Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Όχι στην αναβολή εκλογών απάντησε το Συμβούλιο του ΑΠΘ στον Πρύτανη Γ. Μυλόπουλο

Δημοσίευση: 06/06/2014
Μυλόπουλος
Alt Text: 
Μυλόπουλος
Title Text: 
Μυλόπουλος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

H τυχόν αμφισβήτηση της νομιμότητας των πράξεων του Συμβουλίου εκ μέρους του μη επιλεγέντος υποψηφίου κ. Γιαννακουδάκη είναι υπόθεση του ΣτΕ, στο οποίο και εκκρεμεί σχετική αίτηση του υποψηφίου για ακύρωση των πράξεων του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο Ιδρύματος σε καμιά περίπτωση δεν νομιμοποιείται να αναβάλει την εκλογική διαδικασία, αναμένοντας την απόφαση του ΣτΕ επί της αιτήσεως ακυρώσεως. Εξάλλου, αίτηση παροχής προσωρινής προστασίας κατά των αποφάσεων του Συμβουλίου που να αναστέλλει την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκ μέρους του αιτούντος δεν ευδοκίμησε.
Την απάντηση  αυτή έδωσε  το Συμβούλιο Ιδρύματος του ΑΠΘ στο αίτημα του Πρύτανη Ι. Μυλόποουλου να ακυρωθούν οι εκλογές  για την ανάδειξη νέου Πρύτανη λόγω μη πρόσκλησής του  στη συνεδρίαση επιλογής των υποψηφίων και λόγω ύπαρξης εκκρεμούς ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Προς
Τον Πρύτανη του ΑΠΘ,
Καθηγητή κ. Ι. Μυλόπουλο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,
Απαντώντας στην από 2.6.2014 (αρ. πρωτ. 30653) επιστολή και στο αίτημά σας για αναβολή των εκλογών ανάδειξης του νέου πρύτανη του ΑΠΘ, λόγω μη πρόσκλησής
σας στη συνεδρίαση επιλογής των υποψηφίων και λόγω ύπαρξης εκκρεμούς ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) αιτήσεως ακυρώσεως κατά των
αποφάσεών μας, το Συμβούλιο επιθυμεί να κάνει γνωστά τα εξής:
1. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι τηρήθηκε πλήρως η νομιμότητα και διαφάνεια σε όλες τις πράξεις του σχετικά με τη διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη του
νέου πρύτανη του ΑΠΘ.
2. Η τυχόν αμφισβήτηση της νομιμότητας των πράξεων του Συμβουλίου εκ μέρους του μη επιλεγέντος υποψηφίου κ. Γιαννακουδάκη είναι υπόθεση του ΣτΕ, στο οποίο και εκκρεμεί σχετική αίτηση του υποψηφίου για ακύρωση των πράξεων του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο Ιδρύματος σε καμιά περίπτωση δεν νομιμοποιείται να αναβάλει την εκλογική διαδικασία, αναμένοντας την απόφαση του ΣτΕ επί της αιτήσεως ακυρώσεως. Εξάλλου, αίτηση παροχής προσωρινής προστασίας κατά των αποφάσεων του Συμβουλίου που να αναστέλλει την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκ μέρους του αιτούντος δεν ευδοκίμησε.
3. Το Συμβούλιο αδυνατεί να κατανοήσει γιατί «οι πρυτανικές εκλογές κινδυνεύουν να διεξαχθούν σε συνθήκες αμφισβήτησης της νομιμότητας των πράξεων που οδήγησαν σ’ αυτές» και γιατί δημιουργείται κλίμα ανωμαλίας στο Πανεπιστήμιο. Το γεγονός φυσικά ότι ένας εκ των μη επιλεγέντων υποψηφίων προσφεύγει δικαστικά κατά των αποφάσεων του
Συμβουλίου, αμφισβητώντας τη νομιμότητα των πράξεων του τελευταίου, Κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» (6ος όροφος) Πανεπιστημιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη
δεν σημαίνει κλίμα ανωμαλίας. Οι αμφισβητήσεις εξάλλου ως προς την ορθή εφαρμογή των νόμων μόνο δικαστικά επιλύονται.
4. Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι τα σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών ( τρόπος διεξαγωγής και ημερομηνία) συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν από το Συμβούλιο του ΑΠΘ στη συνεδρίαση με αρ. 11/19‐3‐2014, στην οποία είχατε κληθεί και εσείς. Εξάλλου, μετά τη Συνεδρίαση με αρ. 14/20‐5‐2014 που είχε ως αντικείμενο την επιλογή των τριών υποψηφίων, καμία άλλη επίσημη Συνεδρίαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ δεν έλαβε χώρα.
5. Όσον αφορά τώρα τις αιτιάσεις σας σχετικά με το ότι το Συμβούλιο δεν σας προσκάλεσε σε αυτή τη συνεδρίαση επιλογής των υποψηφίων πρυτάνεων, στερώντας σας έτσι τη δυνατότητα να παρουσιάσετε στα μέλη του Συμβουλίου τις σκέψεις σας για το θέμα αυτό, θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι η διαδικασία ανάδειξης του διαδόχου σας είναι μια ειδική διαδικασία, για την οποία ο νόμος (ν. 4009/2011) ως μόνα όργανα αναγνωρίζει το Συμβούλιο και την οριζόμενη από το Συμβούλιο Τριμελή Επιτροπή (άρθρο 16 περ. β, γ, δ). Ουδεμία ανάμιξη, έστω και τυπική, προβλέπει για τον απερχόμενο πρύτανη. Το θέμα των πρυτανικών εκλογών εκφεύγει εντελώς των αρμοδιοτήτων σας, σε αντίθεση με όλα τα άλλα κοινού ενδιαφέροντος και αρμοδιοτήτων με το Συμβούλιο θέματα του Πανεπιστημίου, για τα οποία καλείστε –έστω και χωρίς δικαίωμα ψήφου–στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Πέραν όμως τούτου υπάρχει και κάτι άλλο που θα καθιστούσε οποιαδήποτε συμμετοχή σας στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μη νόμιμη. Συγκεκριμένα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και αμεροληψία της όλης διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων (άρθρο 7 ΚΔΔιαδ) δεν θα μπορούσατε να μετέχετε στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, παρουσιάζοντας μάλιστα τις σκέψεις σας, όταν κρίνεται σε αυτές ως υποψήφιος ο επί τετραετία άμεσος και κύριος συνεργάτης σας. Η τυχόν συμμετοχή σας θα έθετε τότε ζήτημα νομιμότητας των αποφάσεων του Συμβουλίου. Ακόμη λοιπόν και αν σας προσκαλούσαμε να συμμετέχετε, θα έπρεπε από μόνος σας να απέχετε προκειμένου να διαφυλάξετε το κύρος και την αμεροληψία της όλης διαδικασίας, για την οποία είμαστε βέβαιοι ότι και εσείς ενδιαφέρεστε.
Κύριε Πρύτανη, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η διασφάλιση τόσο του κύρους του πρυτανικού θεσμού όσο και η εύρυθμη λειτουργία του ΑΠΘ είναι υπόθεση όλων μας, όλων των οργάνων του Πανεπιστημίου, δηλαδή του Συμβουλίου, του Πρυτάνεως και της Συγκλήτου (άρθρο 8 § 1 ν. 4009), είναι αρμοδιότητα που ρητά προβλέπεται από τον νόμο όχι μόνο για εσάς (άρθρο 8 παρ. 18 περ. α΄) αλλά και για το Συμβούλιο (άρθρο 8 παρ. 10 περ. β΄). Ειδικότερα όμως η διασφάλιση του κύρους, της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των πρυτανικών Κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» (6ος όροφος) Πανεπιστημιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη εκλογών είναι υποχρέωση του οργάνου που έχει την αποκλειστική ευθύνη για αυτή, δηλ. του Συμβουλίου.
Με εκτίμηση,
Για το Συμβούλιο του Ιδρύματος,
Ο Πρόεδρος,
και α./α. ο Αν. Πρόεδρος,
Βασίλειος Κ. Ταρλατζής
Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής__

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