Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Τετράωρη στάση για τα Master αύριο στα Πολυτεχνεία και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Δημοσίευση: 18/03/2010

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΓΕΩΤΕΕ συνήλθε σήμερα στις 10.3.2010 στο Ε.Μ.Π. με αφορμή το έγγραφο του Υπουργείο Παιδείας με αριθμ.πρωτ.17412/Β7/16.2.2010 με το οποίο η πολιτική ηγεσία ανακοινώνει ότι “…δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν νομοθετική ρύθμιση που αφορά στο θέμα της ισοτιμίας των διπλωμάτων πενταετούς διάρκειας που χορηγούνται από τις πολυτεχνικές σχολές με μεταπτυχιακά διπλώματα…”.

Ειδικότερα η 13η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Πολυτεχνείων μετά από συζήτηση κατέληξε ομόφωνα στα εξής:

  • • Προασπιζόμαστε τα διπλώματα των ενιαίων και αδιάσπαστων

5ετών σπουδών των Μηχανικών και Γεωτεχνικών, ως

προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος στην υψηλότερη

βαθμίδα τεχνικής ευθύνης, για την διασφάλιση του δημοσίου

συμφέροντος. Όλα τα Πολυτεχνεία και οι Πολυτεχνικές Σχολές της

χώρας και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναγνωρίζουν

ήδη τα διπλώματα αυτά ως ακαδημαϊκώς ισοδύναμα με το

Ευρωπαϊκό Master. Άλλωστε και βάσει των προδιαγραφών του

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης των Προγραμμάτων

Σπουδών των Μηχανικών, τα διπλωματά αυτά αντιστοιχούν στο

Ευρωπαϊκό Master.

  • • Η Σύνοδος έχει προτείνει και διεκδικήσει από την Πολιτεία την

κατάταξη των Μηχανικών και των Γεωτεχνικών πενταετούς

διάρκειας σπουδών στο 7ο επίπεδο στο Εθνικό Πλαίσιο

Προσόντων, με παράλληλη διασφάλιση της διαβάθμισης τεχνικής

ευθύνης με τα πτυχία των ΤΕΙ στο 5ο και τα Πανεπιστημιακά

Διπλώματα 4ετών σπουδών στο 6ο επίπεδο.

  • • Διατυπώνει την σφοδρότατη αντίθεση όλου του κόσμου των

Μηχανικών, των Γεωτεχνικών και της Ακαδημαϊκής τους

κοινότητας στην τελείως άδικη και αναιτιολόγητη θέση του

Υπουργείου Παιδείας,Δ.Β.Μ.Θ., όπως διατυπώνεται στο

παραπάνω έγγραφο, απέναντι στο πάγιο αίτημα της

αναγνώρισης της ισοτιμίας των διπλωμάτων ως Master. Το

Υπουργείο δείχνει να αγνοεί την αυτοδιοίκηση των

Πανεπιστημίων και το δημόσιο συμφέρον ασκώντας πολιτική

χωρίς τον διάλογο που έχει ζητηθεί από τον προηγούμενο

Νοέμβριο. Δείχνει επιπλέον να συντάσσεται με την απορρύθμιση

των αντίστοιχων επαγγελμάτων με πολλαπλές ασφαλιστικές,

φορολογικές, μισθολογικές και εργασιακές κακές u949 επιπτώσεις.

  • • Γι αυτούς τους λόγους, ομόφωνα αποφασίζει και καλεί όλους

τους μηχανικούς, γεωτεχνικούς και την ακαδημαϊκή κοινότητα

των Πολυτεχνείων, των Πολυτεχνικών Σχολών και του Γ.Π.Α. να

συμμετάσχουν την Παρασκευή στις 19.3.2010, 10:00-14:00, σε

διακοπή κάθε επαγγελματικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας

στους χώρους εργασίας και μάθησης.

