Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Πρόβλημα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις στο μάθημα της κοινωνιολογίας

Δημοσίευση: 19/06/2020
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Προς: κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

Κοινοποίηση: στην υπουργό Παιδείας.

Καλησπέρα, θα ήθελα να αναφερθώ σε πρόβλημα στις πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα της κοινωνιολογίας.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη άσκηση Σωστό-Λάθος το γ) σύμφωνα με απαντήσεις που δωσατε στους διορθωτες είναι σωστό.

Αλλά στα θέματα η διατύπωση ήταν «οι κοινωνικές επιστήμες πρέπει να στοχεύουν στην αλλαγή του κόσμου και όχι μόνο στην ΕΞΗΓΗΣΗ του» όταν στο σχολικό βιβλίο σελίδα 18 άντι της λέξης ΕΞΗΓΗΣΗ λέει ΜΕΛΕΤΗ.

Η μελέτη σαν έννοια είναι υποδεέστερη καθώς η ΕΞΗΓΗΣΗ είναι ενδελεχής ανάλυση κ βαθιά γνώση του αντικειμένου ενώ η μελέτη είναι γενική έννοια και επιφανειακή.

Αν συνέβαινε το αντίθετο, δηλαδή εάν στο βιβλίο έλεγε ΕΞΗΓΗΣΗ και βάζετε ΜΕΛΕΤΗ στα θέματα θα ήταν σωστό διότι η μελέτη εμπεριέχεται στην ΕΞΗΓΗΣΗ είναι το πρώτο στάδιο αλλά η ΕΞΗΓΗΣΗ δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην μελέτη γιατί είναι κάτι πιο αναλυτικό.

Συνεπώς, το συγκεκριμένο Σωστό-Λάθος ήταν ασαφές και άδικο προς τα παιδιά που έχουν εμπεδώσει το δύσκολο αυτό βιβλίο και από την οποία προκύπτει η σωστή διατύπωση.

Συνεπως κατόπιν των προαναφερθέντων παρακαλώ να επανεξετάσετε την τοποθετηση σας και σε περίπτωση που δεν μπορείτε να την αλλάξετε θεωρώ ότι είναι δίκαιο να ακυρωθεί το γ) Σωστό-Λάθος λόγω ασάφειας και σαφούς διαφοράς από το σχολικό βιβλίο.

Παρακαλώ ενημερώστε με για τις απόψεις σας.

Ευχαριστώ

Ελ. Μπ.

Σχόλια (141)

 
Κωστοπούλου Β.
20 Ιουν 2020 18:05

Όταν μιλάμε για προσαναρολισμο θεωρητικ ο αν μη τι άλλο οφείλουμε να είμαστε γνωστές της ελληνικής γλώσσας.
Άλλο μελέτη άλλο εξήγηση. Και σαφέστατα η απάντηση του υπουργείου εοναο λανθασμένη

 
Pegasus
20 Ιουν 2020 18:10

@ ΤΣΙΦΤ. ΓΕΩΡΓΙΑ
Διαβάζοντας το εν λόγω σχόλιο, μου προέκυψαν κάποιοι προβληματισμοί, τους οποίους καλόπιστα διατυπώνω:
Α) Μου προκαλεί εντύπωση η χρονική συγκυρία κατά την οποία επιλέξατε να εκτεθείτε σε δημόσιο διάλογο για πρώτη φορά σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να είστε συνεπής σε αυτά που τόσα χρόνια διδάσκετε.
β) Αναρωτιέμαι, καλόπιστα και πάλι, εάν θα είχατε (ή είχατε) την ίδια αγωνία για τη διατύπωση των θεμάτων και σε άλλα μαθήματα ή εάν η Κοινωνιολογία απορρόφησε το σύνολο της αγωνίας σας.

 
Υποψήφια Πανελλαδικών
20 Ιουν 2020 18:11

Ορθή παρατήρηση διότι το συγκεκριμένο ερώτημα αδικεί αυτούς που έχουν μάθει απέξω το σχολικό βιβλίο. Η Επιτροπή πρέπει να διατυπώνει τα ερωτήματα σύμφωνα με την διατύπωση του σχολικού εγχειριδίου γιατί δημιουργείται σύγχυση. Οι μαθητές που θεώρησαν ΛΑΘΟΣ το ερώτημα γνωρίζουν με σαφήνεια την σχολική διατύπωση (και αυτή οφείλεται να εξετάζεται). Σαφώς όμως και η λέξη εξήγηση δεν ταυτίζεται με την μελέτη. Και εν τοιαυτη περίπτωση δεν εξεταζομαστε στην νέα ελληνική γλώσσα αλλά στην Κοινωνιολογία και η εξέταση αυτή οφείλει να είναι σύμφωνα με το σχολικό κείμενο.
Από τα προαναφερθέντα, είναι δίκαιο να ληφθεί σωστή η απάντηση σε όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως γιατί πρόκειται για ασάφεια των θεμάτων που σε καμία περίπτωση δεν εξετάζει τις κοινωνιολογικές γνώσεις του μαθητή αλλά την κρίση του αν θεωρεί την λέξη εξέταση όμοια με την μελέτη...

