H εγκύκλιος για τη Β΄ Φάση των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. Μέχρι 20-8-2012 οι αιτήσεις

08/08/2012

Ενημερώθηκε: 27/05/2014, 11:42

Άκουσε το άρθρο

α)στις επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης
β)στις ανακλήσεις αποσπάσεων
γ)στις τροποποιήσεις απόσπασης και
δ)στις νέες αιτήσεις απόσπασης
Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι 20-8-2012.Αιτήσεις που ήδη έχουν υποβληθεί ισχύουν.

Δημήτρης Μπράτης

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
------
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Μαρούσι, 08/08/2012
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 92039/Δ2
Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Προτερ.
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες:
Α/θμια - e-mail : ppe3@minedu.gov.gr
Βερβέρη Α.  210 3442120
Ιντζέ Ό.  210 3443266
Κυπαρίσσης Δ.  2103442167
Ντόβα Μ.  2103442315
Β/θμια - e-mail : dprb@minedu.gov.gr
Παναγιώταρου Α.  210 3442750
Ρωσσέτη Ξ.  2103442116
Στράτου Β.  2103442116
Φούγιαξη Π.  2103442192

ΠΡΟΣ: 1. Δ/ντες Α/θμιας Εκπ/σης
2. Δ/ντες Β/θμιας Εκπ/σης
Έδρες τους.

ΚΟΙΝ.: Όπως ο πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την καταχώριση των νέων αιτήσεων απόσπασης, και αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης και τροποποίησης απόσπασης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 56020/Δ1/17-5-2012 εγκυκλίου αποσπάσεων, παρακαλούμε να καταχωρίσετε μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) όλες τις σχετικές με αποσπάσεις αιτήσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες σας ή που θα υποβληθούν μέχρι και 20-8-2012 και αφορούν:
• νέες αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
• επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης
• ανακλήσεις αποσπάσεων και
• τροποποιήσεις απόσπασης

Ειδικότερα διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Νέες αιτήσεις απόσπασης
Ως νέες αιτήσεις απόσπασης θεωρούνται και καταχωρίζονται όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από εκπαιδευτικούς στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων απόσπασης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 56020/Δ1/17-5-2012 εγκύκλιο αποσπάσεων, δηλαδή μετά την 01-06-2012 μέχρι και 20-08-2012, καθώς και οι αιτήσεις απόσπασης των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης κλ. ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 σε ΠΥΣΠΕ, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 91934/Δ2/08-08-2012 εγκύκλιο.

2. Επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης, ανακλήσεις και τροποποιήσεις απόσπασης
Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) καταχωρίζονται επίσης:
α) Οι επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών που δεν ικανοποιήθηκαν κατά την 1η φάση αποσπάσεων. Πρόκειται στην ουσία για αρχικά καταχωρισμένες αιτήσεις και η καταχώριση θα γίνει πατώντας την επιλογή «Επανεξέταση».
Στην περίπτωση αλλαγής προτιμήσεων ή στην περίπτωση υποβολής πρόσθετων δικαιολογητικών εφιστούμε την προσοχή σας για την ορθή καταχώριση των αλλαγών ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ προτίμησης και των στοιχείων που απαιτείται να αλλάξουν. Η καταχώριση στην περίπτωση αυτή στο ηλεκτρονικό σύστημα γίνεται ως «καταχώριση νέας αίτησης».
β) Οι ανακλήσεις αποσπάσεων
γ) Οι τροποποιήσεις απόσπασης
Εφιστούμε την προσοχή σας στην καταχώριση και ιδιαίτερα στη συμπλήρωση των πεδίων «ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ» και «ΛΟΓΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ» αντίστοιχα, στα οποία θα αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται ανάκληση ή τροποποίηση, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς.
Επίσης, πρέπει να δοθεί προσοχή στη συμπλήρωση των πεδίων «ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ» και «ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ», ώστε να είναι σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 90220/Δ1/03-08-2012 και 90203/Δ2/03-08-2012 Υ.Α. αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2012-13.

Υπενθυμίζουμε ότι ανακλήσεις και τροποποιήσεις απόσπασης θα γίνουν δεκτές εφόσον υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι, οι οποίοι θα αποδεικνύονται με επισυναπτόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί που ήδη έχουν καταθέσει στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χειρόγραφες αιτήσεις (νέες, επανεξετάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων) δεν υποχρεούνται να καταθέσουν εκ νέου άλλες.

Τονίζουμε ότι θα πρέπει να καταχωριστούν ηλεκτρονικά όλες οι αιτήσεις, ακόμα και όσες (νέες αιτήσεις, επανεξετάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων) έχουν αποσταλεί στα αρμόδια τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.
Προκειμένου όμως να διασφαλιστεί η καταχώριση όλων των αιτήσεων, οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης θα πρέπει, στην περίπτωση που απέστειλαν τις αιτήσεις στο Υπουργείο χωρίς να κρατήσουν αντίγραφα, να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια τμήματα των Διευθύνσεων Προσωπικού Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης, ώστε να διευθετηθεί το θέμα της καταχώρισής τους.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, θα πρέπει:
• να συγκεντρώσουν όλες τις υποβληθείσες στην υπηρεσία τους αιτήσεις μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και να τις αποστείλουν στη Δ/νση της οργανικής θέσης των εκπαιδευτικών.
• μέχρι 23-08-2012 να προβούν στον έλεγχο και επικύρωση των αιτήσεων απόσπασης που υπέβαλαν οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς τους (δηλ. όσοι υπάγονται οργανικά σε αυτούς) στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://anaplirotes.sch.gr), Ο έλεγχος θα γίνει: α) με βάση την αίτηση και τα δικαιολογητικά που θα τους αποσταλούν από τις Δ/νσεις υποβολής των αιτήσεων και β) σύμφωνα με τα στοιχεία του ατομικού φακέλου των εκπαιδευτικών.
• αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου να αποστείλουν στα αρμόδια τμήματα των Διευθύνσεων Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του Υπουργείου:
α) τις αιτήσεις των «αποσπάσεων κατά προτεραιότητα»
β) τις αιτήσεις των ανακλήσεων και τροποποιήσεων απόσπασης με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους σοβαρούς λόγους για τους οποίους ζητείται ανάκληση ή τροποποίηση απόσπασης και
γ) το σχετικό εκτυπωμένο έντυπο ελέγχου θεωρημένο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. 56020/Δ1/17-5-2012 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Ε. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