ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΕΜΠ: Έκκληση για νηφαλιότητα και αυτοσυγκράτηση ως προς ακραίες ενέργειες

Δημοσίευση: 18/06/2014
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Alt Text: 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Title Text: 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ύστατη έκκληση απευθύνει με ανακοίνωσή της η Πρυτανεία και η Σύγκλητος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου:
• Προς την πολιτεία ώστε να προκηρυχθούν άμεσα, οι 340 θέσεις ενδοιδρυματικής κινητικότητας στο ΕΠΜ, για να ακολουθήσει αμέσως μετά η αναστελέχωση των υπηρεσιών του και να μπει ένα τέλος στην ανασφάλεια και το άλγος το οποίο έχει πρόδηλα δημιουργήσει στα διοικητικά στελέχη του Ιδρύματος, η υπόψη εργασιακή αβεβαιότητα. Να αναδειχθεί ευρύτατα το μείζον διοικητικό πρόβλημα.
• Να υπάρξει εσωτερική νηφαλιότητα και αυτοσυγκράτηση ως προς ακραίες ενέργειες, οι οποίες ενδεχομένως και υπερβαλλόντως να θεωρηθεί ότι προσβάλουν τον ακαδημαϊκό μας πολιτισμό και να χρησιμοποιηθούν ως επιχείρημα εναντίον του δημόσιου αγαθού του ανοικτού πανεπιστημίου. Να
υπογραμμισθεί η αναγκαιότητα το ΕΜΠ να παραμένει προσβάσιμο σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας, κατά την διάρκεια των όποιων διεκδικήσεών τους.

Ανακοίνωση της Πρυτανείας και των μελών της Συγκλήτου για τη διαθεσιμότητα των Διοικητικών Υπαλλήλων του Ε.Μ.Π. 15 Ιουνίου 2014
Αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει το Πολυτεχνείο, αλλά σε ανάλο γο βαθμό και επτά άλλα ελληνικά Πανεπιστήμια, εξαιτίας του προβλήματος της διαθεσιμότητας- κινητικότητας-απολύσεων του Διοικητικού Προσωπικού, που τα ταλανίζει εδώ και ένα περίπου χρόνο, η Πρυτανεία και τα μέλη της Συγκλήτου του ΕΜΠ, οφείλουμε να ενημερώσουμε υπεύθυνα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας αλλά και να δηλώσουμε την αμέριστη και ουσιαστική συμπαράσταση του Ιδρύματος στο σύνολό του, στο προσωπικό μας το οποίο εδώ και ένα χρόνο βρίσκεται σε αγωνία εργασιακής επιβίωσης με συνακόλουθα προβλήματα ανθρώπινης επιβίωσης. Με επανειλημμένες αποφάσεις της η Σύγκλητος στηρίζει το διοικητικό προσωπικό και εξακολουθεί εντείνοντας την προσπάθεια της, με προσοχή και επιμέλεια.
Σκόπιμο είναι όμως να θυμηθούμε για λίγο το πώς φτάσαμε ως εδώ και τι έχουμε μέχρι σήμερα καταφέρει για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της αποκατάστασης της διοικητικής λειτουργίας στο Ιδρυμα, ασχέτως εάν σήμερα καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε άμεσα μια νέα όξυνση και υποτροπή του σχεδίου αποκατάστασης, παρά τα όσα είχαν συμφωνηθεί με το Υπουργείο και τηρήθηκαν απαρέγκλιτα και έγκαιρα από πλευράς ΕΜΠ, τόσο χάρη στις αποτελεσματικές ενέργειες της Ομάδας
Διαχείρισης Εργου που δημιουργήσαμε, μετά από προτροπή του ΥΠαιΘ, όσο και στις συνακόλουθες ενέργειες της Συγκλήτου μας.
Πέρσι, τέτοια εποχή, εκτός από τα 549 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, το Ε.Μ.Π. διέθετε :
• 64 μέλη Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ),
• 68 μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), έναντι των 320 θέσεων που προβλέπονταν στον Οργανισμό του Ιδρύματος (ποσοστό περίπου 20%), και • 850 μέλη Διοικητικού Προσωπικού, εκ των οποίων 150 μέλη σε μόνιμες, προβλεπόμενες από τον Οργανισμό θέσεις και 700 μέλη της κατηγορίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ). Επισημαίνεται ότι στο Ιδρυμα, ως συνέπεια των εκάστοτε νομοθετικών και θεσμικών ρυθμίσεων, αλλά και της συνεχούς προσπάθειας για αναβάθμιση και πρόοδο μελών του Διοικητικού Προσωπικού, μεγάλο μέρος των υπαλλήλων ΙΔΑΧ είχαν υψηλά προσόντα και εκ των πραγμάτων εκτελούσαν εξειδικευμένα καθήκοντα, στις παρυφές του αμιγώς
καλούμενου ως "διοικητικού έργου".
