Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ: «Αναρωτιέται κανείς ο μεγάλος αριθμός Τμημάτων τι έχει προσφέρει στη λειτουργία του Πανεπιστημίου, τι έχει προσφέρει στην ελληνική κοινωνία;»

Δημοσίευση: 20/05/2010

έχει προσφέρει στην ελληνική κοινωνία; Είναι αυτή η προσέγγιση εκείνη που θα βελτιώσει και τη λειτουργία των Πανεπιστημίων και τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών;»

Τα ερωτήματα αυτά έθεσε  ο υφυπουργός Γιάννης Πανάρετος απαντώντας στη Βουλή,  στον Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Μουσουρούλη.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ξεκινούμε με τις αναφορές και ερωτήσεις του Δευτέρου Κύκλου.
Πρώτη θα συζητηθεί η με αριθμό 7913/22-3-2010 Ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Μουσουρούλη προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης του Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Συγκεκριμένα η ερώτηση του κ. Μουσουρούλης έχει ως εξής:
«Με την Αρ. Πρωτ. 17926/ΙΗ/10-3-2010 απάντηση του Υφυπουργού Παιδείας, στην Ερώτησή μου (6121/12-2-2010), σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης του Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μου έγινε γνωστό, μεταξύ άλλων, ότι «δεν θα υπάρξει κανένα νέο τμήμα στα μηχανογραφικά των υποψηφίων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011».
Ωστόσο, τα συγκεκριμένα ερωτήματα που έθεσα στο Υπουργείο δεν απαντήθηκαν.
Επειδή η απάντηση στα ερωτήματα αυτά επιβάλλεται, ερωτάται η κα Υπουργός:
1. Με ποια συγκεκριμένα κριτήρια, η Κυβέρνηση αποφάσισε την αναστολή της λειτουργίας των 13 Τμημάτων των ΑΕΙ και ΤΕΙ, μεταξύ των οποίων και το Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Χίο; Προέβη το Υπουργείο σε μελέτη, που να επιβεβαιώνει την ανεπαρκή στελέχωση ή ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό ή στο πρόγραμμα σπουδών; Αν ναι, πότε έγινε και ποια τα αποτελέσματά της;
2. Πώς συνάδει το επιχείρημα της Κυβέρνησης για αναστολή της λειτουργίας του εν λόγω Τμήματος, λόγω ανεπάρκειας υποδομών και στελέχωσης, με το γεγονός ότι τον Δεκέμβριο 2009, κατά τα εγκαίνια του Τμήματος, ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Ανάπτυξης εξήρε την απόφαση δημιουργίας του Τμήματος, τονίζοντας τα πολλαπλά οφέλη που αναμένονται για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας;»
Στην ερώτηση του κ. Μουσουρούλη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Ιωάννης Πανάρετος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ευχαριστώ τον κ. Μουσουρούλη γιατί πέρα από την γραπτή ερώτηση, με την ερώτηση που κατέθεσε εδώ, μου δίνει την ευκαιρία να εξηγήσω περισσότερο την πολιτική που ακολουθούμε στο Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με την δημιουργία νέων τμημάτων.
Το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω είναι μια διευκρίνιση. Δεν ανεστάλη η λειτουργία του Τμήματος. Πρόκειται για μια πολιτική απόφαση, όπως είχα πει και στην γραπτή απάντηση, να μην δημιουργηθούν νέα Τμήματα στα Πανεπιστήμια.
Η απόφαση αυτή δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Και δεν ήταν εύκολη απόφαση γιατί πράγματι για πολλά από αυτά τα Τμήματα που είχαν προχωρήσει, κατά κάποιο τρόπο και είχαν υπάρξει συζητήσεις, είναι γνωστό -και το ξέρουμε και εμείς- ότι υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από τις τοπικές κοινωνίες, τους εκπροσώπους τους όσο και από τα Ιδρύματα στα οποία θα λειτουργούσαν τα Τμήματα αυτά.
Όμως πιστεύω ότι υπάρχουν μερικά βασικά ερωτήματα που θα πρέπει να απαντήσει κανείς πριν αποφασίσει να προχωρήσει σε ίδρυση Τμημάτων. Και μεταξύ αυτών των ερωτημάτων είναι και το εξής: Λειτουργούν σήμερα στα Πανεπιστήμια 280 Τμήματα. Υπάρχουν άλλα 250 νομίζω Τμήματα στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Αναρωτιέται κανείς: αυτός ο μεγάλος αριθμός Τμημάτων τι έχει προσφέρει στη λειτουργία του Πανεπιστημίου, τι έχει προσφέρει στην ελληνική κοινωνία; Είναι αυτή η προσέγγιση εκείνη που θα βελτιώσει και τη λειτουργία των Πανεπιστημίων και τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών;
Αν μου επιτρέπετε, θα απευθύνω και εγώ ένα ερώτημα: Τι είναι εκείνο το οποίο θα διαφοροποιούσε τη λειτουργία του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου Αιγαίου σήμερα, εάν λειτουργούσε αυτό το Τμήμα; Οτιδήποτε είναι αυτό αναρωτιέμαι -και θα απαντήσω στη δευτερολογία μου- αν θα μπορούσε να γίνει με έναν διαφορετικό τρόπο, χωρίς το υπερβολικό κόστος που προκαλεί στον κρατικό προϋπολογισμό η δημιουργία ενός Τμήματος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Το λόγο έχει τώρα ο ερωτών Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, λυπάμαι αλλά η απάντηση δεν με ικανοποιεί. Καταρχήν τα ερωτήματα αυτά πρέπει να τεθούν στον Πρύτανη, ο οποίος κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είχε κληθεί από τον αγαπητό συνάδελφο του ΠΑΣΟΚ και Πρόεδρο της Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων να συζητήσει στρατηγικά θέματα και θέματα ανάπτυξης και πολιτικής του Πανεπιστημίου του Αιγαίου.
