ΒΟΥΛΗ

Τι είπαν οι εισηγητές της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ επί το Σχεδίου Νόμου του υπουργείου Παιδείας που ψηφίστηκε στη Βουλή

Δημοσίευση: 03/09/2014

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ίδρυση και Οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία  στη Βουλή σε μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου.
Οι εισηγητές της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ είπαν τα εξής:
ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι προβληματισμοί για τα ζητήματα της Παιδείας δεν είναι ούτε καινούριοι ούτε πρωτότυποι. Η πολυνομία που υπάρχει, η οποία συνοδεύεται από μία σειρά κανονιστικών πράξεων, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους, το αποδεικνύει. Ποτέ, όμως, δεν αξιολογήθηκε τι πέτυχε, τι απέτυχε και γιατί, απ’ όλες αυτές τις προσπάθειες που έγιναν. Διατηρώντας τα θετικά, χτίζοντας πάνω σε αυτά, θέτοντας μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους επιβάλλεται η ανάγκη συνεννόησης, σύνθεσης, συναίνεσης, δέσμευσης όλων των πολιτικών Κομμάτων, μιας και όλοι –τουλάχιστον θεωρητικά- υποστηρίζουμε ότι ο τομέας της Παιδείας είναι ένας κατ’ εξοχήν τομέας σύγκλισης απόψεων και συναινετικής προσέγγισης.
Ο αποτελεσματικός διάλογος, η συνεννόηση, ο μακροχρόνιος σχεδιασμός, η αξιολόγηση εφαρμοσμένων πολιτικών δεν συμπεριελήφθησαν στις πολιτικές Παιδείας. Αντιθέτως, πολλές φορές επικράτησαν προσωπικές υπουργικές πολιτικές, όχι εθνικές ή κυβερνητικές, άστοχοι πειραματισμοί, μικροκομματικά συμφέροντα και συντεχνιακές λογικές, συνδικαλιστικοί εναγκαλισμοί, με αρνητικές επιπτώσεις στους μαθητές, στις οικογένειές τους, στην κοινωνία. «Μαθημάτων αναγκαιότερον τα κακά απομαθείν». Το πιο αναγκαίο είναι να ξεμάθουμε από τις κακές λογικές του παρελθόντος και να βρούμε το θάρρος να συνεννοηθούμε στα αυτονόητα.
Στο σχέδιο νόμου «Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις» προτείνεται η ίδρυση του ΣΕΠΟΠ, του Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία, αποτελούμενου από τους διατελέσαντες Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, με οικειοθελή συμμετοχή. Πρόκειται για ένα άτυπο γνωμοδοτικό συμβουλευτικό όργανο του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας, ο οποίος και θα προεδρεύει σε αυτό.
Σκοπός του είναι η υποστήριξη του Υπουργείου στην άσκηση πολιτικής για την Παιδεία και στόχος του να υπάρχει συνέχεια στην εκπαιδευτική πολιτική. Θα συγκαλείται δύο φορές το χρόνο ή όποτε κριθεί αναγκαίο κι η λειτουργία του δεν επιφέρει καμμία οικονομική επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.
Εκτός του επικοινωνιακού θορύβου, όπως υποστηρίχθηκε, και της άποψης του ΣΥΡΙΖΑ ότι η ίδρυσή του δεν θα προσφέρει καμμία θετική υπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση, είναι σίγουρο ότι εάν δεν ωφελήσει, δεν έχει να ζημιώσει σε τίποτε θεωρητικά, λειτουργικά και οικονομικά τη δημόσια εκπαίδευση.
Είναι ένα ακόμη πεδίο συνεχούς διαλόγου για ένα θέμα εθνικής και διαχρονικής εμβέλειας. Η ίδρυσή του δεν απενεργοποιεί τα ήδη θεσμοθετημένα όργανα, όπως είναι το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τα οποία έχουν και συγκεκριμένη εκπροσώπηση.
Στα υπόλοιπα άρθρα και προσθήκες του νομοσχεδίου δίνονται λύσεις σε θέματα, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Μοριοδότηση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Είναι αυτοί που θα υπηρετήσουν σε σχολεία απομακρυσμένων περιοχών της ορεινής και νησιωτικής Ελλάδας. Έτσι αντιμετωπίζεται ένα σοβαρό θέμα, της στελέχωσης σχολικών μονάδων.