 
Γ.Μ.
20 Ιουν 2020 18:23

Κ
Πριν γράψω οτιδήποτε άλλο σας παραθέτω τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος της Κοινωνιολογίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Κοινωνιολογία

Η εξέταση του μαθήματος «Κοινωνιολογία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:

α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφορετικών τύπων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει τρεις (3) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Ειδικότερα, περιλαμβάνει: μία ερώτηση με πέντε (5) υποερωτήματα Σωστού-Λάθους (5×3=15 Μονάδες) και δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που κάθε μία βαθμολογείται με πέντε (5) Μονάδες (2×5 =10 Μονάδες).

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες και η δεύτερη με δεκαπέντε (15) μονάδες.

β) Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα ευρείας ανάπτυξης μέσω των οποίων, ελέγχονται οι ικανότητες συνθετικής ανάλυσης αλλά και διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και διαδικασιών, τις οποίες απέκτησαν οι υποψήφιοι/ες.

Το καθένα από τα δύο θέματα μπορεί να περιλαμβάνει από 2-4 ερωτήσεις και βαθμολογείται με εικοσιπέντε (25) Μονάδες (2×25 =50).Η κατανομή της βαθμολογίας στις επιμέρους ερωτήσεις κάθε θέματος, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας κάθε ερώτησης.

Η κατανομή της βαθμολογίας στις επιμέρους ερωτήσεις και των δύο ομάδων θεμάτων προσδιορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους/ στις υποψηφίους/ες γραπτώς.

Το επίμαχο είναι στην πρώτη ομάδα όπου σύμφωνα με τις οδηγίες αξιολόγησης ελέγχεται κατά πόσο ο υποψήφιος κατεχει τα αναγκαία γνωστικα στοιχεία και κατά πόσο τα έχει κατανοήσει. Αν ο υποψήφιος όχι απλά αν ξέρει την θεωρητική προσέγγιση του Μαρξ αλλά και αν την έχει κατανοήσει....αν μπορεί να την διακρίνει από τις άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις. Η αλλαγή του κόσμου είναι ο κεντρικός άξονας στη σκέψη του Μαρξ , όπως είναι η κοινωνική συνοχή στη σκέψη του Ντυρκεμ.
Οι υποψήφιοι δεν εξετάζονται κατά πόσο έχουν αποστηθίσει μια συγκεκριμένη ύλη από ένα βιβλίο αλλά κατά πόσο έχουν κατανοήσει και εμπεδώσει τα σημεία αυτής της ύλη και μπορεί να τα ξεχωρίσει και να τα αποδώσει ουσιαστικά.
Στην επίμαχη φράση από το βιβλίο.... γράφει πίστευε και στα θέματα Σύμφωνα με τον Μαρξ...το ότι έχουμε άλλη λέξη το καθιστά λάθος;
Συμφωνώ με τα όσα έγραψε η κυρία Αφροδίτη....μήπως ψάχνετε δικαιολογίες για να ακυρωσετε το ίδιο το μάθημα;
Και αν παρθούν ως σωστές και οι δύο περιπτώσεις.... τότε δεν θα αδικηθουν τα παιδιά που κατανόησαν τη σκέψη του Μαρξ και το έβαλαν σωστό;
Γιατί να χάσουν αυτά τα παιδιά τα συν 150 μόρια;
Θα αλλάξουμε όλη την κοσμοθεωρία του Μαρξ γιατί κάποιοι δεν τον κατανόησαν;
Αν θεωρηθεί λάθος η πρόταση τότε είναι σαν να λέμε ότι Σύμφωνα με τον Μαρξ οι κοινωνικές επιστήμες δεν πρέπει να στοχεύουν στην αλλαγή του κόσμου.
Στέκει αυτό; Το πιστευε αυτό ο Μαρξ;
Και ποιος είναι ο καλά διαβασμενος; Αυτός που κατάφερε να αποστηθίσει ξερά την ύλη; Αυτός που την κατανόησε, την εμπέδωσε, την έμαθε, την κατέχει και μπορεί να την διαχειριστεί ποικιλοτροπως;
Και εν τέλει στις Πανελλαδικές εξετάσεις τι θέλουμε ; Να εξετάσουμε πόσο καλο φωτογραφικό μυαλό έχει ο υποψήφιος ;
Αλήθεια τι θα έλεγε ο ίδιος ο Μαρξ για όλα αυτά;

 
Πατερας υποψηφιου
20 Ιουν 2020 18:23

Υπάρχει πρόβλημα . Η ερώτηση δεν σαφής και η Επιτροπή πρέπει να διορθώσει την αδικία . Η προθεση των κοινωνιολογων ηταν να γράψουν καλα οι μαθητες . Με την ιδια αγαπη να κινηθουν να διορθώσουν και την αδικία που τους κάνουν. Σκεφτείτε την ψυχολογια ενος παιδιου να χασει οχι απο δικο του λαθος , αλλα απο πεισμα καποιων 150 μορια Οι αντιπαραθέσεις σε κλάδους και ιδεολογίες δεν ενδιαφέρουν τους υποψήφιους. Υπάρχουν νομοι και πρέπει να τηρούνται. Η διόρθωση όλων των ερωτήσεων είναι το σχολικό βιβλίο. Μπορεί κάποιος να μας ενημερώσει υπεύθυνα πως μπορούμε να κινηθούμε οι γονεις γιατί το ζήτημα πλέον μπορεί να παίρνει κι άλλες διαστάσεις .Δε θα πληρώσουν τα παιδιά μας τα φτηνά παιχνίδια που γίνονται στις πλάτες, ιδιως αυτή την εποχή.

