Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Οι πανεπιστημιακοί καλούν τον υπ. Παιδείας πριν παραδώσει να ασχοληθεί και λίγο με το Πανεπιστήμι

Δημοσίευση: 14/09/2009

getimage-spil-posdepΡεπορτάζ:esos.gr

Σας καλούμε λοιπόν, Κύριε Υπουργέ, έστω και την ύστατη αυτή ώρα, λίγες μέρες πριν παραδώσετε το Υπουργείο Παιδείας, να αναλάβετε, επιτέλους, τις ευθύνες που σας αναλογούν, μετατοπίζοντας –έστω και λίγη από- την προσοχή σας από την αδειοδότηση των Κολεγίων, προς την πλευρά των τεράστιων προβλημάτων που βιώνει σήμερα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Ετσι κλείνει την επιστολή του το κορυφαίο συνδικαλιστικό όργανο των πανεπιστημιακών , η ΠΟΣΔΕΠ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Διεύθυνση: Ιπποκράτους 35, GR 106 80 Αθήνα, 6ος Όροφος Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr Ιστοσελίδα: www.posdep.gr Τηλέφωνο: 210 3688568 Fax: 210.3688501 Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο ΑΘΗΝΑ, 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009


Προς τον Κύριο Άρη Σπηλιωτόπουλο

Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, Αθήνα.

Κύριε Υπουργέ,

Η ΠΟΣΔΕΠ διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία την αδράνεια της Πολιτείας, όσον αφορά στην επίλυση του επείγοντος προβλήματος της πληρωμής των συνδρομών για τα ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Η αδράνεια αυτή οδήγησε στη σημερινή αδυναμία ανανέωσης των συνδρομών, επειδή το Υπουργείο Παιδείας δεν φρόντισε να εντάξει τις σχετικές δαπάνες στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιλεξιμότητα των συνδρομών στο πλαίσιο του έργου «Έρευνα και Καινοτομία στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες» του ΕΣΠΑ είχαν αποτύχει. Οι ευθύνες του Υπουργείου Παιδείας για την αρνητική αυτή εξέλιξη είναι τεράστιες και δεν μειώνονται με την επίκληση της προκήρυξης εθνικών εκλογών. Αυτό δεν αποτελεί επιχείρημα ώστε να παραλύουν βασικές συνιστώσες της ακαδημαϊκής λειτουργίας.

Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, σε παλαιότερη απόφασή της, είχε επισημάνει το αυτονόητο, ότι δηλαδή η συνεισφορά των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών -και ειδικά της άμεσης πρόσβασης στη διεθνή βιβλιογραφία- στο εκπαιδευτικό και το ερευνητικό έργο των Ελληνικών Πανεπιστημίων είναι καθοριστική.

Σας καλούμε λοιπόν, Κύριε Υπουργέ, έστω και την ύστατη αυτή ώρα, λίγες μέρες πριν παραδώσετε το Υπουργείο Παιδείας, να αναλάβετε, επιτέλους, τις ευθύνες που σας αναλογούν, μετατοπίζοντας –έστω και λίγη από- την προσοχή σας από την αδειοδότηση των Κολεγίων, προς την πλευρά των τεράστιων προβλημάτων που βιώνει σήμερα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Με Τιμή,

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Η Γραμματέας

Ευγενία Μπουρνόβα

Αναπλ. Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.

                                                  Επιστολή στους Πρυτάνεις

________________________________________________________________________________________________

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓ_Ν ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ_Ν ΜΗΧΑΝΙΚ_Ν

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73 Ζωγράφου

Tηλ. 210 772 1422 Fax 210 772 1412

e-mail: papazog@deslab.ntua.gr

Ζωγράφου, 11 Σεπτεμβρίου 2009

Προς

τη Σύνοδο Πρυτάνεων

και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών Πανεπιστημίων

ΘΕΜΑ: Πληρωμή Συνδρομών Ηλεκτρονικών Περιοδικών Α.Ε.Ι.

Αξιότιμοι κ.κ. Πρυτάνεις και Πρόεδροι Διοικουσών Επιτροπών Πανεπιστημίων,

Σε συνέχεια του από 30.07.2009 ηλεκτρονικού μου μηνύματος, θα ήθελα να σας

ενημερώσω για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την κατάσταση της πληρωμής των

ηλεκτρονικών συνδρομών των επιστημονικών περιοδικών των Α.Ε.Ι.

1. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει εγγράφως ότι δεν

είναι δυνατή η ένταξη έργων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στο ΕΠΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ

2007-2013) που καλύπτουν λειτουργικές δαπάνες. Η συνδρομή στα

ηλεκτρονικά περιοδικά (της τάξης των 15.000.000,00 ευρώ ετησίως,

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%) ενδέχεται να θεωρηθεί από τους

κοινοτικούς ως μη επιλέξιμη δαπάνη (δηλαδή ως λειτουργικά έξοδα), και

επομένως τα 45.000.000,00 ευρώ από τα συνολικά 49.500.000,00 ευρώ της

οριζόντιας δράσης να μην μπορούν να εκταμιευθούν. Βεβαίως, ο Ειδικός

Γραμματέας κ. Κοντογιάννης, με τη συνδρομή του Σ.Ε.Α.Β., απέστειλε ένα

πλήρως τεκμηριωμένο έγγραφο, προκειμένου να πείσει την Ε.Ε. ότι χωρίς τα

ηλεκτρονικά περιοδικά δεν θα είναι δυνατή η υλοποίηση άλλων δράσεων του

ΕΠΕΔΒΜ που αφορούν στην έρευνα, τα διδακτορικά, τα μεταπτυχιακά

προγράμματα σπουδών, κ.λπ. Ίσως δε απαιτηθεί και ταξίδι στις Βρυξέλλες

για επιτόπια διαβούλευση.

2. Εν τω μεταξύ, όπως γνωρίζετε, οι διάφοροι εκδότες αφενός έχουν σταματήσει

την πρόσβαση στα περιοδικά που εκδίδουν (κάποιοι από αυτούς), αφετέρου

έχουν αρχίσει να πιέζουν ασφυκτικά για πληρωμή της πρόσβασης που

παρείχαν μέχρι τώρα (μερικοί μάλιστα εξακολουθούν να παρέχουν πρόσβαση

στη βάση των υποσχέσεων ότι σύντομα θα υπογραφούν οι σχετικές

συμβάσεις και θα πληρωθούν).

3. Επειδή οι συμβάσεις με τους διάφορους εκδότες είναι οι περισσότερες (με

τρεις εξαιρέσεις) της τάξης των 1.000.000,00 με 4.000.000,00 ευρώ συνολικά

2

και για τα τρία χρόνια (2009-2011), η πληρωμή τους από χρήματα του ΕΣΠΑ

δεν απαιτεί προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως θα

απαιτείτο αν η εκταμίευση προήρχετο από το ΠΔΕ, αλλά από τη Διαχειριστική

Αρχή του ΥπΕΠΘ.

4. Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, και με δεδομένο το επείγον του όλου

θέματος, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι για την αποφυγή περιπετειών

θα ήταν προτιμότερο η αρχική πληρωμή να γίνει από κονδύλια του ΠΔΕ και

ακολούθως, αν πεισθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιλεξιμότητα της

δαπάνης, η μεταφορά των αντίστοιχων χρημάτων στο έργο της οριζόντιας

δράσης του ΕΣΠΑ. Έτσι θα έχει γίνει ο προσυμβατικός έλεγχος από το

Ελεγκτικό Συνέδριο για όλες τις συμβάσεις και δεν θα υπάρχει κανένας

κίνδυνος. Στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή πληρωθούν οι συνδρομές

από κονδύλια του ΕΣΠΑ, και ακολούθως η ΕΕ δεν τα θεωρήσει επιλέξιμα, θα

είναι αδύνατη η μεταφορά στο ΠΔΕ επειδή δεν θα έχει γίνει ο προσυμβατικός

έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

5. Πληροφορήθηκα από τον κ. Κοντογιάννη ότι ο ίδιος συνόδευσε τον

Υφυπουργό κ. Ταλιαδούρο σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τον

Αύγουστο με τον Υφυπουργό ΥΠΟΙΟ κ. Μπούρα με αντικείμενο την εξεύρεση

χρημάτων από το ΠΔΕ. Στη συνάντηση εκείνη συμφωνήθηκε η πληρωμή

των ηλεκτρονικών συνδρομών αρχικά από το ΠΔΕ και αργότερα, αν

συμφωνήσει η Ε.Ε., να μεταφερθεί η δαπάνη στο έργο του ΕΣΠΑ.

6. Δυστυχώς, οι πληροφορίες που είχα έως και εχθές συντείνουν στο γεγονός

ότι δεν έχει γίνει καμία επίσημη ενέργεια για την υλοποίηση της συμφωνίας

της παραγράφου 5, με αποτέλεσμα να είναι ακόμα σε πλήρη εκκρεμότητα η

όλη διαδικασία. Συγκεκριμένα, δεν έχει υπάρξει κωδικός ΣΑΕ, με αποτέλεσμα

να μην είναι δυνατή ούτε καν η αποστολή των συμβάσεων στο Ελεγκτικό

Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο (επειδή στο συνοδευτικό έγγραφο

απαιτείται αναφορά στην πηγή χρηματοδότησης).

Με βάση όλα τα παραπάνω, πιστεύω ότι και η δική σας παρέμβαση στο

ΥπΕΠΘ θα είναι καθοριστική προς την κατεύθυνση επίλυσης του

προβλήματος.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. Βεβαίως, σε

περίπτωση που μάθω κάτι παραπάνω, θα σας ενημερώσω αμέσως.

Με εκτίμηση,

Β.Ι. Παπάζογλου,

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Πρόεδρος του Σ.Ε.Α.Β.__

Ανακοίνωσε του Σ.Ε.Α.Β.

O Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β./HEAL-Link), σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής του, πληροφορεί την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα για τα ακόλουθα:

(α) Παρά την ολοκλήρωση της ένταξης του έργου της οριζόντιας δράσης των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «Έρευνα και καινοτομία στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες», το ΥπΕΠΘ δεν θα προχωρήσει προς το παρόν στην υλοποίηση του Υποέργου που αφορά στην πληρωμή των συνδρομών των ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών λόγω της μη ολοκλήρωσης ακόμα των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά στην επιλεξιμότητα της εν λόγω δαπάνης.

(β) Με βάση την παραπάνω εξέλιξη, ο Σ.Ε.Α.Β. προχώρησε σε συντονισμένες παρεμβάσεις προς την πολιτεία, με στόχο την κατ’ αρχήν πληρωμή των εν λόγω συνδρομών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Παρά, όμως, τις προφορικές διαβεβαιώσεις των αρμοδίων ότι η λύση αυτή θα προχωρήσει, καμία δυστυχώς ενέργεια εκ μέρους τους δεν έγινε προς την κατεύθυνση αυτή, ούτε προβλέπεται να γίνει πριν τις εθνικές εκλογές.

(γ) Κατόπιν των ανωτέρω δεν καθίσταται δυνατή η υπογραφή των συμβάσεων με τους εκδότες/παρόχους ηλεκτρονικής πληροφόρησης, άρα και η αποκατάσταση της πρόσβασης στα ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά.

Ο Σ.Ε.Α.Β. θα σας κρατά ενήμερους για κάθε νεώτερη εξέλιξη.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.