ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΕΙ προς Α. ΛΟΒΕΡΔΟ: Αλλάξτε το νόμο για να εκλέξουμε Πρύτανη- «Μπλόκο» στις διαδικασίες

Δημοσίευση: 22/06/2014
Λοβέρδος
Alt Text: 
Λοβέρδος
Title Text: 
Λοβέρδος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ο Α. Λοβέρδος με το που ανέλαβε  το «τιμόνι» του υπουργείου Παιδείας , παρέλαβε προσωπική επιστολή από τον πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας  (ΤΕΙ Πάτρας-Μεσολογγίου) Τάσο Καραγιάννη, με την οποία εγείρει θέμα νομιμότητας διάταξης του νόμου 4009/2011:«Σας παρακαλώ  κε υπουργέ να προωθήσετε τις διαδικασίες  που απαιτούνται για την απαλοιφή της διάταξης «Ως πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια» η οποία παραβιάζει σαφώς  το Κοινοτικό Κεκτημένο και επιφέρει διακρίσεις στους Ευρωπαίους Πολίτες».
 Ο κ.Καραγιάννης δεν σταματά μόνο στην πρότασή του αλλά προειδοποιεί το νέο υπουργό Παιδείας:«Στο πλαίσιο αυτό θα μπορέσει και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας να προωθήσει ακώλυτα την ανάδειξη του Πρύτανή του».
Ο πρόεδρος  του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας  ενημερώνει τον υπουργό Παιδείας πως :
Α. Εξετάζοντας την προτεινόμενη προκήρυξη την οποία μέλη του Συμβουλίου μου απέστειλαν για την υπογραφή, διαπίστωσα ότι αναφέρεται στο άρθρο 8 παρ. 15 του νόμου 4009/11, όπου σαφώς και κατηγορηματικώς καθορίζεται ότι, για την διεκδίκηση της θέσης του πρύτανη ενός ΑΕΙ, προϋπόθεση είναι η κατοχή της ελληνικής ιθαγένειας.
Β. Το σημείο αυτό έρεχεται προφανώς σε αντίθεση με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπως εκφράζονται από τη συνθήκη, και συγκεκριμένα με τις κατοχυρωμένος ελευθερίες που διατυπώνονται στα άρθρα της Συνθήκης περί κινητικότητας και ελευθερίας της εργασίας.
Γ. Η διάκριση που επιφέρει το ως άνω άρθρο του νόμου πλαισίου είναι σαφώς εις βάρος των μη ελληνικής ιθαγένειας πολιτών της Ε.Ε. και των Ελλήνων της διασποράς
Δ. Εν άλλοις, ενώ οι Ελληνες απολαμβάνουν τις ελευθερίες των συνθηκών για κινητικότητα και εργασία σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. απαγορεύεται, με το νόμο πλαίσιο για τα ΑΕΙ, στους λοιπούς ευρωπαίους πολίτες να διεκδικήσουν την ανάδειξη τους στο αξίωμα του Πρύτανη ενός ΑΕΙ. Τούτο όχι μόνο ως διακριτική αντιμετώπιση μπορεί να ερμηνευθεί αλλά και ως κατάλυση του Κοινοτικού Κεκτημένου.
Ε. Επιπροσθέτως, η απαλοιφή από το νόμο του περιορισμού αυτού θα επιτρέψει σε έμπειρους και υψηλών δυνατοτήτων ακαδημαϊκούς, να εμπλακούν στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα της Ανώτατης Εκπαίδευσης με προφανή οφέλη για την ανάπτυξη και περαιτέρω εξέλιξη του συστήματος.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στις 10 Ιουνίου, μια εβδομάδα δηλαδή πριν ο πρόεδρος του Συμβουλίου στείλε στον υπουργό Παιδείας την παραπάνω επιστολή , έξη μέλη του Συμβουλίου κάλεσαν εγγράφως ,  τον κ. Καραγιάννη  να κινήσει τις διαδικασίες εκλογής του πρόέδρου/Πρύτανη διατυπώνοντα παράλληλα την εκτίμηση ότι «Θα ήταν επιζήμιο, με ευθύνη του Συμβουλίου Διοίκησης, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας να είναι το μοναδικό ΑΕΙ της χώρας, που θα ξεκινήσει τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά χωρίς νέα αιρετά όργανα διοίκησης, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους».
