Placeholder

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

Κρατήσεις

Δημοσίευση: 29/12/2012
Οι συντάξεις του Δημοσίου, υποβάλλονται στις ακόλουθες κρατήσεις και μειώσεις :

Α. Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ)

Η Ε.Α.Σ παρακρατείται μηνιαία από την σύνταξη του Δημοσίου, υπολογίζεται στο συνολικό ποσό αυτής και καθορίζεται ως εξής :

     - Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00€, ποσοστό 3%
     - Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00€, ποσοστό 6%
     - Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00€, ποσοστό 7%
     - Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00€, ποσοστό 9%
     - Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00€, ποσοστό 10%
     - Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00€, ποσοστό 12%
     - Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,00€, ποσοστό 13%
     - Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 14%

Για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού σύνταξης λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα ποσά της μηνιαίας βασικής σύνταξης, του επιδόματος εξομάλυνσης και της τυχόν προσωπικής και αμεταβίβαστης διαφοράς.

Για την πρώτη κατηγορία, το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της Ε.Α.Σ δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €). (παράδειγμα α)

Στις περιπτώσεις που στην κατά μεταβίβαση σύνταξη συμμετέχουν περισσότερα του ενός συνδικαιούχα πρόσωπα, για τον προσδιορισμό του ποσού επί του οποίου θα υπολογιστεί η Ε.Α.Σ λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί και το ποσό που πρέπει να παρακρατηθεί επιμερίζεται ανάλογα.

Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων της μίας κύριας σύνταξης από το Δημόσιο, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των συντάξεων αυτών και η παρακράτηση γίνεται από τη μεγαλύτερη κατά ποσό σύνταξη.

Από την ανωτέρω κράτηση της Ε.Α.Σ εξαιρούνται :

o όσοι εξ΄ιδίου δικαιώματος, που έπαθαν εξαιτίας της υπηρεσίας, λαμβάνουν το επίδομα ανικανότητας της παρ.5 αρ.54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συνταξιούχων (Π.Δ 169/2007) (παραπληγίες)

    - όσοι εξ΄ιδίου δικαιώματος, αξιωματικοί και οπλίτες συνταξιοδοτούνται γιατί έπαθαν παραπληγία με ορθοκυστικές διαταραχές
    - όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος λαμβάνουν επίδομα τυφλότητας
όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν πολεμική σύνταξη
    - όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν σύνταξη παθόντων στην Υπηρεσία
    - όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες από τρομοκράτες (Ν.1897/90 και 1977/91)
    - όσοι λαμβάνουν το μεγάλο επίδομα ανικανότητας του αρ.1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συνταξιούχων (Π.Δ 169/2007)

 

Β. Επιπλέον εισφορά του αρ.2 παρ.14 εδ.α Ν.4002/2011

Η ανωτέρω μηνιαία εισφορά παρακρατείται μόνο από όσους συνταξιούχους του Δημοσίου δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, αφού πρώτα αφαιρεθεί η κράτηση του Ε.Α.Σ, ως εξής :

     - για συντάξεις από 1.700,01€ έως 2.300,00 € ποσοστό 6%
     - για συντάξεις από 2,300,01€ έως 2.900,00 € ποσοστό 8%
     - για συντάξεις από 2.900,01€ και άνω ποσοστό 10%

Εξαιρούνται της ανωτέρω κράτησης :

     - όσοι στρατιωτικοί συνταξιούχοι αποστρατεύτηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας
     - όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες από τρομοκράτες (Ν.1897/90 και 1977/91)
     - όσοι λαμβάνουν με την σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας του αρ.54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συνταξιούχων (Π.Δ 169/2007)

Για την πρώτη κατηγορία, το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700,00 €).

Η παραπάνω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από την συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας.

Στις περιπτώσεις που στην κατά μεταβίβαση σύνταξη συμμετέχουν περισσότερα του ενός συνδικαιούχα πρόσωπα, για τον προσδιορισμό του ποσού επί του οποίου θα υπολογιστεί η επιπλέον εισφορά λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί και το ποσό που πρέπει να παρακρατηθεί επιμερίζεται ανάλογα.

Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων της μίας κύριας σύνταξης από το Δημόσιο, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των συντάξεων αυτών και η παρακράτηση γίνεται από τη μεγαλύτερη κατά ποσό σύνταξη.

 

Γ. Μείωση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του αριθ.1 του Ν.4024/2011

Το ποσό της σύνταξης που προκύπτει μετά την αφαίρεση ανωτέρω κρατήσεων, υπόκεινται σε μείωση ως εξής :

α) για όσους ΔΕΝ έχουν συμπληρώσει το 55 έτος της ηλικίας τους ( γεννημένοι από 1-12-1956 και εφεξής), μειώνεται κατά 40% το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000,00 €. Η μείωση αυτή διακόπτεται από την πρώτη του επομένου μήνα από εκείνο κατά τον οποίο συμπληρώνει το 55 έτος
β) για όσους έχουν συμπληρώσει το 55 έτος της ηλικίας τους (γεννημένοι έως 30-11-1956), μειώνεται κατά 20% το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200,00 €.

Εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης :

       - όσοι λαμβάνουν με την σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας του αρ.54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συνταξιούχων (Π.Δ 169/2007)
       - όσοι πολεμικοί συνταξιούχοι λαμβάνουν το επίδομα ανικανότητας των άρθρ. 100 έως 104 του Κώδικα Πολεμικών Συνταξιούχων (Π.Δ 168/2007)
       - όσοι συνταξιούχοι (από ίδιο δικαίωμα ή και μεταβίβαση) έχουν παιδί ή ανάπηρο σύζυγο με ποσοστό 80% και άνω
       - όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες από τρομοκράτες (Ν.1897/90 και 1977/91)
       - όσοι συνταξιούχοι, γενικά, είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 80% και άνω.

Ειδικά εξαιρούνται από την μείωση της περίπτωσης (a) όσοι στρατιωτικοί συνταξιούχοι αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία καθώς και όσοι εξ αυτών συνταξιοδοτήθηκαν με την συμπλήρωση τουλάχιστον (35) ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο δύο συντάξεων από το Δημόσιο, η κατά περίπτωση μείωση διενεργείται επί της κάθε σύνταξης χωριστά.

Στις περιπτώσεις που στην σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, η μείωση θα διενεργηθεί επί του καταβαλλόμενου ποσού σύνταξης σε κάθε δικαιούχο χωριστά.

Όταν η αναπηρία δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, απαιτείται σχετική γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε, ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου στην υπηρεσία συντάξεων.

 

Δ. Μείωση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ.1 του Ν.4051/2012

Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση των προηγούμενων κρατήσεων, και υπερβαίνει τα 1.300,00 €, υπόκεινται σε μείωση κατά 12%.

Οι εξαιρέσεις από την μείωση του παρόντος νόμου ταυτίζονται με της προηγούμενης μείωσης του Ν.4024/2011.

Στις περιπτώσεις που στην κατά μεταβίβαση σύνταξη συμμετέχουν περισσότερα του ενός συνδικαιούχα πρόσωπα, για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης επί του οποίου θα υπολογιστεί η μείωση λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί και το ποσό της μείωσης που πρέπει να παρακρατηθεί επιμερίζεται ανάλογα.

Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων της μίας κύριας σύνταξης από το Δημόσιο, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των συντάξεων αυτών και η μείωση γίνεται από τη μεγαλύτερη κατά ποσό σύνταξη.

Σε περίπτωση όπου, η αναπηρία δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, απαιτείται σχετική γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε, ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου στην υπηρεσία συντάξεων.

