ΒΟΥΛΗ

Στοιχεία για τη συγγραφή σχολικών βιβλίων ζητούνται στη Βουλή

Δημοσίευση: 19/06/2014
Βουλή
Alt Text: 
Βουλή
Title Text: 
Βουλή
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στοιχεία για τη σύνθεση, το καταστατικό, καθώς και το θεσμικό/ νομικό πλαίσιο που διέπουν τη σύσταση και λειτουργία των επιτροπών κατάρτισης των αναλυτικών προγραμμάτων των 5   σχολικών μαθημάτων, που έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για τη συγγραφή των αναλυτικών προγραμμάτων , ζητούν Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή.
ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΘΕΜΑ: Προχειρότητα και αμφιλεγόμενες διαδικασίες στην κατάρτιση αναλυτικών προγραμμάτων και τη συγγραφή σχολικών συγγραμμάτων
Με το ν. 4186/13 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» αναδιαρθρώθηκαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Γενικού Λυκείου. Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης, προστέθηκαν νέα διδακτικά αντικείμενα για τα οποία δεν υπήρχε εκπαιδευτικό υλικό (αναλυτικά προγράμματα, βιβλία) με εφαρμογή του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος το σχολικό έτος 2014-2015.
Με βάση τον προαναφερθέντα νόμο, ο βαθμός τόσο της Α’ Λυκείου, όσο και Β’ Λυκείου, καθορίζεται από την προφορική και γραπτή εξέταση σε κάθε μάθημα. Μάλιστα για τη γραπτή αξιολόγηση των μαθητών προβλέπονται γραπτές προαγωγικές εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα, τα  θέματα των οποίων καθορίζονται κατά 50% από τον διδάσκοντα και κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας, ενώ οι απολυτήριοι βαθμοί συνυπολογίζονται για την εισαγωγή του μαθητή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκε στο νόμο- τερατούργημα που μετατρέπει τις 3 τάξεις του Λυκείου σε ψυχοφθόρο εξεταστικό μαραθώνιο για τους μαθητές, με δραματικές επιπτώσεις για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, που ταυτόχρονα ενισχύσει την παραπαιδεία και μετατρέπει την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση προνόμιο για τους λίγους.
Παρά τη μεγάλη βαρύτητα που η ίδια η κυβέρνηση προσέδωσε στην διδασκαλία των μαθημάτων της Α’ και Β’ Λυκείου, ανακόλουθη με τα δικά της προτάγματα, έφτασε στο παρά πέντε του νέου σχολικού έτους χωρίς να έχουν ακολουθηθεί οι απαραίτητες προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε τον προσεχή Σεπτέμβριο οι μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου να έχουν συγγράμματα υψηλών παιδαγωγικών προδιαγραφών για τα πέντε νέα μαθήματα που εντάχθηκαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Αντ’ αυτού, με διαδικασίες εξπρές, πέρα από την ανάγκη διασφάλισης κάθε παιδαγωγικού και επιστημονικού κριτηρίου, με προχειρότητα και αμφιλεγόμενες διαδικασίες, προχώρησε βεβιασμένα στην κατάρτιση αναλυτικών προγραμμάτων για τα 5 νέα μαθήματα : «Πολιτική Παιδεία» της Α’ Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου και Β’ Γ.Ε.Λ., «Εφαρμογές Πληροφορικής», μάθημα επιλογής της Α’ τάξης Γ.Ε.Λ., «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β’ Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, και τις «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» της Β’ τάξης Γ.Ε.Λ., όπως δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ 932, τ. Β’/ 14-04-2014 και 934, τ. Β’/ 14-04-2014.
Μόλις τρεις μέρες μετά, στις 17/04/2014, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) προχώρησε στην προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού (5/2014) με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» (Φ.Ε.Κ. 287/τ.Δ.Δ.Σ./25.04.2014), καλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά για το εκπαιδευτικό υλικό με καταληκτική ημερομηνία 18/07/2014, με περιθώριο δηλαδή μόλις 3 μηνών από τη δημοσίευση της προκήρυξης!
