ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Τα τετράδια των Πανελλαδικών Εξετάσεων και τα Δελτία Εξεταζομένων

Δημοσίευση: 31/12/2012
Ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή της εταιρείας η οποία θα προμηθεύσεις το υπουργείο παιδείας όλα τα έντυπα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις θα διενεργήσει το υπουργείο Παιδείας στις 6 Φεβρουαρίου, προεκτιμούμενου προϋπολογισμού ύψους 348.706,23€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%).Τα χαρακτηριστικά των εντύπων που έχει ορίσει η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας έχουν ως εξής (θυμίζουμε ότι πέρσι υπήρξε τεράστιο πρόβλημα με τα τετράδια) :
1. ΤΕΤΡΑΔΙΟ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)
-διαστάσεις: διπλωμένο το τετράδιο θα είναι 0,210 m x 0,290 m
-Χάρτης
α) εξώφυλλο (τετρασέλιδο) Νόρμα 170 γραμ.
Το χρώμα θα είναι : Μπέζ με ένδειξη 20..
β) φύλλα εσωτερικά 16, σελ. 32, δηλ. οχτώ τετρασέλιδα από χαρτί γραφής σατινέ, λευκό, 70 γραμ.. Οι σελίδες ριγωμένες με 29 μπλε γραμμές οριζόντια και με ανάλογα πάνω και κάτω περιθώρια και κάθετη γραμμή περιθωρίου αριστερά.
-Διάτρηση εξωφύλλου: διάτρηση για να αποκόπτεται στο μέσον του πρώτου φύλλου του
εξώφυλλου κατά μήκος της μεγαλύτερης διάστασης του (κατακόρυφα ).
-Εκτύπωση εξωφύλλου :φωτοσκίαση ασφάλειας (ράστερ) στην πρώτη (εξωτερική) σελίδα με την ένδειξη 20.. στο μέσον από τη μία και την άλλη πλευρά της διάτρησης και 16 φύλλων κάτω αριστερά. Επίσης στην εξωτερική σελίδα του εξωφύλλου θα υπάρχουν δύο (2) ζεύγη πλαισίων (κλισέ).
Στη δεύτερη (εσωτερική σελίδα) τέσσερα (4) ζεύγη πλαισίων (κλισέ), δηλ. δύο (2) όμοιες στήλες από τέσσερα (4) πλαίσια η κάθε μία από τη μία και την άλλη πλευρά της διάτρησης που είναι στο μέσον.
-Ποσότητα : 1.200.000 τετράδια (συσκευασμένα με χαρτί περιτυλίγματος και με την ένδειξη του περιεχομένου άνω και κάτω ή με πλαστικό διαφανές σε δέματα των 100 τεμαχίων περιτυλιγμένα με τσέρκι ή σε χαρτοκιβώτια των 100 τεμαχίων με την ένδειξη του περιεχομένου άνω και κάτω).
2. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ( ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ )
Διαστάσεις: διπλωμένο το τετράδιο θα είναι 0,209m x 0,297 m
-Χάρτης
α) εξώφυλλο (τετρασέλιδο) Νόρμα 170 γραμ. 0,209m x 0,297 m
Το χρώμα θα είναι : Ροζ με ένδειξη «20.. ΜΟΥΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ»
β) φύλλα εσωτερικά 10, σελ. 20, χαρτί γραφής 120 γραμ.
- Διάτρηση εξωφύλλου : διάτρηση για να αποκόπτεται στο μέσον του πρώτου φύλλου του εξωφύλλου κατά μήκος της μεγαλύτερης διάστασης του (κατακόρυφα ).
- Εκτύπωση εξωφύλλου : φωτοσκίαση ασφάλειας (ράστερ) στην πρώτη (εξωτερική) σελίδα με την ένδειξη «20.. ΜΟΥΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ» στο μέσον από τη μία και την άλλη πλευρά της διάτρησης και την ένδειξη αρ. φύλλων 10 κάτω αριστερά. Επίσης στην εξωτερική σελίδα του εξωφύλλου θα υπάρχουν δύο (2) ζεύγη πλαισίων (κλισέ).
