ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Τι λένε πέντε εκθέσεις για τα Παν Κρήτης -Θράκης και ΤΕΙ Αθηνών , Θεσσαλονίκης και Κρήτης

Δημοσίευση: 15/02/2009


Ρεπορτάζ:esos.gr

ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝ,. ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Iδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πέντε εκθέσεις των εξωτερικών αξιολογητών της Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διασφάλιση της Ποιότητας για ισάριθμα τμήματα δύο Παεπιστημίων και τριών ΤΕΙ , οι οποίες ουσιαστικά αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση στα περισσότερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.


Οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης είναι προϊόν επιτόπιων επισκέψεων 5μελών Επιτροπών ειδικών κατά αντικείμενο Kαθηγητών ξένων Πανεπιστημίων και Εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι κληρώθηκαν από το σχετικό Μητρώο που έχει καταρτίσει και διατηρεί η Α.Δ.Ι.Π.

Οι πέντε αυτές Εξωτερικές Αξιολογήσεις αποτελούν την πρώτη πλήρη εφαρμογή στην Ελλάδα της Διαδικασίας Διασφάλισης Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αυτή εφαρμόζεται ήδη στις υπόλοιπες 45 χώρες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Οι Εκθέσεις αυτές είναι διαγνωστικού χαρακτήρα. Επισημαίνουν τα επιτεύγματα και τις αδυναμίες των αξιολογηθέντων Τμημάτων και προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα προς το Τμήμα, το Ίδρυμα και την Πολιτεία για τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου έργου τους. Πρέπει όμως να διαβαστούν και να ερμηνευτούν συνολικά, και να αποφεύγεται η εύκολη εξαγωγή αποσπασματικών συμπερασμάτων.

Σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην χώρα μας αναμένεται ότι θα προκύψει όταν ολοκληρωθούν οι Εξωτερικές Αξιολογήσεις των υπόλοιπων 42 τμημάτων ΑΕΙ που έχουν δρομολογηθεί για το 2009 και όσων ακόμη ολοκληρώσουν την διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ειδικότερα τα συμπεράσματα των εκθέσεων αναφέρουν τα εξής:


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέχρι σήμερα το Τμήμα ακολούθησε μια συνεχή πορεία ανάπτυξης τόσο σε προσωπικό όσο και σε δραστηριότητες που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Αυτό, ωστόσο, δεν

ακολούθησε κάποιο καλά προκαθορισμένο σχεδιασμό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν

αναντιστοιχίες ανάμεσα σε σκοπούς και στόχους μερικώς καθορισμένους και σε

πραγματικές πρακτικές. Αναντιστοιχίες φαίνεται πως υπάρχουν επίσης ανάμεσα στα υψηλά

πρότυπα και την επιστημονική καταξίωση των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού και στη

συνεργασία του Τμήματος και τη συνέργεια στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής μονάδας.

Απόπειρες για αξιολόγηση έγιναν περισσότερες από μία φορές μέσω εσωτερικών και

εξωτερικών ανεξάρτητων αξιολογήσεων, με πρωτοβουλία του ίδιου του Τμήματος κατ’

απαίτηση της Πολιτείας. Εντούτοις, οι συστάσεις των εξωτερικών αξιολογητών είτε

παρανοήθηκαν είτε αγνοήθηκαν. Λαμβάνοντας υπόψη τον εθνικό και διεθνή ανταγωνισμό, η

Επιτροπή ενθαρρύνει το τμήμα να στοχεύσει σε μια αυστηρή αυτο-αξιολόγηση και να

προχωρήσει σε πράξεις εφαρμογής (δηλ. παρακολούθηση - follow up).