 

Ε. Κράτηση για υγειονομική περίθαλψη και φόρο

Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά τις μειώσεις των νόμων 4024/2011 και 4051/2012 υπόκεινται σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη (όπου απαιτείται) και στον φόρο που προκύπτει σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1ο Παράδειγμα
Συνταξιούχος εξ΄ιδίου δικαιώματος με ηλικία μεγαλύτερη των 60 ετών που λαμβάνει βασική σύνταξη 1.380,00 € και επίδομα εξομάλυνσης 46,00 €

Κράτηση Ε.Α.Σ

Συνολικό ποσό σύνταξης 1.380,00 + 46,00 = 1.426,00 €

Ποσοστό εισφοράς Ε.Α.Σ 3% (1.426,00 Χ 3% = 42,78) Ποσό κράτησης Ε.Α.Σ 42,78 €

1.426,00 – 42,78,00 = 1.383,22 €

Επειδή το ποσό μετά την κράτηση Ε.Α.Σ δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.400,00 €, η παρακράτηση θα περιοριστεί στο ποσό των 26,00 €.

Επιπλέον κράτηση Ν.4002/2011

Επειδή ο συνταξιούχος είναι μεγαλύτερος από 60 ετών, δεν υπόκεινται στην επιπλέον εισφορά του Ν.4002/2011.

Μείωση Ν.4024/2011

1.426,00 – 26,00 = 1.400,00 € (από την συνολική σύνταξη αφαιρείται η κράτηση Ε.Α.Σ)

1.400,00 – 1200,00 = 200,00 Χ 20% = 40,00 €

Η μείωση θα είναι 40,00 €

Μείωση Ν.4051/2012

1.400,00 – 40,00 = 1.360,00 1.360,00 - 1.300,00 = 60,00 Χ 12% = 7,2 €

Η μείωση θα είναι 7,2 €

Ακαθάριστο ποσό σύνταξης, που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της υγειονομικής περίθαλψης και του φόρου : 1.380,00 + 46,00 – 40,00 – 7,2 = 1.378,80 €

2ο Παράδειγμα
Συνταξιούχος εξ΄ιδίου δικαιώματος, ηλικίας 54 ετών που λαμβάνει βασική σύνταξη 2.320,00 € και επίδομα εξομάλυνσης 25,00 €

Κράτηση Ε.Α.Σ

Συνολικό ποσό σύνταξης 2.320,00 + 25,00 = 2.345,00 €

Ποσοστό εισφοράς Ε.Α.Σ : 9 % (2.345,00 Χ 9% = 211,05)

Ποσό κράτησης Ε.Α.Σ 211,05 €

Επιπλέον κράτηση Ν.4002/2011

Το ποσό της συνολικής σύνταξης που απομένει είναι : 2.345,00 – 211,05 = 2.133,95 €

Ποσοστό επιπλέον εισφοράς 6% (2.133,95 Χ 6% = 128,04 €)

Η κράτηση της επιπλέον εισφοράς είναι 128,04 €

Μείωση Ν.4024/2011

2.133,95 – 128,04 = 2.005,91 €

2.005,91 – 1.000,00 = 1.005,91 Χ 40% = 402,36 €

Η μείωση θα είναι 402,36 €

Μείωση Ν.4051/2012

2.005,91 – 402,36 = 1.603,55 €

1.603,55 – 1.300,00 = 303,55 Χ 12% = 36,43 €

Ακαθάριστο ποσό σύνταξης, που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της υγειονομικής περίθαλψης και του φόρου : 2.320,00 + 25,00 – 402,36 – 36,43 = 1.906,21 €

3ο Παράδειγμα
Συνταξιούχος 59 ετών, του οποίου η σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη κατά 70%. Το ποσό της πλήρους σύνταξης είναι 4.500,00 € αλλά το ποσό που καταβάλλεται μετά την περικοπή είναι 1.350,00€.

Κράτηση Ε.Α.Σ

Ο υπολογισμός της Ε.Α.Σ γίνεται επί του καταβαλλόμενου ποσού των 1.350,00 €.

Στην περίπτωση αυτή δεν θα παρακρατηθεί Ε.Α.Σ, δεδομένου ότι το καταβαλλόμενο ποσό είναι μικρότερο των 1.400,00 €.

Επιπλέον κράτηση Ν.4002/2011

Η καταβαλλόμενη σύνταξη είναι μικρότερη από 1.700,00 € , και παρόλο που ο συνταξιούχος είναι μικρότερος από 60 ετών , δεν θα παρακρατηθεί ούτε η επιπλέον κράτηση του Ν.4002/2011.