Διπλασιάζεται η μοριοδότηση για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, εφόσον υπηρετήσουν δύο συνεχόμενα χρόνια. Έχει περάσει η νοοτροπία πως αφορά όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία. Είναι για συγκεκριμένους τύπους σχολείων. Για μεν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αφορά τα σχολεία που είναι της κατηγορίας εννέα και δέκα και ως προς τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αφορά την κατηγορία σχολείων έντεκα και δώδεκα. Θα αποκτήσουν τα μόρια οι εκπαιδευτικοί που για τα δύο αυτά χρόνια δεν μπορούν να αποσπαστούν, να μετατεθούν, να μεταταγούν ή να μετακινηθούν.
Βέβαια, εδώ τίθεται ξανά το θέμα της επικαιροποίησης της μοριοδότησης των σχολικών μονάδων. Έχει γίνει μία προσπάθεια να αντιμετωπισθεί στο παρόν σχέδιο νόμου και κυρίως όσον αφορά στην ισότιμη μεταχείριση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υπάρχει προσθήκη ότι τα σχολεία της κατώτερης κατηγοριοποίησης παίρνουν τα μόρια της ανώτερης. Υπάρχουν όμως κάποιες διαφοροποιήσεις και ποιες είναι αυτές;
Θέλω, κύριε Υπουργέ, να σας αναφέρω συγκεκριμένο παράδειγμα. Στο Νομό Ευρυτανίας υπάρχουν δύο σχολεία που είναι στην κατηγορία των δυσπρόσιτων. Πρόκειται για τα σχολεία του Ραυτόπουλου και της Γρανίτσας. Το σχολείο του Ραυτόπουλου έχει στην πρωτοβάθμια εννέα μόρια και στη δευτεροβάθμια δέκα, ενώ η Γρανίτσα έχει στην πρωτοβάθμια οκτώ μόρια και στη δευτεροβάθμια εννέα. Πάνε στην ανώτατη μοριοποίηση, αλλά και πάλι η δευτεροβάθμια δεν μπορεί να πάρει τα μόρια του διπλασιασμού.
Εδώ, λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα όπου εκπαιδευτικοί ήδη έχουν ζητήσει αποσπάσεις και δεν θα είναι στο σχολείο και οι αναπληρωτές δεν θα έχουν ένα κίνητρο να υπηρετήσουν σε αυτό το δυσπρόσιτο. Θα πρέπει να διευκρινισθεί.
Όσον αφορά τους αναπληρωτές, ο διπλασιασμός των μορίων αποκτά ιδιαίτερο κίνητρο, έπειτα και από το άνοιγμα των ενιαίων πινάκων προσωρινών αναπληρωτών που θα συνεχίσουν να τροφοδοτούνται με στοιχεία προϋπηρεσίας, κάτι που είχε ανασταλεί με τον ν. 3848/2010.
Το λέω για άλλη μία φορά ότι και εδώ θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τους αδιόριστους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, που πρέπει να προταχθούν στους πίνακες, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Άλλωστε η πολύτεκνη οικογένεια προστατεύεται ρητά από το Σύνταγμα.
Εκείνο όμως που πρέπει να είναι στόχευση και στόχος όλων μας είναι η διενέργεια του ΑΣΕΠ, έτσι ώστε να καλυφθούν οι θέσεις των εκπαιδευτικών με μόνιμους, για να μην φθάνουμε πάντα στην ανάγκη να καλύπτονται οι θέσεις με αναπληρωτές.
Ιεροδιδάσκαλοι ισλαμικής θρησκείας στη Θράκη. Συμπληρώνονται οι ισχύοντες νόμοι έτσι ώστε τα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια της Θράκης να εξασφαλίσουν έγκαιρα, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το προσωπικό που απαιτείται για να διδάξει τα μαθήματα θρησκευτικής μουσουλμανικής εξειδίκευσης.
Αν και το θέμα έχει ήδη αντιμετωπισθεί με προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση, κατά την εφαρμογή παρατηρήθηκαν ατέλειες, βραδύτητα, γραφειοκρατία, δυσλειτουργίες οι οποίες επιλύονται με το παρόν σχέδιο νόμου.
Ένα άλλο θέμα είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι άλλη μία σημαντική διόρθωση. Καταργείται μία περιοριστική ρύθμιση που δεν βασίζεται σε  ακαδημαϊκά κριτήρια ή σε διατάξεις περί ισότητας, αίροντας έτσι μία αδικία σε βάρος μίας ευαίσθητης κατηγορίας συμπολιτών μας. Άλλωστε οι σπουδές είναι για όλους και χωρίς αποκλεισμούς.
Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και η προσθήκη στο άρθρο του νόμου του 2010, όπου εκπαιδευτικοί με ειδικές ανάγκες μπορούν με προϋποθέσεις σε ποσοστό 5% -και έως ποσοστό 15%, εφόσον δεν βρίσκονται στην ίδια σχολική μονάδα- να μπορούν να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές.
Αίρεται η περιθωριοποίηση αυτών των ανθρώπων που έχουν αποδείξει ότι συνεισφέρουν στη δημόσια εκπαίδευση, αλλά γίνονται και οι ίδιοι πρότυπα ζωής και αγωνιστικότητας για τους μαθητές τους. Άλλωστε ο δάσκαλος πρέπει να εμπνέει.
Σχετικά με την τροπολογία για τις διαγραφές των φοιτητών, από το 2011, με ευρεία πλειοψηφία από αυτή τη Βουλή, έχει ψηφιστεί ο σχετικός νόμος, σύμφωνα με τον οποίο μέχρι 31/08/2014 διαγράφονται αυτοδικαίως από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι μη ενεργοί φοιτητές.
Με την τροπολογία αυτή δίνεται η δυνατότητα σε αρκετούς από αυτούς να μπορέσουν να αποπερατώσουν τις σπουδές τους. Αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους, έχουν συμμετάσχει στα τελευταία δύο εξάμηνα και αυτούς που οφείλουν είτε την πτυχιακή ή διπλωματική τους εργασία είτε μόνο την πρακτική άσκηση.
Πρέπει να γίνει αυτό, γιατί σε ανθρώπους που με πολύ κόπο και πολλή προσπάθεια μπόρεσαν και μπήκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να τους δοθεί κάθε δυνατότητα. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο ελαστικοί σε αυτό και να δώσουμε τη δυνατότητα και σε ανθρώπους που οφείλουν ένα ή δύο μαθήματα -γιατί υπάρχουν κι αυτές οι περιπτώσεις- να ενταχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου.
Θεωρώ ότι έχει προηγηθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος πάνω στα θέματα που αναφέρθηκαν. Διευκρινίστηκαν και οριοθετήθηκαν από την πλευρά του Υπουργείου αρκετές προτάσεις.
Κι επειδή θεωρώ ότι στόχος όλων μας είναι να λυθούν θέματα και να λειτουργήσουν τα σχολεία και οι σχολικές μονάδες και να διευθετηθούν γεγονότα και καταστάσεις που πλήγωναν τους ανθρώπους της εκπαίδευσης, αλλά και ανθρώπους που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, σας καλώ να υπερψηφίσετε το παρόν σχέδιο νόμου.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ:Θα ήθελα να αρχίσω την ομιλία μου με μία διαδικαστική πρόταση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε σχέση με το νομοσχέδιο.
Δεν κατανοούμε, κύριε Υφυπουργέ, γιατί το Υπουργείο προκρίνει να ολοκληρωθεί η συζήτηση σε μία συνεδρίαση. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Έχουν προστεθεί και τροπολογίες που φέρνετε την τελευταία στιγμή. Υπάρχουν και δικές μας τροπολογίες, αλλά και άλλων συναδέλφων. Και προφανώς, θα άξιζε, θα έλεγα, όλη αυτή η διαδικασία να έχει μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Στριμώχνεται σε μία συνεδρίαση, παρόλο που ο διάλογος στην Επιτροπή έγινε, θα έλεγα, με επάρκεια.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Να σας διακόψω;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ναι, βεβαίως.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Είναι θέμα που το καθορίζει η Διάσκεψη των Προέδρων, κύριε Κουράκη. Δεν είναι θέμα που το εισηγείται το Υπουργείο στο Προεδρείο της Βουλής.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ναι, ξέρω όμως, επειδή έχω υπάρξει κι εγώ μέλος της Διάσκεψης των Προέδρων, ότι η γνώμη του εκάστοτε Υπουργείου όσον αφορά το σε πόσες συνεδριάσεις θα γίνει η συζήτηση στη Βουλή βαρύνει.
 Και επιπλέον, όπως είπα και στην Επιτροπή, είναι λίγο ανακόλουθο να γίνεται η συζήτηση μία, δύο, τρεις φορές με τη δεύτερη ανάγνωση, με μία σύνθεση Βουλευτών, και τώρα να έλθουν εδώ να αποφασίσουν, να συζητήσουν και να διαβουλευτούν Βουλευτές του Γ΄ Τμήματος.
 Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι εκ των πραγμάτων ένα πρόβλημα. Κανονικά τέτοιου είδους θέματα πρέπει να πάνε στην Ολομέλεια και όχι στα Θερινά Τμήματα, όπως είπα.
Θέλω να αρχίσω, πριν μπω στο κυρίως θέμα, με μία καταγγελία που έχει κάνει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών όσον αφορά το εξής: Δημοσιεύτηκε στις 29/08, δηλαδή πριν από μερικές ημέρες, ο Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, όπου δεν προβλέπεται να υπάρχει Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.
Αυτό με άλλα λόγια, κύριε Υπουργέ –μιλώ για την Υπουργική Απόφαση- θεωρούμε ότι δηλώνει, με έναν ρητό τρόπο, ότι δεν υπάρχει έλεγχος της πολιτείας στα ιδιωτικά σχολεία, κατά παραβίαση του άρθρου του Συντάγματος -άρθρο 16, παράγραφος 8- που επιτάσσει ρητά την υποχρέωση της πολιτείας να ελέγχει το δημόσιο και κοινωνικό αγαθό της Παιδείας που παρέχεται από την ιδιωτική εκπαίδευση.
Καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα έχει τρομακτικές επιπτώσεις και στην πιστοποίηση των τίτλων σπουδών που εκδίδουν και στην ισοτιμία τους με αυτά του Δημοσίου και στη συμμετοχή των μαθητών στις εθνικές εξετάσεις.
Στο βαθμό, δε, που οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί υφίστανται έναν άγριο διωγμό με πλήρη κατάλυση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, καταλαβαίνετε ότι η πίεση που θα αισθάνονται για τη βαθμολογία θα είναι τεράστια από τους ιδιοκτήτες. Επιπλέον, στο βαθμό που αυτή η βαθμολογία συνυπολογίζεται στην εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα πάρα πολύ δύσκολο και τοξικό περιβάλλον για την αλλοίωση όλων των εκπαιδευτικών διαδικασιών στα ιδιωτικά σχολεία.
Επιπλέον, θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, να μας διευκρινίσετε το εξής: Στο νέο οργανισμό για πρώτη φορά -εάν δεν είναι για πρώτη φορά, θα ζητήσω συγγνώμη και θα το πάρω πίσω, από όσο, όμως, το εξετάσαμε- προβλέπεται ότι θα υπάρχει εποπτεία και αναφέρει τη λέξη «φροντιστήρια» στα δημοτικά. Ως τώρα ξέραμε ότι υπάρχουν φροντιστήρια στη Μέση Εκπαίδευση. Ξέρουμε ότι άρχισαν να γίνονται ιδιαίτερα μαθήματα μπροστά στην κατάρρευση του εκπαιδευτικού συστήματος εν τω συνόλω. Η πρόβλεψη, όμως, ότι θα υπάρχουν φροντιστήρια και στα δημοτικά σχολεία και στα παιδάκια του δημοτικού, άρα χρειάζεται μία εποπτεία, είναι εξαιρετικά δυσάρεστη βεβαίως. Αντί να κάνουμε προσπάθεια να αναβαθμίσουμε τη δημόσια εκπαίδευση, προσπαθούμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα φροντιστήρια για τα δημοτικά που θα αρχίσουν να ξεφυτρώνουν σε όλη την επικράτεια.
Ως προς το ζήτημα το οποίο συζητούμε, τη δημιουργία Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία, θα λέγαμε ότι οι διατελέσαντες Υπουργοί με την πολιτική που έχουν ασκήσει -πολλές φορές αντιφατική- δεν είναι και το καλύτερο παράδειγμα ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα think tank ώστε να συσκεφθούν όλοι μαζί και να προτείνουν κάτι καλό.
Επιπλέον, έχω ακούσει από διάφορους συναδέλφους κατά καιρούς -και όχι μόνο από συναδέλφους, αλλά και από δημοσιογράφους και από άλλους, με καλή πρόθεση- ότι ορισμένα ζητήματα όπως είναι της παιδείας, της υγείας θα έπρεπε να έχουν έναν μόνιμο Υπουργό, δεν είναι θέμα ανταγωνισμού των κομμάτων. Μία τέτοια αντίληψη περνάει και εδώ. Δηλαδή, οι διατελέσαντες Υπουργοί, ανεξάρτητα από την πολιτική τους, στο βαθμό που είναι φωτεινά μυαλά -αν είναι- θα μπορούν να χαράξουν και να συμβάλουν με ένα συμβουλευτικό τρόπο στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Θεωρώ ότι αυτό είναι ένας μύθος. Προφανώς η πολιτική στην παιδεία, όπως και στην υγεία, είναι θέμα κατεύθυνσης, είναι θέμα προτεραιοτήτων, είναι θέμα κονδυλίων, είναι θέμα πού το θες να πάει και τι ανθρώπους χρειάζεται να διαμορφώσεις. Αυτό έχει ένα πολιτικό πρόσημο.
