Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Ερώτηση στη Βουλή για το μη διορισμό Εκλεγμένων Μελών ΔΕΠ

Επιστολή στον υπουργό από το Συντονιστικό-Ανακοίνωση της ΠΟΣΔΕΠ
Δημοσίευση: 21/02/2013
Ποια  είναι η σειρά προτεραιότητας της λίστας των υπό διορισμό μελών ΔΕΠ, γιατί δεν δημοσιοποιείται και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των διαδικασιών εκλογής των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ στα ελληνικά πανεπιστήμια που σήμερα βρίσκονται σε αναμονή;
 Τα παραπάνω ρωτούν τον υπουργό Παιδείας  Κ. Αρβανιτόπουλοο οι Βουλευτές  Μαρία Ρεπούση και Θωμάς Ψύρρας, με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή.

 ΕΡΩΤΗΣΗ

Κύριε Υπουργέ,
Η ανανέωση του επιστημονικού δυναμικού των ΑΕΙ συνιστά δείκτη για την ποιότητα των σπουδών που παρέχουν και απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία τους και την ποιότητα των ανώτατων σπουδών. Στη χώρα μας ωστόσο τα ΑΕΙ παραμένουν υποστελεχωμένα. Θεμελιώδη επιστημονικά  αντικείμενα δεν διδάσκονται  πλέον και η ποιότητα των ανώτατων σπουδών  υποβαθμίζεται. 
 Γνωρίζουμε κύριε Υπουργέ ότι έχουν εκλεγεί  και περιμένουν τον διορισμό τους  πάνω από επτακόσια πενήντα μέλη ΔΕΠ. Άγνωστος παραμένει ο χρόνος του διορισμού τους, ενώ τελευταία παρατηρούνται και φαινόμενα επιλεκτικών διορισμών όπως ο πρόσφατος «κατ’ εξαίρεση» διορισμός από τριετίας εκλεγμένου συναδέλφου της  πανεπιστημιακής  κλινικής του Ηρακλείου που μαρτυρεί την  αντικατάσταση  της  λίστας από πρακτικές  παράτυπων και αδιαφανών τοποθετήσεων. Η επίκληση των κινδύνων για την δημόσια υγεία δεν μπορεί να αποτελεί επιχείρημα για την παράκαμψη της σειράς προτεραιότητας.
Επειδή είναι στην αρμοδιότητα της  Πολιτείας και αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ολοκλήρωση της διαδικασίας της τοποθέτησης των εκλεγμένων ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια
Επειδή η τήρηση της σειράς προτεραιότητας και η διαφάνεια στους διορισμούς είναι υποχρέωση της πολιτείας 
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
•    Ποια είναι η σειρά προτεραιότητας της λίστας των υπό διορισμό μελών ΔΕΠ; Γιατί δεν δημοσιοποιείται;
•    Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των διαδικασιών εκλογής των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ στα ελληνικά πανεπιστήμια που σήμερα βρίσκονται σε αναμονή;

Οι  ερωτώντες  βουλευτές
Μαρία Ρεπούση
Θωμάς Ψύρρας


ΠΟΣΔΕΠ: Καθυστέρηση διορισμού εκλεγμένων μελών ΔΕΠ

Η παρατεταμένη καθυστέρηση του διορισμού των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ στα  ελληνικά πανεπιστήμια, με χρόνο αναμονής  που υπερβαίνει τα τρία έτη, οδηγεί τον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης λόγω υποστελέχωσης, στην κατάρρευση. Η προκήρυξη νέων θέσεων  μελών ΔΕΠ έχει  παγώσει εδώ και τρία χρόνια, οι συμβάσεις διδασκόντων βάσει του ΠΔ 407/80 είναι ελάχιστες, οι θέσεις μεταδιδακτορικών υποτρόφων σπανίζουν. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την υποχρηματοδότηση των ιδρυμάτων και την μισθολογική απαξίωση των μελών ΔΕΠ οδηγούν σε ένα πανεπιστήμιο που αγωνιά να φέρει σε πέρας το εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο.
Θεμελιώδη επιστημονικά αντικείμενα δεν διδάσκονται, ερευνητικά κονδύλια και διεθνή προγράμματα παραμένουν αναξιοποίητα, η ποιότητα των ανώτατων σπουδών υποβαθμίζεται. Το φαινόμενο της φυγής νέων επιστημόνων προς ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια του εξωτερικού έχει ήδη λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις με ολέθριες συνέπειες για το ελληνικό πανεπιστήμιο, την επιστημονική έρευνα και την ανάπτυξη της χώρας.
Η ΠΟΣΔΕΠ προκειμένου να ανακόψει την πορεία αυτή  που απαξιώνει το δημόσιο πανεπιστήμιο ζητεί:
•    Τον άμεσο διορισμό όλων των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ
•    Την άμεση δημοσιοποίηση και τήρηση της σειράς κατάταξης των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ
•    Τη διασφάλιση όλων των θέσεων των εκλεγμένων και υπηρετούντων μελών ΔΕΠ, μετά τις επικείμενες συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων, Σχολών και Τμημάτων.