Στην πρώτη ερώτηση που σας έκανα, μου απαντήσατε έτσι απλά ;oti δεν πρόκειται να λειτουργήσει κανένα Τμήμα. Η Υπουργός, η κυρία Διαμαντοπούλου, αντίστοιχα την ίδια στιγμή είχε πει ότι δεν θα λειτουργήσουν λόγω ελλείψεων σε καθηγητές, υποδομές κλπ. Το συγκεκριμένο Τμήμα διαθέτει δύο κτίρια, στο ένα στεγάζεται μεταπτυχιακό με πάνω από διακόσιους εξήντα πέντε τίτλους που έχει ήδη δώσει, οκτώ διδακτορικά. Το δεύτερο στεγάζει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπου εκεί έχουμε μέλη ΔΕΠ, τα οποία έχουν μεγάλη εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο, διεθνώς αναγνωρισμένη. Έχουν επίσης συγγράψει αγγλόφωνα συγγράμματα για Πανεπιστήμια της Βαλκανικής και της Μεσογείου. Εκτός από αυτά υπάρχει βιβλιοθήκη, υπάρχει πληροφοριακό κέντρο, υπάρχει πρόγραμμα έρευνας σε συνεργασία με το ΕΚΕ για τα θέματα του τουρισμού, δηλαδή, υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά στο γνωστικό αντικείμενο.
Στη δεύτερη ερώτηση που έκανα για το ίδιο θέμα, γιατί η πρώτη απάντηση που μου δώσατε προφανώς δεν με ικανοποίησε, αναφέρεται ότι η μη λειτουργία – προσέξτε, αυτό έχει μεγάλη σημασία, κύριε Υπουργέ, και θα ήθελα να το απαντήσετε- νέων Τμημάτων εντάχθηκε στο συνολικότερο ανασχεδιασμό της Κυβέρνησης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Και ρωτώ, έτσι απλά. Εσείς καταργήσατε τη βάση του δέκα και μάλιστα είχατε πει ότι δεν έχετε στοιχεία να δείτε αν βελτιώθηκε η ποιότητα των φοιτητών. Δεύτερον, είπατε ότι υπάρχουν άδεια Τμήματα στην Περιφέρεια. Είναι αυτό ανασχεδιασμός και συνδέεται με την απόφαση σας να μην προχωρήσετε στην λειτουργία αυτών των Τμημάτων; Όλα τα Τμήματα στην ίδια λογική; Να θυμίσω εδώ, κύριε Υπουργέ, ότι την περίοδο 2000-2004 σαράντα έξι νέα Τμήματα είχαν ιδρυθεί από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Εγώ δεν υπερασπίζομαι ούτε -και σας το λέω ειλικρινά- ασπάζομαι το δόγμα « Κάθε πόλη και χωριό, Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ», όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση πήρατε, κύριε Υπουργέ, μια απόφαση άδικη, μια απόφαση λάθος, όχι μόνο για τις επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία -προς Θεού!- αλλά ειδικά για το γνωστικό αντικείμενο. Επικαλούμαι μάλιστα την ημέρα των εγκαινίων του Τμήματος, το οποίο ειρήσθω εν παρόδω έχει προϊστορία έντεκα ετών.
Εγώ θα σας δώσω φεύγοντας και τη μελέτη που έχει γίνει, η οποία παραδόθηκε το 2007, αλλά και ένα ενημερωτικό σημείωμα που επεξηγεί αναλυτικά όλα αυτά που σας είπα. Πήρατε, λοιπόν, μια λάθος απόφαση την οποία πιστεύω ότι θα πρέπει να τη δικαιολογήσετε επαρκώς, όχι οριζόντια για όλη την Ελλάδα, αλλά ειδικά για αυτό το Τμήμα και ειδικά για ένα αντικείμενο, όπως ο τουρισμός που μαζί με τη ναυτιλία θεωρείται από όλους μας, αν θέλετε, ως η βαριά βιομηχανία της χώρας. Και τα δύο δυστυχώς πλήττονται από την σημερινή Κυβέρνηση.