Η πολιτική που θα ασκήσετε εσείς σε μία άλλη κυβέρνηση με τις ίδιες ικανότητες που έχετε θα είναι διαφορετική, γιατί οι στόχοι της άλλης κυβέρνησης θα είναι διαφορετικοί όσον αφορά την πολιτική κατεύθυνση.
Με την έννοια αυτή, εμείς δεν βρίσκουμε καθόλου το λόγο για το τι θα μπορούσε να κάνει ένα τέτοιο όργανο και προφανώς είμαστε αρνητικοί.
Ως προς το ζήτημα του διπλασιασμού της μοριοδότησης των εκπαιδευτικών, θεωρούμε ότι, κατ’ αρχήν, είναι ένα θετικό μέτρο. Χρειάζονται να ενισχύονται με αυξημένα μόρια οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι πηγαίνουν σε δυσπρόσιτες περιοχές.
Όμως, κύριε Υπουργέ -και θα ήθελα στο σημείο αυτό να με προσέξετε ιδιαίτερα- κάνοντας μια κριτική, θα έλεγα το εξής: Τι νόημα έχει να τους δίνουμε μόρια και μάλιστα αυξημένα, όταν δεν ανοίγουμε τους πίνακες; Αυτό, ξέρετε, δεν προκύπτει αυτομάτως. Εμείς περιμέναμε σήμερα να έρθει μία νομοτεχνική βελτίωση -και επειδή μερικά δευτερόλεπτα πριν είδα τη νομοτεχνική βελτίωση…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Θα έρθει.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ελπίζω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Θα έρθει, κύριε συνάδελφε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Έχει κρατηθεί με την πρώτη φουρνιά!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Σωστό είναι αυτό που είπατε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Βεβαίως. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα.
Παρόλα αυτά, αυτό είναι μία ατέλεια η οποία θεραπεύεται με τον τρόπο που είπατε.
Το δεύτερο είναι ότι υπήρξαν άνθρωποι πριν από σήμερα, οι οποίοι πήγαν  -και χωρίς αυξημένα μόρια, δεν τους είχε υποσχεθεί κανείς αυξημένα μόρια- προκειμένου να μπορέσουν να εξασφαλίσουν να μπουν σε μία σειρά. Όλους αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, τους αφήνουμε έξω.
Εμείς λέμε ότι επειδή οι πίνακες είχαν κλειδώσει από το 2010, θα πρέπει να ξεκλειδώσουν από τότε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν τα μόρια τα οποία θέλουν με έναν τρόπο να τα καταθέσουν για να εξασφαλίσουν μία θέση. Άρα, να διασφαλιστεί η αναδρομικότητα στη σχετική διάταξη.
Όσον αφορά το άρθρο 8 του νομοσχεδίου που προτείνει το Υπουργείο για την πρόσληψη κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικών με αναπηρία ως αναπληρωτών στη γενική εκπαίδευση, εμείς θεωρούμε ότι είναι ορθή η θετική διάκριση σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία. Θεωρούμε ότι είναι σωστό να τους δίνεται ενισχυμένη δυνατότητα να ασκήσουν το εκπαιδευτικό έργο στη γενική εκπαίδευση.
Το Υπουργείο, όμως -θα μου επιτρέψετε να πω- το αντιμετωπίζει με μισή καρδιά. Ενώ στο προσχέδιο προβλεπόταν 10% των θέσεων αναπληρωτών της γενικής εκπαίδευσης να καλύπτεται από καθηγητές με αναπηρία, μετά το 10% έγινε 5%. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης ανάγνωσης στην Επιτροπή προστέθηκε και η πρόβλεψη η διάταξη αυτή να μην ισχύσει φέτος, αλλά από το χρόνου.
Εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να παραμείνει το 10% και για φέτος. Θα έλεγα, μάλιστα, ότι όσον αφορά το ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα της εκπαιδευτικής μονάδας, αυτό θα μπορούσε να είναι στο 15% ή έστω στο 20%, ώστε να μπορέσει να δουλέψει και το σχολείο αντιστοίχως.