Μάλιστα, σύμφωνα με την προκήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αποστείλουν το σύνολο του βιβλίου και όχι δείγμα αυτού, έτοιμο για αναπαραγωγή, δηλαδή με ό,τι απαιτείται (γραφιστική επιμέλεια, σελιδοποίηση).
Ο τ. Υφυπουργός κ. Κεδίκογλου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση για το θέμα στις 14/02/2014, ανέφερε ότι λόγω πίεσης του χρόνου και προκειμένου τα βιβλία για τα 5 προαναφερθέντα μαθήματα να βρίσκονται στα σχολεία τον προσεχή Σεπτέμβρη, ακολουθήθηκαν διαφορετικές διαδικασίες από τις καθιερωμένες. Ειδικά για την κατάρτιση αναλυτικών προγραμμάτων ανέφερε: «υπάρχουν διευρυμένες ομάδες που αποτελούνται από επιστημονικό προσωπικό του Ι.Ε.Π., σχολικούς συμβούλους όλων των ειδικοτήτων και εκπαιδευτικούς της πράξης με την ευθύνη του αρμόδιου γραφείου Β’ του Ι.Ε.Π. που έχει την αρμοδιότητα κατάρτισης προγραμμάτων σπουδών που καταθέτουν τις προτάσεις του στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπ’ όψιν για τους εκπαιδευτικούς αυτών των ομάδων, είναι να έχουν προηγούμενη εμπειρία στη σύνταξη βιβλίων και να διαθέτουν συναφείς τίτλους σπουδών».
Από τα λεγόμενα του Υφυπουργού προκύπτει ότι κριτήριο επιλογής των ομάδων για την κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών των βιβλίων αυτών, είναι η συγγραφική εμπειρία, ώστε εύλογα να προκύπτει το ερώτημα αν η ίδια ομάδα ανέλαβε άτυπα και τη συγγραφή των βιβλίων πριν καν καταρτιστούν τα προγράμματα σπουδών, όπως επίσης και το ερώτημα αν αντιστράφηκε η κανονική και προβλεπόμενη διαδικασία, δηλαδή αν τα αναλυτικά προγράμματα στηρίχτηκαν σε βιβλία που είχαν ήδη συγγραφεί.
Επειδή αιωρούνται ερωτήματα σχετικά με το αν οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν είναι σύννομες, καθώς και κατά πόσον η επίσπευση των διαδικασιών δίνουν προβάδισμα σε συγκεκριμένους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό,
Επειδή η κατάρτιση αναλυτικών προγραμμάτων, όπως και η συγγραφή σχολικών βιβλίων απαιτούν κοπιώδη, υπεύθυνη και άρτια επιστημονικά και παιδαγωγικά, εργασία από την εκάστοτε συγγραφική ομάδα και οι 3 μήνες προθεσμία που δίνονται από την προκήρυξη είναι απαγορευτική για την επιτυχή περάτωση ενός τέτοιου εγχειρήματος,
Επειδή οι χειρισμοί του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο θέμα της συγγραφής των σχολικών βιβλίων αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά την έλλειψη προγραμματισμού και συντονισμού και παράλληλα αναδεικνύουν την αποσπασματικότητα και την προχειρότητα που διέπουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό,
ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1)    Αξιολογεί πως ο χρόνος των 3 μηνών που έχει δοθεί για την συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού για τα προαναφερθέντα νέα μαθήματα είναι επαρκής ώστε να πληρούνται ακαδημαϊκά και παιδαγωγικά κριτήρια;
2)    Υπήρχε εσωτερική πληροφόρηση προς συγκεκριμένα άτομα αναφορικά με τα υπό κατάρτιση αναλυτικά προγράμματα των εν λόγω μαθημάτων ώστε να αρχίσουν τη συγγραφή των εγχειριδίων νωρίτερα από την δημοσίευση των Φ.Ε.Κ. με τα αναλυτικά προγράμματα;
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:
Με βάση τα παραπάνω, ζητούμε όπως μας καταθέσετε:
Τη σύνθεση, το καταστατικό, καθώς και το θεσμικό/ νομικό πλαίσιο που διέπουν τη σύσταση και λειτουργία των επιτροπών κατάρτισης των αναλυτικών προγραμμάτων των 5 προαναφερθέντων σχολικών μαθημάτων.
Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιάννης Aμανατίδης
Τάσος Κουράκης
Αποστόλης Αλεξόπουλος
Τζένη Βαμβακά
Έφη Γεωργοπούλου- Σαλτάρη
Κωστής Δερμιτζάκης
Παναγιώτα Δριτσέλη
Μαρία Κανελλοπούλου
Αϊχάν Καρά Γιουσούφ
Μιχάλης Κριτσωτάκης
Χρήστος Μαντάς
Γιώργος Πάντζας

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.