Προς: Πρόεδρο του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Καθηγητή Καραγιάννη Τάσσο
Brunel University, UK
Κοινοποίηση: Μέλη ΕΠ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Θέμα: Συνεδρίαση Συμβουλίου Διοίκησης με θέμα εκλογή Προέδρου (Πρύτανη)
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
Μετά την έκδοση του ΦΕΚ συγκρότησης του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΤΕΙ Δυτικής
Ελλάδας, εναπομένει, όπως γνωρίζετε, η εναρμόνιση της λειτουργίας του Ιδρύματός μας με την τρέχουσα νομοθεσία περί οργάνων διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Δηλαδή, η οργάνωση και η προετοιμασία ανάδειξης των νέων και πρώτων αιρετών αρχών διοίκησης του Ιδρύματός, ήτοι του Προέδρου (Πρύτανη) και των αναπληρωτών του. Η διαδικασία εκλογής των Κοσμητόρων, όπως γνωρίζετε, έχει ήδη ξεκινήσει.
Επειδή οι νέες διοικήσεις στα ελληνικά τριτοβάθμια ιδρύματα, αναλαμβάνουν κατά κανόνα με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, η οποία ξεκινάει το Σεπτέμβριο κάθε έτους –συνεκτιμώντας και το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας–, σας παρακαλούμε να συγκαλέσετε εντός των επόμενων ημερών το Συμβούλιο του Ιδρύματος, με θέμα τη διοργάνωση της εκλογικής διαδικασίας.
Σας επισημαίνουμε ότι η καταληκτική περίοδος της προσπάθειας μας, καλό θα ήταν, να μην υπερβαίνει την 20ή Ιουλίου, διότι η νέα διοίκηση πρέπει να έχει το χρόνο να ενημερωθεί, ώστε να ασκήσει απερίσπαστη τα καθήκοντά της την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, προς όφελος της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.
Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι η διαδικασία αυτή συνήθως ολοκληρώνεται πριν τη λήξη της ακαδημαϊκής χρονιάς και όσα από τα Ελληνικά ΑΕΙ (π.χ Πανεπιστήμιο Πατρών με εκλογή Πρύτανη στις 18 Ιουνίου) δεν έχουν ακόμη εναρμονίσει τη διοίκησή τους με την τρέχουσα νομοθεσία της Ανώτατης Εκπαίδευσης μεριμνούν στο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.
Θα ήταν επιζήμιο, με ευθύνη του Συμβουλίου Διοίκησης, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας να είναι το μοναδικό ΑΕΙ της χώρας, που θα ξεκινήσει τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά χωρίς νέα αιρετά όργανα διοίκησης, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους.
Με τιμή
Γεωργοπούλου Σταυρούλα, Καθηγήτρια
Γναρδέλλης Χαράλαμπος, Καθηγητής
Καφούσιας Διονύσης, Αν. Καθηγητής
Παπαθανασίου Ηλίας, Αν. Καθηγητής
Σταθάτος Ηλίας, Καθηγητής
Συρμακέσης Σπύρος, Καθηγητής

Ο Ενιαίος Σύλλογος  Εκπαιδευτικού προσωπικού ΤΕΙ Δυτικής  Ελλάδος
Ο Ενιαίος Σύλλογος  Εκπαιδευτικού προσωπικού ΤΕΙ Δυτικής  Ελλάδος  σχετικά διατύπωσε την ακόλουθη θέση:
Α. Για το θέμα της ελληνικής ιθαγένειας, ως προαπαιτούμενο για τη θέση του Πρύτανη, έχει ήδη τοποθετηθεί με σαφήνεια το Υπουργείο Παιδείας δια του τότε υπουργού   Κ. Αρβανιτόπουλου… στη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με τον τρόπο εκλογής των Διοικητικών Οργάνων των Πανεπιστημίων και, ειδικότερα, όσον αφορά τον Πρύτανη, απάντησε ότι «Λόγω των αρμοδιοτήτων του που συναρτώνται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας, ο Πρύτανης έχει ελληνική ιθαγένεια» (Υπ. Παιδείας και Θρησκ/των, Τμ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, αρ. πρωτ. 199837/ΙΗ/30.12.2013).  
Β.Αυτή η θέση του υπουργείου Παιδείας είναι σύμφωνη με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η από 2/7/1996 απόφαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μετά από σχετική προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της χώρας μας, για παράβαση βασικών διατάξεων της συνθήκης (άρθρο 48) που προβλέπουν το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης των εργαζόμενων, καθόρισε με σαφήνεια ότι κάθε ευρωπαίος πολίτης (ανεξαρτήτως ιθαγένειας), μπορεί να προσληφθεί στο Ελληνικό δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με την προϋπόθεση ότι οι θέσεις αυτές δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με άσκηση δημόσιας εξουσίας ή με τη διασφάλιση γενικών συμφερόντων του κράτους.
Εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, κάθε ενδιαφερόμενος για τη θέση του Προέδρου (Πρύτανη), αφού υποβάλλει την υποψηφιότητά του, μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια εθνικά ή ευρωπαϊκά όργανα στην περίπτωση που θεωρήσει ότι θίγεται π.χ. λόγω διακριτικής σε βάρος του μεταχείρισης, και ως εκ τούτου αίρονται οι όποιες ανησυχίες του Προέδρου του Σ.Δ. Τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ή βρίσκονται στο στάδιο εκλογής των Πρυτάνεων, προφανώς όχι διότι επιθυμούν να παρανομήσουν ή αδιαφορούν για τις επιταγές της ισότητας, αλλά διότι έχουν σταθμίσει την αναγκαιότητα να έχουν Πρυτανικές Αρχές κατά την έναρξη του επόμενου Ακαδημαϊκού Έτους.
Γ.Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 8 του νόμου 4009/2011, βάσει της οποίας «Ο πρόεδρος… καταρτίζει την ημερήσια διάταξη στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και θέματα που τίθενται από δύο τουλάχιστον μέλη του Συμβουλίου», ο Πρόεδρος του Σ.Δ. υποχρεούται να περιλάβει στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης το θέμα της εκλογής νέου Προέδρου (Πρύτανη) του Ιδρύματος, καθότι αυτό έχει τεθεί ως αίτημα από το σύνολο των Μελών του Σ.Δ. με την από 10/6/2014 κοινή τους επιστολή προς αυτόν, χωρίς να θέτει προσκόμματα.
Δ.Η στάση του Προέδρου του Σ.Δ. παρακωλύει την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη σύσταση των νέων οργάνων διοίκησης και επιφέρει προφανείς δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία του Ιδρύματος, και μάλιστα στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά».
Ε.Αποτέλεσμα είναι το Ίδρυμα να συνεχίζει σε αυτό το ιδιότυπο και πρωτότυπο σε πανελλαδικό επίπεδο καθεστώς διοίκησης, τα προβλήματα συσσωρεύονται και σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση ακολουθούν τον χορό των δερβίσηδων.
Με βάση τα παραπάνω, το ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας απαιτεί:
-Την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής του Προέδρου (Πρύτανη) του Ιδρύματος, με πρώτο βήμα την έκδοση από τον Πρόεδρο του Σ.Δ. της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
- Σε περίπτωση άρνησης ή κωλύματος του Προέδρου του Σ.Δ. να προβεί άμεσα στις απαραίτητες προς τούτο ενέργειες, την ανάληψη από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και τα Μέλη του Σ.Δ. των ευθυνών που τους ανέθεσε με την ψήφο της η ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιδρύματος και την ενεργοποίηση του εδαφίου (β) της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 4076/2012, το οποίο προβλέπει παύση εξωτερικού μέλους του Σ.Δ. για λόγους πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων και καθηκόντων του, καθώς και της παραγράφου 13 του άρθρου 8 του νόμου 4009/2011, η οποία προβλέπει την αναπλήρωση του Προέδρου του Σ.Δ. όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.
-Η εκλογή του Προέδρου (Πρύτανη) να προηγηθεί της εκλογής των Κοσμητόρων, όπως άλλωστε είχε συμφωνηθεί κατά τη συνάντηση που είχε το ΔΣ του συλλόγου με τον Πρόεδρο και τα παρόντα μέλη του Σ.Δ. στο περιθώριο της συνεδρίασής του της 7/3/2014, και όπως κατά κανόνα γίνεται στις διαδικασίες εκλογής ατομικών οργάνων διοίκησης στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας.
• Την εξεύρεση ενός κοινά αποδεκτού τρόπου και χρόνου πραγματοποίησης συνεδριάσεων του Σ.Δ., σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ώστε να εξασφαλίζεται αφενός η συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των Μελών του Σ.Δ., και αφετέρου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και παραγωγικά τα φλέγοντα ζητήματα του Ιδρύματος.
• Τη διασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία του Σ.Δ. και των αποφάσεων που λαμβάνονται, στα πλαίσια των δημοκρατικών διαδικασιών και της ακαδημαϊκής δεοντολογίας.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.