Όσον αφορά στο θέμα της διαγραφής των φοιτητών, έχουμε αναπτύξει τη δική μας επιχειρηματολογία λέγοντας ότι οι φοιτητές έχουν μπει στο πανεπιστήμιο όποτε έχουν μπει κι έχουν αποκτήσει φοιτητική ιδιότητα με κάποιους κανόνες που έλεγαν ότι ποτέ δεν τη χάνεις αυτήν την ιδιότητα. Επομένως, αν θέλαμε να αλλάξουμε το καθεστώς, θα έπρεπε να το κάνουμε από εδώ και πέρα. Δεν είναι δυνατόν σε φοιτητές οι οποίοι σταμάτησαν τις σπουδές τους για οικογενειακούς, προσωπικούς, λόγους υγείας ή άλλους, αυτή τη στιγμή να τους βάζουμε το μαχαίρι στο λαιμό και να τους λέμε ότι από το 2011 μέχρι σήμερα –για να είμαι και ακριβής- θα έπρεπε να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους. Όταν έχουμε σχολές με πάρα πολλά μαθήματα –εξήντα, εβδομήντα, ογδόντα, ενενήντα σε ορισμένες σχολές- καταλαβαίνετε ότι μέσα σε τρία χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχάσεις όλα τα προβλήματα που σε οδήγησαν εκτός πανεπιστημίου ή ΤΕΙ και να ολοκληρώσεις τις σπουδές.
Εμείς λέμε να μη γίνει καμία διαγραφή. Δεν κοστίζουν τίποτα στο Δημόσιο. Μπορείτε από εδώ και πέρα να κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά να μην αφορά τους συγκεκριμένους.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα την προσοχή σας, γιατί θα πω κάτι που έχει σχέση με τα δικά σας λεγόμενα. Είχατε πει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με την τροπολογία που φέρνετε μπορούν να συμμετέχουν σε δύο συνεχείς εξεταστικές περιόδους όσοι έχουν παρουσιαστεί μία φορά στις εξετάσεις τα δύο τελευταία χρόνια. Δεχθήκατε ένα αίτημα από πρυτάνεις –και το κάνατε δεκτό- να είναι «όσοι έχουν εγγραφεί».
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Σε ένα εξάμηνο. Το έχω εδώ. Θα σας το δώσω.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Περίμενα να μας το έχετε δώσει ως τώρα, για να ξέρουμε ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε. Αν το έχετε, θα το δούμε…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Κύριε συνάδελφε, αν θέλετε, μπορώ να το καταθέσω.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Βεβαίως, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Κυρία Πρόεδρε, μπορώ να το καταθέσω τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μπορείτε να το καταθέσετε μετά την ομιλία του κ. Κουράκη, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Εντάξει, κυρία Πρόεδρε. Θα το καταθέσω μόλις τελειώσει ο κύριος συνάδελφος.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Πάντως, σ’ αυτό το θέμα εμείς έχουμε καταθέσει τροπολογία, την οποία στη δευτερολογία μου και με βάση αυτό που θα κατατεθεί θα αναπτύξω περισσότερο.
Όσον αφορά την τροπολογία που κατατέθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου την Παρασκευή, θα πω τα εξής: Οι εννέα παράγραφοι που εισάγει με αρκετές υποπεριπτώσεις εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που ταλανίζουν την ελληνική εκπαίδευση.
Όσον αφορά τις ΕΠΑΣ, το Υπουργείο επανέρχεται μιλώντας για τα προβλήματα που δημιούργησε η κατάργησή τους. Θα έλεγα ότι το Υπουργείο παραδέχεται το λάθος του, αλλά δεν τολμά να το επανεξετάσει εν τω συνόλω. Τι κάνει; Παρατείνει τη λειτουργία των ΕΠΑΣ, αλλά –προσέξτε, κύριοι συνάδελφοι- παρατείνει τη λειτουργία για ένα χρόνο ακόμα των ιδιωτικών ΕΠΑΣ. Αυτό είναι ένα ακόμα δώρο στην ιδιωτική εκπαίδευση, ενώ δεν δίνει αυτή τη δυνατότητα στα ΕΠΑΣ του Υπουργείου Παιδείας. Δηλαδή, δεν παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑΣ του Υπουργείου Παιδείας, ενώ αυτό το πράγμα το κάνει στα ιδιωτικά. Η δικαιολογία –ή η εξήγηση, αν θέλετε- είναι ότι επειδή έχουν προχωρήσει οι εγγραφές, πρέπει να τους δώσουμε μία δυνατότητα. Μα, οι εγγραφές προχώρησαν και στα δημόσια. Γιατί δεν κάνει το ίδιο και στα δημόσια; Γι’ αυτό λέμε ότι είναι ένα δώρο στους ιδιοκτήτες αυτών των ιδιωτικών ΕΠΑΣ.
