Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ελλαδίτες Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2009-10

Δημοσίευση: 11/08/2009

esos_1Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Ελλαδιτών υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2009-10. Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στη διεύθυνση: www.cut.ac.cy.

Οι επιτυχόντες Ελλαδίτες φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής νεοεισερχόμενων φοιτητών το οποίο μπορούν να βρουν στην πιο πάνω ιστοσελίδα και να το αποστείλουν με συστημένο ταχυδρομείο μαζί με τα αναγκαία επισυναπτόμενα (απολυτήριο Λυκείου, 1 φωτογραφία, αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και αντίγραφο της ιατρικής ασφαλιστικής κάλυψης (Εurocard)) στη διεύθυνση:


TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

(Γραφείο Προπτυχιακών Σπουδών)

Σαριπόλου 16

3603 Λεμεσός Κύπρος.


Το έντυπο μαζί με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά θα πρέπει να φθάσει στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2009.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν το έντυπο εγγραφής από το Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα - Ηρακλείτου 10, 106 73 Κολωνάκι, Αθήνα τηλ. 210 3641 217/218 ή από το Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη – Λ. Νίκης 37, Τ.Θ. 500 46 , Τ.Κ. 54013 Θεσσαλονίκη τηλ. 231 026 0611.


Στην περίπτωση που οι επιτυχόντες δεν επιβεβαιώσουν τη θέση τους και παραμείνουν κενές θέσεις, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα κατανείμει τις θέσεις αυτές σε διαδικασία που θα ανακοινωθεί περί τα τέλη Αυγούστου.

ΣΤΕΓΑΣΗ


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια και της κυβερνητικής πολιτικής για στοχευόμενα μέτρα στήριξης της φοιτητικής μέριμνας, ενοικιάζει αριθμό διαμερισμάτων/δωματίων τόσο στη Λεμεσό (κέντρο πόλης) όσο και στη Λευκωσία (περιοχή Πανεπιστημιούπολης), τα οποία διαθέτει με επιδοτημένο ενοίκιο, σε φοιτητές, με βάση κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια.

Οι αιτήσεις διαμονής από πρωτοετείς Ελλαδίτες φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 μπορούν να υποβληθούν από τις 14 μέχρι τις 24 Αυγούστου 2009. Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση


TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

(Γραφείο Στέγασης)

Σαριπόλου 16

3603 Λεμεσός Κύπρος


ή ηλεκτρονικά στο housing@cut.ac.cy ή με τηλεομοιότυπο στο 00 35725002678. Το έντυπο αίτησης βρίσκεται επίσης αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ http://www.cut.ac.cy/assets/studies/grafeioStegasis το οποίο θα πρέπει να αποσταλεί συμπληρωμένο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γραφείο Στέγασης μαζί με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Οι ημερομηνίες αυτές είναι περιοριστικές. Εκπρόθεσμες αιτήσεις καθώς και αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνουν δεκτές.

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Mέριμνας (ΥΣΦΜ) θα προβεί σε αξιολόγηση των αιτήσεων στη βάση των καθορισμένων κριτηρίων και θα ανακοινώσει την κατανομή των φοιτητών στα διαμερίσματα το αργότερο δύο βδομάδες από τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ


Το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με την Εταιρεία Αστικών Λεωφορείων Λεμεσού (ΕΑΛ) με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών. Στα πλαίσια της νέας πολιτικής στήριξης των φοιτητών, η ΕΑΛ προσφέρει σε όλους ανεξαίρετα τους φοιτητές του Πανεπιστημίου μας τη δυνατότητα δωρεάν χρήσης όλων των λεωφορειακών γραμμών στο αστικό δίκτυο της Λεμεσού, με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας κατά την επιβίβαση. Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί δύο ειδικές γραμμές για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου με στόχο να διευκολυνθούν οι φοιτητές που αναγκάζονται να διαμένουν εκτός του ιστορικού κέντρου της Λεμεσού. Οι νέοι φοιτητές ενθαρρύνονται να ενοικιάζουν διαμερίσματα που βρίσκονται σε σημεία που εξυπηρετούνται είτε από τα υφιστάμενα δρομολόγια είτε από τα ειδικά δρομολόγια που έχει καθορίσει ειδικά για τους φοιτητές του ΤΕΠΑΚ η ΕΑΛ. Όλα τα δρομολόγια φαίνονται σε σχετικό χάρτη που έχει ετοιμαστεί από την ΥΣΦΜ, τον οποίο οι φοιτητές καλούνται να συμβουλευτούν.

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 παραχωρούνται πιστώσεις στα Πανεπιστήμια για να διατεθούν σε φοιτητές στη βάση κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων, σε τομείς όπως η στέγαση, η σίτιση, η αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων, η διακίνηση με αστικές συγκοινωνίες και η αγορά/αναβάθμιση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει διαμορφώσει Κανόνες Οικονομικής Στήριξης, για την κατανομή της στήριξης σε είδος με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και σύστημα μοριοδότησης.

OI αιτήσεις για τα μέτρα αυτά υποβάλλονται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φοιτητές που το ετήσιο κατά κεφαλή εισόδημα της οικογένειάς τους δεν ξεπερνά τις €15.000 ή τις €40.000 συνολικά. Αναλόγως των αιτήσεων και της κατάταξης της μοριοδότησης, ένας φοιτητής μπορεί να λάβει μέχρι και το σύνολο των μέτρων στήριξης για ένα ακαδημαϊκό έτος. Αναλυτικές πληροφορίες για το πακέτο φοιτητικής στήριξης, τα κριτήρια και τις διαδικασίες παρατίθενται στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ, στη διεύθυνση www.cut.ac.cy/studies

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή (31 Αυγούστου-4 Σεπτεμβρίου) γίνεται ενημέρωση και εγγραφές όλων νέων φοιτητών. Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2009. Η παρουσία όλων των φοιτητών τη βδομάδα ενημέρωσης και εγγραφών είναι υποχρεωτική. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Πρόγραμμα Εγγραφών θα αναρτηθούν σύντομα στην Ιστοσελίδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας:

Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στη Λεμεσό

Κτήριο «Ανδρέας Θεμιστοκλέους» (παλιό Κτηματολόγιο) Τηλέφωνα: 25 002710/11, 25 002534, Φαξ: 25 00 2760

http://www.cut.ac.cy/studies

E-mail: studies@cut.ac.cy

Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στη Λευκωσία Σχολή Επιστημών Υγείας/Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Υγείας (δίπλα από Νέο Γενικό Νοσοκομείο),

Τηλ: 22001619

http://www.cut.ac.cy/studies

E-mail: studies@cut.ac.cy

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.