Η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να τονίσει τα ακόλουθα θέματα που είναι ζωτικής σημασίας

για τη ρεαλιστική αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και των δυνατοτήτων ανάδρασής

της. Τα θέματα αυτά δεν αφορούν μόνον το συγκεκριμένο Τμήμα που αξιολογήθηκε από την

Επιτροπή αυτή, αλλά αναφέρονται γενικότερα στο ελληνικό ακαδημαϊκό περιβάλλον και τα

ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Μια αντι-ακαδημαϊκή, αντι-παιδαγωγική, αντι-δημοκρατική ατμόσφαιρα φαίνεται πως

επικρατεί, η οποία αναστέλλει και παρεμποδίζει την αξιοκρατία, την προσωπική ανέλιξη των

φοιτητών και την πραγμάτωση των ακαδημαϊκών τους φιλοδοξιών. Η ατμόσφαιρα αυτή

ήταν προφανής από τους φόβους που διατύπωσε το διδακτικό προσωπικό σε όλη τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης, εξ αιτίας της ενδεχόμενης ενεργού παρακώλυσης του έργου της Επιτροπής από τους φοιτητές. Στην Επιτροπή ειπώθηκε -και η ίδια είχε ενημερωθεί για την τρέχουσα κατάσταση στα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα- ότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά  ιδρύματα της χώρας και το ακαδημαϊκό προσωπικό δυσανασχετούν επειδή οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακωλύουν τα μαθήματα, να καταλαμβάνουν τους πανεπιστημιακούς χώρους και να απομακρύνουν έμπρακτα το διδακτικό προσωπικό από τα γραφεία, τα εργαστήρια και τα πανεπιστημιακά κτήρια. Η εξαθλίωση του φυσικού περιβάλλοντος (όχι των συγκεκριμένων κτηρίων του Τμήματος, αλλά κυρίως των κεντρικών) καταδεικνύει την αρνητική στάση των φοιτητών απέναντι στα ακαδημαϊκά τους ιδρύματα, αλλά και την απουσία αποτελεσματικής αντιμετώπισης των υπευθύνων για βανδαλισμούς και εκφοβισμό τόσο των φοιτητών όσο και του διδακτικού προσωπικού.

Η Επιτροπή επιδίωξε να συναντηθεί όχι μόνον με μέλη του διδακτικού προσωπικού του

Τμήματος (σε ομάδες ή και ατομικά), αλλά και με φοιτητές, προπτυχιακούς (2ου και 5ου

έτους) και μεταπτυχιακούς (υποψήφιους διδάκτορες). Σε όλες τις περιπτώσεις είχαμε τη

μεγάλη χαρά να συναντήσουμε ώριμους νέους ανθρώπους, με ακαδημαϊκές φιλοδοξίες,

ανήσυχους για το επίπεδο και την ποιότητα των σπουδών και κυρίως για την πραγματική

αξία του πτυχίου τους, σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Συχνά, συζητώντας τους λόγους που οδηγούν μεγάλο αριθμό φοιτητών να επιδιώκουν περισσότερους από ένα μεταπτυχιακούς τίτλους, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τους όρους «μόρια», «δημόσιος υπάλληλος» και «πρόσληψη στο δημόσιο». Αν και κάθε ακαδημαϊκό ίδρυμα και σύστημα θα έπρεπε να ενδιαφέρεται για τις πραγματικές δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης και προσωπικής ολοκλήρωσης των αποφοίτων του, πρωταρχική του μέριμνα θα έπρεπε να είναι η ακαδημαϊκή ακεραιότητα, το επίπεδο και η ποιότητα.

TEI ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η συνολική εντύπωση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση του τμήματος είναι θετική.

Οι καθηγητές είναι υψηλού επιπέδου στην πλειονότητά τους, συνεργάζονται καλά,

ενδιαφέρονται και μεριμνούν για το Τμήμα τους. Οι νέο-προσληφθέντες καθηγητές

συνεχίζουν να βελτιώνουν το ήδη καλό επίπεδο. Η Επιτροπή αισθάνεται ότι η Έκθεση

Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι ειλικρινής και αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση

του Τμήματος και είναι αποτέλεσμα εκτενών διαβουλεύσεων μεταξύ όλων των μελών του

προσωπικού. Επίσης, η Επιτροπή αισθάνεται ότι οι καθηγητές εννοούν πραγματικά τα

σχέδιά που διατυπώνουν· το παρελθόν τους δείχνει ότι κατόρθωσαν να υλοποιήσουν κάποια από αυτά, στο μέτρο που οι εξωτερικοί παράγοντες το επέτρεπαν. Οι φοιτητές φαίνονται  ικανοποιημένοι και έχουν καλές σχέσεις με τους δασκάλους τους· υπάρχει όμως ένα μεγάλο ποσοστό που εγκαταλείπει τις σπουδές (~35%), στο οποίο πρέπει να προστεθεί ένα μεγάλο ποσοστό φοιτητών που παραμένουν «εγγεγραμμένοι» για περισσότερα από 4 έτη (~23%).