 
Υποψήφιος
20 Ιουν 2020 18:25

Επειδή βλέπω πολλούς να λένε ότι άτομα που παπαγαλιζουν το βάλανε λάθος θα ήθελα να πω το εξής προσωπικά με εμένα που το έβαλα και λάθος. Αρχικά για να δικαιολογήσω ότι δεν παπαγαλιζω ό,τι έγραψα στις ανάπτυξης ήταν με δικά μου λόγια εκτός τα σημεία που ήθελε ορισμούς. Λέτε ότι εμείς απλά δεν σκεφτήκαμε ότι οι 2 λέξεις αυτες είχαν το ίδιο νόημα. Λοιπόν το ΣΛ το άφησα τελευταίο και πάνω στο γ είχα κάτσει πάνω από 5 λεπτα και δημιουργούσα πρότασης για να δω αν οι λέξεις εξηγώ και μελετάω έχουν την ίδια έννοια. Παρόλα αυτα δεν βρήκα ούτε μια πρόταση που να βγάζει το ίδιο νόημα (πχ λες σε κάποιον ότι πας να μελετήσεις ιστορία και σε έναν άλλο ότι πας να εξηγήσεις ιστορία. Αυτά τα δύο αποτελούν 2 διαφορετικές ενέργειες με τις λέξεις εσείς που λέτε ότι είναι ίδιες) Έχω ρωτήσει ένα σορό άτομα ( που το έβαλαν σωστό) να μου πουν από που και ως που πιστεύουν ότι αυτές οι λέξεις αποτελούν συνώνυμα και δεν ήξεραν. Αυτό που κατάλαβα ήταν ότι εσείς που το βάλατε σωστό απλά το είδατε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα και απλά πιστέψατε ότι οι λέξεις είναι συνώνυμες και στοίχημα ότι πιστεύετε ότι έχετε δίκιο και ούτε ένα λεξικό δεν ανοίξατε για να δείτε την έννοια κάθε λέξεις και απλά υποστηρίζετε ότι είναι σωστό με βάση με ένα πιθανόν λάθος του υπουργείου και θέτε να μειώσετε αυτούς που το έβαλαν λάθος λέγοντας ότι το έκαναν εξαιτίας της παπαγαλιας αλλά αντίθετα αυτοί που το έβαλαν λάθος κατά πάσα πιθανότητα έγραψαν και στην έκθεση καλύτερα από εσάς διοτη είναι πιο ανοιχτό μυαλοι

 
Υποψήφια Πανελληνίων
20 Ιουν 2020 18:38

Ως υποψήφια πανελληνίων και έχοντας απαντήσει αποφατικά στη σχετική πρόταση δεν έχω παρά να συμφωνήσω με το άρθρο. Μη έχοντας περεταίρω πληροφορίες σχετικές με τη θεωρία των μαρξιστών, παρά μόνο ενδεικτικές σε ορισμένα σημεία του βιβλίου, είναι αδύνατο να υπάρχει σφαιρική γνώση γύρω από το ζητούμενο της πρότασης και κατ’ επέκταση ορθή κρίση για να δωθεί η απάντηση, καθώς η διατύπωση διέφερε ως προς το βιβλίο και ως προς τη σημασία των εννοιών.
Ευχαριστώ!

 
Οικονομολόγος
20 Ιουν 2020 18:44

Νομίζω ότι κάποιοι (μάλλον οι κοινωνιολόγοι) δεν έχουν καταλάβει ακριβώς το πρόβλημα που υπάρχει εδώ. Το πρόβλημα δεν είναι αν η πρόταση όπως τέθηκε είναι σωστή ή όχι (επιστημονικά φυσικά είναι σωστή), ούτε αν πρέπει να εξετάζεται η κριτική σκέψη του μαθητή (φυσικά και πρέπει, για μένα). Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί μαθητές δεν ήξεραν πώς να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο θέμα. Σε ένα μάθημα που προφανώς είναι παπαγαλίστικο και που όλα τα άλλα θέματα ήταν παπαγαλίστικα, οι μαθητές σε ένα συγκεκριμένο θέμα κλήθηκαν να διαγνώσουν αν η επιτροπή τους ζητά να παπαγαλίσουν και σε αυτό το θέμα ή όχι. Ε, δεν νομίζω ότι είναι σωστό να απαιτούμε από τους μαθητές κάτι τέτοιο. Και μάλιστα σε μάθημα που εξετάζεται για πρώτη φορά.

