ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Πολλές αιχμές και ερωτηματικά για την ΟΙΕΛΕ

Δημοσίευση: 30/12/2012
Απάντηση με πολλές αιχμές και ερωτηματικά εξέδωσε η Πανελλήνια Ενωση Σχολικών Συμβούλων, μετά την σκληρή ανακοίνωση που εξέδωσε η ΟΙΕΛΕ στη θέση των Σχολικών συμβούλων ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να καταλαμβάνουν θέσεις Συμβούλων.
«Εννοείτε στ΄ αλήθεια ότι οι εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Εκπαίδευσης υπο-λείπονται προσόντων σε σύγκριση με τους αντίστοιχους της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης;
Κάνατε ήδη αξιολόγηση και ανακοινώνετε τα αποτελέσματά της ή ανοίγετε δρόμους;»
Με τα δύο αυτά ερωτήματα απαντά η ΠΕΣΣ στα ακλολουθα ερωτήματα που διατυπώνονται σε ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ
- « Γιατί άραγε φοβάστε τους Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς;»,
- «...ας έχουν το θάρρος να μας πουν τι φοβούνται από τους συναδέλφους τους στην ιδιωτική εκπαίδευση»
- «...η ανακοίνωσή σας εκδόθηκε... για να αποφύγετε τον όποιο επιστημονι-κό/εκπαιδευτικό ανταγωνισμό με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς».
Επιλέξαμε να εργαζόμαστε στη Δημόσια Εκπαίδευση με την πίστη ότι δίνει ελπίδα και ανοίγει προοπτικές στα μη προνομιούχα στρώματα της Ελληνικής Κοινω-νίας από τα οποία άλλωστε και εμείς προερχόμαστε, τονίζει η Ενωση των Σχολικών Συμβούλων και επισημαίνει προς την ΟΙΕΛΕ: «Επομένως οι χαρακτηρισμοί σας για «ακραία και ρατσιστική επίθεση» και «ιδιότυπο εκπαιδευτικό ρατσισμό» δεν αντέ-χουν σε κριτική και επιστρέφονται».
Όσον αφορά την ενόχληση της ΟΙΕΛΕ επειδή η ΠΕΣΣ επικαλέστηκε Γνωμοδότηση του ΝΣΚ (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ) η Ενωση των Σχολικών Συμβούλων απαντά:
«Το ΝΣΚ απεφάνθη και δεν συμμεριζόμαστε τις απόψεις σας για τον χαρακτηρισμό των αποφάσεών του ως «νομικά τερτίπια».
Γιατί αποκρύπτετε τον πυρήνα της απόφασής του ΝΣΚ ότι τα Ιδιωτικά Σχολεία λειτουργούν υπό την εποπτεία των αρμόδιων δομών της Δημόσιας Εκπαίδευσης και επομένως δεν είναι δυνατόν ένας Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός να εποπτεύει τους εργο-δότες του;
Η Δημόσια και η Ιδιωτική Εκπαίδευση είναι δύο διακριτές δομές και δεν είναι αποδεκτά προνόμια μιας δομής εις βάρος της άλλης».

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Η ΠΕΣΣ τιμά κατ' αρχήν όλους τους Εκπαιδευτικούς, όπου κι αν εργάζονται και όσα αναφέρονται στην ανακοίνωσή μας αφορούν σε αρχές και σε κανένα προ-σωπικά.
Ως Δημόσιοι Λειτουργοί επιλέξαμε να εργαζόμαστε σε όλη την Ελλάδα, με συνάδελφους που εργάζονται σε Σχολεία με ελλιπείς υποδομές, σε μερικές περιπτώ-σεις χωρίς θέρμανση και δυστυχώς όλο και πιο συχνά με μαθητές που λιποθυμάνε από την πείνα. Το ίδιο έχουν κάνει και πολλοί συνάδελφοι που προέρχονται από την Ιδιωτική Εκπαίδευση και σε κάποια φάση της ζωής τους επέλεξαν να διορισθούν στη Δημόσια Εκπαίδευση.
Επιλέξαμε να εργαζόμαστε στη Δημόσια Εκπαίδευση με την πίστη ότι δίνει ελπίδα και ανοίγει προοπτικές στα μη προνομιούχα στρώματα της Ελληνικής Κοινω-νίας από τα οποία άλλωστε και εμείς προερχόμαστε.
Επομένως οι χαρακτηρισμοί σας για «ακραία και ρατσιστική επίθεση» και «ι-διότυπο εκπαιδευτικό ρατσισμό» δεν αντέχουν σε κριτική και επιστρέφονται.

