Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Οι 20 ρυθμίσεις για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως ψηφίστηκαν από τη Βουλή

Δημοσίευση: 13/05/2014
Βουλή
Alt Text: 
Βουλή
Title Text: 
Βουλή
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι 20 ρυθμίσεις για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως ψηφίστηκαν από τη Βουλή, στο νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές, έχουν ως εξής:
1. Στο εδάφιο α΄, της παραγράφου 3, του άρθρου 3, του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) μετά τη φράση «Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα» προστίθεται κείμενο ως εξής: «Όλα τα θέματα για τα μαθήματα επιλογής της Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου: Εφαρμογές Πληροφορικής,  Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Καλλιτεχνική Παιδεία, καθώς και για όλα τα μουσικά μαθήματα των Μουσικών Λυκείων, για τα μαθήματα κατευθύνσεων όλων των τάξεων Λυκείου των Καλλιτεχνικών σχολείων ορίζονται από τον οικείο διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.»
2. Τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) περί «Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα» ισχύουν και για τις πράξεις που αφορούν τα μέλη της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής της Τράπεζας Θεμάτων Εξετάσεων και τα μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών των Εξεταζόμενων Μαθημάτων που συγκροτούνται από το ΙΕΠ στο πλαίσιο εφαρμο-
γής των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3, και της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 4186/2013 (Α΄193) για προφανείς λόγους διασφάλισης του κύρους και της αξιοπιστίας των ενεργειών των εν λόγω οργάνων. Οι πράξεις που αφορούν την επιλογή, τον ορισμό,
τις μετακινήσεις και τις αμοιβές των μελών και περιέχουν δεδομένα που αφορούν στην ταυτότητά τους, δημοσιεύονται και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια αμέσως μετά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των εξετάσεων.
3. Στο τέλος του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. α) Για το σχολικό έτος 2013-2014 δεν εφαρμόζεται η τράπεζα θεμάτων κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές των Εκκλησιαστικών Λυκείων στα υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας, των Λυκείων Ειδικής Αγωγής, καθώς και για τους μαθητές που φοιτούν σε Μειονοτικά Λύκεια και Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια και σε ελληνικά λύκεια του εξωτερικού και για τους ρωμαιοκαθολικούς μαθητές που φοιτούν σε λύκεια στα οποία διδάσκεται το ρωμαιοκαθολικό
δόγμα στο εξεταζόμενο μάθημα των θρησκευτικών. Η εφαρμογή της τράπεζας δύναται να επεκτείνεται και στους ανωτέρω με σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ και γνώμη του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (όσον αφορά στα Μειονοτικά Λύκεια και τα μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια) ή του αρμόδιου Συντονιστή σχολείων του εξωτερικού αντί-
στοιχα, β) Θέματα εφαρμογής της τράπεζας θεμάτων στα ΓΕΛ μπορεί να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του ΙΕΠ.»
4. Στο τέλος του άρθρου 43, του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«5. α) Δεν εφαρμόζεται η τράπεζα θεμάτων κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και β) Θέματα εφαρμογής της τράπεζας θεμάτων στα ΕΠΑ.Λ. μπορεί να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του ΙΕΠ».
5. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 (Α΄193) διαγράφεται και η περίπτωση γ΄ α-ναριθμείται σε β΄.
6. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4186/2013 (Α΄193) συγχωνεύονται σε ένα και αντικαθίστανται ως εξής:
“Γενικό βαθμό προαγωγής σε όλες τις τάξεις του ΕΠΑ.Λ. αποτελεί το πηλίκον της διαιρέσεως δια του συνόλου των διδασκόμενων μαθημάτων του αθροίσματος του μέσου όρου προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα. Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής, εξάγεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού μέσου όρου ίσου ή α-
νώτερου του δέκα (10) σε όλα τα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση αυτή αλλά έχει μέχρι σε δύο μαθήματα κάτω του δέκα παραπέμπεται σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο, οπότε και προάγεται εφόσον σε όλα τα μαθήματα έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10). Μαθητής που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις επαναλαμβάνει τη φοίτηση.»
