Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Επτά απαντήσεις για όσους ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στο ΕΑΠ

Δημοσίευση: 07/08/2009

esos_1Ρεπορτάζ;esos.gr


1. Το πτυχίο στο ΕΑΠ είναι ισοδύναμο με αυτά των άλλων Πανεπιστημίων;


Το ΕΑΠ που ιδρύθηκε από το άρθρο 27 παρ. 1 εδ. ά του ν. 2083/1992, είναι αυτοτελές και πλήρως αυτοδιοικούμενο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) και λειτουργεί με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Το πτυχίο που θα πάρετε από το ΕΑΠ φυσικά και είναι ισοδύναμο τυπικά με αυτά όλων των άλλων Ελληνικών Πανεπιστημίων. Πάντως για να είναι ικανοποιητικό το επίπεδο των σπουδών σας απαιτούνται ικανοί καθηγητές, επιμελείς και δραστήριοι φοιτητές και κατάλληλο διδακτικό υλικό. Πιστεύουμε πώς έχουμε πολύ καλό διδακτικό υλικό (κάτι που αποδεικνύει το γεγονός ότι το ζητούν να το χρησιμοποιήσουν άλλα Πανεπιστήμια), έχουμε πάρα πολύ καλούς φοιτητές και θέλουμε να πιστεύουμε (εσείς θα μας κρίνετε) υψηλό επίπεδο καθηγητών. Τα εχέγγυα λοιπόν για να πετύχουμε υπάρχουν και είναι στο χέρι σας να θέσετε το πτυχίο σας σε υψηλή θέση στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασία.

 


Πόσο χρόνο πρέπει να αφιερώνω στη μελέτη κάθε Θ.Ε.;

Πριν επιλέξετε τον αριθμό των Θ.Ε. που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε, σημειώστε ότι για κάθε Θ.Ε. έχει υπολογιστεί ότι χρειάζεται μελέτη περίπου 10ωρών εβδομαδιαίως. Πρέπει επομένως να σταθμίσετε πολύ προσεκτικά το χρόνο που μπορείτε να διαθέσετε για μελέτη και να μην επιλέξετε σε καμία περίπτωση περισσότερες Θ.Ε. από αυτές που μπορείτε πράγματι να παρακολουθήσετε. Η απόφασή σας αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την πρόοδό σας.

Αν έχω σοβαρό πρόβλημα και δεν προλαβαίνω να παραδώσω μία γραπτή εργασία τι να κάνω;


Παρατάσεις για την υποβολή των εργασιών δίνονται μόνο από το Συντονιστή της Θ.Ε. σε μεμονωμένες περιπτώσεις φοιτητών και μόνο για εξαιρετικούς λόγους. Το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί γραπτά και πριν από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής.

Τι γίνεται βαθμολογικά με τις γραπτές εργασίες; Πόσο μετρούν για την τελική βαθμολογία;

Κάθε εργασία βαθμολογείται με άριστα το 10. Ο φοιτητής μπορεί να μην εκπονήσει μία μόνο εργασία. Εάν δεν εκπονήσει δύο, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις. Επίσης, εάν δεν συγκεντρώσει συνολικό βαθμό που είναι τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος των δυνητικών άριστα του μέγιστου αριθμού Γ.Ε. που μπορούν να υποβληθούν, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν συγκεντρώσει τον ανωτέρω συνολικό βαθμό στις εργασίες του ή/και δεν έχει εκπονήσει τον απαιτούμενο από τα ανωτέρω προβλεπόμενο αριθμό εργασιών, δικαιούται να επαναλάβει την ίδια Θ.Ε. τον επόμενο χρόνο, έχοντας όμως τις ίδιες εκπαιδευτικές και οικονομικές υποχρεώσεις.

Ο μέσος όρος των βαθμών των Γ.Ε. συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού για τη Θ.Ε. κατά 30% και ενεργοποιείται μόνο όταν ο φοιτητής επιτύχει στις τελικές εξετάσεις.

