Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Τέσσερις αλλαγές για τους υποψηφίους Αστυνομικών Σχολών

Νέο τροποποιητικό Προεδρικό Διάταγμα
Δημοσίευση: 13/01/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Υστερα από την αριθμ. 225/2019 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκδόθηκε  νέο Προεδρικό Διάταγμα το οποίο προβλέπει τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

1η Αλλαγή

Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), στις Σχολές των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.A.N.), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ), στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.) και Λιμενοφυλάκων και κρίθηκαν ικανοί, σύμφωνα με τα κριτήρια που ισχύουν κάθε φορά για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, εξαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων, ακολούθως δε προσκόμισαν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σχετική βεβαίωση από τις ως άνω Σχολές ή τις αρμόδιες για την έκδοση της Υπηρεσίες, θεωρούνται αυτοδικαίως ΙΚΑΝΟΙ και για τις Αστυνομικές Σχολές και δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι βεβαιώσεις προσκομίζονται μέσα στο χρόνο διενέργειας των Προκαταρκτικών Εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και αναγράφεται σε αυτές το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο κωδικός αριθμός του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το ανάστημα του υποψηφίου.

Σε περίπτωση που οι προκαταρκτικές εξετάσεις των ανωτέρω Σχολών διενεργούνται σε μεταγενέστερο χρόνο, η εν λόγω βεβαίωση προσκομίζεται το αργότερο τη μεθεπόμενη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας στη Σχολή από την οποία εκδόθηκε.

Βεβαιώσεις που προσκομίζονται από υποψήφιους που διέκοψαν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων ή κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ από τις Επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας δεν γίνονται αποδεκτές.

Τι ίσχυε

Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων του ενιαίου επιλογικού συστήματος των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών, για τις οποίες επίσης έχουν δηλώσει προτίμηση και κρίθηκαν ικανοί, εξαιρούμενων των ιδιαίτερων απαιτήσεων, δεν προσέρχονται σπις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών και προσκομίζουν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, μέσα στην προθεσμία διενέργειας αυτών, σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Στρατιωτική Σχολή, στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός τους. Όσοι προσκομίσουν βεβαίωση, ότι κρίθηκαν ικανοί για τις Στρατιωτικές Σχολές, θεωρούνται αυτοδικαίως ικανοί και για τις Αστυνομικές Σχολές.

2η Αλλαγή (Προσόντα ιδιωτών υποψηφίων αξιωματικών και αστυφυλάκων)

Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, δι- απιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή κατάταξης σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατά- ξεις για την σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς (κατεύθυνση Όπλων)»

Τι ίσχυε

Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς.

3η Αλλαγή

Το Α ́ εκπαιδευτικό εξάμηνο αρχίζει την ημερομηνία παρουσίασης των δοκίμων στη Σχολή και λήγει το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.

Αντιστοίχως, το Β ́ εξάμηνο αρχίζει το τελευταίο δεκαήμερο Φεβρουαρίου και λήγει το τελευταίο δεκαήμερο  Ιουνίου και το Γ εξάμηνο αρχίζει το τελευταίο δεκαήμερο Ιουνίου και λήγει το τελευταίο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παρ. 2 του π.δ. 352/1995 (Α ́187), όπως ισχύει.

4η Αλλαγή

Στο Γ ́ εξάμηνο και συγκεκριμένα από το τελευταίο δεκαήμερο Ιουνίου μέχρι το δεύτερο δεκαπενθήμερο Ιουλίου οι δόκιμοι συνεχίζουν να παρακολουθούν το πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παρ. 3 του π.δ. 352/1995, όπως ισχύει».

Σχόλια (7)

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΥΛΟΣ
13 Ιαν 2020 12:00

Η σωστότερη και δικαιότερη αλλαγή που έχετε να κάνετε είναι να δώσετε το δικαίωμα πρόσβασης στην αστυνομία και από τον προσανατολισμό υγείας.

 
Κ.Π.
13 Ιαν 2020 15:04

Πραγματικά απαράδεκτο το γεγονός ότι σε αυτές τις σχολές ΔΕΝ έχουν πρόσβαση ΜΟΝΟ οι υποψήφιοι του προσανατολισμού υγείας!! Ισονομία,δικαιοσύνη,αριστεία;;;

 
Μητέρα υποψηφίου
13 Ιαν 2020 15:12

Ντροπή, δώστε το δικαίωμα να εισάγονται στις Αστυνομικές Σχολές και οι υποψήφιοι από την Κατεύθυνση Υγείας.

 
Ανώνυμη-ος
13 Ιαν 2020 19:33

Θεωρώ ότι θα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΣΤΟΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ για άνδρες και γυναίκες καθώς απαραίτητο προσόν σ' αυτές τις σχολές είναι η αγάπη για αυτό το επάγγελμα και κυρίως για την πατρίδα κι όχι ένα σωματικό χαρακτηριστικό που δεν μπορεί να αλλάξει κι απλά έτυχε σε κάποιον άνθρωπο.
Ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγνώμη αν η γνώμη μου είναι λάθος.

 
Φωτεινή
14 Ιαν 2020 12:56

Μειωστε το ύψος άλλωστε υπάρχει απόφαση του η τμήματος του ΣτΕ

 
Χρήστος Μ.
16 Ιαν 2020 23:06

Η Πυροσβεστική και το Λιμενικό ζήτησαν από το Υπουργείο Παιδείας να ενταχθούν στο 3ο επιστημονικό πεδίο από την αρχή της εκπαιδευτικής χρονιάς. Όμως το Υπουργείο με το πρόσχημα ότι θα αιφνιδιάσει τους μαθητές (άκουσον, άκουσον, λες και η ένταξή τους στερεί το δικαίωμα αυτό από τα άλλα πεδία) δεν τα εντάσσει. Αυτή την απάντηση μου έδωσαν, όταν τους πίεσα για να μάθω γιατί το κάνουν αυτό, ενώ η εντολή που είχαν όπως προείπα και από την Πυροσβεστική και το Λιμενικό (για την Αστυνομία δεν γνωρίζω) ήταν ότι θεωρούν πως εφόσον δεν υπάρχει με το νέο σύστημα 5ο μάθημα δηλαδή τα μαθηματικά, για να ανοίξουν το πεδίο με τις σχολές αυτές το δίκαιο είναι να ενταχθούν, μιας και τα μαθήματα του 3ου πεδίου δεν στερούνται σε γνώσεις, το αντίθετο θα έλεγε κανείς.

 
Ανώνυμη
08 Μάιος 2020 18:32

Θεωρώ πως μια αλλαγή που είναι απαραίτητη είναι να μειωθεί το ύψος των γυναικών και από 1.70 να πάει στο 1.65 δεν μπορω να καταλάβω γιατί είναι τόσο σημαντικό το ύψος ούτως ή άλλως το 20% των γυναικών στη χώρα μας έχει ύψος 1.63 Κοιτάξτε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη ας είμαστε και εμείς μια φορά ένα βήμα μπροστά. Έλεος....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