Στη δεύτερη (εσωτερική σελίδα) τέσσερα (4) ζεύγη πλαισίων (κλισέ), δηλ. δύο (2) όμοιες στήλες από τέσσερα (4) πλαίσια η κάθε μία από τη μία και την άλλη πλευρά της διάτρησης που είναι στο μέσον.
- Ποσότητα: 10.000 τετράδια (συσκευασμένα με χαρτί περιτυλίγματος και με την ένδειξη του περιεχομένου άνω και κάτω ή με πλαστικό διαφανές σε δέματα των 100 τεμαχίων περιτυλιγμένα με τσέρκι ή σε χαρτοκιβώτια των 100 τεμαχίων με την ένδειξη του περιεχομένου άνω και κάτω)
3. ΒΙΒΛΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)
Διαστάσεις 21cm x 28cm, φύλλα: εκατό (100)
Χάρτης: εξώφυλλο Νόρμα 170 γραμ.
Ποσότητα : χίλια διακόσια (1.200) βιβλία
Mε χρώμα εξωφύλλου : γκρι
(συσκευασμένα με χαρτί περιτυλίγματος και με την ένδειξη του περιεχομένου άνω και κάτω ή με πλαστικό διαφανές σε δέματα των 10 τεμαχίων περιτυλιγμένα με τσέρκι)
4.ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)
-Διαστάσεις: 12 cm x 15 cm
-Χάρτης: μπριστόλ 160 γραμ.
-Εκτύπωση: διπλή
- Χρώμα: λευκό
- Ποσότητα: 5.000 τεμάχια, συσκευασμένα σε δέματα των 200 Τεμαχίων
5. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ
-Διαστάσεις: 0,12m x 0,15 m
-Χάρτης: μπριστόλ 160 γραμ.
-Εκτύπωση: διπλή
- Χρώμα: λευκό
- Ποσότητα: 12.000 τεμάχια, συσκευασμένα σε δέματα των 200 τεμαχίων
6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ
- Διαστάσεις:0,12m x 0,15m.
-Χάρτης: μπριστόλ 160 γραμ.
-Εκτύπωση:διπλή
- Χρώμα: μπλε
- Ποσότητα: 12.000 τεμάχια , συσκευασμένα σε δέματα των 200 τεμαχίων
7.ΜΠΛΟΚ Φ.50Χ3 ΑΛΜΑΤΟΣ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ )
-Διαστάσεις: 0,21m x 0,29m
-Χάρτης: χημικός ή καρπονιζέ (τριπλός χρώματος Λευκό , Ρόζ και κίτρινο)
-Χρώμα εξωφύλλου :Καφέ
-Εκτύπωση: τριπλή, με αρίθμηση
-Ποσότητα: 40 τεμάχια, συσκευασμένα σε δέματα των 10 τεμαχίων
8. ΜΠΛΟΚ Φ.50Χ3 ΔΡΟΜΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)
-Διαστάσεις: 0,21m x 0,29m
-Χάρτης: χημικός ή καρπονιζέ (τριπλός χρώματος Λευκό, Ρόζ και κίτρινο)
-Χρώμα εξωφύλλου : καφέ
-Εκτύπωση: τριπλή, με αρίθμηση
-Ποσότητα : 40 τεμάχια ,συσκευασμένα σε δέματα των 10 τεμαχίων
9. ΜΠΛΟΚ Φ.50Χ3 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)
-Διαστάσεις: 0,21m x 0,29m
-Χάρτης: χημικός η καρπονιζέ (τριπλός χρώματος Λευκό , Ρόζ και κίτρινο)
-Χρώμα εξωφύλλου: καφέ
-Εκτύπωση: τριπλή, με αρίθμηση
-Ποσότητα: 40 τεμάχια, συσκευασμένα σε δέματα των 10 τεμαχίων
10. ΜΠΛΟΚ Φ.50Χ3 ΣΦΑΙΡΑΣ( ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟ_ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ )
-Διαστάσεις: 0,21m x 0,29m.
