Placeholder

ΜΑΘΗΤΕΣ

Οδηγίες για την εξ αποστάσεως διδασκαλία στα Δημοτικά Σχολεία

Προτεινόμενο ωράριο για τα Λύκεια, Γυμνάσια και Δημοτικά
Δημοσίευση: 25/03/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οδηγίες για την εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθητών Δημοτικών Σχολείων , απέστειλε το υπουργείο Παιδεία στις σχολικές μονάδες.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Στο ίδιο έγγραφο το υπουργείο Παιδείας για τον επιμερισμό ισομερώς στη χρήση του φορτίου προτείνει το ακόλουθο ωράριο και για τις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης:


1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Γενικά:

Αναφορικά με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το Υπουργείο διαθέτει σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για την πραγματοποίηση μαθημάτων, μέσω τηλεδιάσκεψης, από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές τους.
Μετά την καθολική εφαρμογή σε όλα τα Λύκεια της χώρας, η εφαρμογή διευρύνεται σταδιακά στα Γυμνάσια και πλέον στα Δημοτικά σχολεία. Στόχος είναι η διατήρηση της επαφής των μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία.

Επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας είναι να δοθεί μεγαλύτερη αυτονομία σε κάθε σχολική μονάδα, έτσι ώστε να προσαρμόσει την παρεχόμενη δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας στις υφιστάμενες ανάγκες της. Για το λόγο αυτό οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, θα διαμορφώνουν το πρόγραμμα για κάθε σχολική τάξη. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου θα συμβάλλουν με τη σειρά τους στην παιδαγωγική υποστήριξη του εγχειρήματος.

Συγκεκριμένα:

Ο/η Διευθυντής/ντρια όλων των Δημοτικών σχολείων ορίζεται υπεύθυνος ομάδας υποστήριξης, η οποία αποτελείται από τον/την ίδιο/α και έναν ή δύο εκπαιδευτικούς με εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες (π.χ. εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86, κτλ.) και προσφέρει υποστήριξη στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου (πρώτη γραμμή υποστήριξης). Η ομάδα υποστήριξης καταχωρίζεται από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου στο myschool. Για το σκοπό αυτό, οι Διευθυντές δημοτικών σχολείων καλούνται να επικαιροποιήσουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκπαιδευτικών της σχολικής τους μονάδας και να καταχωρίσουν άμεσα στο ΠΣ myschool τα μέλη των ομάδων υποστήριξης στην παρακάτω διαδρομή: Αρχική -> Ο Φορέας μου -> Εξ Αποστάσεως.

Η ομάδα υποστήριξης, καθώς και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί του σχολείου, θα λάβουν στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email):

  • Ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με την επιλογή Activate (ατομικός σύνδεσμος (link) εγκατάστασης) της εφαρμογής Webex Meetings ο οποίος θα σταλεί από την ψηφιακή πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ (ηλεκτρονική διεύθυνση webex_comm@webex.com).
  • Σαφείς οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης από το gengram.abe2@minedu.gov.gr.

Ακολουθώντας τις οδηγίες, ο κάθε εκπαιδευτικός ολοκληρώνει την εγκατάσταση της εφαρμογής και αποκτά την ατομική του ψηφιακή τάξη διδασκαλίας. Αυτή η ψηφιακή τάξη αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό, προσωπικό σύνδεσμο του κάθε εκπαιδευτικού. Σημειώνεται ότι αυτός ο σύνδεσμος θα χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και με αυτόν ο εκπαιδευτικός θα προγραμματίζει με τους μαθητές του το κάθε μάθημα.

Παρακαλούμε να αναμείνετε την αποστολή του συνδέσμου από την ψηφιακή πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ (ηλεκτρονική διεύθυνση webex_comm@webex.com) στην προσωπική σας ηλεκτρονική διεύθυνση και να μην προσπαθήσετε μόνοι σας να δημιουργήσετε δωρεάν λογαριασμό (free account) στην ιστοσελίδα της Cisco Webex (είτε Webex Meetings, είτε Webex Teams), καθώς αυτό δυσχεραίνει τη διαδικασία.

Επίσης, καλείσθε να ενημερώσετε αναλόγως όλους τους εκπαιδευτικούς της σχολικής σας μονάδας.