Αθήνα 10 Μαρτίου 2010

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΔΙΔΟΤΟΥ 26 – ΑΘΗΝΑ 10680

Τηλ. 210 3614580 – FAX : 210 36 14580

www.posg.gr

E-mail: info@posg.gr - posg@otenet.gr

Ημερ.: 15-03-2010 Αρ.Πρωτ.: 16

Π Ρ Ο Σ

Υπουργό Παιδείας

Κα Άννα Διαμαντοπούλου

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων

Κα Αικατερίνη Μπατζελή

Πρύτανη ΓΠΑ

Κοσμήτορες και Προέδρους Γεωτεχνικών Σχολών

ΓΕΩΤΕΕ

Γεωτεχνικές Οργανώσεις

Συλλόγους Μέλη μας

ΜΜΕ

Θέμα: Συμμετοχή Γεωτεχνικών στην κινητοποίηση που αφορά την υλοποίηση της C111

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων στα πλαίσια της υλοποίησης της Σύστασης C111 και της κατάταξης των πτυχίων των αποφοίτων των Γεωπονικών Πανεπιστημίων και Σχολών έχει να παρατηρήσει τα εξής:

 

  • Η προάσπιση των διπλωμάτων των ενιαίων και αδιάσπαστων 5ετών Πανεπιστημιακών σπουδών των Γεωπόνων και η τοποθέτηση τους ως προϋπόθεση για την άσκησης του επαγγέλματος στην υψηλότερη βαθμίδα τεχνικής ευθύνης είναι απαραίτητη για την διασφάλιση του Δημοσίου συμφέροντος.
  • Επίσης για λόγους Ισονομίας, Δικαίου και αποκατάστασης της εγχωρίως παραγόμενης γνώσης, είναι απαραίτητη η αναγνώριση των διπλωμάτων των πενταετούς φοιτήσεως Γεωπονικών Πανεπιστημιακών Σπουδών στο επίπεδο των Ευρωπαϊκών Master
  • Η όποια διαφορετική θέση διατυπωμένη και από επίσημα χείλη εκθέτει το κύρος των Ελληνικών Πανεπιστημίων και αποδυναμώνει στην Διεθνή αγορά εργασίας τους Ελληνικούς τίτλους Σπουδών
  • Σε ότι αφορά την κατάταξη σύμφωνα με την C111 θεωρούμε αυτονόητο ότι οι τίτλοι σπουδών των πενταετούς φοίτησης Γεωπόνων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, πρέπει να κατατάσσονται στο 7ο επίπεδο με παράλληλη διαβάθμιση των Πανεπιστημιακών Σχολών 4 ετούς φοίτησης στο 6ο επίπεδο και των σχολών ΤΕΙ στο 5ο επίπεδο.

Όλα τα παραπάνω πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια διαλόγου με την Πολιτική Ηγεσία και με γνώμονα την διασφάλιση των τίτλων σπουδών των Ελληνικών Πανεπιστημίων και την αξιοκρατία στο επίπεδο των αποκτούμενων γνώσεων.

Η ΠΟΣΓ αφού έλαβε γνώση για την διατυπωμένη πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση με τα παραπάνω που κινείται σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση είναι υποχρεωμένη να αντιδράσει. Σε πρώτο στάδιο αποφάσισε να στηρίξει την ανακοίνωση των Πρυτάνεων των Πολυτεχνικών Σχολών & του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, και καλεί όλους του Γεωπόνους να συμμετάσχουν την Παρασκευή 19-03-2010 από 10:00 εως 14:00 στην διακοπή κάθε επαγγελματικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας στους χώρους εργασίας και μάθησης προκειμένου να δηλώσουν την αντίρρηση τους στις όποιες περί του αντιθέτου μεθοδεύσεις.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΟΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Π.Ε.Δ.Δ.Υ)

Διδότου 26 - 106 80 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. & Fax: 2105240790 e-mail: peddy@otenet.gr

Τηλ.επικοινωνίας: 6937883012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα 15-3-2010

Συνάδελφοι ,

 

Είναι γνωστό ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα καταβάλλεται προσπάθεια από διάφορες σχολές του Ε.Μ.Π και του Γ.Π.Α αλλά και τα επαγγελματικά Επιμελητήρια ( Τ.Ε.Ε και ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε) για την αναγνώριση της ισοτιμίας των πτυχίων μας, ως διπλωμάτων Master.

