Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

"Λουκέτο" στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ

Δημοσίευση: 04/02/2009


Ρεπορτάζ:esos.gr
Κλειστό παραμένει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του, εξαιτίας των ασφυκτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει στη λειτουργία του.

Ο τεράστιος αριθμός φοιτητών/τριών, ο εξαιρετικά μικρός αριθμός διδασκόντω/ουσών και η έλλειψη αιθουσών διδασκαλίας και αμφιθεάτρων συντελεί στην υποβάθμιση της διδακτικής διαδικασίας και εξαναγκάζει διδάσκοντες/ουσες και διδασκόμενους/ες σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες διδακτικής σχέσης. Φοιτητές/τριες συμμετέχουν σε μαθήματα όρθιοι/ες, συχνά μάλιστα, παρατηρείται το άκρως απογοητευτικό για εκπαιδευτικές διαδικασίες φαινόμενο φοιτητές και φοιτήτριες να περιμένουν στην ουρά έξω από τις αίθουσες προκειμένου να εξασφαλίσουν, όχι θέση να καθίσουν, αλλά χώρο να σταθούν και να παρακολουθήσουν το μάθημα ενώ πρακτικές ασκήσεις και εργαστήρια, ματαιώνονται ή υπολειτουργούν.

Στην ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι εξαιτίας των πιεστικών αυτών συνθηκών στη λειτουργία του, το Τμήμα δεν μπορεί να εγγυηθεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποφοίτησης των φοιτητών και φοιτητριών τους, γεγονός που θα έχει κρίσιμες συνέπειες στη στελέχωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος σε επιστολή του προς το Υπουργείο Παιδείας, που κοινοποιείται και προς την Πρυτανεία του ΑΠΘ και άλλους φορείς, εκθέτει την κατάσταση στην προσπάθειά του να βρεθούν άμεσα λύσεις. Φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος με δική τους πρωτοβουλία θα μεταβούν στο Υπουργείο Παιδείας για να ζητήσουν λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τμήμα.


Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: Ανυπέρβλητες δυσκολίες σε διδακτικό προσωπικό και κτιριακή υποδομή.

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα ασφυκτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει στη λειτουργία του το Τμήμα μας και να ζητήσουμε την άμεση παρέμβασή σας για την επίλυσή τους. Χωρίς αυτή φοβούμαστε ότι η συνέχιση της λειτουργίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα είναι εξαιρετικά δυσχερής έως αδύνατη.

Ορισμένα στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό και για τις κτιριακές υποδομές του Τμήματός μας κάνουν σαφή την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει.


Αριθμός προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και μετεκπαιδευομένων εκπαιδευτικών.


Κάθε χρόνο στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. εισάγονται τα τρία τελευταία χρόνια πάνω από 500 φοιτητές και φοιτήτριες καθώς στον αρχικό αριθμό των 200 επιτυχόντων/ουσών που εισάγονται με τις γενικές εξετάσεις προστίθενται περισσότερα από 300 άτομα από μεταγραφές, κατατακτήριες και ως ανήκοντα σε ειδικές κατηγορίες. Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών/τριών του Τμήματος είναι σήμερα 1883 άτομα. Στον αριθμό αυτόν προστίθενται, επίσης, 125 μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, 116 υποψήφιοι διδάκτορες/ρισσες και 230 μετεκπαιδευόμενοι/ες εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.


Αριθμός διδασκόντων/ουσών


Για τη διδασκαλία αυτού του αριθμού προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και μετεκπαιδευομένων εκπαιδευτικών, που ξεπερνά τις 2000, το Τμήμα διαθέτει μόλις 27 μέλη ΔΕΠ και μισή θέση ειδικού επιστήμονα με το ΠΔ 407/80.

Είναι εντυπωσιακό ότι αντίστοιχα με το δικό μας Τμήματα άλλων ΑΕΙ έχουν καλύτερη αναλογία διδασκόντων-διδασκομένων. Για παράδειγμα, για 600 διδασκόμενους/ες υπάρχουν 45 διδάσκοντες/ουσες ή για 450 διδασκόμενους/ες υπάρχουν 37 διδάσκοντες/ουσες. Ασφαλώς με την επισήμανση αυτή δεν υπονοείται ότι κακώς αυτά τα Τμήματα έχουν αυτή τη σχέση διδασκόντων-διδασκομένων αλλά ότι το Τμήμα μας και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και ασφαλώς αδικείται.


