Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ : Παρουσιάσθηκε η πρόταση για την ανώτατη εκπαίδευση

Δημοσίευση: 21/02/2011

 ενεργά στη διαμόρφωση των θέσεων και των προτάσεων μας ενώ παράλληλα συμμετείχαν σε ένα ευρύτερο διάλογο γύρω από εκπαιδευτικά θέματα. Η παρουσίαση των προτάσεων έγινε από το Γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΑΕΙ Σάκη Ιωαννίδη και το Γρηγόρη Αντωνάκη Γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΕΙ.

            Μεταφέροντας στην πράξη το σύνθημα “αλλάζουμε νοοτροπία, αλλάζουμε Παιδεία”, βασική φιλοσοφία των προτάσεων είναι η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι ίδιοι οι φοιτητές και οι εκπρόσωποι τους αντιμετωπίζουν το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ, εξελίσσοντας αυτά σε φορείς ανάπτυξης και προσφοράς στην κοινωνία.

            Η φιλοσοφία της νέας Πρότασης στηρίζεται σε τέσσερις Πυλώνες που αντανακλούν τέσσερις βασικές κατηγοριοποιήσεις των προβλημάτων λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η Σχέση της ανώτατης εκπαίδευσης με την κοινωνία, η σχέση Πολιτείας και λειτουργίας των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, ο ρόλος του σύγχρονου φοιτητή – σπουδαστή αλλά και ο τρόπος με τον οποίο εισάγονται οι φοιτητές στα ιδρύματα, αποτελούν κρίσιμες θεματικές γύρω από τις οποίες καταθέτουμε προτάσεις.

Ειδικότερα, κάποια βασικά σημεία της νέας Πρότασης Παιδείας είναι:

  • Στηρίζουμε την απευθείας ιδιωτική χρηματοδότηση ως συμπληρωματικό μέτρο οικονομικής ενίσχυσης στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Ενθαρρύνουμε τη δυνατότητα επιχειρήσεων να χρηματοδοτούν τη λειτουργία μεταπτυχιακών σπουδών με απώτερο σκοπό την αμεσότερη σύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας. Με τον τρόπο αυτό ενισχύουμε την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  
  • Προτείνουμε την αυστηρότερη εσωτερική αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού. Όσοι καθηγητές εμφανίζουν συνεχείς αρνητικές κρίσεις ή αποδεικνύονται ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους, να αντιμετωπίζουν κυρώσεις που θα φτάνουν μέχρι το σημείο έκπτωσης του ακαδημαϊκού αξιώματός τους.

 Συνδέουμε τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης με τη χρηματοδότηση, μέσω επίσημης κατάταξης των ελληνικών ιδρυμάτων. Πέρα από την πάγια χρηματοδότηση που θα λαμβάνουν τα ιδρύματα για τις λειτουργικές τους ανάγκες, θα πρέπει να λαμβάνουν bonus χρηματοδότησης ανάλογα με την κατάταξή τους. 

  • Ζητάμε την ιδρυση παραρτημάτων των ελληνικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό. Στόχος θα πρέπει να είναι η εξαγωγή της ελληνικής γνώσης στο εξωτερικό κι η εισροή εσόδων στα ελληνικά ιδρύματα, κυρίως σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του αραβικού κόσμου. 
  • Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία η χορήγηση κινήτρων για τον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων που ζουν, εργάζονται και διαπρέπουν στο εξωτερικό. Σε καιρούς οικονομικής κρίσης, η χώρα μας δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό.

 Προτείνουμε ως μοντέλο ακαδημαϊκής διακυβέρνησης το εξής: i) Σύγκλητος (με αυστηρά ακαδημαϊκά καθήκοντα και επίβλεψη του 4ετούς προγραμματισμού), ii) Πρυτανικό Συμβούλιο (εκτελεστική και διοικητική διαχείριση – σύνθεση: Πρύτανης, Αντιπρυτάνεις, Εκτελεστικός Διευθυντής, εκπρόσωπος φοιτητών). Ο Εκτελεστικός Διευθυντής θα προέρχεται από την ανοιχτή αγορά με καθήκοντα οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης, iii) Συμβούλιο Στήριξης. Προτείνουμε τη δημιουργία Συμβουλίου Στήριξης με συμβουλευτικό και  γνωμοδοτικό χαρακτήρα, που θα αποτελείται από εκπροσώπους του ιδρύματος, ανθρώπους της αγοράς και τοπικούς φορείς. Στόχος η διάδοση της καλής φήμης του ιδρύματος και η προσέλκυση επιπλέον εσόδων.  