 
AΘΑΝ. ΠΑΝΑΓ.
20 Ιουν 2020 18:50

Σε μια αυτονόητη ερώτηση / ολόσωστη θέση της υποψηφίας, ακόμη και για μένα που είμαι Πολιτικός Μηχανικός, με κριτήριο τις κατευθύνσεις του Υπουργείου για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις και όχι τη φιλολογική ανάλυση του κάθε καθηγητή για το τι είχε στο μυαλό του ο Μάρξ, εκτιμώ ότι θα έχει ενδιαφέρον για όσους παρακολουθούν το έγκριτο site σας, η απάντηση του Υπουργείου, εφόσον περιέλθει σε γνώση σας, για να δούμε με ποιό τρόπο τελικά η πολιτεία αντιλαμβάνεται πλέον την αριστεία και την αξιολόγηση των εξεταζομένων αλλά και των εξεταζόντων.

 
Νίκος
20 Ιουν 2020 19:14

Η προταση ειναι καταφανως σωστή. Ηταν μια μικρη παγιδουλα για να μπορεσουμε να ξεχωρισουμε αυτους που εχουν ευρύτερη μορφωση και κατανοηση των εννοιων απο τους απλους παπαγάλους. Καμμία αλλαγη στη βαθμολόγηση. Ελεος 40 χρονια τωρα με τη παπαγαλία!!!!

 
Ποιος φωστήρας
20 Ιουν 2020 19:44

Σκέφτηκε ν'αλλάξει μια λέξη όταν το κείμενο μεταφέρεται αυτούσιο; Και να ρωτήσει αν είναι σωστό ή λάθος!

Άξιος ο μισθός του...αλλά καλύτερα ν'ασχοληθεί με το ψάρεμα.

 
ενας απλος μαθητης
20 Ιουν 2020 19:45

παιδια συγγνωμη αλλα ειναι εντελως λαθος το αρθρο εδωσα το μαθημα της κοινωνιολογιας και την ειδα την συγκεκριμενη ασκηση το οτι δεν εγραφε μελετη και το βαλε εξηγηση δεν παει να πει οτι ειχε σκοπο την παραπληνηση των μαθητων αλλα ειχε ειχε ως κυριο στοχο να τους δωσουν να καταλαβουν οτι στην θεωρητικη δεν ειναι μονο παπαγαλια αλλα ειναι και τροπος σκεψης η λεξη μελετη με την λεξη εξηγηση ειναι συνωνυμη για να το εξηγησεις κατι πρεπει να το χεις μελετησει πρωτα δεν υπαρχει λογος να ακυρωθει η συγκεκριμενη ερωτηση

 
Μαθήτρια
20 Ιουν 2020 19:47

Ως μαθήτρια και εξεταζόμενη που οπως οι περισσότεροι εχω μαθει την παραμικρη λεξη και καθε κόμμα του βιβλιου νομιζω οτι απλα παντα θα υπάρχει κατι να πατήσουμε για να διαμαρτυρηθούμε.Η σκεψη του Μαρξ ηταν γενικότερα η αλλαγη του κόσμου και σαυτο εστιαζε και η ερώτηση στο Σωστο/Λαθος,χωρίς κατα την ταπεινή μου αποψη να αλλαζει η να αλλοιώνει το νόημα του σχολικου βιβλιου η αντικατασταση της λέξης μελετη με την λεξη εξηγηση.Και εγω στιγμιαία προβληματιστηκα αλλα ενας μαθητης που εκτος απτην παπαγαλια που οπως και να χει επιβαλλεται πρεπει να χει και ενα βαθμο κρισης και λογικής,κοινωνιολογια δίναμε και θα επρεπε να περιμένουμε σημεία στα οποια επρεπε να δειξουμε την κριση μας.Αλλωστε δεν ειναι η πρωτη φορα που σε Σ-Λ η διατυπωση εχει "παρακαμψει" την διατυπωση του βιβλιου και στηρίζεται στο γενικοτερο νοημα.Και οσο για ατομα που επικαλούνται το νόμο η θελουν να κινηθουν νομικα για κυριολεκτικα 3 μοναδες δεν νομίζω οτι θα χασουμε την σχολή που θελουμε αν αντι για 100 βαθμολογηθούμε με 97,και μιλαω ως καποια που ονειρευεται 18.000 μόρια

 
Αναστασία Μ.
20 Ιουν 2020 19:50

Το θέμα σωστού λάθους που προαναφέρθηκε είναι απολύτως σωστό.
Α) Η έννοια ενδιαφέρει τον κοινωνικό επιστήμονα και η έννοια δεν αλλάζει αν χρησιμοποιηθεί η λέξη μελέτη είτε η λέξη εξήγηση.
Β) Αντιθέτως, η λέξη εξήγηση επιστημονικά αρμόζει περισσότερο. Εξηγώ γιατί: Οι θεωρητικοί των κοινωνικών επιστημών της εποχής του Μαρξ λειτουργούσαν στο πνεύμα του θετικισμού. Προσπαθούσαν, δηλαδή, να βρουν τρόπο να εξηγήσουν την κατάσταση της κοινωνίας που βίωναν, χρησιμοποιώντας μεθόδους των φυσικών επιστημών (αιτιοκρατικά). Μελετούσαν, λοιπόν, την ταραγμένη κοινωνία της εποχής τους, προσπαθώντας να εντοπίσουν και να εξηγήσουν τα αίτια αυτών των συνθηκών, πιστεύοντας ότι, εφόσον τα βρουν και τα εξηγήσουν, μπορούν να προτείνουν κάποιες λύσεις, ώστε να θεραπεύσουν τα κακώς κείμενα.
Ο Μαρξ θεωρούσε ότι η κοινωνιολογία δεν πρέπει απλά να μελετά και να εξηγεί τα αίτια, αλλά σκοπός της πρέπει να είναι η αλλαγή της κοινωνίας και όχι απλά εξήγηση ή μελέτη της. Η λέξη εξήγηση χρησιμοποιείται για να τονίσει ότι ο Μαρξ πρόσθεσε στο πνεύμα του θετικισμού (εξήγηση αιτίων - στατική μελέτη της κοινωνίας) την δυναμική μελέτη της κοινωνίας.
Γ) Οι υποψήφιοι μαθητές και απόφοιτοι έχουν διδαχθεί τα προαναφερόμενα και στην Γ και στην Β τάξη. Φυσικά, τα γνωρίζουν και όλοι οι κοινωνικοί, πολιτικοί και οικονομικοί επιστήμονες.
Δ) Δεν φταίει εδώ η επιστήμη, ούτε το βιβλίο, ούτε η μικροψυχία ορισμένων. Κατανοώ την αγωνία των γονέων. Δεν γίνεται, όμως, κάθε γονέας να έχει γνώμη επί παντός επιστητού στα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων.
Επίσης, ορισμένοι συνάδελφοι που αυτοαποκαλείστε "των ανθρωπιστικών επιστημών", έλεος! Δεν μπορεί να ξέρετε τα πάντα! Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι η θεωρία κάθε επιστήμης χρησιμοποιεί όρους ορολογίας, οι οποίοι δεν διατίθενται στο απλό λεξικό της ελληνικής γλώσσας, ακόμη κι αν κάποιος το γνωρίζει τέλεια!
Ε)Τα παιδιά που το έκαναν λάθος, είναι αυτά που διδάχθηκαν από "κάποιους" ότι, αν αλλάζει μια λέξη, πρέπει να το γράψουν λάθος. Μέσα τους ξέρουν ότι ήταν σωστότατο. Απλά, έτσι τους είπαν, για να έχουν τυφλοσούρτη, ή δεν το είχαν διδαχθεί από συναδέλφους των κοινωνικών επιστημών.
Και για να μην αγωνιάτε, από προσωπική εμπειρία, τα παιδιά που εξετάσαμε χθες, αρκετοί από εμάς, δεν έκαναν αυτό το λάθος. Αντιθέτως, έκαναν λάθος στο Β. σωστού και λάθους.

 
ΔημήτρηςΜ
20 Ιουν 2020 20:09

Συμφωνώ με το άρθρο. Δε ζητήθηκε από τους μαθητές να ερμηνεύσουν την πρόταση, αλλά να τη χαρακτηρίσουν ως Σ ή Λ.

 
Κάποιος
20 Ιουν 2020 20:25

Πολλοί λένε ότι τα παιδιά παπαγαλιζουν επειδή το έβαλαν λάθος αλλά η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το σημείο δεν έχει σχέση ούτε η κριτική ικανότητα ούτε οι κοινωνιολογια αλλά η γνώση πάνω στην ελληνική γλώσσα ώστε να καταλάβουν τη διαφορά του εξηγώ με τη διαφορά του μελετάω

 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
20 Ιουν 2020 21:13

Τα γραπτά της κοινωνιολογιας θα αρχίσουν να διορθώνονται τη Δευτέρα το μεσημέρι. Διαβάζω τόσα σχόλια και τόσες αντιδράσεις. Μα το θέμα των αντιδράσεων δεν είναι να πληγεί ένας επιστημονικός κλαδος, ούτε να αμφισβητηθεί η επιστημονική επάρκεια κανενός. Οι ίδιοι οι κοινωνιολόγοι, που δίδαξαν το μάθημα, μας παραθέτουν αποσπάσματα βιβλίων για να μας αποδείξουν την ορθότητα της πρότασης. Ένας δεν παράθεσε το απόσπασμα του βιβλίου. Τα παιδιά στο βιβλίο στηρίζονται όχι στις πανεπιστημιακες σας σημειώσεις.

Και φτάνει πια με την καραμέλα πως όσοι απάντησαν λάθος, είναι τα παπαγαλάκια του συστήματος. Μπράβο στα παιδιά που υποψιασμενα για τη διαφορά μεταξύ μελέτης και εξήγησης, θεώρησαν πως είναι λάθος.

Στην τελική ένα θεωρητικό μάθημα είναι, που όλοι το αποστηθισαν. Αυτό δε σημαίνει πως δεν το κατάλαβαν κιόλας. Αν δεν καταλάβαιναν δε θα τους προβληματιζε η σημασιολογικη διαφορά μελέτης και εξήγησης.

Κοινωνιολόγοι, προστατέψτε την επιστημοσυνη του αντικειμένου σας και ζητήστε οι ίδιοι να ληφθούν σωστές και οι δύο απαντήσεις των παιδιών. Αντί να πλάθετε σενάρια, πως κάποιος με σκοπιμότητα βάλλει τον κλάδο σας.

