Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Οι 12 ρυθμίσεις για τους μαθητές των ΙΕΚ, όπως ψηφίστηκαν από τη Βουλή

Δημοσίευση: 13/05/2014
Βουλή
Alt Text: 
Βουλή
Title Text: 
Βουλή
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι 12 ρυθμίσεις για τους μαθητές των ΙΕΚ, όπως ψηφίστηκαν από τη Βουλή, στο νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές, έχουν ως εξής:
1. Στο άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθεται εμβόλιμο εδάφιο, το οποίο λαμβάνει τον αριθμό ζ΄, αναριθμουμένων των λοιπών σε η΄ και θ΄, ως ακολούθως:
«ζ) τη διαδικασία και τον τρόπο εγγραφών και μετεγγραφών και την έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έ
τους».
2. Στο άρθρο 18 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθεται εμβόλιμη παράγραφος, η οποία λαμβάνει τον αριθμό 3, αναριθμούμενης της νυν παραγράφου 3 σε 4, ως ακολούθως:
«3. Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ, καθώς και οι απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης - κατάρτισης, δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ..»
3. Oι παράγραφοι 4 και 7 του άρθρου 23 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«4. Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει
τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996.» και
«7. Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Η φοίτηση δύναται να άρχεται κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή και αποφοίτους
ανωτέρων από αυτή βαθμίδας ή ΣΕΚ. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δυναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Ο μέγιστος αριθμός ανά εκπαιδευτή καθορίζεται σε τριάντα (30) καταρτιζόμενους, σε εργαστηριακά ή θεωρητικά ή και μεικτά μαθήματα.»
4. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίστανται ώς εξής:
«Υποδιευθυντής τοποθετείται σε κάθε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ. Σε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ με περισσότερους από εκατόν ογδόντα (180) σπουδαστές τοποθετείται και δεύτερος υποδιευθυντής.»
5. Το εδάφιο α΄ της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α. Ευθύνεται για τη διοικητική λειτουργία και οικονομική διαχείριση των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ.»
6. Το τελευταίο εδάφιο α΄ της παρ. 10 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ο υποδιευθυντής δεν ασκεί διδακτικά καθήκοντα παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από έγκριση της ΓΓΔΒΜ.»
7. Στο άρθρο 44 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης εκδίδεται ο Κανονισμός Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄188), τα οποία υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Με τον ανωτέρω Κανονισμό ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των ΣΔΕ, στις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά τους, στα προγράμματα εκπαίδευσης και στη διάρκειά τους, στη διοίκηση και στελέχωση, στη μοριοδότηση των εκπαιδευτών, στην αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση δομών, προγραμμάτων, εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού τους, στη διαδικασία και στον τρόπο εγγραφών και μετεγγραφών, στην έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους, στα υπηρεσιακά έντυπα και
οποιαδήποτε λοιπά θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα τα οποία αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία τους.»
8. Στο άρθρο 47κ του ν. 4186/2013 (Α΄193) καταργούνται οι παράγραφοι 1 και 4, αναριθμούμενων των λοιπών σε 1, 2, 3, 4.
9. Στο άρθρο 31 του ν. 4115/2013 (Α΄24) αντικαθίσταται η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 ως ακολούθως:
«1. α) Τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων στην Ελλάδα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄188) τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.»
10. Από τα ταμειακά διαθέσιμα του καταργηθέντος Ο.Ε.Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3879/2010
(Α΄63), τα οποία μεταφέρθηκαν στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης για τις λειτουργικές ανάγκες των δημοσίων Ι.Ε.Κ., βάσει του άρθρου 54 παράγραφος 5 περίπτωση α΄ του ν. 3966/2011 (Α΄118), τμήμα αυτών που αφορά καταβληθέντα δίδακτρα υποψηφίων καταρτιζόμενων για το 2010, οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν εκπαιδεύτηκαν, είναι δυνατόν να επιστραφούν στους δικαιούχους, ως αδικαιολογήτως καταβληθέντα, από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Οι δικαιούχοι επιστροφής των ανωτέρω διδάκτρων υποχρεούνται να υποβάλουν στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου: α) το παραστατικό ή νόμιμο αντίγραφο της καταβολής των διδάκτρων, β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται το ακριβές ποσό καταβολής, ο φορέας στον οποίο κατεβλήθησαν τα δίδακτρα (Ο.Ε.Ε.Κ.), καθώς και η αιτία καταβολής τους.
Η εκκαθάριση των ανωτέρω επιστροφών από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα γίνει μετά από έγκριση των ανωτέρω δικαιολογητικών από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και αποστολή τους στο φορέα εκκαθάρισης.
11. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., βάσει των προγραμματικών συμφωνιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις επιστημονικές ενώσεις, εφόσον υπάρχουν, με τη σύμφωνη γνώμη του I.E.Π..»
12. Κυρώνεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αριθμ. ΓΠ/20082/23.12.2012 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Β΄2844), καθώς και η αριθμ. Β/2387/17.1.2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. όπως τροποποιήθηκε
με την αριθμ. ΔΠ/13515/24.5.2013 όμοια απόφαση και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη απόφαση που εκδόθηκε σε εκτέλεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.
13. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαϊου 2014.

φωΤΌ: Αρχείο eurokiniossi

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