Εάν ο φοιτητής διαφωνεί με το βαθμό που πήρε σε μια Γ.Ε., μπορεί να συζητήσει το ζήτημα με το διδάσκοντα ή και με το Συντονιστή της Θ.Ε., δεν μπορεί όμως να ζητήσει αναβαθμολόγηση της συγκεκριμένης εργασίας, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο Π.Σ. που παρακολουθεί. Οι εργασίες κρατούνται από τα μέλη ΣΕΠ για ένα χρόνο.

Η διαδικασία αξιολόγησης των Γ.Ε. των φοιτητών παρέχει πολύτιμα στοιχεία για την αποτίμηση της ποιότητας τόσο του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται όσο και της εκπαιδευτικής διαδικασίας που ακολουθείται.

Στις τελικές εξετάσεις γράφουμε με ανοικτά ή με κλειστά βιβλία;


Τον τρόπο και την μορφή της τελικής εξέτασης για μια ΘΕ καθορίζει ο Συντονιστής, ύστερα από συνεννόηση με τα μέλη της αντίστοιχης ΟΔΠ. Θεωρούμε ότι ο τρόπος που μελετάτε δεν μπορεί να συσχετιστεί με τον τρόπο της τελικής εξέτασης και για αυτό το λόγο η ερώτηση αυτή δεν έχει νόημα κατά τη μελέτη σας. Μελετάτε με στόχο την απόκτηση γνώσης και όχι για την προετοιμασία για τις εξετάσεις και αυτό είναι και ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των σπουδών σας. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται να δίνεται καμία απολύτως διευκρίνηση σχετικά με τα θέματα από τους επιτηρητές (ή από συμφοιτητές σας!). Όποιες διευκρινήσεις έχουν κριθεί απαραίτητες, θα υπάρχουν στο έντυπο με τα θέματα που θα σας δοθεί.

Πώς προκύπτει ο τελικός βαθμός Θ.Ε.


Πρέπει να συγκεντρώσετε από τις γραπτές εργασίες συνολικό βαθμό που να είναι τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος των δυνητικών άριστα σε όλες τις εργασίες. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα έχετε δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις. Ο μέσος όρος των βαθμών των γραπτών εργασιών συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού για τη Θ.Ε. κατά 30%.

Ο μέσος όρος των βαθμών των εργασιών ενεργοποιείται μόνον εάν επιτύχετε στις τελικές εξετάσεις, δηλ. εάν σε αυτές λάβετε βαθμό τουλάχιστον πέντε (5).Ο βαθμός αυτός συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού για τη Θ.Ε. κατά 70%.


Δεν είμαι φοιτητής/τρια στο ΕΑΠ, όμως θα ήθελα να αποκτήσω κάποια από τα βιβλία. Από πού θα μπορούσα να τα προμηθευτώ; Θα μπορούσα να τα αγοράσω;

ΚανονικόΣυνθήκηορισμούΛίσταορισμώνΔιεύθυνσηΤέλοςφόρμαςΑρχήφόρμαςΗ διαδικασία αγοράς εκδόσεων του ΕΑΠ είναι η εξής:

· Αποστέλλεται από τον ενδιαφερόμενο επιστολή με ηλ. Ταχυδρομείο (giannopoulou@eap.gr) ή φαξ (2610 642721) στην ΜΔΥ με το σχετικό αίτημα.
· Μετά την ενημέρωση από την ΜΔΥ για το κόστος της αγοράς, θα πρέπει να κατατεθεί το αντίστοιχο ποσό στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό: 043 319 03 00207448 / Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας.
· Στη συνέχεια θα πρέπει να αποσταλεί με fax στην ΜΔΥ το αντίγραφο του καταθετηρίου για να προωθηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου.
· Η αποστολή του/των βιβλίου/ων θα γίνει στη διεύθυνση που θα υποδεικνύεται, με ταχυμεταφορική ACS (τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον παραλήπτη).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στη ΜΔΥ με την κα Λιάνα Γιαννοπούλου, e-mail: giannopoulou@eap.gr – Τηλ.: 2610 642724 – Fax: 2610 642721 .

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.