Από το Σεπτέμβριο 2013 με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) 135211/23-9- 13 (ΦΕΚ 2384Β), 50539/15-10-13 (ΦΕΚ 2601 Β) και 57519/11-4-14 (ΦΕΚ 910 Β) επεβλήθησαν αιφνίδια από την πολιτεία, χωρίς καμία συνεννόηση ή έστω απλή ενημέρωση του Ιδρύματος, οι εξής μεταβολές στο Διοικητικό Προσωπικό (Μόνιμο και ΙΔΑΧ) του Ιδρύματος :
• 159 Μόνιμοι και ΙΔΑΧ, λαμβανομένων υπόψη και των εξαιρέσεων, τίθενται χωρίς καμία αξιολόγηση σε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης του συνόλου των θέσεων του Κλάδου ή της Ειδικότητάς τους και εάν δεν μπουν σε καθεστώς κινητικότητας, απολύονται με ορίζοντα απόλυσης την 15 Ιουνίου 2014. Μεταξύ των υπαλλήλων αυτών συμπεριλαμβάνονται και οι φύλακες του Ιδρύματος οι οποίοι απολύονται σε ποσοστό περίπου 95% !
• 175 Μόνιμοι και ΙΔΑΧ τίθενται σε διαθεσιμότητα με αποτίμηση προσόντων (μοριοδότηση), λόγω μερικής κατάργησης των θέσεων του Κλάδου ή της Ειδικότητάς τους με ορίζοντα απόλυσης την 15 Ιουνίου 2014, ο οποίος με την ΚΥΑ 57519/11-4-2014 (ΦΕΚ 910 Β) επανακαθορίστηκε για το Δεκέμβριο του 2014.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία με τις πρώτες αποφάσεις της πολιτείας απομακρύνθηκε άμεσα από τις θέσεις του περίπου το 40% του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος και αν λάβουμε υπόψη και τις επιγενόμενες συνταξιοδοτήσεις το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 50%. Ηταν ανθρώπινα αδύνατο να λειτουργήσει πλέον το Ε.Μ.Π. κάτω από αυτές τις συνθήκες και εάν αυτό στοιχειωδώς, εμβαλωματικά και κάτω από τις συνθήκες συμβαίνει σήμερα οφείλεται στην υπερπροσπάθεια όλων των υπολοίπων, αλλά και αρκετών από τους διαθέσιμους οι οποίοι εθελοντικά προσφέρουν, με προφανώς αναμενόμενα αρνητικά αποτελέσματα στην ποσότητα – ίσως και την ποιότητα – του παραγόμενου έργου.
Υπενθυμίζεται ότι μετά ταύτα άρχισαν οι περίπου τρίμηνες κινητοποιήσεις, οι οποίες προφανώς είχαν εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες στη ζωή του Ιδρύματος, με έντονα τραυματισμένη την εκπαιδευτική διαδικασία, παρά τις εργώδεις προσπάθειες για να "σωθεί το εξάμηνο" και επέκταση της διδακτικής και εξεταστικής δραστηριότητας μέχρι περίπου τα μέσα του προσεχούς Αυγούστου, εφόσον φυσικά το επιτρέψει η αιφνιδίως εμφανισθείσα υποτροπή της περασμένης Παρασκευής.
Θετικό στοιχείο των συζητήσεων και των διαβουλεύσεων με το ΥΠαιΘ, οι οποίες οδήγησαν και στην αναστολή των κινητοποιήσεων τον περασμένο Δεκέμβριο, ήταν η κατάληξη σε μία συμφωνία με την πολιτική ηγεσία του ΥΠαιΘ, η οποία επιβεβαιώθηκε ρητά ως εξακολουθούσα ισχύουσα πριν από περίπου 20 ημέρες, βάση της οποίας υπήρξαν :
• Η διοικητική αναδιάρθρωση του προσωπικού του Ε.Μ.Π., στα πλαίσια ενός νέου Οργανογράμματος Υπηρεσιών, και η τοποθέτηση του υπηρετούντος διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος, σε θέσεις ανάλογες των ουσιαστικών προσόντων τους.
• Η προκήρυξη θέσεων ενδοιδρυματικής κινητικότητας ανάλογα με τα προβλεπόμενα στη μελέτη του ΥΠαιΘ η οποία υιοθετήθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης με θέμα "Μεταρρυθμιστικές Δράσεις εποπτευόμενων ΝΠΔΔ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ" για την αξιολόγηση των δομών και των υπηρεσιών του Ε.Μ.Π., η οποία κατέληγε ότι το Ε.Μ.Π. έχει ανάγκη την ύπαρξη
597 θέσεων διοικητικών υπαλλήλων για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του.