Το Τμήμα δεν φαίνεται να γνωρίζει την ακριβή ροή των φοιτητών και δεν μπόρεσε να μας

παράσχει απολύτως ακριβή στοιχεί σχετικά με αυτό το θέμα. Σύγχρονες μέθοδοι

διδασκαλίας (ασύγχρονο e-learning) συνδυάζονται επιτυχώς με κλασσικές μεθόδους

(εργαστηριακά μαθήματα και διαλέξεις), με αποτέλεσμα την «παραγωγή» ικανοποιημένων,

επιτυχημένων και περιζήτητων αποφοίτων –αν και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να

ποσοτικοποιηθεί αυτό το εύρημα. Οι διασυνδέσεις με τη βιομηχανία είναι αρκετά

ικανοποιητικές. Οι ερευνητικές επιδόσεις και προσπάθειες του Τμήματος ξεπερνούν τις

συνήθεις επιδόσεις και απαιτήσεις για Τμήματα Τ.Ε.Ι., λαμβάνοντας υπόψη τα μέσα και την

υποστήριξη που έχουν. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Τμήμα είναι καλές και

προσφέρουν στους φοιτητές μια καλή ευκαιρία για υψηλού επιπέδου πρακτική εμπειρία.

Η Επιτροπή αισθάνεται ότι η περίπτωση του συγκεκριμένου Τμήματος μπορεί να θεωρηθεί

ως παράδειγμα «βέλτιστης πρακτικής», που θα έπρεπε να στηριχθεί και να ενισχυθεί

οικονομικά πέρα από ό,τι συνήθως δίδεται σε Τμήματα των Τ.Ε.Ι. Είναι προφανές ότι το

θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα στα Τ.Ε.Ι. γενικά είναι ανεπαρκές για την περίπτωση του

Τμήματος Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Το επίπεδο των τεχνικών υπηρεσιών είναι μέτριο, αν και αξιοποιούνται πλήρως οι

υπάρχουσες υποδομές. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για βελτίωση των διοικητικών και άλλων υπηρεσιών: ο αριθμός του διαθέσιμου προσωπικού είναι πολύ μικρός, δεν παρέχεται καμία εκπαίδευση, δεν υπάρχουν τυπικές διαδικασίες και σύγχρονες ηλεκτρονικές διοικητικές υποδομές. «Εξωτερικά» βάρη (προσφορά μαθημάτων σε άλλα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας) επιβαρύνουν τον διοικητικό φόρτο.

Το Τμήμα έχει διαμορφώσει μία συνεκτική στρατηγική για την ανάπτυξή του από το 2003,

που υλοποιήθηκε σε σημαντικό βαθμό. Έφθασε τώρα στο σημείο όπου απαιτούνται

εξωτερικές αλλαγές (χώροι, διδακτικός φόρτος, θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα,

χρηματοδότηση, επαγγελματική διοίκηση και τεχνικές υπηρεσίες). Σήμερα, κινητήριος

μοχλός της στρατηγικής του είναι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που διεξάγεται σε

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Limoges και οι ερευνητικές διασυνδέσεις (π.χ. μέσα από την κοινή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών) που προσπαθεί να αναπτύξει με τους εκεί

συνεργάτες του.

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τα μέλη της Επιτροπής συμφώνησαν ότι πρέπει να συγχαρούν το Τμήμα επειδή ήταν

ανοικτό και προθυμοποιήθηκε να αξιολογηθεί μεταξύ των πρώτων Τμημάτων της

χώρας. Αυτό καταδεικνύει υπερηφάνεια, αυτοπεποίθηση και επιθυμία για βελτίωση.

Το Τμήμα πρέπει, επίσης, να δεχτεί συγχαρητήρια για το εμπεριστατωμένο και πλήρες

πρόγραμμα σπουδών του και επειδή παρέχει στους σπουδαστές του ευκαιρίες για μια

πολύ καλή εκπαιδευτική εμπειρία στον τομέα του.