Το Προεδρείο του Συνεδρίου
 
Γιάννης Κρεστενίτης         Σωκράτης Κάτσικας             Γιάννης Μπασιάκος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΉ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

Θέμα: Τοποθέτηση εκλεγμένων μελών ΔΕΠ
Κύριε Υπουργέ,
Σε πρόσφατο αίτημά μας για συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας εκθέσουμε την επιτακτική ανάγκη επίλυσης του προβλήματος της αδιοριστίας για 3 και πλέον έτη των 750 περίπου εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, το γραφείο σας απάντησε ότι δεν υπάρχει κάτι νεότερο και ότι η υπόθεσή μας παραμένει εκεί που την αφήσαμε κατά την τελευταία μας συνάντηση. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, κύριε Υπουργέ. Ενώ τα πανεπιστήμια βαρυγκωμούν να φέρουν σε πέρας τα προγράμματα σπουδών τους λόγω υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, εμείς παραμένουμε εκεί ακριβώς που μας έχετε οδηγήσει: στην ανεργία ή, στην καλύτερη περίπτωση, στην υποαπασχόληση,στην ανασφάλεια, στην αναγκαστική μετανάστευση, στο επιστημονικό και διδακτικό κενό.
Κατά το προηγούμενο διάστημα...
Αναιρέσατε δική σας δέσμευση στη Βουλή (22-12-2011) για τοποθέτηση όλων των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ εντός του 2012. Για θέματα που αφορούν το Υπουργείο σας, μας παραπέμψατε στους προέδρους των άλλων δύο κομμάτων της κυβερνητικής συμμαχίας (τους συναντήσαμε 24-01-2013 και28-01-2013), στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (!).
Μας παραπέμψατε στα συναρμόδια Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για να αποποιηθείτε μέρος των ευθυνών σας. Επίσημες απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία τους αναφέρουν ότι δεν έχουν λάβει κανένα αίτημα από σας σχετικά με την αναγκαιότητα και τον απαιτούμενο αριθμό διορισμών μελών ΔΕΠ στα ελληνικά πανεπιστήμια, και μας παρέπεμψαν και πάλι σε σας.
Επιδείξατε άγνοια για τον πραγματικό αριθμό των διορισμών που αντιστοιχούν στο Υπουργείο σας, τον οποίο εκτιμούσατε κατά πολύ μικρότερο από τον πραγματικό (συνάντηση στο Υπουργείο 8/10/2012), καθώς και πλήρη απροθυμία να διεκδικήσετε πιστώσεις που είχαν ήδη κατανεμηθεί για διορισμούς πανεπιστημιακών και χάθηκαν όταν κάποιοι από αυτούς δεν αποδέχτηκαν το διορισμό τους (απάντηση με αριθμό 136159/ΙΗ ΕΞ/01-11-2012 στην Ερώτηση με αριθμό 2860/12-10-2012).
Σήμερα…
Με ακραίο κυνισμό κάνετε λόγο για «θεωρούμενη ως καθυστέρηση» στην ολοκλήρωση της τοποθέτησής» μας, στην απάντησή σας (20793/ΙΗ ΕΞ/14-02-2013) σε ερώτηση σχετικά με τους αδιόριστους πανεπιστημιακούς και αίτημα κατάθεσης εγγράφων από βουλευτές του ΚΚΕ (6457/590/29-01-2013). Δεν χωρεί αμφιβολία ότι από τη σκοπιά της αιωνιότητας, από την οποία προφανώς ατενίζετε τα πράγματα, τα τρία χρόνια αναμονής συνιστούν αμελητέο διάστημα. Όμως για μας τους νέους –και, φευ, θνητούς– επιστήμονες, αποτελούν χρόνια κατά τα οποία στερούμαστε αυτό που με κόπο, συστηματική εργασία και έρευνα κατακτήσαμε.Επίσης, χρόνια κατά τα οποία το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο στερείται αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό, που εκτός των άλλων θα προσέλκυε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, χρόνια κατά τα οποία οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο στερούνται όσα θέλουμε και μπορούμε να τους προσφέρουμε.