Μείωση Ν.4024/2011

1.350,00 – 1.200,00 = 150,00 Χ 20% = 30,00 €

Η μείωση θα είναι 30,00 €

Μείωση Ν.4051/2012

1.350,00 – 30,00 = 1.320,00 €

1.320,00 -1.300,00 = 20,00 Χ 12% = 2,40 €

Ακαθάριστο ποσό σύνταξης, που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της υγειονομικής περίθαλψης και του φόρου 1.350,00 – 30,00 – 2,40 = 2,40 = 1.317,60 €

Συντάξεις μελών οικογένειας

4ο Παράδειγμα
Σύνταξη λόγω θανάτου, ποσού μεταβίβασης 2.400,00 € (με επίδομα εξομάλυνσης 46,00€) , στην οποία συμμετέχουν η χήρα σύζυγος 63 ετών και 1 τέκνο 17 ετών. Το μερίδιο σύνταξης για κάθε συνδικαιούχο είναι ½.

Κράτηση Ε.Α.Σ

Υπενθυμίζουμε ότι, στις περιπτώσεις που στην κατά μεταβίβαση σύνταξη συμμετέχουν περισσότερα του ενός συνδικαιούχα πρόσωπα, για τον προσδιορισμό του ποσού επί του οποίου θα υπολογιστεί η Ε.Α.Σ λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί και το ποσό που πρέπει να παρακρατηθεί επιμερίζεται ανάλογα.

Συνολικό ποσό μεταβιβαζόμενης σύνταξης 2.400,00 + 46,00 = 2.446,00 €

Καταβαλλόμενο μερίδιο χήρας 2.446,00 Χ ½ = 1.223,00 €

Καταβαλλόμενο μερίδιο τέκνου 2.446,00 Χ ½ = 1.223,00 €

Ποσοστό εισφοράς Ε.Α.Σ : 9 % (2.446,00 Χ 9% = 220,14€)

Η συνολική κράτηση Ε.Α.Σ για την μεταβιβαζόμενη σύνταξη είναι 220,14 € όπου επιμερίζεται ανάλογα σε κάθε συνδικαιούχο ως εξής :

Παρακράτηση στην χήρα 220,14 Χ ½ = 110,07 €

Παρακράτηση στο τέκνο 220,14 Χ ½ = 110,07 €

Επιπλέον κράτηση Ν.4002/2011

Συνολικό ποσό μεταβιβαζόμενης σύνταξης που απομένει : 2.446,00 – 110,07 – 110,07 = 2.225,86 €

Η χήρα είναι μεγαλύτερη από 60 ετών, συνεπώς δεν υπόκεινται στην επιπλέον εισφορά του Ν.4002/2011.

Το τέκνο είναι μικρότερο από 60 ετών, η σύνταξη μεταβίβασης είναι μεγαλύτερη από 1.700 € άρα η επιπλέον κράτηση του Ν.4002/2011 είναι :

Ποσοστό επιπλέον κράτησης : 6%

Καταβαλλόμενο μερίδιο σύνταξης στο τέκνο 1.223,00 – 110,07 = 1.112,93 €

1.112,93 Χ 6% = 66,78 € η κράτηση της επιπλέον εισφοράς του Ν.4002/2011

Μείωση Ν.4024/2011

Υπενθυμίζουμε ότι, στις περιπτώσεις που στην σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, η μείωση θα διενεργηθεί επί του καταβαλλόμενου ποσού σύνταξης σε κάθε δικαιούχο χωριστά.

Καταβαλλόμενο μερίδιο χήρας : 1.223,00 – 110,07 = 1.112,93 €

Στην περίπτωση αυτή δεν θα γίνει μείωση του Ν.4024/2011, δεδομένου ότι το καταβαλλόμενο ποσό είναι μικρότερο των 1.200,00 €.