 
Μιχάλης
20 Ιουν 2020 21:35

Καταρχάς χαίρομαι που όλοι σας έχετε καταπιαστεί με το Μαρξ, που έχετε εγκύψει στο έργο του και έχετε εμβαθύνει τόσο πολύ στο "κουμουνιστικό μανιφέστο",
τα "χειρόγραφα", το "Κεφάλαιο". Ας δούμε όμως μαζί τι πραγματικά έγραψε ο Μάρξ: "Οι φιλόσοφοι έχουν απλά ερμηνεύσει τον κόσμο με διάφορους τρόπους. Το θέμα είναι να τον αλλάξουμε". Δηλαδή μου λέτε ότι ο Μαρξ είπε πως πρέπει να αλλάξουμε τον κόσμο και όχι να τον μελετάμε και πως μπορούμε να τον ερμηνεύουμε χωρίς να τον αλλάζουμε. Είναι αντιφατικό αυτό που λέτε όλοι....

 
Υποψήφια Πανελληνίων
20 Ιουν 2020 22:01

Βλέπω οτι διίστανται οι απόψεις σχετικά με το γ ερώτημα του Σ/Λ και ο καθένας υποστηρίζει αυτό που επέλεξε το δικό του παιδί . Κανονικά θα πρέπει ή να μοιραστούν τα μόρια ή να θεωρήσουν όλες τις απαντήσεις σωστές. Εγω είμαι απο εκείνα τα παιδιά που το έβαλε λάθος και αφιέρωσα χρόνο για να επιλέξω την απάντηση μου ( και ο χρόνος είναι χρήμα στις πανελλήνιες) .Γιατί μπορεί ο Μαρξ να υποστηρίξει ακράδαντα την αλλαγή του κόσμου αλλα η απάντηση τού συγκεκριμένου ερωτήματος δεν συνάδει με αυτή του σχολικού εγχειριδίου.Απο την στιγμή που είναι άσκηση Σ/Λ για να κρίνεις και να επιλέξεις κάτι για σωστό πρέπει να διατυπώνεται έτσι ακριβώς και απο το βιβλίο ώστε να μην αλλοιώνει το νόημα . Στην προκειμένη περίπτωση η λέξη εξήγηση με την λέξη μελέτη νοηματικά στο ερώτημα δεν ήταν σωστη. Αυτοί που το έβαλαν σωστό το έβαλαν καθαρά από θέμα τύχης γιατί και αυτοί προφανώς ήταν σε δίλημμα . Το ερώτημα αυτό έπιανε 0,6 μόρια.Θα πείτε ελα μωρέ για 0,6 μόρια κάνεις έτσι; ...και όμως για 0,6 μόρια κάνω έτσι γιατί για 0,6 μόρια μπορεί να χάσεις την σχολή που θες και έχεις κουραστεί και καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να μάθεις το βιβλίο απέξω για να πας να γράψεις.Το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι " ανταγωνιστικό" ο καθένας μας αγωνίζεται για μια θέση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και είναι πραγματικά άδικο να χάσεις αυτή την μάχη για ασάφειες σε οποιαδήποτε ερωτημα που τίθεται . Πιστεύω η επιτροπή να δείξει κατανόηση και να λάβει όλες τις απαντήσεις για σωστές προκειμένου να μην αδικηθεί κανένας απο τους υποψηφίους . Ο καθένας τώρα εκφέρει την δική του γνώμη για προσωπικούς λόγους . Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό το άρθρο και ελπίζω να μην αγνοηθεί . Προφανώς καί δεν είχε σκοπό να θίξει το μάθημα της κοινωνιολογίας και να βρει δικαιολογία να κρίνει τα θέματα που έβαλε η επιτροπή αλλα και αυτοί εκφέρουν την δική τους γνώμη εφόσον υπάρχει ελευθεροτυπία.

 
Αντόνιο Γκρ.
20 Ιουν 2020 22:17

Θα αλλάξουμε και το Μαρξ τώρα για να μη χάσουν κάποιοι μαθητές 0,4 Μονάδες; Τελικά σας αξίζουν μόνο τα Λατινικά....

 
ΦΣ
20 Ιουν 2020 22:32

Η σωστη απαντηση ειναι το λαθος. Ειναι βαση βιβλιου και οχι πως το ερμηνευει ο καθενας.

