίπτει  σε μία από τις κατηγορίες που ορίζει ο νόμος.

θυμίζουμε ότι μέχρι πέρσι οι μετεγγραφές διενεργούνταν από το υπουργείο Παιδείας, και όχι από τις Γενικές Συνελύσεις των τμημάτων. Με το νέο νόμο επανερχόμαστε στα παλαιό σύστημα.
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ
1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 οι επιτυχόντες σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι: α) πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75), καθώς και τέκνα των ανωτέρω πολυτέκνων, β) γονείς ή τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων
των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα και γ) επιτυχόντες: γ.α.) με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους, γ.β.) ορφανοί από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, γ.γ.) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, γ.δ.) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120), γ.ε.) πολύδυμα τέκνα εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος, δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν σε Τ.Ε.Ι..
2. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής.
3. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Τμήμα υποδοχής.
4. Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Η αντιστοιχία των Σχολών και των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους τίτλους των αντίστοιχων Σχολών, Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται. Η απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της Α.ΔΙ.Π. η οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) ημε-
ρών από την περιέλευση σε αυτή του ερωτήματος του Υπουργού.
6. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αφορά στους επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013-2014 και εντεύθεν.

Σχόλια (6)

 
A.
10 Ιουλ 2014 10:26

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΛΥΣΗ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ 2013.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ!ΕΛΕΟΣ κε ΥΠΟΥΡΓΕ ΥΠΟΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ!

 
Χάρης
10 Ιουλ 2014 10:34

Ερώτηση προς το υπουργείο για το αν θα ισχύσει η μετεγγραφή τριτέκνων φοιτητών που θα εισαχθούν εφέτος στα πανεπιστήμια με το 10%. Η προθεσμία για τα μηχανογραφικά τελειώνει. Το θέμα πρέπει να ξεκαθαριστεί άμεσα.

 
ΑΛΕΞΗΣ
10 Ιουλ 2014 10:55

Ο νόμος που ισχύει, με βάση τον οποίο θα συμπληρωθεί το μηχανογραφικό, αναφέρει ότι : ο επιτυχών που ανήκει σε κάποια κατηγορία που αναφέρεται στο νόμο δικαιούται μεταφορά θέσης. Η διοικητικη αποτύπωση της μεταφοράς γίνεται με αποφαση του τμήματος υποδοχής. Ποια είναι η ασάφεια γιαυτή τη περίπτωση? Υπήρχε κάποια ασάφεια τη περίοδο που ίσχυε η ίδια διάταξη? Μήπως προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ασάφεια?

 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΛΗ
10 Ιουλ 2014 13:46

Ν' απαντηθεί άμεσα από τον Υπουργό το ερώτημα για τις μετεγγραφές τριτέκνων-πολυτέκνων και ειδικών κατηγοριών . Η προθεσμία για την υποβολή των μηχανογραφικών τελειώνει. Επίσης οι υποψήφιοι θα πρέπει κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού να γνωρίζουν τις αντιστοιχήσεις Σχολών & Τμημάτων. Θα ισχύσουν αυτές των ΦΕΚ 2910/Β/18-11-2013 & 2875/Β/13-11-2013;

 
ΑΧ
11 Ιουλ 2014 12:04

"4. Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων."Επειδή δυστυχώς ο "διάβολος" κρύβεται στις λεπτομέρειες, φοβάμαι ότι θα βρεθούμε προ εκπλήξεων, ενώ έως τη Δευτέρα πρέπει να υποβάλλουμε το μηχανογραφικό. ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ?

 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΒΑΛΑ
11 Ιουλ 2014 17:08

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙΣτις 14 Ιουλίου ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικών και οι βαθμολογίες των υποψηφίων είναι καταχωρισμένες στο σύστημα από το τέλος Ιοινίου.Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να περιμένουν τόσες οικογένειες ως το τέλος Αυγούστου για την έκδοση των αποτελεσμάτων.Πόσες μέρες πρέπει να "τρέξει" το πρόγραμμα ?Μήπως δουλεύει με κάρβουνο?Ας μου εξηγήσει κάποιος τί συμβαίνει!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.