Τους φοιτητές και τις φοιτήτριες δεν διστάζετε, βεβαίως, να τους επικαλείστε,προκειμένου να δικαιολογήσετε τα πρόχειρά σχέδιά σας που αποβλέπουν στη συρρίκνωση της ανώτατης εκπαίδευσης: «δεν έχω», λέτε, «το ηθικό δικαίωμα να πάρω μια απόφαση που θα οδηγήσει τα παιδιά μας σε Τμήματα με μηδενικό αριθμό διδασκόντων» (ΣΚΑΪ, 17-02-2013). Δίνετε όμως στον εαυτό σας το δικαίωμα να αποσιωπάτε ή να αποποιείστε συστηματικά την πολιτική ευθύνη που φέρετε για τον μηδενικό ή κάτω από την κρίσιμη μάζα αριθμό διδασκόντων, καθώς και να κλείνετε Τμήματα αντί να τα στελεχώνετε υπογράφοντας τους διορισμούς των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, ενώ ο ίδιος δηλώσατε από το βήμα της Βουλής (16/1/13) ότι η τοποθέτησή τους εντός διετίας είναι ηθική υποχρέωση της πολιτείας.
Επίσης,αρνείστε να ικανοποιήσετε το πάγιο αίτημά μας να δημοσιοποιηθεί η διαμορφωμένη σειρά κατάταξης των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων στο Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα, στην απάντησή σας στο αίτημα κατάθεσης εγγράφων, επικαλείστε δύο γνωμοδοτήσεις (2/2004 και 3/2004)της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη μη δημοσιοποίηση των αριθμών πρωτοκόλλου των πρυτανικών πράξεων διορισμού. Σημειωτέον ότι πρόκειται για τις ίδιες πρυτανικές πράξεις, οι οποίες αναρτώνται στη Διαύγεια (Ν. 3861/2010, άρθρο 2,παρ.14). Οι δε γνωμοδοτήσεις στις οποίες αναφέρεστε θεωρούν προσωπικά δεδομένα, κατά περίπτωση ευαίσθητα, τα πλήρη και αναλυτικά βιογραφικά προέδρων, ειδικών συμβούλων και μετακλητών υπαλλήλων στα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Εθνικής Άμυνας και όχι τις πρωτοκολλημένες πρυτανικές πράξεις διορισμού δημόσιων λειτουργών.
Συμπέρασμα πρώτο: για εσάς, η πρυτανική πράξη διορισμού δεν είναι προσωπικό δεδομένο, ο αριθμός πρωτοκόλλου όμως είναι!Να υπενθυμίσουμε ότι εσείς ο ίδιος, σε σειρά παλαιότερων απαντήσεών σας (π.χ.Βουλή 22-12-20-/11 http://goo.gl/R0Zr0 και με αριθμό 136159/ΙΗ ΕΞ/01-11-2012 απάντηση στην Ερώτηση με αριθμό2860/12-10-2012), είχατε προσδιορίσει τον αριθμό του πρωτοκόλλου ως το απόλυτο κριτήριο της σειράς διορισμού για την περιβόητη, πλην προσχηματική εν τέλει, διασφάλιση της διαφάνειας.
Συμπέρασμα δεύτερο: θεωρείτε καταπάτηση προσωπικών δεδομένων τη δημοσιοποίηση της αντίστοιχης λίστας από τον προκάτοχό σας, κ. Ι.Πανάρετο (αναπληρωτή υπουργό ΠΔΒΜΘ, 2009-2011), την ανάρτησή της επί μακρόν στην επίσημη ιστοσελίδα του (http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=7287) και στον ιστότοπο του Υπουργείου σας καθώς και την αναφορά σε αυτήν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο (π.χ. απάντηση με αριθμό 52667/ΙΗ/01-06-2011), μέλος του οποίου είσαστε σήμερα κι εσείς.Τότε βεβαίως κανένας δεν είχε θέσει ζήτημα προσωπικών δεδομένων!
