Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Συνεδρίασε η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων

Δημοσίευση: 05/02/2009


 

 

Συνεδρίασε σήμερα η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου και με τη συμμετοχή των Υπουργών Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Φάνης Πάλλη – Πετραλιά και Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:


 

· Τη βεβαίωση του αρμοδίου Επιτρόπου Παρακολούθησης (ο οποίος τοποθετήθηκε μετά από συμφωνία της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) για την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων διαφάνειας και νομιμότητας κατά την διαδικασία της αποκρατικοποίησης,

· Τις προσφορές που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές για τις τρεις εταιρείες, που θα αναλάβουν αντίστοιχα το πτητικό έργο (το υψηλότερο τίμημα που θα μπορούσε να θεωρεί συμβατό με τον διαγωνισμό ήταν 24,5 εκατ. ευρώ από την Athens Airways/SkyOne), την επίγεια εξυπηρέτηση (το υψηλότερο τίμημα ήταν 33 εκατ. ευρώ από την Swissport) και την τεχνική βάση (έγινε προσφορά μόνο από την Swissport για 15 εκατ. ευρώ),

· Τις αποτιμήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία στους τρεις επιμέρους διαγωνισμούς, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από ανεξάρτητο εκτιμητή, ολοκληρώθηκαν και τα αποτελέσματά τους κατατέθηκαν στον Επίτροπο Παρακολούθησης πριν από την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών, και οι οποίες αποσφραγίστηκαν και γνωστοποιήθηκαν σήμερα στη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής ενώπιον του Επιτρόπου Παρακολούθησης, ο οποίος τις επιβεβαίωσε. Η αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή για το πτητικό έργο (χρήση του ονόματος-σήματος και συγκεκριμένα slots που προσφέρθηκαν) ήταν κατ’ ελάχιστο 45,7 εκατ. ευρώ, για τα περιουσιακά στοιχεία της επίγειας εξυπηρέτησης που τέθηκαν προς πώληση μέσω του διαγωνισμού ανήλθε σε 44,8 εκατ. ευρώ και για τα περιουσιακά στοιχεία της τεχνικής βάσης που τέθηκαν προς πώληση μέσω του διαγωνισμού ανήλθε σε 16,7 εκατ. ευρώ.

· Τη σχετική εισήγηση των τεσσάρων επενδυτικών συμβούλων της Κυβέρνησης (Lazard, Alpha Bank, Emporiki Bank, NBGI), καθώς και των νομικών της συμβούλων.

 


Αποφάσισε:


 


1. Να μην αποδεχθεί τις προσφορές που κατατέθηκαν, καθώς οι προσφορές που πληρούσαν τους όρους ήταν χαμηλότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες αποτιμήσεις του ανεξάρτητου εκτιμητή και για τις τρεις εταιρείες, ενώ ορισμένες από τις προσφορές που κατατέθηκαν δεν πληρούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού.


 


2. Να συνεχίσει τη διαδικασία αποκρατικοποίησης, με βάση τις προβλέψεις του νόμου περί αποκρατικοποιήσεων απευθύνοντας δημόσια ανοικτή πρόταση σε επιχειρηματικούς ομίλους - πολύ περισσότερο σε επιχειρηματικούς ομίλους που αντιλαμβάνονται την αξία της Ολυμπιακής για την Ελλάδα - με τη μέθοδο της απευθείας διαπραγμάτευσης και με στόχο τη συνολική, υγιή και βιώσιμη λύση στο θέμα της Ολυμπιακής.


 


3. Να ζητηθεί αμέσως η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να συμπληρωθεί, με βάση τις εξελίξεις του διαγωνισμού, η απόφαση του περασμένου Σεπτεμβρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συγκεκριμένο θέμα. Σκοπός της Κυβέρνησης είναι η συνέχιση της διαδικασίας πάντοτε υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπό την εποπτεία του Επιτρόπου Παρακολούθησης.

 

Για την πληρέστερη ενημέρωση των ΜΜΕ και την τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της δημοσιότητας παραθέτουμε:

 

1. Το αντικείμενο του διαγωνισμού ανά εταιρεία.

2. Τα ονόματα των εταιρειών που κατέθεσαν προσφορές την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2009 για τα περιουσιακά στοιχεία που ήταν αντικείμενο του διαγωνισμού.

3. Την αποτίμηση των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων τα οποία είτε θα αγοραστούν στη συνέχεια από τους επενδυτές, είτε θα πουληθούν κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης των Ολυμπιακών Αερογραμμών, της Ολυμπιακής Αεροπορίας – Υπηρεσίες και της Ολυμπιακή Αεροπλοΐας.