Στη συνέχεια, ο/η Διευθυντής/ντρια αναλαμβάνει να συντονίσει την επικοινωνία του κάθε εκπαιδευτικού με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών, μετά από τη σχετική ενημέρωσή τους (βλ. έγγραφο ενημέρωσης παρακάτω). Ο/η εκπαιδευτικός, με τη σειρά του, αποστέλλει το σύνδεσμο της προσωπικής του ψηφιακής τάξης στους γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (π.χ. email, messenger, whatsApp, viber, chat, κτλ.). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν στην ψηφιακή τάξη του δασκάλου τους, πατώντας απλώς τον αντίστοιχο σύνδεσμο, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Σημειώνεται ότι για την υποστήριξη των γονέων/κηδεμόνων ως προς τη χρήση της πλατφόρμας, υπεύθυνη είναι η ομάδα υποστήριξης της σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της. Σχετικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ.

Τέλος, για λόγους ασφαλείας, συνιστάται το πρόγραμμα διδασκαλίας και οι σύνδεσμοι να μην κοινοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά να ανταλλάσσονται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή chat.

Διαδικασία:

1. Το Υπουργείο Παιδείας υλοποιεί τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα Δημοτικά σχολεία σε οκτώ (8) φάσεις, ξεκινώντας από την Τρίτη 24 Μαρτίου και έως την Παρασκευή 3 Απριλίου. Σε κάθε φάση, οι αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι Διευθυντές σχολείων με την ομάδα υποστήριξής τους θα λαμβάνουν ένα πρώτο ηλεκτρονικό μήνυμα με τις οδηγίες της εφαρμογής και ένα δεύτερο ηλεκτρονικό μήνυμα με τον προσωπικό τους σύνδεσμο ενεργοποίησης (Activate). Ακολούθως, θα πραγματοποιείται ενημερωτική Τηλεδιάσκεψη με την Κεντρική Ομάδα Τηλεκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, για την περαιτέρω διασαφήνιση της διαδικασίας. Οδηγίες για την Τηλεδιάσκεψη θα συμπεριλαμβάνονται στο πρώτο ηλεκτρονικό μήνυμα.

2. Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, το Υπουργείο αποστέλλει τα ηλεκτρονικά μηνύματα με την επιλογή Activate σε όλους τους εκπαιδευτικούς, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία καθοδήγησής τους από την ομάδα υποστήριξης. Εφόσον ολοκληρωθεί και αυτή, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ξεκινήσουν τα μαθήματά τους ευθύς αμέσως.
Θερμή παράκληση:

Πρέπει να αναμένετε το ηλεκτρονικό μήνυμα με τις Οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και να μην προβείτε σε άλλες ενέργειες πριν τη λήψη του. Η αδημονία σας είναι κατανοητή και φροντίζουμε ώστε να φτάσουν όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα το ταχύτερο δυνατόν.

Υποστήριξη εκπαιδευτικών:

Καλείσθε

α) να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που σας έχουν αποσταλεί,

β) να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης του σχολείου σας, και

γ) να συμβουλευτείτε την ανάρτηση: «Συχνές Eρωτήσεις» στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ.
Εάν εξακολουθείτε να έχετε απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε εκ νέου μαζί μας:

Κέντρο Εξυπηρέτησης της Κεντρικής Ομάδας Τηλεκπαίδευσης (Help Desk): Σε περίπτωση που οι ομάδες υποστήριξης χρειάζονται επιπλέον βοήθεια, μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης της Κεντρικής Ομάδας Τηλεκπαίδευσης (Κ.Ο.Τ.) του ΥΠΑΙΘ είτε μέσω του Central Support Team: cst@minedu.gov.gr, είτε της τηλεφωνικής γραμμής 210-3443949 (8πμ-8μμ).

Επισημάνσεις:

1) Παρακαλούμε να παρακολουθείτε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για συνεχή ενημέρωση.

2) Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπειτ́ αι από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, e-mail) αποτελούν αντικειμ́ ενο επεξεργασίας λόγω της ιδιότητά σας ως Διευθυντών, ΥποδιευθυντώνΣχολικώνΜοναδ́ωνκαινομίμωναναπληρωτώντουςκαθως́και ως εκπαιδευτικών και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με φυσική παρουσιά . Τα ως άνω δεδομένα θα κοινοποιηθούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικης́ και διαδικτυακού χώρου, αποκλειστικά και μόνο προκειμένουνακαταστείτεχνικάδυνατήησύγχρονηεξαποστασ́εωςδιδασκαλιά, μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικόδιασ́τημαισχύειηωςάνωαπαγόρευση,καιενσυνεχείαθαδιαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους.

Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, εχ́ ετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών,συμπλήρωσηςελλιπώνπροσωπικων́δεδομεν́ων,διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε αλ́ λον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το ΕλληνικόΔημόσιο,διαβιβ́ασης́τουςαπότοΕλληνικόΔημόσιοσεάλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτηρ́ α, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της συνομιλίας άλλου  προσώπου χωρίς τη συγκατάθεσή του είναι παράνομη και επισύρει ποινικές, διοικητικές και αστικές κυρώσεις. Ειδικά για τους ανηλίκους απαιτείται και η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας cst@minedu.gov.gr).

3) Ο Διευθυντής αναλαμβάνει να ενημερώσει όλους τους γονείς/κηδεμόνες και μαθητές σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αποκλειστικά για τον σκοπό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κοινοποιώντας τους την παρακάτω ενημέρωση:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων2016/679καιτουνόμου4624/2019),σαςενημερων́ουμεσχετικάμετην επεξεργασίατωνπροσωπικώνδεδομεν́ωνσαςαπότοΕλληνικόΔημόσιοόπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας.Ταπροσωπικάσαςδεδομεν́α(e-mail)αποτελούναντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και γονεων́ ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με φυσική παρουσία. Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργειό Παιδείας και Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιων́ πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’επιλογήντους,όνομαήόνομαχρησ́τη,αποκλειστικάπροκειμένουνακαταστεί τεχνικάδυνατήησύγχρονηεξαποστάσεωςδιδασκαλία,μεσ́ωτηςσχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους. Συστήνεται η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και όχι μεσ́ωεφαρμογής).

Έχετε δικαιώ μα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περιπ́ τωση που τα προσωπικά σας δεδομεν́αυφισ́τανταιεπεξεργασία,εχ́ετετοδικαίωμαπρόσβασηςσταπροσωπικάσας δεδομεν́α,λήψηςαντιγράφουαυτών,διόρθωσηςανακριβειών,συμπλήρωσηςελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της επεξεργασίας τους, ληψ́ ης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφη,́ διαβίβασής τους σε αλ́ λον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό,υποβολήςκαταγγελίαςστηνΑρχήΠροστασίαςΔεδομεν́ωνΠροσωπικού Χαρακτήρα,αντιτ́αξηςανάπάσαστιγμήστηνεπεξεργασιάτουςγιασκοπούς εμπορικής προώθησης. Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της συνομιλίας άλλου προσώπου χωρίς τη συγκατάθεσή του είναι παράνομη και επισύρει ποινικές, διοικητικές και αστικές κυρώσεις. Ειδικά για τους ανηλίκους απαιτείται και η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας cst@minedu.gov.gr).

Σχόλια (11)

 
Προσωπικά Δεδομένα
27 Μαρ 2020 15:00

Στην σύγχρονη τηλεκαίδευση πως ορίζονται τα προσωπικά δεδομένα; Επιτρέπεται ένας μαθητής (ή και γονιός) να καταγράψει τον εκπαιδευτικό (υπάρχουν πολλά προγράμματα που το κάνουν) την ώρα του μαθήματος και να κάνει χρήση της εικόνας για άλλο σκοπό;
Απαγορεύονται η φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση μέσα στην τάξη στην e-τάξη;
Φυσικά ,μην μου πείτε ότι όλοι οι μαθητές/γονείς τηρούν τους κανόνες...

 
@Μανα
26 Μαρ 2020 21:48

Σου έχω κάτι καλύτερο. Είμαι αναπληρωτής σε λύκειο και κάνω εξ αποστάσεως μάθημα. Η σύζυγος δε δικαιούται άδεια αφού εγώ είμαι σπίτι. Έχουμε 2 παιδιά που θέλουν να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως μαθήματα. Πόσους υπολογιστές μας έχει δώσει η υπουργός για να κάνουμε τη δουλειά μας; Μηδέν (αριθ. 0). Πόσους υπολογιστές μπορούμε να αγοράσουμε με τα υπέρογκα ποσά που μας δίνει η υπουργόςς 1 με το ζόρι. Έλα μου όμως που θέλουμε 3. Τι θα κάνουμε υπουργός μου; Έχεις ξεχάσει ότι και οι εκπαιδευτικοί έχουν παιδιά; Αλλά τι λέω. Προφανώς δεν σε απασχολεί. Εξάλλου κάνουμε τσάμπα διακοπές. Έτσι δεν λένε τα παπαγαλάκια ;

 
Μάνα
26 Μαρ 2020 21:04

Εντάξει να κάνω μάθημα εξ αποστάσεως και να κάνω και στο eclass κι οτι άλλο...
Αλλά το 5χρονο μικρό μου που κανονικά θα ήταν στο νηπιαγωγείο και με τόσο καιρό κλείσιμο με το που ξυπνάει απλά θέλει να παίξουμε μαζί(και λογικό είναι), και με τον άντρα μου να μην μπορεί να πάρει άδεια γιατί εγώ είμαι στο σπίτι, αν εγώ κάνω 4 ώρες μάθημα κάθε μέρα τι θα το κάνω; πόσες ώρες επιτέλους να το αποβλακώσω στην τηλεόραση; Εκτός από εκπαιδευτικοί είμαστε και γονείς.