7. Η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, υστέρα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής: α. Επανακαθορίζονται τα μαθήματα προσανατολισμού της Β΄ Τάξης του ΓΕ.Λ., τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού της Γ΄ τάξης, καθώς και τα ωρολόγια προγράμματα όλων των Τάξεων του ΓΕ.Λ.. β. Καθορίζονται τα ωρολόγια προγράμματα των ημερησίων γυμνασίων. γ. Καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης των
μαθητών Γενικού Λυκείου. Εξαιρετικά για το σχολικό έτος 2013-2014 για την Α΄ τάξη Ημερησίου και την Α΄ και Β΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου και για το σχολικό έτος 2014-2015 για την Β΄ τάξη Ημερησίου και τη Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών μπορεί να καθορίζεται με τροποποίηση των υπαρχόντων προεδρικών διαταγμάτων».
8. Στην παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄193) μετά τη φράση: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων» προστίθεται η φράση «ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».
9. Στην περίπτωση γ΄, της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄193) διαγράφεται η φράση «η αξιολόγησή της».
10. Στο τέλος της περίπτωσης β΄, της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθεται φράση ως εξής: «και καθορίζονται τα ωρολόγια προγράμματα του Εσπερινού Γυμνασίου.»
11. Στην παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) προστίθεται περίπτωση ια΄:
«ια) Καθορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας των Ομάδων Μαθημάτων Προσανατολισμού.»
12. Στην παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) μετά τη φράση «του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων» προστίθεται η φράση «ύστερα από ει-σήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».
13. Στην αρχή του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθεται φράση «η διάρκεια των διδακτικών περιόδων, οι αργίες, οι διακοπές, τα ωρολόγια προγράμματα των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.». Για τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015 η διάρκεια του σχολικού και διδακτικού έτους, οι περίοδοι διδασκαλίας των μαθημάτων και διεξαγωγής των εξετάσεων, οι αργίες και οι διακοπές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
14. Στο εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193) διαγράφεται η φράση «η διάρκεια
των διδακτικών περιόδων, οι αργίες και οι διακοπές,».
15. Στην περίπτωση ε΄της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται η φράση «των ημερησίων τεχνολογικών λυκείων» με τη φράση «των ημερησίων και εσπερινών επαγγελματικών λυκείων».
16. Το εδάφιο ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) καθορίζονται τα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων όλων των τάξεων των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., τα ωρολόγια προγράμματα των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., η αντιστοιχία των διδασκομένων μαθημάτων και των κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε α΄ και β΄, ανάθεση όλων των τάξεων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και ρυθμίζονται θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.».
17. Τα θέματα των εδαφίων β΄ έως και ι΄, της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193) ρυθμίζονται με υπουργική απόφαση ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
18. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθεσία ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από επτά (7). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό. Τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα μπορεί να είναι μονοθέσια ή πολυθέσια,
ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν και με βάση την αντιστοιχία μιας θέσης νηπιαγωγού προς τριάντα (30) νήπια.»
19. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Επαγγελματικού Λυκείου καταρτίζονται από το I.E.Π., μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. βάσει των προγραμματικών συμφωνιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις επιστημονικές ενώσεις, εφόσον υπάρχουν, και περιλαμβάνουν:».
20. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό έτος 2013-2014 και προκειμένου για την ομαλή διεξαγωγή των προαγωγικών, απολυτηρίων και πανελλαδικών εξετάσεων στα ΕΠΑ.Λ. και τις ΕΠ.Α.Σ. δύναται να διατίθεται ο αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 της μη τυπικής εκπαίδευσης στην τυπική εκπαίδευση.
21. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.

φωΤΌ: Αρχείο eurokiniossi

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