 
Υποψήφια Πανελληνίων
20 Ιουν 2020 22:53

Σχολιασα και πρίν αλλα πραγματικά βλέπω κάτι σχόλια που θεωρώ ότι δεν έχουν καμία βάση σχετικά με το ότι οι μαθητές που επέλεξαν να βάλουν το ερωτήματα λάθος δεν έχουν κριτική ικανότητα . Αυτό δεν ισχύει για κάποιον που έχει ασχοληθεί πραγματικά να διαβάσει και να μάθει το βιβλίο γιατί ο Μαρξ σε όλο το βιβλίο πρεσβεύει ότι ο οι κοινωνικές επιστήμες πρέπει να στοχεύουν στην αλλαγή του κόσμου και οχι μόνο στην μελέτη του οπότε είναι λίγο δύσκολο να μην έχει κατανοήσει κάποιος το έργο του συγκεκριμένου κοινωνιολόγου απο την στιγμή που σε περισσότερα απο 3 σημεία μέσα στο βιβλίο υποστήριξη αυτό το πράγμα.Το θεμα είναι καθαρά η διατύπωση του ερωτήματος.Γιατι αν δεν είχαμε κριτή ικανότητα θα το βάζαμε σωστό ( από θέμα τύχης) καθώς θέλει να έχεις κριτική ικανότητα για να δείς ότι η λέξη εξήγηση με την λέξη μελέτη στο συγκεκριμένο ερώτημα δεν συνάδει νοηματικά γιατί έτσι πως υποστηρίζει και το παρόν άρθρο εάν το βιβλίο έλεγε ΕΞΗΓΗΣΗ και έβαζαν ΜΕΛΕΤΗ στα θέματα θα ήταν σωστό διότι η μελέτη εμπεριέχεται στην εξήγηση είναι το πρώτο στάδιο αλλα η ΕΞΗΓΗΣΗ δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην ΜΕΛΕΤΗ γιατί είναι κάτι πιο αναλυτικό αφού η μελέτη σαν έννοια είναι υποδεέστερη καθώς η εξήγηση είναι ενδελεχή ανάλυση και βαθιά γνώση του αντικειμένου ενω η μελέτη είναι έννοια επιφανειακή.Οποτε μην λέτε ότι υπάρχει έλλειψη κριτικής ικανότητας απο μέρους μας σε κάτι που έχει διατυπωθεί λάθος και έπρεπε να χρησιμοποιηθεί μια άλλη λέξη που να δείχνει και να εκφράζει σαφέστερα το νόημα

 
Υποψήφια Πανελληνίων
20 Ιουν 2020 23:29

Παιδιά συγγνώμη αλλά οι έννοιες μελέτη και εξήγηση είναι ΣΥΝΩΝΥΜΕΣ. Το οποίο σημαίνει ότι η μια λέξη αποδίδει με ένα ευρύτερο και όχι ταυτόσημο τρόπο το νοημα της άλλης. Το ερώτημα γ ήταν ξεκάθαρο και χρησιμοποιήθηκε διότι δεν θέλουν να προωθηθεί η παπαγαλία αλλά η ευρύτερη κατανόηση του εξεταζόμενου μαθήματος. Εδώ δεν έγιναν αλλαγές στην έκθεση που πιάνει 30 μονάδες θα δμγινει σε αυτό;

 
Μητερα υποψήφιας
20 Ιουν 2020 23:29

Μακαρι να μπορεσει το Υπουργείο να διορθωσει το λαθος του εστω την τελευταια στιγμη!σαφως και οι λεξεις δεν ειναι συνώνυμες σαφως και δεν προκειται για αστοχία μαθητων που δεν ειχαν μελετησει το μάθημά. Για να φτασει ενα παιδι να γραψει δεκα σελιδες και να κανει λαθος στο συγκεκριμενο ερωτημα δεν δηλωνει παιδι αδιαβαστο ,ουτε παιδι που δεν εχει κριτικη σκεψη!ευχομαι να εχουν το θάρρος να δικαιωσουν τα παιδια μας και να αναλαβουν τις ευθηνες που τους αναλογουν!

 
alastor
20 Ιουν 2020 23:31

Η αποθέωση της παπαγαλίας κι εδώ... Είτε με τη λέξη μελέτη είτε με τη λέξη εξήγηση, το νόημα και η ουσία της πρότασης δεν αλλάζουν αφού η μελέτη γίνεται με στόχο την εξήγηση - ερμηνεία, τόσο απλά είναι τα πράγματα...

Όμως όχι, λένε πλήθος σχολιαστές, αφού άλλαξε μια λέξη στη διατύπωση του βιβλίου, δεν μετράει το νόημα, μετράει η διατύπωση που είναι διαφορετική από του βιβλίου, άρα λάθος....

Τελικά τι μαθαίνουν τα παιδιά (και δυστυχώς όχι μόνο τα παιδιά...) μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία; να αποστηθίζουν το βιβλίο και να μην μπορούν να ξεχωρίσουν το ίδιο νόημα μέσα από μια διαφορετική διατύπωση...

Μόνο θλίψη...

 
Μητερα υποψηφιας
20 Ιουν 2020 23:52

Ενταξει δει είναι συνώνυμες λέξεις αλλά ουτε αντωνυμιες σίγουρα όλο το θέμα για να απαντήσεις ήταν στην αλλαγή του κόσμου ακόμη κι οι φιλόλογοι που το διδάσκουν στα φροντιστήρια σωστό το θεωρουν αυτοί δεν ξέρουν την ελληνική γλώσσα;;;;;για να μη τρελαθουμε εντελώς μ όλα όσα γράφονται γιατί τα φροντιστήρια έχουν φιλολόγους για τη κοινωνιολογία κακώς αλλά έχουν λοιπόν ουτε αυτοί ξέρουν ελληνικά;