Η ΟΜ.Ε.Α. πρέπει να επαινεθεί για την προετοιμασία μιας καλής έκθεσης, στην οποία

συνοψίζονται οι δραστηριότητες του Τμήματος. Συνιστάται το Τμήμα να αναπτύξει

τρόπους και μέσα για αξιόπιστη συλλογή και ανάλυση στοιχείων, που θα

χρησιμοποιηθούν για καλύτερο σχεδιασμό, αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, καλύτερη

εκπαίδευση των σπουδαστών και για αντικειμενική τεκμηρίωση των ευρημάτων που θα

περιληφθούν σε μελλοντικές Εκθέσεις. Επιπρόσθετα, συνιστάται στο μέλλον να

ζητούνται στοιχεία από όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, προκειμένου να

οριστικοποιηθούν οι Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης. Όσα στοιχεία υποστηρίζουν

αποφάσεις και γεγονότα θα πρέπει να περιλαμβάνονται ως παραρτήματα στις

μελλοντικές εκθέσεις.

Η πολύ υψηλή επαγγελματική αποκατάσταση των απόφοιτων του Τμήματος, όπως

αναφέρθηκε από το προσωπικό, είναι εξαιρετικά σημαντικό επίτευγμα, το οποίο επιβε-

βαιώθηκε και από τους ίδιους τους σπουδαστές. Θεωρούμε, πάντως, ότι θα ήταν

χρήσιμο στις μελλοντικές εκθέσεις αυτά τα συμπεράσματα να βασίζονται σε αντικειμε-

νικά στοιχεία, τα οποία θα συλλέγονται και θα αναλύονται με καθιερωμένες διαδικασίες

και από πηγές που περιλαμβάνουν αντιπροσωπευτικούς αριθμούς αποφοίτων σε

διάφορα στάδια της σταδιοδρομίας τους και εργοδότες. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι

επίσης πολύτιμες για τον σχεδιασμό σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις δραστηριότητες

του Τμήματος.

Εκτός από την εκπαίδευση πτυχιούχουν για την κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας

τροφίμων, που επιτυγχάνεται, το Τμήμα φαίνεται ότι επιθυμεί να παρέχει εκπαίδευση

ανάλογη με εκείνη των πανεπιστημίων. Πρέπει, όμως, να αποσαφηνιστεί αν αυτό απαι-

τείται για την απασχόληση στη βιομηχανία ή αν είναι απαραίτητο και ρεαλιστικό υπό τις

παρούσες συνθήκες. Εάν στοιχειοθετηθεί μια τέτοια ανάγκη από τα ενδιαφερόμενα

μέρη, τότε θα πρέπει να εξεταστεί μήπως θα ήταν χρήσιμο να προσφέρει το Τμήμα

πτυχίαδύο κατευθύνσεων, ένα πιο πρακτικό ή τεχνικό και ένα δεύτερο περισσότερο

βασικό.

Οι περισσότερες εργαστηριακές εγκαταστάσεις έχουν ανακαινιστεί ή συντηρούνται

ικανοποιητικά και είναι κατάλληλα εξοπλισμένες για την εκπαίδευση των σπουδαστών.

Επιπλέον, το Βιομηχανικό Εργαστήριο διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό για τη σωστή

πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών σε διάφορες λειτουργίες και επεξεργασίες της

τεχνολογίας τροφίμων. Συνιστάται όμως να καταβληθούν προσπάθειες για την εξεύρεση

πόρων για τον εκσυγχρονισμό του εργαστηρίου και του εξοπλισμού του όσον αφορά στις

ευκολίες καθαρισμού, την υγιεινή και την καλή λειτουργία. Με αυτές τις βελτιώσεις το

Τμήμα ίσως επιτύχει να προσελκύσει το ενδιαφέρον της βιομηχανίας για ανάπτυξη και

δοκιμασίες προϊόντων, για φοιτητικές εργασίες και άλλες συνεργασίες. Σχετικά με τα

παραπάνω, πρέπει να τονιστεί ότι οι υπάρχουσες σχέσεις με τη βιομηχανία πρέπει να

καλλιεργηθούν περαιτέρω και να διευρυνθούν, ώστε μακροπρόθεσμα να δημιουργηθούν

ισχυρότεροι δεσμοί και συνεργασίες προς όφελος του Τμήματος, των σπουδαστών του

και των αποφοίτων του.

Οι αξιολογήσεις των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους σπουδαστές είναι

γενικά άνω του μέσου όρου. Πρέπει, όμως, να βρεθούν τρόποι που θα εξασφαλίζουν

αμερόληπτες αξιολογήσεις, να αναζητηθούν οι λόγοι για τη χαμηλή βαθμολογία σε

ορισμένα μαθήματα, καθώς και τρόποι για τη βελτίωσή τους.

Ορισμένα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού πρέπει να επαινεθούν για την εξεύρεση

χρηματοδότησης και την ανάπτυξη συνεργασιών για διεξαγωγή έρευνας σε ένα μη

ερευνητικό ίδρυμα. Η σημαντική αυτή προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και να

καταβληθούν προσπάθειες για την διεύρυνσή της και με συνεργασίες με άλλα ομοειδή

τμήματα των Τ.Ε.Ι. και των πανεπιστημίων.

Το Τμήμα έχει αναπτύξει επαφές και συνεργασίες με ορισμένα ιδρύματα στο εξωτερικό.

Τέτοιες προσπάθειες είναι απαραίτητες για την περαιτέρω ανάπτυξη και καλλιέργεια

δεσμών μέσα από κοινές δραστηριότητες και βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές σπουδαστών

και ακαδημαϊκού προσωπικού ώστε να αυξηθεί η κινητικότητα.

Καθώς έχουν αρχίσει προσπάθειες για εκπαίδευση και επικοινωνία των σπουδαστών με

ηλεκτρονικά μέσα, θεωρείται απαραίτητο να ενισχυθεί και να επεκταθεί η χρήση

τέτοιων μέσων σε όλο το φάσμα των διδασκόμενων μαθημάτων και σε όλες τις

δραστηριότητες των σπουδαστών, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας πρόσβασης

των σπουδαστών από το σπίτι τους, δεδομένου ότι στο σύνολό τους διαμένουν μακρυά

από το Ίδρυμα.

Υπάρχει δανειστική βιβλιοθήκη σε επίπεδο Τ.Ε.Ι. ικανοποιητικά εξοπλισμένη και

προσιτή τόσο από τους σπουδαστές όσο και από το διδακτικό προσωπικό. Συνιστάται να

συνεχισθούν οι προσπάθειες για την προμήθεια σύγχρονων συγγράμματων και άλλου

υλικού και να γίνουν αυτά μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας των σπουδαστών.

Συναφή θέματα είναι επίσης η δυνατότητα να υπάρχουν πολλαπλά αντίγραφα βασικών

συγγραμμάτων για τους σπουδαστές που ζουν μακρυά από τον χώρο του Τ.Ε.Ι., καθώς

επίσης τακτική και τεκμηριωμένη επικαιροποίηση των διδακτικών σημειώσεων και

άλλου υλικού που λαμβάνουν οι σπουδαστές από τους διδάσκοντες.

Μια άλλη συναφής σύσταση είναι η τεκμηριωμένη τακτική αναθεώρηση και επικαιρο-

ποίηση του προγράμματος σπουδών, πράγμα που αναφέρεται ότι γίνεται. στόσο, η

αναμόρφωση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριωμένες ανάγκες και στοιχεία, τα

οποία θα συλλέγονται για το σκοπό αυτό.


ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ


ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η Επιτροπή συνιστά ενθέρμως στο Τμήμα να εκπονήσει ένα δεκαετές στρατηγικό σχέδιο

ανάπτυξης με σαφή διάρθρωση και στόχους, στοχεύοντας κυρίως στα ακαδημαϊκά του

προγράμματα. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών (σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές), την ανάπτυξη προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master Μηχανολογίας και τη βελτίωση των διοικητικών δομών ώστε να υποστηρίξουν αποτελεσματικά αυτά τα προγράμματα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.