Αριθμός αποσπασμένων εκπαιδευτικών.


Για τη διεξαγωγή των Πρακτικών Ασκήσεων των φοιτητών/τριών και των εργαστηρίων έχουν αποσπαστεί στο Τμήμα μόνον 17 εκπαιδευτικοί (13 από την πρωτοβάθμια και 4 από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Οποιαδήποτε σύγκριση του αριθμού των αποσπασμένων στο Π.Τ.Δ.Ε. εκπαιδευτικών με τον αριθμό αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε αντίστοιχα με το δικό μας Τμήμα είναι πάλι εντυπωσιακά αρνητική.


Αίθουσες διδασκαλίας.


Το Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. διαθέτει μόλις ένα αμφιθέατρο και ελάχιστες αίθουσες, μικρής κυρίως χωρητικότητας για τη διεξαγωγή των μαθημάτων. Εκκρεμεί ακόμη η ανάθεση της μελέτης για την επέκταση του κτιρίου της Παιδαγωγικής Σχολής. Ο τεράστιος αριθμός φοιτητών/τριών, ο εξαιρετικά μικρός αριθμός διδασκόντων/ουσών και η έλλειψη αιθουσών για διδασκαλία και εργαστήρια, αλλά και αμφιθεάτρων συντελεί στην υποβάθμιση της διδακτικής διαδικασίας και εξαναγκάζει διδάσκοντες/ουσες και διδασκόμενους/ες σε απαράδεκτες συνθήκες διδακτικής σχέσης. Φοιτητές/τριες συμμετέχουν σε μαθήματα όρθιοι/ες, συχνά μάλιστα, παρατηρείται το άκρως απογοητευτικό για εκπαιδευτικές διαδικασίες φαινόμενο φοιτητές και φοιτήτριες να περιμένουν στην ουρά έξω από τις αίθουσες προκειμένου να εξασφαλίσουν, όχι θέση να καθίσουν, αλλά χώρο να σταθούν και να παρακολουθήσουν το μάθημα ενώ πρακτικές ασκήσεις και εργαστήρια, ματαιώνονται ή υπολειτουργούν.

Κύριε Υπουργέ,

Σας εκθέσαμε την άκρως πιεστική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. εξαιτίας του μεγάλου αριθμού εισακτέων, του μικρού αριθμού διδασκόντων/ουσών και της έλλειψης κτιριακών υποδομών.

Σας θυμίζουμε ότι το Π.Τ.Δ.Ε. του ΑΠΘ επιλέγεται από τους υποψήφιους και τις υποψήφιες στις πανελλαδικές εξετάσεις πρώτο σε όλη την Ελλάδα και συγκεντρώνει επιτυχόντες/ούσες με την υψηλότερη βαθμολογία από όλα τα άλλα αντίστοιχα Τμήματα. Το Τμήμα προσπαθεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες όλων όσων επιλέγουν το Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. για τις σπουδές τους. Γι’ αυτό δεν είναι δυνατόν να δεχθεί τη συνεχή υποβάθμιση των εκπαιδευτικών διαδικασιών εξαιτίας των συνθηκών που περιγράψαμε και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποφοίτησης των φοιτητών και φοιτητριών μας, γεγονός που θα έχει κρίσιμες συνέπειες στη στελέχωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Τ.Δ.Ε. στο Α.Π.Θ.

Ευαγγελία Τρέσσου, καθηγήτρια, αναπληρώτρια πρόεδρος

Παναγιώτης Κουμαράς, καθηγητής, διευθυντής τομέα

Γεώργιος Γρόλλιος, αναπληρωτής καθηγητής, διευθυντής τομέα

Βενετία Αποστολίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια, διευθύντρια τομέα

Γεώργιος Πριμεράκης, εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών,

Γεώργιος Σαμαράς, εκπρόσωπος φοιτητών/τριών

Απόστολος Λέντζας, εκπρόσωπος φοιτητών/τριών

Κοινοποίηση: Πρύτανη του Α.Π.Θ., πολιτικά κόμματα, βουλευτές Θεσσαλονίκης,

Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας και μέσα ενημέρωσης.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.