 
Ελεύθερος
26 Μαρ 2020 19:41

Όσοι εκπαιδευτικοί δημιουργούν μάθημα στο eclass (ότΑΝ καταφέρνουν να συνδεθούν) να έχουν υπ' όψιν τους ότι ως μάθημα (subject/course) νοείται το διδακτικό αντικείμενο του Ωρολογίου Προγράμματος, π.χ. Θρησκευτικά Α΄ τάξης , Γλώσσα Β΄ τάξης , Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ τάξης κ.ο.κ. και όχι 1 μάθημα/κεφάλαιο/ενότητα από την ύλη. Παρατηρείται το φαινόμενο να εμφανίζονται δάσκαλοι με 4 «μαθήματα» στα Μαθηματικά, 2 στην Ιστορία και 3 στην... Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Πάνε ορισμένοι άσχετοι και δημιουργούν χωριστά μαθήματα για κάθε μάθημα ημέρας περίπου (!) και επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τους πόρους του ήδη καταρρέοντος συστήματος.

 
Τ.Γ.Κ.
26 Μαρ 2020 19:34

Τα Εσπερινά δεν υπάρχουν για το Υπουργείο.

 
εκπ/κός
26 Μαρ 2020 15:17

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΜΕ ΜΕ ΠΣΔ ΚΑΙ MYSCHOOL
ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ 3 ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ,ΝΑ ΠΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ......ΜΗΝ ΜΑΣ ΦΟΡΤΩΣΕΤΕ ΑΛΛΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ
ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ , , ΣΑΣ ΤΙΣ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ..... ΧΟΡΤΑΣΑΜΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΙΛΣ...

 
sophia kourklidou
26 Μαρ 2020 11:54

Εμεις ξεκινήσαμε με το e-me . Χρειάζεται όμως και να χουμε υλικοτεχνική υποδομή (pc). Πρέπει να συνυπολογιστούν παράγοντες ,όπως το πλήθος των μαθητών σε μια οικογένεια , το πλήθος των εκπαιδευτικών σε μια οικογένεια, το πλήθος εκπαιδευτικών και μαθητών σε μια οικ. Σύνδεση.Ωχ Ζαλίστηκα...

 
Ομάδα Υπ.
26 Μαρ 2020 11:43

Παιδιά, δεν μπορούμε να μπούμε πουθενά, όλα είναι μπλοκαρισμένα και μας πετάει έξω, ακόμη και το ηλεκτρ. ταχυδρ. του σχολείου.

 
Γιάννης Μ.
26 Μαρ 2020 10:56

Το e-me έχει κάτσει εντελώς. Δεν μπορούμε να συνδεθούμε εκτός και αν πάει αργά το βράδυ. Αφήστε λοιπόν στο Υπ.Παιδείας τα περί σύγχρονης τηλεκπαίδευσης γιατί δεν θα το κάνουμε οι υπόλοιποι νυχτερινό τηλε-σχολείο! Aυξήστε τους πόρους (bandwidth κλπ) του συστήματος ΧΘΕΣ!!!

 
Φαντασιόπληκτοι
26 Μαρ 2020 09:56

Φαντάζεται κάποιος ότι οι μαθητές θα συγκεντρωθούν σε μια οθόνη που θα βλέπουν τον καθηγητή να τους κάνει μάθημα ή θα τους στέλνει ασκήσεις και βιντεάκια ή που θα τους εξηγεί την ύλην και θα βάζει κουιζ καυτής πατάτας για αξιολόγηση και θα πέφτει και το σύστημα (!!!) ? Εκτός πραγματικότητας. Όταν το σχολείο κλείνει το μάθημα ΔΕΝ συνεχίζεται!

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ
26 Μαρ 2020 00:10

Ήξεις - αφίξεις...Άλλο πάλι και τούτο.... τη μια έτσι, την άλλη γιουβέτσι....Θα σταθεροποιηθούμε επιτέλους σε κάτι να ξέρουμε τι θα κάνουμε; οι δ/ντές έχουμε τρελαθεί μέχρι να στρώσουμε την κατάσταση στο δημοτικό! .....αν την στρώσαμε....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.