Placeholder

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ο Διευθυντής Σπουδών Π.Ε του υπ. Παιδείας απαντά στον Μ. Κοντογιάννη και Γ. Κουμέντο για τη μελέτη στα Δημοτικά

Δημοσίευση: 29/08/2014
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Γραπτή απάντηση στις θέσεις που διατύπωσαν με δηλώσεις τους  στο esos σχετικά με τη μελέτη στα Δημοτικά Σχολεία o π. Ειδικός Γραμματέας Μ Κοντογιάννης (Δείτε εδώ) και ο Αντιπρόεδρος του ΙΕΠ Γ, Κουμέντος, (Δείτε εδώ) απέστειλε στο esos  ο Διευθυντής Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Σχολικός Σύμβουλος, Κώστας Παπαχρήστος, η οποία έχει ως εξής:
Mε βάση τις ανακοινώσεις που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα σας και αφορούν δηλώσεις τόσο του Αντιπροέδρου του ΙΕΠ, κ. Κουμέντου Γιάννη όσο  και την παρέμβαση του κ. Κοντογιάννη Μιχάλη, πρ. Ειδικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ., όσον αφορά τη Δημοσιοποίηση μιας «εσωτερικής αλληλογραφίας», η οποία έχει αποσταλεί στο  ΙΕΠ για σχετική γνωμοδότηση, θέλουμε να αναφέρουμε τα εξής:
1.    Δεν υπάρχει καμία «κόντρα» Ι.Ε.Π. και Υ.ΠΑΙ.Θ.  όσον αφορά την εισαγωγή της μελέτης και εμπέδωσης των μαθημάτων στην πρωινή ζώνη των Ολοήμερων Δημ. Σχολείων με Ε.Α.Ε.Π..
2.    Το Υ.ΠΑΙ.Θ., όπως πάντα, έτσι και για το θέμα αυτό, ζήτησε  την εισήγηση του Ι.Ε.Π. όσον αφορά δηλ. «την εισαγωγή της μελέτης, κυρίως, των μαθημάτων της Γλώσσας και των Μαθηματικών, στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της υποχρεωτικής ζώνης των 35 ωρών των Ολοήμερων δημ. σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.) και την κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο».
3.    Η Υπηρεσία μας, η Δ/νση Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης του Υ.ΠΑΙ.Θ.,  έχοντας την εμπειρία των τριών (3) και πλέον ετών εφαρμογής του θεσμού των Ολοήμερων Δημ. Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.), έχει την άποψη ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό θεσμό «μακράς πνοής», ο οποίος χρειάζεται παρεμβάσεις προκειμένου να καλυτερεύσει περαιτέρω, προς όφελος των μαθητών και της ελληνικής οικογένειας.
4.    Στην κατεύθυνση αυτή και έχοντας υπόψη το θεσμό των Ολοήμερων Δημ. Σχολείων των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), που εφαρμόζεται πιλοτικά σε 18 σχολικές μονάδες της Αττικής, με εξαιρετικά αποτελέσματα, από το 2010 μέχρι σήμερα, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του κ. Ηλ. Ματσαγγούρα, εισηγηθήκαμε την ένταξη, ως  Καλής Πρακτικής της Μελέτης/ Εμπέδωσης της ύλης των μαθητών στην πρωινή ζώνη και για τα Δημ. Σχολεία με Ε.Α.Ε.Π..
(επισυνάπτουμε το Πρόγραμμα των ΖΕΠ).
5.    Θέλουμε να επισημάνουμε εδώ, προς κάθε κατεύθυνση,  ότι καμία πρόταση ή εισήγηση δεν γίνεται προς την πολιτική ηγεσία,  αβασάνιστα και εκ του προχείρου από τη Διεύθυνση Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης του Υ.ΠΑΙ.Θ..
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:
•    Η ενίσχυση της αντισταθμιστικής λειτουργίας του Ολοήμερου σχολείου με Ε.Α.Ε.Π., η αντιμετώπιση, στο βαθμό του δυνατού,  της σχολικής αποτυχίας και η ένταξη όλων των μαθητών με την αύξηση των δυνατοτήτων τους για ίσες ευκαιρίες.
•    Η στήριξη της ελληνικής οικογένειας και η μη «σχολειοποίησή της», στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, με τον περιορισμό των ωρών μελέτης,  όσον αφορά το διάβασμα των παιδιών, αλλά και η εξασφάλιση επαρκούς ελεύθερου χρόνου στους μαθητές.
•    Η αντιμετώπιση του βασικού θέματος της Μελέτης/Προετοιμασίας και Εμπέδωσης της ύλης, από την πλευρά των μαθητών, αφού στα ΕΑΕΠ, η μελέτη είναι ελάχιστη και οι μαθητές επιστρέφουν στο σπίτι και  αρχίζουν τη μελέτη των μαθημάτων τις απογευματινές ώρες, μετά από επτά (7) ή εννιά (9) ώρες συνεχούς παραμονής στο σχολείο.
•    Η μελέτη στο σχολείο να περιορίζει τη μελέτη στο σπίτι, χωρίς να την καταργεί. Να δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να αναθέτουν στους μαθητές πιο δημιουργικές  εργασίες (αναζήτηση πληροφοριών, σύνθεση εργασιών ατομικών ή ομαδικών).
•    Η Αλλαγή και του ρόλου του Εκπαιδευτικού, αφού είναι σημαντικός και καθοριστικός όσον αφορά την εμπέδωση της ύλης. Δεν θα πρέπει να παίζει το ρόλο του «λυσαριού» ή του «φωτεινού παντογνώστη», αλλά θα πρέπει  να καθοδηγεί και να υποστηρίζει τους μαθητές  μετατρέποντας την ώρα της μελέτης σε ώρα δημιουργίας.
•    Η μη αλλοίωση της φυσιογνωμίας και του χαρακτήρα του Ολοήμερου δημ. σχολείου με Ε.Α.Ε.Π.
► Θέλουμε, επίσης, να σημειώσουμε ότι η Ευέλικτη Ζώνη, χρησιμοποιήθηκε δεκαετίες για την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων, τα οποία σήμερα είναι ενταγμένα στα ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ και διαχέονται σε όλα τα μαθήματα καθημερινά από τους εκπαιδευτικούς. Οι ιδέες της αγωγής υγείας, της περιβαλλοντικής, του πολιτισμού, της διαπολιτισμικότητας κ.ά., συμπεριλαμβάνονται στους γενικούς γνωστικούς στόχους, τις αξίες τις στάσεις και τις δεξιότητες, που καλλιεργούνται με τη διδασκαλία, όπως επίσης  και οι «θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής προσέγγισης», είναι κτήμα όλων των εκπαιδευτικών, και διαχέονται στα κείμενα όλων των σχολικών βιβλίων. Περιλαμβάνονται στο ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ, αλλά και στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών.
► Η Ευέλικτη Ζώνη, περιορίζεται, αλλά δεν καταργείται.
Στα 1350 Ολοήμερα δημ. σχολεία με Ε.Α.Ε.Π., φοιτούν ήδη 315.000 μαθητές, το 55% δηλ. του μαθητικού πληθυσμού της Χώρας. Οι μαθητές αυτοί έχουν δικαίωμα στη Μελέτη, στην Προετοιμασία και στην εμπέδωση της ύλης των μαθημάτων.
Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε δίνοντας έμφαση:
•    στην παραπέρα ανάπτυξη του προφορικού λόγου,
•    στην κατανόηση και στην παραγωγή του γραπτού λόγου,
•    στην προσπάθεια για ολοκλήρωση των «κατ’ οίκον» εργασιών στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά στο σχολείο,
•    στην ανάδειξη της σχολικής μονάδας σε οργανισμό, που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες λειτουργικού χαρακτήρα και προωθεί «καλές πρακτικές»
Τα Ανωτέρω, αναφέρονται στη βιβλιογραφία του αιώνα που διανύουμε, σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Ι.Ε.Π.).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το Υ.ΠΑΙ.Θ., έχει τις προτάσεις και τις απόψεις όλων των Προϊσταμένων Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, όλων των Περιφερειακών Δ/νσεων καθώς και απόψεις των Γονέων & Κηδεμόνων για το ανωτέρω θέμα.
Με την Προσήκουσα Τιμή
Κώστας Παπαχρήστος

