ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Τι δήλωσε ο Υπουργός ΠΑΙ.Θ.Π.Α για τη Δνση Ειδικής Αγωγής-τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ-το άρθρο39-το πρόγραμμα ΕΣΠΑ-το σχεδιασμό για την Ειδική Αγωγή»

Δημοσίευση: 18/12/2012

Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
Απόψεις εξέθεσαν οι εξής επτά(7) φορείς:
1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)- Βασίλης Βούγιας ως ομιλητής- και Μπέτυ Λεωτσάκου.
2. Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης(Ο.Λ.Μ.Ε)- ομιλήτρια Ελένη Τελεμέ-Ζωγραφάκη.
3. Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας(Δ.Ο.Ε)- Κομνηνός Μαντάς ως ομιλητής και Αθανάσιος Γκούμας.
4. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού(Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π)-ομιλητές Νικόλαος Σταυρακάκης και Ευγενία Μπουρνόβα.
5. Ομοσπονδία Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων(Ο.Σ.Ε.Π.Τ.Ε.Ι)- Ιωάννης Τσάκνης ως ομιλητής και Ευαγγελία Πρωτόπαπα.
6. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία(Ε.Σ.ΑμεΑ)-ομιλητής Ιωάννης Λυμβαίος και
7. Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή(Ε.Ο.Α)-ομιλητής Ιωάννης Βασιλειάδης.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν ο Υπουργός ΠΑΙ.Θ.Π.Α κ. Αρβανιτόπουλος, ο Υφυπουργός ΠΑΙ.Θ.Π.Α κος Παπαθεοδώρου και ο Γενικός Γραμματέας κος Κυριαζής.
Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α ανέλυσε διεξοδικά τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 39(ίδρυση Σ.Δ.Ε.Υ-Ε.Δ.Ε.Α.Υ) και τις επιπτώσεις τους στη λειτουργία των Ειδικών Σχολείων και στην Ειδική Αγωγή γενικότερα, σε συνδυασμό με την ενδεχόμενη κατάργηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και την κατάργηση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(βλέπε κατατεθέν Υπόμνημα σε Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής:http://www.poseepea.blogspot.gr/2012/12/39_9513.html).
Τέθηκε δε επιτακτικά το ερώτημα σχετικά με το πώς θα μπορέσουν να λειτουργήσουν στοιχειωδώς τα Ειδικά Σχολεία και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ της χώρας την καινούργια χρονιά, όταν οι πιστώσειςαπό τον κρατικό προϋπολογισμό για αναπληρωτές, στους οποίους στηρίζεται εν πολλοίς η λειτουργία δομών Ε.Α.Ε, θα είναι ελάχιστες.
Ακολούθως η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Ααπάντησε σε ερωτήσεις πολλών Βουλευτών,μελών της Επιτροπής Μορφωτικών υποθέσεων, επί των θεμάτων αυτών.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Αείχε κατ ιδίαν συνάντηση και συνομιλία με τον Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α κο Αρβανιτόπουλο, από τον οποίο ζητήθηκε η αναβάθμιση και όχι κατάργηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και των Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης(ΚΕ.Δ.Δ.Υ). Επίσης του επισημάνθηκε ο κίνδυνος αποσάρθρωσης των Ειδικών Σχολείων αν οι διατάξεις του άρθρου 39 εφαρμοσθούν ως έχουν και του ζητήθηκε να λάβει μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των δομών Ε.Α.Ε και φέτος,με την κάλυψη των πολλών κενών που υπάρχουν, αλλά ιδίως του χρόνου όπου θα υπάρχει το πρόβλημα των πιστώσεων για αναπληρωτές από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ο κος Υπουργός στην κατ ιδίαν συνομιλία μας, αλλά και αργότερα, όταν απευθύνθηκε στα μέλη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και στους φορείς, δήλωσε τα εξής:
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Δεν θα καταργηθεί η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής στο νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Αντίθετα θα αναβαθμισθούν ο ρόλος και οι αρμοδιότητές της.
ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Δ.Δ.Υ
Δεν υπάρχει περίπτωση να καταργηθούν τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ, τα οποία κρίνονται απαραίτητα ως θεσμός υποστήριξης των εκπαιδευτικών δομών.
ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ39(Σ.Δ.Ε.Υ-Ε.Δ.Ε.Α.Υ)
Η παράγραφος 4 του άρθρου 39, δεν αποτελεί νομοσχέδιο για την Ειδική Αγωγή, αλλά μια υποβοηθητική κίνηση σε συνθήκες κρίσης, μια αναγκαιότητα νομοθετικής ρύθμισης για να απορροφηθούν κονδύλια και να μπορέσουν να στελεχωθούν σχολικές μονάδες με εκπαιδευτικό,Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, το οποίο είχε ως προαπαιτούμενο πρόβλεψη καινοτόμων δράσεων και όχι κάλυψη αναγκών υπαρχόντων δομών(π.χ.ΚΕ.Δ.Δ.Υ).
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Νομοσχέδιο που θα αφορά σε κατεξοχήν θέματα Ειδικής Αγωγής θα κατατεθεί έως την Άνοιξη του 2013, και θα έχει ως στόχο τον ανασχεδιασμό των υπηρεσιών που παρέχονται στα άτομα με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να υπάρξει βελτίωση τους. Όλα αυτά θα γίνουν σε συνδυασμό με τις γενικότερες αλλαγές και παρεμβάσεις στο γενικό σχολείο. Για το εν λόγω νομοσχέδιο θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις απόψεις τους οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί φορείς, μεταξύ των οποίων και η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, αλλά και οι φορείς του αναπηρικού κινήματος.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Η πολιτική ηγεσία αναγνωρίζει το πρόβλημα που θα υπάρξει όσον αφορά στις πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό για αναπληρωτές το 2013-14 και ψάχνει τρόπους να το αντιμετωπίσει.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
Εντός του Ιανουαρίου 2013 θα προσληφθούν, μέσω ΕΣΠΑ, εκπαιδευτικοί και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π) για παράλληλη στήριξη.
Για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό(Ε.Ε.Π), θα υπάρξει δυνατότητα πρόσληψης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, το οποίο προβλέπεται να ψηφισθεί τον Ιανουάριο του 2013.
Στη συνέχεια, ψηφίσθηκε το σχέδιο νόμου επί της αρχής και την Πέμπτη θα γίνει συζήτηση του νομοσχεδίου κατ άρθρον, στα πλαίσια της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων.
Η Βουλή θα διακόψει τις εργασίες της, για τις διακοπές των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 21/12/2012 και έτσι το νομοσχέδιο θα έλθει στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου προς συζήτηση το νέο έτος.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.