• Η δημιουργία ειδικής Ομάδας Διαχείρισης Εργου, την οποία εζήτησε το ΥΠαιΘ για την εντατική παρακολούθηση του έργου, το οποίο θα κατέληγε στη δυνατότητα επανόδου – μετά από μοριοδότηση – των υπό απόλυση και διαθέσιμων στο Ε.Μ.Π. Της Ομάδας, η οποία δημιουργήθηκε αμέσως, ηγήθηκε και ηγείται η Αντιπρύτανις του Ε.Μ.Π.
Το Ε.Μ.Π. ετήρησε εις το ακέραιο και έγκαιρα όλες τις πιοπάνω υποχρεώσεις του, όπως είναι γνωστό στα μέλη της Συγκλήτου, και όπως αναλυτικά αναφέρεται στο έγγραφό του ΑΠ 11312/22.05.14, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση, και απευθύνεται στους κκ.Υπουργούς Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπόψη έγγραφο, σήμερα το Ε.Μ.Π. έχει πληρωμένες μόνο τις 257 θέσεις από τις 597 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων που είναι οριακά απαραίτητοι και που το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης επικύρωσε ότι πρέπει να διαθέτει το Ε.Μ.Π. για την ακαδημαϊκή λειτουργία του. Αυτό που απομένει τώρα είναι η πολιτεία να ολοκληρώσει όσα συμφωνήθηκαν με το ΥΠαιΘ και να προκηρύξει άμεσα 597- 257=340 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων ώστε να μπορέσει το Ιδρυμα να λειτουργήσει.
Θα πρέπει να επισημανθεί με έμφαση ότι σήμερα, με το περίπου το 43% της δύναμης των ελάχιστων προβλεπόμενων από την πολιτεία διοικητικών υπαλλήλων το Ιδρυμα οριακά υπολειτουργεί. Υπάρχουν υπηρεσίες, όπως πχ. η Δ/νση Διοικητικού, η Δ/νση Συντήρησης Εγκαταστάσεων, Γραμματείες Σχολών μεταξύ των οποίων ενδεικτικά της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, δεν διαθέτουν το κατάλληλο και απαραίτητο προσωπικό αλλά εξυπηρετούνται υποτυπωδώς και οριακά από εθελοντές, ώστε να μην κλείσει το Ιδρυμα. Ασφαλώς, το μεγαλύτερο πρόβλημα με σοβαρότατες
συνέπειες, οφείλεται στην απόλυση του συνόλου του προσωπικού της φύλαξης, η εμπειρία και η ικανότητα του οποίου προκύπτει εκ των σημερινών αποτελεσμάτων και συμβάντων προφανώς εκ των "ων ουκ άνευ" για τη συνέχιση της ομαλής ζωής στο Ιδρυμα.
Η παρούσα ανακοίνωσή μας, αποτελεί μια ύστατη έκκληση :
• Προς την πολιτεία ώστε να προκηρυχθούν άμεσα, οι 340 θέσεις ενδοιδρυματικής κινητικότητας στο ΕΠΜ, για να ακολουθήσει αμέσως μετά η αναστελέχωση των υπηρεσιών του και να μπει ένα τέλος στην ανασφάλεια και το άλγος το οποίο έχει πρόδηλα δημιουργήσει στα διοικητικά στελέχη του Ιδρύματος, η υπόψη εργασιακή αβεβαιότητα. Να αναδειχθεί ευρύτατα το μείζον διοικητικό πρόβλημα.
• Να υπάρξει εσωτερική νηφαλιότητα και αυτοσυγκράτηση ως προς ακραίες ενέργειες, οι οποίες ενδεχομένως και υπερβαλλόντως να θεωρηθεί ότι προσβάλουν τον ακαδημαϊκό μας πολιτισμό και να χρησιμοποιηθούν ως επιχείρημα εναντίον του δημόσιου αγαθού του ανοικτού πανεπιστημίου. Να υπογραμμισθεί η αναγκαιότητα το ΕΜΠ να παραμένει προσβάσιμο σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας, κατά την διάρκεια των όποιων διεκδικήσεών τους.
Η Πρυτανεία και η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π. επιθυμεί να διαβεβαιώσει τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας, και ιδιαίτερα τους φοιτητές μας , ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια – στα πλαίσια του ακαδημαϊκά εφικτού – για την ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος. Ελπίζουμε η έκκλησή μας αυτή να εισακουσθεί.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