Συμπέρασμα τρίτο: για εσάς, ο αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου στο Υπουργείο δεν διέθετε εξ αρχής την ιδιότητα του προσωπικού δεδομένου και δη ευαίσθητου, αλλά την απέκτησε στην πορεία, όταν αποφασίσατε εσείς να καταστρατηγήσετε τη σειρά διορισμού. Κι αυτό είτε με τις επονομαζόμενες μεταφορές πίστωσης –τις εξόφθαλμα πλάγιες τοποθετήσεις οι οποίες ουδέποτε συνοδεύθηκαν από ισάριθμους διορισμούς,δημιουργώντας άδικη και άνιση μεταχείριση των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ και δίνοντας επιστημονικό προβάδισμα στους ήδη υπηρετούντες στο Δημόσιο– είτε με επιλεκτικούς νέους διορισμούς, όπως η πρόσφατη περίπτωση μέλους ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Συμπέρασμα τέταρτο: ένα τόσο ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, όπως ο αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου, η δημοσιοποίηση του οποίου θίγει ευθέως την προσωπικότητα του εκλεγμένου σύμφωνα με τους ισχυρισμούς σας, δίνεται προφορικά από την αρμόδια υπηρεσία σε κάθε ενδιαφερόμενο, εις γνώση σας (απάντηση με αριθμό 136159/ΙΗ ΕΞ/01-11-2012 στην ερώτηση με αριθμό 2860/12-10-2012).
Κύριε Υπουργέ,
Στην προαναφερθείσα ομιλία σας στη Βουλή (22-12-2011) είχατε δηλώσει και ο ίδιος«παθών» καθώς η τοποθέτησή σας στο ελληνικό πανεπιστήμιο ολοκληρώθηκε έναν χρόνο μετά από την εκλογή σας. Δεν μπορούμε παρά να θεωρήσουμε αυτή σας τη δήλωση κενή ρητορεία. Αν ήσασταν πραγματικά παθών θα ήσασταν και μαθών. Θα γνωρίζατε πως η τοποθέτηση των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, την οποία τώρα παρουσιάζετε ως αποτέλεσμα μιας «σύνθετης διοικητικής πράξης», συνιστά αποτέλεσμα πολιτικής απόφασης. Απόφαση την οποία, μετά από σειρά παλινωδιών και υπεκφυγών, αποδεικνύεται πλέον περίτρανα ότι συνειδητά αρνείστε να λάβετε.
Δεν θα επικαλεστούμε τη συναδελφικότητά σας, ούτε την ακαδημαϊκή σας ευαισθησία.Άλλωστε έως σήμερα έχουμε υποστεί τον μεγαλύτερο εμπαιγμό από συναδέλφους πανεπιστημιακούς με πολιτικά καπέλα και λοιπούς μεγαλόσχημους διοικητικούς θώκους. Θα σας επιστρέψουμε, όμως, την επίκληση στον πατριωτισμό μας, όπως τότε που προσπαθήσατε να αποτρέψετε την –από μέρους μας– περαιτέρω δημοσιοποίηση και ανάδειξη του ζητήματος των διορισμών μας, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα δυσφημούσε την χώρα μας (Συνάντηση στο Υπουργείο 08-10-2012), και θα σας απευθύνουμε τα παρακάτω ερωτήματα:
Εάν θεωρείτε ότι ο μη διορισμός μας αποτελεί ύψιστη δυσφήμιση για την χώρα τί έχετε κάνει γι’ αυτό ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός;
Πόσο πατριωτική είναι η πολιτική που συντελεί στην καταρράκωση του νεότερου ελληνικού επιστημονικού δυναμικού;
Πόσο πατριωτική είναι η πολιτική που καταδικάζει νέους ανθρώπους σε παρατεταμένη ομηρία;
Πόσο πατριωτική είναι η πολιτική που οδηγεί στον θάνατο την δημόσια ανώτατη εκπαίδευση;
Η συντονιστική επιτροπή,
Στ. Γκιάλης
Επίκουρος Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου    Κ. Κούλη
Λέκτορας,
ΕΚΠΑ    Μ. Μαλούτα
Λέκτορας,
Ιόνιο Πανεπιστήμιο    Έ. Παπαλεξίου
Λέκτορας,
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Κ. Πετρουτσάτου-Τακάκη
Λέκτορας,
ΑΠΘ    Π. Πούλος
Λέκτορας,
ΕΚΠΑ    Σ. Ρουκανάς
Λέκτορας,
Πανεπιστήμιο Πειραιά    Μ. Σταυράκης
Λέκτορας,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Β. Τραχανά
Επίκουρος Καθηγήτρια,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας    Ε. Τσακανίκα-Θεοχάρη
Λέκτορας,
ΕΜΠ    Δ. Φιλιππής
Λέκτορας,
ΕΑΠ    Μ. Χατζάκη
Λέκτορας,
ΕΚΠΑ
Συνημμένα:
1)Απάντηση20793/ΙΗ ΕΞ/14-02-2013 στην Ερώτηση και ΑΚΕ με αριθμό 6457/590/29-01-2013
2) Ανοικτή Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean