Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Το υπόμνημα που παρέδωσαν οι πρόεδροι των ΤΕΙ στον Α. Λοβέρδο

Δημοσίευση: 24/06/2014
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι πρόεδροι των ΤΕΙ, παρέδωσαν  στον υπουργό Παιδείας Α. Λοβέρδο, κατά τη σημερινή πρώτη συνάντηση, το ακόλουθο υπόμνημα:
Τρέχοντα λειτουργικά Θέματα:
1.    Η Σύνοδος Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων ΤΕΙ και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. συνήλθε στις 23 και 24 Ιουνίου2014 στην Αθήνα. Η Σύνοδος των Προέδρων των ΤΕΙ διαπιστώνει την τεράστια έλλειψη Εκπαιδευτικού και Διοικητικού προσωπικού. Τούτο σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη μείωση στην Δημόσια Χρηματοδότηση καθιστά την κατάσταση εκρηκτική. Επειδή όμως προσλήψεις δεν είναι άμεσα εφικτές, είναι απόλυτα αναγκαία η ύπαρξη, όπως πάντα, έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού,δεδομένου ότι το μόνιμο προσωπικό των Ιδρυμάτων επαρκεί μόνο για το 40-50% του εκπαιδευτικού έργου. Στο προηγούμενο Ακαδημαϊκό Έτος δημιουργήθηκαν όμως ανυπέρβλητα προβλήματα στα Ιδρύματα εξ αιτίας της καθυστερημένης έγκρισης των συναρμόδιων Υπουργών για κάποιες ισχνές προσλήψεις μόνο μετά τα μέσα του Έτους αυτού.
Η Σύνοδος καλεί τον Υπουργό να προωθήσει άμεσατη διαδικασία έκδοσης Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού η οποία να ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους. Στα Ιδρύματα είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, αλλά και Πανεπιστημιακών Υποτρόφων που λειτουργούν επικουρικά στην εκπαίδευση. Σε αντίθετη περίπτωση η λειτουργία των Ιδρυμάτων δεν θα είναι δυνατή. Σε κάθε περίπτωση, με δεδομένο ότι οι Προϋπολογισμοί 2014 είναι ιδιαίτερα ανεπαρκείς και τα Ταμειακά Υπόλοιπα των Ιδρυμάτων έχουν πρακτικά εξαντληθεί, για την πρόσληψη των δύο παραπάνω κατηγοριών προσωπικού θα πρέπει να δοθεί επαρκής έκτακτη επιχορήγηση.
2.    Η Σύνοδος των Πρόεδρων ΤΕΙ λαμβάνοντας υπόψη τον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων στα ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1501/6.6.2014) διαπιστώνει:
Την αύξηση σε πολλά τμήματα των ΤΕΙ, κατά μέσο ποσοστό 20%, του αριθμού των εισακτέων. Για μία ακόμη φορά το Υπουργείο Παιδείας δεν έλαβε υπόψη τις προτάσεις των Ιδρυμάτων  όσον αφορά τον αριθμό των εισακτέων, που είναι τα μόνα αρμόδια να καθορίσουν τον απαιτούμενο αριθμό βάση της διαθέσιμης υποδομής τους, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στο ρόλο τους για μια ποιοτική εκπαιδευτική διαδικασία.
Επίσης, η σύνοδος επισημαίνει και το γεγονός της μη ύπαρξης ποσόστωσης των μεταγραφόμενων φοιτητών. Το γεγονός αυτό θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα σε πολλά τμήματα κεντρικών κυρίως ΤΕΙ λόγω της υπερβολικής συσσώρευσης φοιτητών. Η Σύνοδος διερωτάται πως θα καταστεί δυνατή η εκπαίδευση στο πρώτο έτος φοίτησης, αν ληφθούν υπόψη:
•    Η έλλειψη χρηματοδότησης
•    Η έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού
•    Η έλλειψη υποδομών για πολυπληθείς τάξεις φοιτητών
Ως εκ τούτου,  καλεί τον Υπουργό Παιδείας να θέσει ένα ανώτατο όριο μεταγραφών για τη φετινή χρονιά που δεν θα ξεπερνά το 10%, ενώ για την επόμενη Ακαδημαϊκή χρονιά ζητά να λαμβάνονται υπόψη μόνο οι αριθμοί εισακτέων που δίνονται από τα Ιδρύματα.
3.    Για την κατάρτιση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων ζητείται παράταση μέχρι τον Οκτώβρη, ενώ θα πρέπει να εξετασθεί επίσης το θέμα οικονομικής υποστήριξης της μελέτης σύνθεσης των Οργανισμών.
Θεσμικά Θέματα:
1.    Έρευνα και Ακαδημαϊκή Ολοκλήρωση στα Ιδρύματα μας δεν νοείται χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης Διδακτορικών Διπλωμάτων. Για αυτό θεωρούμε ότι στα ΤΕΙ έχουν ωριμάσει πλέον οι προϋποθέσεις για να τους δοθεί η δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών. Επίσης, ζητείται ο εναρμονισμός με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και η μετονομασία των ΤΕΙ σε Τεχνολογικά Πανεπιστήμια.
2.    Ζητείται από τα ΤΕΙ να τους επιτραπεί να κάνουν χρήση των ελάχιστων Ταμειακών Υπολοίπων τους, όπου αυτά υπάρχουν, για να καλύψουν λειτουργικές τους ανάγκες, ανάγκες σίτισης κτλ.
3.    Η Σύνοδος των Προέδρων διαπιστώνει ένα ανορθολογισμό στην κατανομή των διοικητικών υπαλλήλων, από την κινητικότητα, από τα Πανεπιστήμια προς στα ΤΕΙ, τα οποία όμως έχουν τεράστιες ελλείψεις. Ζητά δε κινητικότητα επιπλέον Διοικητικών Υπαλλήλων, πέραν των 600 ατόμων που έχουν ήδη ενταχθεί, οι οποίοι να ενταχθούν και θα κατανεμηθούν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στα ΤΕΙ.
4.    Επίσης, ζητείται να υπάρξει θεσμική και νομοθετική ομοιομορφία στην ονομασία των Οργάνων των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.
5.    Κατά την εκτίμηση της Συνόδου η προαναγγελθείσα από τον Πρωθυπουργό αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος για την Ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, θα καταστήσει τα υπoχρηματοδοτούμενα και υποστελεχωμένα κρατικά ΤΕΙ εύκολη λεία σε αθέμιτο ανταγωνισμό. Για το λόγο αυτό από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 να  προβλεφθεί χρηματοδότηση, τεχνικών και ερευνητικών υποδομών, των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης, Απασχόλησης και Καινοτομίας, ώστε να καλυφθεί μέρος του ελλείμματος χρηματοδότησης των ΤΕΙ
Επείγον Θέμα ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για Επίλυση
Μετά τη συγχώνευση των ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ και ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ σε ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, τα οικονομικά και νομικά προβλήματα του πρώην ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ,  προκαλούν στο νεοσύστατο Ίδρυμα ανυπέρβλητες δυσλειτουργίες. Προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα του Ιδρύματος ζητούνται από το Υπουργείο Παιδείας:
1.    Να αναληφθούν οι πάσης φύσεως  προ της 5/6/2014 νομικές και οικονομικές υποθέσεις του πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας από το Υπουργείο Παιδείας.
2.    Να δοθεί έκτακτη επιχορήγηση στο Ίδρυμα προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του.

Φωτό: esos

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