Στο πλαίσιο αυτό η Π.Ε.Δ.Δ.Υ βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με το ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε, με το οποίο συγκρότησε ομάδα εργασίας από δασολόγους, προκειμένου να διαμορφωθεί κοινό πλαίσιο ενεργειών και να πιέσουν σε κάθε κατεύθυνση ώστε να αναληφθούν ανάλογες πρωτοβουλίες και από τη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος για το θέμα αυτό.

Ενημερωτικά θέτουμε υπόψη σας ότι ήδη η 13η σύνοδος των πρυτάνεων των Πολυτεχνείων της Χώρας και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας εξέδωσε ανακοίνωση μετά την δήλωση του Υφυπουργού κ. Πανάρετου ότι “…δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν νομοθετική ρύθμιση που αφορά στο θέμα της ισοτιμίας των διπλωμάτων πενταετούς διάρκειας που χορηγούνται από τις πολυτεχνικές σχολές με μεταπτυχιακά διπλώματα…. Ταυτόχρονα φημολογείται ότι η πρόθεση του αρμόδιου υπουργείου είναι να καταταχθούν όλα τα πτυχία των ελληνικών πανεπιστημιακών σχολών αλλά και των ΤΕΙ στο 6ο επίπεδο «!!!»

Με την ανακοίνωσή τους οι Πρυτάνεις καλούν τους γεωτεχνικούς, τους μηχανικούς και την ακαδημαϊκή κοινότητα των Γεωτεχνικών και των Πολυτεχνικών Α.Ε.Ι. να αντιδράσουν στις δηλώσεις αυτές.

Η Ένωση Δασολόγων συντασσόμενη με όλους τους Γεωτεχνικούς κλάδους , τους μηχανικούς και την ακαδημαϊκή κοινότητα των Γεωτεχνικών και των Πολυτεχνικών Α.Ε.Ι. καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν την Παρασκευή στις 19.3.2010,από ώρα 10:00 έως 14:00, σε διακοπή κάθε επαγγελματικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας στους χώρους εργασίας, προκειμένου να αντιδράσουμε στις παραπάνω μεθοδεύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να συμμετάσχετε στην συγκεκριμένη κινητοποίηση αλλά και να δημοσιοποιήσετε την συγκεκριμένη προσπάθεια στα ΜΜΕ, συμβάλλοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο στην ενημέρωση όλων των συναδέλφων.

Προασπιζόμαστε τα διπλώματα των ενιαίων και αδιάσπαστων 5ετών σπουδών των Μηχανικών και Γεωτεχνικών, ως προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος στην υψηλότερη βαθμίδα τεχνικής ευθύνης, για την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Όλα τα Πολυτεχνεία και οι Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναγνωρίζουν ήδη τα διπλώματα αυτά ως ακαδημαϊκώς ισοδύναμα με το Ευρωπαϊκό Master. Άλλωστε και βάσει των προδιαγραφών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης των Προγραμμάτων Σπουδών των Μηχανικών, τα διπλώματα αυτά αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό Master. Η σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος δεν πρέπει να μείνει μακριά από τις εξελίξεις και πρέπει να πάρει θέση για το θέμα αυτό.

 

Η θέση της Π.Ε.Δ.Δ.Υ – την οποία και διεκδικούμε- είναι να καταταχτούν, οι Μηχανικοί και οι Δασολόγοι - Γεωτεχνικοί πενταετούς διάρκειας σπουδών, στο 7ο επίπεδο στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, με παράλληλη διασφάλιση της διαβάθμισης τεχνικής ευθύνης τους και κατάταξη των πτυχίων των ΤΕΙ στο 5ο και των Πανεπιστημιακών Διπλωμάτων 4ετών σπουδών στο 6ο επίπεδο.

 

Γι’ αυτούς τους λόγους, καλούμε τα μέλη μας Δασολόγους - Γεωτεχνικούς να συμμετάσχουν την Παρασκευή στις 19.3.2010, από ώρα 10:00 έως 14:00, σε διακοπή κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Νικόλαος Μπόκαρης Κώστας Δημόπουλος

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