• Γράφετε στην επιστολή σας:

- « Γιατί άραγε φοβάστε τους Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς;»,
- «...ας έχουν το θάρρος να μας πουν τι φοβούνται από τους συναδέλφους τους στην ιδιωτική εκπαίδευση»
- «...η ανακοίνωσή σας εκδόθηκε... για να αποφύγετε τον όποιο επιστημονι-κό/εκπαιδευτικό ανταγωνισμό με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς»

Εννοείτε στ΄αλήθεια ότι οι εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Εκπαίδευσης υπολεί-πονται προσόντων σε σύγκριση με τους αντίστοιχους της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης;
Κάνατε ήδη αξιολόγηση και ανακοινώνετε τα αποτελέσματά της ή ανοίγετε δρόμους;

Σε κάθε περίπτωση, οι προσβλητικοί για τους Εκπαιδευτικούς χαρακτηρισμοί σας έχουν περιορισμένο ακροατήριο και είναι αυταπόδεικτα μη έγκυροι, αφού όπως είναι γνωστό, πολλοί Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι προέρχονται από τη Δημόσια Εκ-παίδευση και αρκετοί συνάδελφοι μας υποστηρίζουν επί σειρά ετών το έργο των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ προσφέροντας σημαντικό διδακτικό έργο.

• Ρωτάτε: «Γιατί, επικαλείστε νομικίστικα τερτίπια και δεν αποκαλύπτετε την πραγ-ματική αιτία της αντίδρασής σας;»

Σας απαντάμε:

Το ΝΣΚ απεφάνθη και δεν συμμεριζόμαστε τις απόψεις σας για τον χαρακτη-ρισμό των αποφάσεών του ως «νομικά τερτίπια».
Γιατί αποκρύπτετε τον πυρήνα της απόφασής του ΝΣΚ ότι τα Ιδιωτικά Σχολεία λειτουργούν υπό την εποπτεία των αρμόδιων δομών της Δημόσιας Εκπαίδευσης και επομένως δεν είναι δυνατόν ένας Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός να εποπτεύει τους εργο-δότες του;
Η Δημόσια και η Ιδιωτική Εκπαίδευση είναι δύο διακριτές δομές και δεν είναι αποδεκτά προνόμια μιας δομής εις βάρος της άλλης.

• Αναφέρετε ότι η ανακοίνωσή μας υπαγορεύεται «από στενό συντεχνιακό συμφέ-ρον»

Αγαπητά μέλη του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ, αν εννοείτε ότι ανήκουμε στη συντεχνία ό-σων θέλουν να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της Εκπαίδευσης, τότε θεωρούμε τιμητικό τον χαρακτηρισμό και τον αποδεχόμαστε.
Δεν θα συναινέσουμε στην ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Εκπαίδευσης και δεν θα συμβάλουμε στην είσοδο τού ιδιωτικού τομέα, σήμερα στις θέσεις των Σχολι-κών Συμβούλων και αύριο σε όλες τις θέσεις ευθύνης στη Δημόσια Εκπαίδευση, από αυτές των Περιφερειακών Διευθυντών μέχρι και τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.
Όσοι συνάδελφοι της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης με τους οποίους δεν μας χωρίζει τίποτα θέλουν να προσφέρουν, μπορούν όπως το έχουν ήδη κάνει άλλοι, να διορι-στούν στη Δημόσια Εκπαίδευση και να ακολουθήσουν τις σχετικές διαδικασίες.

Αγαπητά μέλη του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ
• Ασχοληθείτε με τα σοβαρά προβλήματα των χιλιάδων συνάδελφων στα Ι-διωτικά Σχολεία και αφήστε για την τρόικα και το ΔΝΤ το παλιομοδίτικο παιχνίδι των φοβικών συνδρόμων και των αδιέξοδων διχαστικών συγκρίσεων.
• Δηλώνουμε υπερήφανοι για τους Συνάδελφους που υπηρετούν στη Δημό-σια Εκπαίδευση και σας ενημερώνουμε ότι η απαράδεκτη και απαξιωτικού χαρακτή-ρα επιστολή σας δεν επιδόθηκε, γιατί οι αποδέκτες της δεν βρίσκονται στη ΠΕΣΣ.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.