 
Υποψήφια πανελληνίων
21 Ιουν 2020 00:14

Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να υπάρχει τέτοια ασάφεια στα θέματα εθνικών εξετάσεων. Είμαι υποψήφια η οποία το χαρακτήρησε λάθος όπως και άλλα τόσα παιδιά σε όλη την χώρα. Και αυτό δεν έγινε γιατί δεν διαβάσαμε αλλά γιατί διαθέτουμε κριτική σκέψη και μπορούμε να διακρίνουμε τις διαφορές μεταξύ των λέξεων. Επομένως θα παρακαλούσα να μην ασκείται σκληρή κριτική προς τους "αποτυχόντες" στην συγκεκριμένη άσκηση γιατί μπορεί να είναι τρεις μονάδες όμως εμάς μπορεί να μας στερήσουν τα όνειρα μας. Φυσικά, δεν συμφωνώ να ακυρώσουν την απάντηση των υπόλοιπων παιδιών που επέλεξαν το σωστό γιατί τότε γεννάται η αδικία . Επομένως καλό θα ήταν να ληφθούν και οι δύο απαντήσεις σωστές.

 
ΓΜ
21 Ιουν 2020 00:15

Αναφορικά με την απάντηση που έδωσε η Κ.Ε.Ε. για την πρώτη άσκηση Σωστό-Λάθος ότι δηλαδή το γ) είναι σωστό θεωρώ ότι είναι σωστή. Διαφωνώ με την άποψη ότι η μελέτη είναι γενική έννοια και επιφανειακή και παραπέμπω στο λήμμα "μελέτη" από το Λεξικό του Τριανταφυλλίδη: " μελέτη η [meléti] Ο30 : 1. πνευματική εργασία, ιδίως προσεκτικό και συστηματικό διάβασμα, που αποβλέπει στην εκμάθηση ή στην κατανόηση ορισμένου αντικειμένου: Aσχολείται με τη ~ των αυριανών μαθημάτων. Xρειάζεται ~ κι όχι απλό διάβασμα. Aίθουσα μελέτης. 2. έρευνα με σκοπό τη γνώση ή την ερμηνεία ενός θέματος: H υπόθεση / το πράγμα χρειάζεται ~. Ύστερα από μελέτες αποφασίστηκε η κατεδάφιση του κτιρίου. α. η επιστημονική ενασχόληση με ορισμένο θέμα: Ο κλασικός φιλόλογος ασχολείται με τη ~ των αρχαίων ελληνικών και λατινικών κειμένων. ~ της κοινωνίας / της φύσης / της ανθρώπινης ψυχής. Λεπτομερής / συστηματική ~. || Ίδρυμα Mελετών Xερσονήσου του Aίμου. β. γραπτό κείμενο στο οποίο γίνεται παρουσίαση των πορισμάτων ορισμένης έρευνας· εργα σία: ~ νομικού περιεχομένου. ~ φιλολογική / ιστορική. Γράφω / δημοσιεύω μία ~. γ. τα σχέδια και οι υπόλοιπες επιστημονικές εργασίες που γίνονται πριν από την κατασκευή ενός έργου: Aρχιτεκτονική / στατική ~ ενός κτιρίου.
[λόγ. < ελνστ. μελέτη, αρχ. σημ.: `φροντίδα, άσκηση΄]" (Λεξικό Τριανταφυλλίδη όπως αναφ. στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα)

 
Υποψήφια πανελληνίων
21 Ιουν 2020 00:26

Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να υπάρχει τέτοια ασάφεια στα θέματα εθνικών εξετάσεων. Είμαι υποψήφια η οποία το χαρακτήρησε λάθος όπως και άλλα τόσα παιδιά σε όλη την χώρα. Και αυτό δεν έγινε γιατί δεν διαβάσαμε αλλά γιατί διαθέτουμε κριτική σκέψη και μπορούμε να διακρίνουμε τις διαφορές μεταξύ των λέξεων. Επομένως θα παρακαλούσα να μην ασκείται σκληρή κριτική προς τους "αποτυχόντες" στην συγκεκριμένη άσκηση γιατί μπορεί να είναι τρεις μονάδες όμως εμάς μπορεί να μας στερήσουν τα όνειρα μας. Φυσικά, δεν συμφωνώ να ακυρώσουν την απάντηση των υπόλοιπων παιδιών που επέλεξαν το σωστό γιατί τότε γεννάται η αδικία . Επομένως καλό θα ήταν να ληφθούν και οι δύο απαντήσεις σωστές.

 
Χρήστος Σκαλ.
21 Ιουν 2020 00:40

Η λέξη "μελέτη"
είναι γνήσιο υποσύνολο
της λέξης "εξήγηση"
διότι ΔΕΝ δηλώνει την αίσια κατάληξή της
σε συμπέρασμα ΔΗΛΑΔΗ σε εξήγηση.

Δεν ήταν χαζός ο Μαρξ γιά να λέει ότι
η κοινωνιολογική επιστήμη θα αλλάξει τον κόσμο
η αρχιτεκτονική θα χτίσει τον κόσμο
η χημεία θα φτιάξει γλυκά κλπ.

Αυτές είναι εργαλεία.
Και τά εργαλεία φτιάχνουν αλλά καί χαλάνε.

Καί γιά τους κοινωνιολόγους:

Ο Χίτλερ ζωγράφιζε
και ο Μητσοτάκης είναι κοινωνιολόγος
καθώς και ο αλλάζων αλυσίδα ποδηλάτου εν κινήσει.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.