Σχόλια (5)

 
Νίκος
29 Αυγ 2014 20:55

Ποιες απόψεις των γονέων έχετε;;;;; Είμαι πατέρας δυο παιδιών και αυτό που έχω να σας πω είναι ότι το σχέδιο αυτό είναι ένα αίσχος! Αν είναι δυνατόν να κόβετε ώρες από τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά και τη Μελέτη!!! Και την ίδια στιγμή να παίρνετε τον δάσκαλο από το ολοήμερο!!!! Ούτε η ευέλικτη να μειωθεί! Τα παιδιά της Ε και ΣΤ πώς θα προετοιμάζονται; Στα ολοήμερα χωρίς δάσκαλο;;; ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΑΥΤΟ!

 
ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
30 Αυγ 2014 09:07

κ. Νίκο, δεν κατάλαβες καλά. Δεν κόβονται ώρες. Γλώσσα και Μαθηματικά θα είναι, αλλά εμπέδωση της ύλης. Να μάθουν να μελετούν οι μαθητές, αφού στο ολοήμερο αυτό σχολείο η μελέτη ...στο ολοήμερο έτσι κι αλλιώς είναι ελάχιστη. Έτσι τα είχαν σχεδιάσει. Να μην έχουν Μελέτη. Αυτό δεν το κατάλαβες;

 
stav
31 Αυγ 2014 21:32

Κύριε Παπαχρήστο, εκτιμώ ιδιαίτερα την προσφορά σας στη εκπαίδευση όλα αυτά τα χρόνια και με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό σας επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι αλλαγές αυτές δεν θα πετύχουν τους στόχους τους. Θα στερήσουν από τα παιδιά μερικές ώρες ξενιασιάς και δημιουργίας και θα τα φορτώσουν με ένα ιδιαίτερα σε αυτά αντιπαθητικό καθήκον. Θα ήταν καλύτερο να μειώντε τη διδακτέα ύλη και να διαθέτατε περισσότερους εκπαιδευτικούς για ενισχυτική διδασκαλία και φροντιστηριακά τμήματα.

 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
06 Σεπ 2014 23:40

Διαβάζοντας τα σχόλια των συναδέλφων δασκάλων και των γονιών, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:1. Δεν κόβονται ώρες από τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Γίνονται εμπέδωση, προεκτάσεις και εμβάθυνση στην ύλη.2. Η πρόταση, βέβαια για τις ώρες και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, είναι ενδεικτικά. Χρειάζεται να εξεταστούν σοβαρά από το Ινστιτούτο εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), να έχουμε την επιστημονική άποψή του και το Υ.ΠΑΙ.Θ. θα εξετάσει αν προχωρήσεις και πως.3. Δεν επιτρέπονται αλλαγές ούτε αιφνιδιασμοί στην εκπ/ση. Χρειάζεται μελέτη, τεκμηρίωση, δοκιμή, αποτελέσματα, αξιολόγηση και μετά γενικεύσεις..4. Η μελέτη έτσι κι αλλιώς στα ΕΑΕΠ είναι μικρή ως ελάχιστη. Χρειάζεται να δούμε το θέμα.5. Η μείωση της ύλης είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. Δεν γίνεται μάθηση, δεν μπορούν όλοι οι μαθητές να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν τόση ύλη με τέτοιους ρυθμούς. Το σχολείο δεν μπορεί να αφήνει ένα τεράστιο ποσοστό μαθητών να ...χάνει έδαφος κάθε μέρα.6. Το δημοτικό σχολείο δεν μπορεί να είναι Γυμνάσιο με την εναλλαγή 10 ειδικοτήτων και μάλιστα κάθε χρόνο να αλλάζουν και να είναι διαφορετικά πρόσωπα. Το σχολείο δεν μπορεί να σχεδιάζεται για τους εκπαιδευτικούς, αλλά για τους μαθητές της ηλικίας αυτής...Το επόμενο διάστημα θα έχουμε να πούμε πολλά για όλους αυτούς που βγαίνουν και μιλάνε για "...σχεδιασμό των ΕΑΕΠ΄΄, ως μεγάλοι παιδαγωγοί. Θα μιλήσουμε και για το σχεδιασμό του και για τις αποφάσεις του ΙΕΠ για το σχολείο αυτό και ποιες ήταν...και για πολλά άλλα...Σας ευχαριστώΚώστας Παπαχρηστος

 
Κίμωνας
07 Σεπ 2014 09:45

Γιατί η μελέτη/προετοιμασία τείνει να εξαφανιστεί από τα ΕΑΕΠ; Μηπως για να βολεψουμε διαφορες ειδικότητες; Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με τον κύριο Παπαχρήστο,αν και δε θεωρώ τα ΕΑΕΠ ιδιαίτερα πετυχημένα... Το προηγούμενο ολοημερο σχολείο θα ηταν καλύτερο αν είχε υποστηριχθεί σωστά και δεν ειχε αφεθεί στην τύχη του.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.