  • Θεωρούμε αναγκαίο να χορηγούνται στους φοιτητές e-readers και e-books προς αντικατάσταση των συγγραμμάτων. Ένα e-reader κοστίζει περίπου 150 ευρώ την ίδια στιγμή που το κόστος των συγγραμμάτων μπορεί να φτάσει και στην τετραπλάσια τιμή. Έτσι θα εξοικονομηθούν δαπάνες για βελτίωση των υποδομών και παράλληλα θα γίνει πράξη το θεσμό του πολλαπλού συγγράμματος που σήμερα υπολειτουργεί. 
  • Χρειάζεται κατάργηση του θεσμού της ΕΦΕΕ – δημιουργία νέου οργάνου - Διεξαγωγή φοιτητικών εκλογών κάθε δύο χρόνια με παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Έτσι θα δίνεται η δυνατότητα στις παρατάξεις να παράγουν ουσιαστικές προτάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και να μην αφοσιώνονται αποκλειστικά και μόνο στις εκλογές. Είναι αξιοσημείωτο ότι μέχρι σήμερα η χώρα μας είναι από τις ελάχιστες που δεν έχουν εκπρόσωπο φοιτητών στις ευρωπαϊκές διασκέψεις για την Παιδεία..  
  • Πιστεύουμε για το Άσυλο πως «Οι δημόσιες αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επέμβουν κάθε φορά που διαπράττονται εγκληματικές πράξεις με απλή καταγγελία». Στηρίζουμε την προστασία της διακίνησης ιδεών, διδασκαλίας και συνδικαλισμού αλλά λέμε όχι στο άσυλο ανομίας. Προτείνεται η δημιουργία Πανεπιστημιακής ομάδας που θα αναλάβει τη φύλαξη και ενημέρωση των αρχών. 
  • Θέλουμε να επιτραπεί η δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών Πανεπιστημίων. Τα νέα ιδρύματα θα πρέπει να διέπονται από αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας και αξιολόγησης ενισχύοντας τον ανταγωνισμό με τα δημόσια ιδρύματα. 
  • Είναι αναγκαία η αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις μέρες μας που το Λύκειο έχει εξελιχθεί σε απέραντο εξεταστικό κέντρο και η παραπαιδεία ανθεί, είναι αναγκαία η μείωση των εξεταζόμενων μαθημάτων. Τα ακαδημαϊκά Τμήματα οφείλουν να έχουν ουσιαστικό λόγο στην επιλογή των εισακτέων και του αριθμού τους

            Όραμα μας, είναι μέσα από τολμηρές και ριζοσπαστικές προτάσεις όπως αυτές, να δώσουμε στα ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ την απαραίτητη «ανάσα ζωής» που θα τους επιτρέψει να ξεχωρίσουν στο διεθνή ανταγωνισμό και να παράγουν αξιόλογους επιστήμονες που θα απολαμβάνουν “πτυχία με αξία” και βρίσκουν εύκολα και άμεσα δουλειά στο αντικείμενο σπουδών τους. 

Βασικά σημεία ομιλίας Προέδρου ΟΝΝΕΔ Ανδρέα Παπαμιμίκου: «Έχετε στα χέρια σας κάτι μοναδικό. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανώτατη εκπαίδευση που δημιουργήθηκε από κάτω προς τα επάνω, καθώς προέκυψε σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από τη βάση μας, μέσω της διαδικτυακής διαβούλευσης Παιδεία2020. Μέσα από μια διαδικασία που απέδειξε πως το πανεπιστήμιο μας χρειάζεται. Χρειάζεται τον ξεκάθαρο ρόλο των φοιτητών στη λειτουργία του. Ιδιαίτερα σε μέρες κρίσης, ένα δυναμικό, πολυφωνικό πανεπιστήμιο, μπορεί να θέσει τις βάσεις για την έξοδο μας από την κρίση. […] Αλλάζουμε πρώτα εμείς, για να αλλάξουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Προκαλούμε τη συζήτηση και προτείνουμε ριζοσπαστικές τομές. […] Με αυτό το λοιπόν το σκεπτικό διαμορφώσαμε την πρόταση παιδείας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Πιστεύοντας σε ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα και μια νέα νοοτροπία. […] Αλλάζουμε νοοτροπία λοιπόν, για να αλλάξουμε την ίδια την Παιδεία. Για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Για να κάνουμε για ακόμα μια φορά τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ τον φορέα εξέλιξης των ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και να πανηγυρίσουμε σε λίγους μήνες από σήμερα μία ακόμη πρωτιά. Και σε εποχές δύσκολες, να πείσουμε τους Έλληνες πως μπορούν ακόμα να ελπίζουν.»

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean