Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Πράσινο φως για το Erasmus+: Θα ξεπεράσουν τα 4 εκατομμύρια οι υποτροφίες της ΕΕ

Δημοσίευση: 19/11/2013
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Το Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που πρόκειται να ξεκινήσει στις αρχές Ιανουαρίου, εγκρίθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με σκοπό να συμβάλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας και να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, το επταετούς διάρκειας πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ , δηλαδή 40% υψηλότερο από τα σημερινά επίπεδα. Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι θα λάβουν υποστήριξη για σπουδές, εργασία ή εθελοντισμό στο εξωτερικό, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 2 εκατομμύρια φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 650 000 φοιτητές επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητευόμενοι, καθώς και περισσότεροι από 500 000 νέοι που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών ή εθελοντισμού στο εξωτερικό. Οι φοιτητές που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν πλήρη κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών (Master) στο εξωτερικό, σπουδές για τις οποίες σπανίζουν οι κρατικές υποτροφίες ή τα δάνεια, θα επωφεληθούν από ένα νέο πρόγραμμα εγγυήσεων δανείων που θα διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Το Erasmus+ θα παρέχει επίσης χρηματοδότηση για εργαζομένους στην εκπαίδευση και κατάρτιση, για νεαρούς εργαζομένους και για συμπράξεις μεταξύ πανεπιστημίων, κολεγίων, σχολείων, επιχειρήσεων και οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
«Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το Erasmus+ και νιώθω περήφανη που κατορθώσαμε να εξασφαλίσουμε αύξηση του προϋπολογισμού κατά 40% σε σχέση με τα σημερινά μας προγράμματα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την προσήλωση της ΕΕ στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Το Erasmus+ θα συμβάλει επιπλέον στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αυξήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους με την εμπειρία του εξωτερικού. Παράλληλα με την παροχή ατομικών υποτροφιών, το Erasmus+ θα υποστηρίξει συμπράξεις, ώστε να βοηθήσει στη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία, καθώς και μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στα κράτη μέλη. Πρόκειται για θέματα ζωτικής σημασίας, αν θέλουμε να εφοδιάσουμε τη νέα μας γενιά με τα προσόντα και τις δεξιότητες που χρειάζεται για να πετύχει στη ζωή»• αυτά δήλωσε η κα Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας.
Το Erasmus+ έχει τρεις βασικούς στόχους: τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού του χρηματοδοτούν μαθησιακές ευκαιρίες για άτομα στο εξωτερικό, είτε στην ΕΕ είτε εκτός αυτής• ο υπόλοιπος προϋπολογισμός θα υποστηρίξει συμπράξεις μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανώσεων νεολαίας, επιχειρήσεων, τοπικών και περιφερειακών αρχών και ΜΚΟ, καθώς και μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και για την προαγωγή της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας.
Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διά βίου μάθησης (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «νεολαία σε δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες). Θα είναι πιο εύκολο για τους αιτούντες να αντιληφθούν τις ευκαιρίες που προσφέρονται, ενώ, ταυτόχρονα, άλλες απλουστεύσεις θα διευκολύνουν την πρόσβαση.
Erasmus+ : οι δικαιούχοι
-    2 εκατομμύρια φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορέσουν να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν στο εξωτερικό• συμπεριλαμβάνονται 450 000 περίοδοι πρακτικής άσκησης•
-    650 000 φοιτητές επαγγελματικών σχολών και μαθητευόμενοι θα λάβουν υποτροφίες για να σπουδάσουν, να καταρτιστούν ή να εργαστούν στο εξωτερικό•
-    800 000 εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί καθηγητές, επιμορφωτές, εκπαιδευτικό προσωπικό και νεαροί εργαζόμενοι θα διδάξουν ή θα καταρτίσουν άτομα στο εξωτερικό•
-    200 000 μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν πλήρη κύκλο σπουδών Master σε άλλη χώρα θα επωφεληθούν από εγγυήσεις δανείων•
-    Περισσότεροι από 500 000 νέοι άνθρωποι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε εθελοντισμό στο εξωτερικό ή σε ανταλλαγές νέων•
-    Περισσότεροι από 25 000 φοιτητές θα λάβουν υποτροφίες για κοινά πτυχία master, που προϋποθέτουν σπουδές σε δύο τουλάχιστον τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού•
-    125 000 σχολεία, ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδρύματα για την εκπαίδευση ενηλίκων, οργανώσεις της νεολαίας και επιχειρήσεις θα λάβουν χρηματοδότηση για τη δημιουργία 25 000 «στρατηγικών συμπράξεων» με σκοπό την προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και την ενθάρρυνση διασυνδέσεων με τον κόσμο της εργασίας•
-    3 500 εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις θα λάβουν υποστήριξη για να δημιουργήσουν περισσότερες από 300 «συμμαχίες γνώσης» και «τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων» για την τόνωση της απασχολησιμότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας•
-    600 συμπράξεις στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών μη κερδοσκοπικών αθλητικών εκδηλώσεων, θα λάβουν επίσης χρηματοδότηση.
Ιστορικό
Το Erasmus+ δρομολογείται σε μια εποχή κατά την οποία περίπου έξι εκατομμύρια νέοι άνθρωποι είναι άνεργοι στην ΕΕ – ενώ ειδικότερα στην Ισπανία και στην Ελλάδα τα επίπεδα της ανεργίας στους νέους ξεπερνούν το 50%. Ταυτοχρόνως, υπάρχουν περισσότερες από 2 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας και το ένα τρίτο των εργοδοτών αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό με τις δεξιότητες που χρειάζονται. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει σοβαρό χάσμα δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Το Erasmus+ θα αντιμετωπίσει αυτό το χάσμα, παρέχοντας ευκαιρίες για σπουδές, κατάρτιση ή απόκτηση εμπειρίας στο εξωτερικό.
Ταυτοχρόνως, η ποιότητα και η καταλληλότητα των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας στην Ευρώπη θα αναβαθμιστούν μέσω της υποστήριξης που θα παρασχεθεί για την επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού προσωπικού και των νεαρών εργαζομένων και μέσω της συνεργασίας του κόσμου της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας.
Ηκινητικότηταφοιτητώνκαιμαθητευομένωνδίνειεπίσηςώθησηστηνκινητικότητα των εργαζομένων μεταξύ κρατών μελών•όσοι έχουν ήδη σπουδάσει ή καταρτιστεί σε άλλη χώρα είναι πιθανότερο να θελήσουν να εργαστούν στο εξωτερικό μελλοντικά.
Ο προϋπολογισμός ύψους 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό.  Αναμένεται να χορηγηθούν πρόσθετα κονδύλια για την κινητικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη δημιουργία ικανοτήτων με τη συμμετοχή χωρών μη μελών της ΕΕ• η απόφαση για τον πρόσθετο αυτό προϋπολογισμό δεν αναμένεται πριν από το 2014.
ΤοErasmus+ περιλαμβάνει, γιαπρώτη φορά, ειδική γραμμή στον προϋπολογισμό του για τον αθλητισμό. Θαχορηγήσειπερίπου €265 εκατομμύριασεμιαεπταετίαμε σκοπόνασυμβάλειστηνανάπτυξητηςευρωπαϊκήςδιάστασης στον αθλητισμό, με την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών, όπως το στήσιμο αγώνωνκαι το ντόπινγκ. Θαυποστηρίξειεπίσης διακρατικά έργαστα οποία θα συμμετέχουν οργανώσεις μαζικού αθλητισμού, προωθώντας, για παράδειγμα, τη χρηστή διακυβέρνηση, την κοινωνική ένταξη, τη διπλή σταδιοδρομία και τη σωματική άσκηση για όλο τον κόσμο.
Επόμενα βήματα
Η πρόταση εγκρίθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έγκριση του Συμβουλίου (των κρατών μελών) αναμένεται τον επόμενο μήνα.  Το πρόγραμμα Erasmus+ θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2014.
 Παράρτημα 1: Υπότροφοι 2007-2013
Ο πίνακας δείχνει τον κατ’ εκτίμηση αριθμό υποτρόφων της ΕΕ για σπουδές, κατάρτιση, εργασιακή εμπειρία και εθελοντισμό στο εξωτερικό στο πλαίσιο των προγραμμάτων «διά βίου μάθησης» και «νεολαία σε δράση» την περίοδο 2007-2013. Καλύπτει τις δράσεις κινητικότητας που θα συνεχιστούν στο πλαίσιο του Erasmus+.
Το Erasmus+ θα παράσχει χρηματοδότηση για περισσότερα από 4 εκατομμύρια άτομα για σπουδές, κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή εθελοντισμό στο εξωτερικό, αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση περίπου50% σε σύγκριση με τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν υποστήριξη στο πλαίσιο των σημερινών προγραμμάτων.
Αριθμός συμμετεχόντων* 2007-2013
Χώρα    Σύνολο
Αυστρία    67 000
Βέλγιο    73 000
Βουλγαρία    41 000
Κροατία    8 000
Κύπρος    10 000
Τσεχική Δημοκρατία    93 000
Δανία    38 000
Εσθονία    24 000
Φινλανδία    68 000
Γαλλία    331 000
Γερμανία    382 000
Ελλάδα    50 000
Ουγγαρία    64 000
Ιρλανδία    30 000
Ιταλία    220 000
Λετονία    35 000
Λιθουανία    51 000
Λουξεμβούργο    8 000
Μάλτα    6 000
Κάτω Χώρες    114 000
Πολωνία    220 000
Πορτογαλία    63 000
Ρουμανία    80 000
Σλοβακία    42 000
Σλοβενία    28 000
Ισπανία    346 000
Σουηδία    50 000
Ηνωμένο Βασίλειο    162 000
Σύνολο    2 704 000
* Τα αριθμητικά στοιχεία για κάθε χώρα βασίζονται σε ετήσιες εκθέσεις εθνικών οργανισμών και σε εκτιμήσεις για ανταλλαγές που δεν έχουν αναφερθεί ακόμη στο πλαίσιο των σημερινών προγραμμάτων. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία έχουν στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη χιλιάδα. Τα αριθμητικά στοιχεία για την Κροατία υπολογίζονται από την έναρξη της συμμετοχής της στα προγράμματα το 2011.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