Καταβαλλόμενο μερίδιο τέκνου : 1.223,00 – 110,07 – 66,78 = 1.046,15 €

1.046,15 – 1.000,00 = 46,15 Χ 40% = 18,46 €

Η μείωση για το τέκνο θα είναι 18,46 €

Καταβαλλόμενο μερίδιο χήρας : 1.223,00 – 110,07 = 1.112,93 €

Καταβαλλόμενο μερίδιο τέκνου : 1.223,00 – 110,07 – 66,78 – 18,46 = 1.027,69 €

 

Μείωση Ν.4051/2012

Υπενθυμίζουμε ότι, στις περιπτώσεις που στην κατά μεταβίβαση σύνταξη συμμετέχουν περισσότερα του ενός συνδικαιούχα πρόσωπα, για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης επί του οποίου θα υπολογιστεί η μείωση λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί και το ποσό της μείωσης που πρέπει να παρακρατηθεί επιμερίζεται ανάλογα.

Το συνολικό ποσό μεταβιβαζόμενης σύνταξης που απομένει είναι : 2.400,00 + 46,00 – 110,07 – 110,07 - 66,78 – 18,46 = 2.140,62 € και 2.140,62 – 1.300,00 = 840,62 Χ 12% = 100,87 €

Η συνολική μείωση για την μεταβιβαζόμενη σύνταξη είναι 100,87 € όπου επιμερίζεται ανάλογα σε κάθε συνδικαιούχο ως εξής :

Παρακράτηση στην χήρα 100,87 Χ 1.112,93 / 2.140,62 = 52,44 €

Παρακράτηση στο τέκνο 100,87 Χ 1.027,69 / 2.140,62 = 48,43 €

Ακαθάριστο ποσό σύνταξης, που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της υγειονομικής περίθαλψης και του φόρου :

Για την χήρα : 1.223,00 – 52,44 = 1.170,56 €

Για το τέκνο : 1.223,00 – 18,46 – 48,43 = 1.156,11 €

Διπλοσυνταξιούχοι με προσωπική σύνταξη και σύνταξη χηρείας

5ο Παράδειγμα
Χήρα συνταξιούχος 75 ετών που λαμβάνει προσωπική σύνταξη ποσού 1.150,00 € και σύνταξη χηρείας μειωμένη κατά 75% ποσού 350,00 €

Κράτηση Ε.Α.Σ

Στις περιπτώσεις που συνταξιούχος του Δημοσίου λαμβάνει μία εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη και μία εκ μεταβιβάσεως εκ των οποίων η μία καταβάλλεται μειωμένη κατά 75%, ο υπολογισμός της Ε.Α.Σ θα γίνει επί του αθροίσματος των καταβαλλόμενων συντάξεων.

1.150,00 + 350,00 = 1.500,00 €

Ποσοστό εισφοράς Ε.Α.Σ 3% (1.500,00 Χ 3% = 45,00 €)

Το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθεί από την μεγαλύτερη σύνταξη των 1.150,00 € οπότε θα λαμβάνει :

Προσωπική σύνταξη 1.150,00 – 45,00 = 1.105,00 €

Μειωμένη σύνταξη μεταβίβασης 350,00 €

 

Επιπλέον κράτηση Ν.4002/2011

Η χήρα είναι μεγαλύτερη των 60 ετών, άρα δεν υπόκεινται στην κράτηση αυτή.

Μείωση Ν.4024/2011

Προσωπική σύνταξη μικρότερη των 1.200,00 € . Δεν υπόκειται σε μείωση.

Σύνταξη μεταβίβαση, μικρότερη των 1.200,00 €. Δεν υπόκειται σε μείωση.

Μείωση Ν.4051/2012

Προσωπική σύνταξη που απομένει : 1.105,00 €

Σύνταξη μεταβίβασης : 350,00 €

Το άθροισμα των δύο (2) συντάξεων είναι : 1.105,00 + 350,00 = 1.455,00 €

1.455,00 - 1.300,00 = 155,00 Χ 12% = 18,60 €

Η παρούσα μείωση θα κρατηθεί από την μεγαλύτερη σύνταξη των 1.105,00 €

Ακαθάριστο ποσό σύνταξης, που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της υγειονομικής περίθαλψης και του φόρου:

Προσωπική σύνταξη 1.150,00- 18,60 = 1.131,40 €

Σύνταξη μεταβίβασης 350,00

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.