 

Όσον αφορά το πτητικό έργο το αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν:

 

· το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του ονόματος/σήματος «Ολυμπιακή» (η ιδιοκτησία του οποίου παραμένει στο ελληνικό δημόσιο)

· τα slots στα αεροδρόμια: Νέα Υόρκη – JFK, Λονδίνο Heathrow και Gatwick, Μιλάνο, Παρίσι, Ρώμη, Φρανκφούρτη, Βουκουρέστι και Βρυξέλες.


 


Επιπλέον ο επενδυτής θα πρέπει να αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Πάνθεον.


 


Για τα παραπάνω στοιχεία του πτητικού έργου ελήφθησαν προσφορές από:


 


Α/Α

Επενδυτής

 

1.


Athens Airways / SkyOne

 

2.


Chrysler Aviation

 


 

 

Σημειώνεται επίσης ότι τα ιδιόκτητα αεροσκάφη των Ολυμπιακών Αερογραμμών τα οποία δεν είναι αντικείμενο του συγκεκριμένου διαγωνισμού και έχουν αποτιμηθεί από ανεξάρτητο εκτιμητή στα 90,3 εκατ. ευρώ, παραμένουν στην ιδιοκτησία των Ολυμπιακών Αερογραμμών και είτε θα αποκτηθούν στην συνέχεια από τον επενδυτή σε τιμή αγοράς, είτε θα πουληθούν κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης της εταιρείας.

 

Όσον αφορά την εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης το αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν:

 

· το δικαίωμα χρήσης του εμπορευματικού σταθμού της Ο.Α. στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, έως τη λήξη της σύμβασης του αεροδρομίου, που είναι το 2026.

· το δικαίωμα χρήσης της εγκατάστασης για τη συντήρηση – εξοπλισμό της επίγειας εξυπηρέτησης στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έως το 2026.

· Τα δικαιώματα της Ο.Α. για την παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης προς τρίτους (πίστα, φορτίο, ταχυδρομείο) στους Αερολιμένες Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Κέρκυρας και Ρόδου.

 


Για τα παραπάνω στοιχεία της επίγειας εξυπηρέτησης οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που κατέθεσαν προσφορές ήταν:


 

 Α/Α


Επενδυτής

 

1


Swissport

 

2


Hellenic Cargo Group

 

3


Goldair

 

4


Joseph in-Albon

 


 

 


Σημειώνεται επίσης ότι τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του κλάδου της επίγειας εξυπηρέτησης, τα οποία δεν είναι αντικείμενο του διαγωνισμού, έχουν αποτιμηθεί από ανεξάρτητο εκτιμητή στα 25,07 εκατ. ευρώ. Παραμένουν στην ιδιοκτησία της Ολυμπιακής Αεροπορίας – Υπηρεσίες και ισχύει και για αυτά ό,τι ισχύει και για τις Ολυμπιακές Αερογραμμές (δηλαδή, είτε θα αποκτηθούν στην συνέχεια από τον επενδυτή σε τιμή αγοράς, είτε θα πωληθούν κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης της εταιρείας.)


 


Τέλος, όσον αφορά την εταιρεία τεχνικής βάσης το αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν το δικαίωμα χρήσης της Τεχνικής Βάσης της Ο.Α. στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, που περιλαμβάνει τα δύο υπόστεγα συντήρησης αεροσκαφών, ως τη λήξη της σύμβασης του αεροδρομίου το 2026


 


Στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού κατατέθηκε προσφορά από την Swissport.

 

Η προσφορά αυτή κρίθηκε ότι από τους συμβούλους αποκρατικοποίησης ότι ήταν τυπικά εκτός διαδικασίας


 


Σημειώνεται επίσης ότι τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του κλάδου της τεχνικής βάσης έχουν αποτιμηθεί από τον ανεξάρτητο εκτιμητή στα 3,84 εκατ. ευρώ (μη περιλαμβανομένων των ανταλλακτικών και των επαναχρησιμοποιούμενων υλικών, τα οποία είναι σε διαδικασία απογραφής και θα αποτιμηθούν πριν την παράδοση) και παραμένουν στην ιδιοκτησία της Ολυμπιακής Αεροπορίας – Υπηρεσίες. Και για αυτά ισχύουν όσα σημειώθηκαν παραπάνω για τις Ολυμπιακές Αερογραμμές και την Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης.


 

 

 

 

 

 


Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.