Θέλω, επίσης, να πω και να αναφερθώ στην κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε ότι πρώτα θα βάζουμε το φοιτητή και μετά το Δήμαρχο. Μήπως αυτό τελικά ήταν το επιχείρημά σας; Το ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2009 προχώρησε, εγώ θα έλεγα ειδικά στο θέμα του τουρισμού στη Χίο, σε μια απόφαση απόλυτης τεκμηρίωσης όσον αφορά την ωριμότητα και τις υποδομές; Μήπως αυτό ήταν τελικά το πρόβλημά σας; Γιατί δεν το βλέπουμε μόνο εδώ, το βλέπουμε παντού. Βλέπουμε μια τάση αναστολής, ακύρωσης μιας σειράς από πράξεων της προηγούμενης κυβέρνησης με τρόπο αδικαιολόγητο και εντελώς ατεκμηρίωτο. Φτάσατε στο σημείο – και το λέω ειδικά για τη Χίο – να ακυρώνετε ακόμα και λεπτομέρειες.
Έχω μια αναφορά για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ειδικά στη Χίο, για ένα συνέδριο που θα γινόταν τον Ιούνιο. Το ακυρώσατε και αυτό, ενώ ήταν ένα έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και μάλιστα με διασφαλισμένους πόρους.
Όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, πραγματικά είναι λυπηρά. Θα ήθελα να έχω συγκεκριμένες απαντήσεις, διότι τα δύο στοιχεία που σας έδωσα, το πρώτο όσον αφορά στις ελλείψεις και το δεύτερο όσον αφορά στον ανασχεδιασμό της πολιτικής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, για εμένα είναι καθαρές προφάσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κύριο Μουσουρούλη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Νομίζω ότι η επιχειρηματολογία σας στηρίζεται στην υπόθεση ότι υπάρχουν άλλοι λόγοι εκτός από τους ουσιαστικούς εκπαιδευτικούς που προκάλεσαν αυτήν την απόφαση. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος.
Για να σας το τεκμηριώσω αυτό περισσότερο θα σας πω το εξής: Μπορεί ένα γνωστικό αντικείμενο κάποιου Τμήματος να θεωρείται ελκυστικό και να θεωρείται ότι θα μπορούσε να συνεισφέρει, όσον αφορά την ακαδημαϊκή διαδικασία, την εκπαίδευση φοιτητών.
Θα σας κάνω καταρχήν μια ερώτηση και στη συνέχεια θα δώσω μια τοποθέτηση για να δείτε πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα. Υπάρχει χώρα στον κόσμο που σήμερα ιδρύονται νέα Τμήματα; Εάν μπορείτε να μου εμφανίσετε μια χώρα από την πλουσιότερη έως την φτωχότερη που δημιουργούνται νέα Τμήματα, θα είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Υπάρχει χώρα στον κόσμο που δημιουργείται Πανεπιστήμιο με τροπολογία σε νόμο; Εάν υπάρχει μια τέτοια χώρα θα είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θέλετε να σας πω λεπτομέρειες για ποιο Πανεπιστήμιο αναφέρομαι; Φαντάζομαι το ξέρετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ό,τι χρειάζεται να κλείσει…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Μάλιστα δύο ή τέσσερις μέρες πριν από τις εκλογές.
Όσον αφορά την ουσία της εκπαίδευσης θα επαναλάβω κάτι που έχω πει και στους Πρυτάνεις, εάν θεωρούν ότι ένα γνωστικό αντικείμενο έχει ενδιαφέρον για να δημιουργήσει ένα νέο πρόγραμμα σπουδών, η νομοθεσία επιτρέπει τη δημιουργία προγραμμάτων σπουδών, χωρίς να απαιτείται η ίδρυση νέου Τμήματος. Εάν επομένως ένα τέτοιο πρόγραμμα σπουδών έχει ενδιαφέρον για το Πανεπιστήμιο και για την ελληνική νεολαία, ας προχωρήσει το Πανεπιστήμιο να φτιάξει ένα πρόγραμμα σπουδών, όχι τμήμα που απαιτεί υποδομές, διοικητικό προσωπικό, νέους διδάσκοντες.
Τώρα για τα άλλα θέματα που είπατε ότι ακυρώθηκε κάποια δραστηριότητα, καμία δραστηριότητα δεν ακυρώνεται αν δεν υπάρχει λόγος, αν δηλαδή δεν έχει διαπιστωθεί ότι αυτή η δραστηριότητα δεν συνεισφέρει ουσιαστικά. Είναι φανερό. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που θα πρέπει να επανεξετάσουμε όλες τις δραστηριότητες και τη σκοπιμότητά τους. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το εάν ο Δήμαρχος είναι Α ή Β ή αν έχει γίνει με την προηγούμενη κυβέρνηση ή με την προ- προηγούμενη κυβέρνηση.
Η όλη μας προσπάθεια είναι να διαμορφώσουμε σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης ένα τέτοιο πλαίσιο λειτουργίας που να είναι αποδοτικό για τη νεολαία της χώρας μας και το κόστος, το οποίο απαιτείται για αυτό να είναι πραγματικά ουσιαστικό και να αποδίδει και όχι να είναι απλώς μια νέα προσπάθεια και μια νέα ενέργεια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κύριο Ιωάννη Πανάρετο, τον Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.