Θα αναφερθώ τώρα στην τρίτη τροπολογία που κατατέθηκε τη Δευτέρα το βράδυ και θα κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Καταλαβαίνετε, βέβαια, ότι ένα τέτοιο νομοσχέδιο που συζητείται στο Β΄ Τμήμα και τώρα έρχεται να ψηφιστεί στο Γ΄ Τμήμα και που κατατίθενται τροπολογίες κάθε τρεις και λίγο, δεν μας δίνει καμία βεβαιότητα και καμία αίσθηση ότι είναι ένα μελετημένο σχέδιο, ότι ξέρει πού πατά, ότι δεν έχει αντιφάσεις και ότι αντιμετωπίζει το θέμα με μία στοιχειώδη σοβαρότητα.
Εν πάση περιπτώσει, τη Δευτέρα το βράδυ κατατέθηκε μία τροπολογία που θα έλεγα ότι προσπαθεί να εξασφαλίσει πόρους για την πληρωμή των αναπληρωτών από τις δημόσιες επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας. Εάν σ’ αυτό εμείς έχουμε αντίρρηση –που έχουμε αντίρρηση- θα μας πείτε «καλά, αυτοί οι άνθρωποι να μην πληρωθούν;». Ας φροντίζατε να εξασφαλίσετε πόρους μ’ άλλον τρόπο, γιατί οι δημόσιες επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας είναι για τα σχολεία, για τα νηπιαγωγεία, για χιλιάδες άλλα πράγματα.
Δεν είναι δυνατόν! Θα σας πω ένα παράδειγμα: Είναι σαν να δίνουμε σε έναν αγρότη δέκα κιλά σπόρο καλαμπόκι για να σπείρει το χωράφι του και να έχει μία σοδιά και να το φάει, να το κάνει μπομπότα.
Έχουμε ορισμένα χρήματα για να κάνουμε σχολεία και να πάρουμε ανθρώπους. Εάν δεν κάνουμε σχολεία και τα χρησιμοποιήσουμε για τη μισθοδοσία τους, νομίζετε ότι αυτό είναι μία σοβαρή διαδικασία που προάγει; Θα μου πείτε «Δεν υπάρχουν». Να βρείτε. Να τα βρείτε, όπως μας υποσχεθήκατε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ότι έχετε συμφωνήσει με τον κ. Μητσοτάκη, τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε δέκα χιλιάδες θέσεις, ώστε μέσα από ένα διαγωνισμό ΑΣΕΠ κλπ., να γίνουν οι προσλήψεις με μονίμους στα σχολεία, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δυσάρεστη. Και, βεβαίως, με αναπληρωτές δεν λύνεται το θέμα.
Κι εδώ, βεβαίως, φέρνετε και άλλη μία διάταξη για την ισοτιμία πτυχίων της αλλοδαπής -εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης- που ανεπιτυχώς είχε επιχειρήσει να προωθήσει η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Τότε είχαμε χαλάσει τον κόσμο. Το τράβηξε πίσω ο κ. Αρβανιτόπουλος. Το επαναφέρατε εσείς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Κι εγώ το παίρνω πίσω, κύριε συνάδελφε, και θα πω στην ομιλία μου το γιατί.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτό.
Τώρα, διορθώστε με αν κάνω λάθος: Έχω την εντύπωση -έως βεβαιότητα- ότι στην Επιτροπή είχατε υποσχεθεί για τους διαθεσίμους της Μέσης Εκπαίδευσης, τους χίλιους επτακόσιους σαράντα και άλλους ογδόντα πέντε που έχουν απολυθεί και δεν πληρώνονται από τον Μάρτιο, ότι δεν θα απολυθεί κανείς. Τουλάχιστον, αυτό κατάλαβα εγώ.