-Χάρτης: χημικός ή καρπονιζέ (τριπλός χρώματος Λευκό , Ρόζ και κίτρινο)
-Χρώμα εξωφύλλου: καφέ
-Εκτύπωση: τριπλή, με αρίθμηση
-Ποσότητα: 40 τεμάχια ,συσκευασμένα σε δέματα των 10 τεμαχίων
11. ΧΑΡΤΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ
-Διαστάσεις: 0.066m x 0.20 m χωρισμένες σε φύλλα. Κάθε φύλλο θα έχει 3 ετικέτες. Το αυτοκόλλητο θα φέρει περιμετρικά ως 1 cm κόλλα και το κεντρικό διάτρητο ανοιγόμενο αποκολλώμενο παράθυρο θα έχει καθαρό ύψος τουλάχιστον 4,5cm και καθαρό μήκος τουλάχιστον 18cm, διαιρούμενο σε δύο ίσα κατά το μήκος τμήματα (από 9 cm το κάθε τμήμα)
-Χρώμα: μαύρο
-Ποιότητα: διπλή επίστρωση Ultra Violet
-Βάρος: ελάχιστο 65gr/m2
-Αδιαφάνεια: ελάχιστη 85%
-Ποσότητα: 5.000.000 ετικέτες
-;ιάτρηση: κατά το υπόδειγμα της υπηρεσίας
-Συσκευασία: ανά πενήντα φύλλα (150 ετικέτες) σε διαφανείς πλαστικούς φακέλους και
τοποθετημένα σε χαρτοκιβώτια ανά έξι χιλιάδες (6.000) τεμ.
12. ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ
70.000 φάκελοι αρχείου από χαρτόνι Νο 20 διαστάσεων 0,24m x 0,30m, με ράχη 0,10 m . Η ράχη των φακέλων θα είναι λινή, χρώματος μπεζ , με έξι κορδέλες ισχυρά κολλημένες, με χαρτί μπλε τετραδίων εξωτερικά και κραφτ 60 γραμμαρίων εσωτερικά επενδυμένων.
Όλοι οι φάκελοι θα είναι σε δέματα των πενήντα ( 50 ) τεμαχίων συσκευασμένα σε
χαρτοκιβώτια
13. ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ( ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)
-Διαστάσεις: 0,26 m x 0,35 m
-Ποσότητα: 6.000 τεμάχια, σε δέματα των 50 τεμαχίων πράσινο-μπεζ-γκρι -θαλασσί -ροζ
-Η συνολική ποσότητα (6.000 τεμάχια) αναλύεται ως εξής: 1.200 τεμάχια στο κάθε χρώμα και συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια με την ένδειξη εξωτερικά στο χαρτοκιβώτιο του κάθε χρώματος
14. ΧΑΡΤΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ – ΕΤΙΚΕΤΩΝ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)
Διαστάσεις: 70,00 Χ 11,00 mm (2,8 Χ 5/12 ίντσες) χωρισμένες σε φύλλα.
Κάθε φύλλο θα έχει τρεις (3) ετικέτες οριζόντια και εικοσιτέσσερις (24) ετικέτες κάθετα, δηλ. σύνολο εβδομήντα δύο (72).
;ιάτρηση: Στα άκρα, δεξιά και αριστερά (οδηγός τροφοδοσίας).
Ποσότητα: 3.240.000 ετικέτες/ 80 πακέτα.
Χρώμα: Λευκό.
Συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια ανά 36.000 ετικέτες.
15. ΧΑΡΤΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ – ΕΤΙΚΕΤΩΝ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)
Διαστάσεις: 88,9 Χ 35,7 mm (3,5 Χ 1,39 ίντσες) χωρισμένες σε φύλλα.
Κάθε φύλλο θα έχει τρεις (3) ετικέτες οριζόντια και οκτώ (8) ετικέτες κάθετα, δηλ. εικοσιτέσσερις (24).
Διάτρηση: Στα άκρα, δεξιά και αριστερά (οδηγός τροφοδοσίας).
Ποσότητα: 300.000 ετικέτες/ 30 πακέτα.
Χρώμα: Λευκό.

Συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια ανά 12.000 ετικέτες.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.