Επειδή δεν υπάρχει καμμία ρύθμιση πάνω σε αυτό, θα ήθελα εκ μέρους της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να πω και να ζητήσω επειδή ακριβώς αυτοί οι χίλιοι επτακόσιοι σαράντα -τώρα είναι λιγότεροι, βέβαια, είναι χίλιοι πεντακόσιοι σαράντα- να διαβεβαιώσετε ότι κανένας από αυτούς δεν θα απολυθεί γιατί είναι όλοι πάρα πολύ χρήσιμοι. Επιπλέον, ότι αυτοί οι ογδόντα πέντε, οι οποίοι έχουν να πληρωθούν από τον Μάρτη, όλοι θα τοποθετηθούν σε θέσεις, γιατί τους χρειάζεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Να σταματήσει, λοιπόν, αυτή η ομηρία και να επανέλθουν όλοι στη θέση τους.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Και κάτι ακόμα που έχει σχέση με το νομοσχέδιο που κατεβάζετε. Αυτοί όλοι των ειδικοτήτων που έχουν φύγει εξαιτίας της κατάργησης ορισμένων τμημάτων και έχουν μείνει σε διαθεσιμότητα, αντί να αξιοποιηθούν στις ιατρικές και άλλες ειδικότητες, να πάνε στα ΙΕΚ, στα δημόσια ΙΕΚ, τους κρατάμε σε διαθεσιμότητα ή τους στέλνουμε στις δομές υγείας να κάνουν άλλα πράγματα από αυτά που έκαναν με μεγάλη επιτυχία τόσο χρόνια και θα προσλάβουμε ωρομίσθιους για να μπορούν να λειτουργήσουν τα δημόσια ΙΕΚ. Ε, να κάνουν αυτή τη δουλειά η άνθρωποι που ξέρουν.
Κάποιος ο οποίος διδάσκει νοσηλευτική ή ένας γιατρός ο οποίος διδάσκει ιατρικά επαγγέλματα, που έχει τεράστια εμπειρία τόσα χρόνια, είναι πολύ πιο χρήσιμος στην εκπαίδευση παρά να κάνει τον μικροβιολόγο, τον βιοπαθολόγο ή η νοσηλεύτρια να κάνει την νοσηλεύτρια στα νοσοκομεία.
Θα έλεγε να το δείτε με ιδιαίτερη ευαισθησία αυτό το πράγμα.
Κλείνω με αυτό: Εν τέλει, θα έλεγα ότι εκτιμούμε ότι θα έχει να προσφέρει πολλά το Υπουργείο Παιδείας εάν μέχρι το τέλος της συζήτησης καταθέσει προσθήκες ή τροπολογία για τα εξής ζητήματα:
Για τις προσλήψεις: Να καλυφθούν όλα τα κενά των εκπαιδευτικών με προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, τουλάχιστον τόσων όσες είναι και οι συνταξιοδοτήσεις αυτής της χρονιάς.
Άμεσος διορισμός όσων είναι διοριστέοι από το 2008 με τον ΑΣΕΠ και οι υπόλοιποι από τους πίνακες προϋπηρεσίας των αναπληρωτών. Βεβαίως, πρέπει να αναγνωριστεί ολόκληρη η προϋπηρεσία των αναπληρωτών-ωρομισθίων από το 2010.
Ταυτοχρόνως, πρέπει να καταργηθούν οι αντίστοιχες διατάξεις  του νόμου 3848/2010.
Όσον αφορά τις διαθεσιμότητες, όπως το ανέφερα και προηγουμένως, να μην γίνει καμμία απόλυση εκπαιδευτικού και να προκηρυχθούν άμεσα όσες επιπλέον θέσεις απαιτούνται ώστε να μην απολυθεί κανείς εκπαιδευτικός από το σύνολο των εκπαιδευτικών που είναι σε διαθεσιμότητα ή υπό απόλυση.
Να επανέλθουν όλες οι ειδικότητες και οι τομείς που καταργήθηκαν στη δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και να επιστρέψουν σε αυτές όλοι οι εκπαιδευτικοί.
Τέλος, θα λέγαμε –θα το αναπτύξουμε μετά- ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουν να δίδονται τόσα πολλά δώρα προς όφελος της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Είστε Υπουργός της δημόσιας Παιδείας και -όπως είπα προηγουμένως- έχετε εποπτεία της ιδιωτικής. Δυστυχώς, όμως, όπως ανέφερα στην εισαγωγή της ομιλίας μου, φαίνεται πως το Υπουργείο αποφάσισε να αποσυρθεί πλήρως από την εποπτεία στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό και θα έλεγα στο βαθμό που δεν το είχατε αντιληφθεί ή δεν συμφωνείτε με αυτό, θα μπορούσατε να το διορθώσετε. Δηλαδή,  στο νέο οργανισμό -εάν «σηκώνει» διόρθωση- να υπάρχει και εποπτεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